Перейти к содержимому
Фото

Երազների վերլուծություն


 • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
63 ответов в теме

#36 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 14 Февраль 2006 - 05:05

Երազներ և ենթագիտագցություն

Ա.Ա.Նազչաջյան


Մարդկանց կյանքում առաջ եկող խնդիր֊ների, նրանց հետաքրքրող երևույթների շարքում կան մի քանիսը, որոնք մշտական են, համամարդկային և հավերժական։ Ծնունդն ու մահը, երազներն ու ենթագիտակցական հոգեկանի այլ երևույթներ, ներշնչումն ու ինքնաներշնչումը, իշխանությունն ու ենթակայությանը, տաղանդն ու հանճարեղությունը, արտասովոր հիշողությունը, մեծ հաջողությունների հասնելու գաղտնիքները՝ ահա այդ հավերժական և հավերժ գրավիչ երևույթներից մի քանիսը, որոնց մասին խոսելու ենք ամսագրի էջերում։ Այսօր պատասխանելու ենք մարդու քնին ու երազներին վերաբերող մի շարք առավել հետաքրքրական հարցերի։ Չենք կասկածում, որ դրանք ոչ միայն կհեւոաքրքրեն ընթերցողներին, այլև նրանց մեջ նոր հարցեր կծնեն, որոնց մենք պատրաստ ենք պատւսսխանել հաջորդ համարներում։
Արդյո՞ք աշխատում է քնած մարդու ուղեղը։
Դեռևս ոչ վաղ անցյալում նույնիսկ շատ հեղինակավոր գիտնականներ, հատկապես ֆիզիոլոգներ, կարծում էին, որ երբ մարդ քան է մտնում, ապա նրա գլխուղեղի նյարդային բջիջները (նեյրոնները) դադարեցնում են իրենց աշխատանքը, արգելակվում են և հանգստանում։ Իսկ արթնանալիս նեյրոնները նույնպես «արթնանում» և սկսում են գործել։ Հենց արգելակումն էլ համարվում էր քնելիս մարդու հանգստանալու մեխանիզմը։ Եվ իսկապես, 7-8 ժամ տևող նորմալ քնից հետո մարդիկ իրենց թարմացած ու եռանդով լի են զգում, ֆիզիկապես, հաճախ նաև հոգեպես, ի– րենց հանգստացած են զգում։
Բայց արդյո՞ք քնած ուղեղը հանգստանում է հենց արգելակման մեխանիզմի շնորհիվ։ Սկսած մեր դարի 50-ական թվականներից՝ կատարվել են մի շարք հայտնագործություններ, որոնք վկայում են, որ հիշյալ տեսակետը շատ հեռու է իրականությունից, ժամանակակից մարդու գլխուղեղում կան մոտավորապես 15 միլիարդ, եթե ոչ ավելի, նեյրոններ, որոնց համատեղ աշխատանքի շնորհիվ էլ մարդը հոգեկան կյանք է ունենում և հարմարվում է կյանքի պայմաններին։ Պարզվում է, որ քուն մտնելիս և քնած ժամանակ մարդու գլխուղեղն աշխատում է նույնքան ակտիվորեն, որքան և արթուն վիճակում, իսկ քնի, այսպես կոչված, «արագ» (երազային, պարադոքսալ) փուլերում՝ նույնիսկ շատ ավելի եռանդով, քան արթնության վիճակում։ Քնելիս ուղեղի աշխատանքը ոչ թե արգելակվում է, այլ վերակառուցվում։ Իսկ աշխատող նեյրոնների թիվը նույնքան մեծ է, որքան և արթուն վիճակում։ Երազային փուլերում հաւոկապես ակտիվ է դառնում քնած մարդու, գլուխուղեղի աջ կիսագնդի աշխատանքը, որն ապահովում է մտապատկերներով հարուստ ենթագիտակցական ապրումների՝ երազների առաջ գալը։ Քնած մարդու հոգեկան գործունեությունը դառնում է ավելի արագընթաց և հուզականորեն հարուստ, իսկ այդպիսի հոգեկան գործունեություն հնարավոր է միայն ուղեղանյութի մեծ զանգվածների աշխատանքի շնորհիվ։ Քնած ու֊ դեղն, այո, հանգստւսնում է, բայց հանգստանում Է իր աշխատանքի բնույթը փոխելու միջոցով։ Դրան նպաստում Է արտաքին աշխարհից գրեթե լրիվ զգայական մեկուսացումը, որի հետևանքով պայմաններ են ստեղծվում ներհոգեկան գործընթացների ակտիվացման համար։
Որոնք են մարդու հիմնական հոգեվիճակները։
մարդու կյանքը հոգեվիճակների հերթափոխություն Է։ Դրանք հիմնականում երկուսն են. արթնություն և քուն։ Այդ վիճակների հերթափոխությունը մենք տեսնում ենք արդեն նորածին երեխաների մոտ, որոնք թեև մեծ մասամբ քնած են լինում, բայց ունենում են կարճատև արթնու– թյւսն փուլեր, երբ սնունդ են ընդունում և նորից քուն են մտնում։ Բայց արդեն կյանքի ստաժին ա֊ միսներին արթնության փուլերը քանի գնում ավելի երկարատև են դառնում։ Կյանքի սկզբնական շրջանում երեխան հիմնականում գտնվում Է անգիտակցական վիճակում։ Այնուհետև ծագում Է գիտակցությունը, որի առկայությունն ապացուցվում Է նրանով, որ անհատը կարողանում Է հաշիվ տալ իրեն իր ապրումների և գործողությունների մասին, կարողանում է տեղորոշել իրեն տարածության և ժամանակի մեջ։ Արթուն վիճակն, այսպիսով, ունի իր մակարդակները սկսած աղոտ գիտակցության աստիճանից մինչև արտաքին երևույթների և սեփական անձի հստակ գիտակցումը։
Քնած վիճակը նույնպես միօրինակ չէ։ Քնած մարդն, անկախ իր կամքից, անցնում է այդ ընդհանուր (քնի) վիճակի մեկ փուլից մյուսին մինչև արթնանալը։ Հետազոտությունները պարզել են, որ գոյություն ունի քնի երկու տեսակ, այսինքն քնած վիճակի երկու ենթատեսակ, «դանդաղ» (կամ «օրթոդոքսալ») և «արագ» («պարադոք֊ սալ» կամ երազային) քուն։ «Արագ» քնի փուլերում, որոնք զբաղեցնում են մարդու գիշերային քնի մոտավորապես 20-22 տոկոսը, աչքերն արագ շարժումներ են կատարում և, ինչպես պարզվում է, քնածը հիմնականում տեսողական պւստկերներից կազմված երազներ է տեսնում։ Նա ունենում է նաև լսողական, շոշափելիքի և այլ զգայություններ, սակայն գերակշռում են տեսողական պատկնրները։ Այս պատճառով էլ ավանդաբար ասում են, որ մարդը «երազ է տեսնում»՛, բայց չեն ասում, թե նւս «երազ Է լսում», թեև հոգեբանորեն դա ևս ճիշտ Է։ «Դանդաղ» քնի փուլում ևս կան հոգեկան ապրումներ, բայց դրանք հիմնականում անպատկեր են և, ինչպես ենթադրում են, ունեն վերացական մտածողության բնույթ։ Հենց այս փուլում Է, որ որոշ թվով քնած մարդիկ բարձրաձայն խոսում են՝ շարունակելով քնած մնալ։ Քնածի խոսքի ուսումնասիրությունը որոշակի հետաքրքրություն Է ներկայացնում մարդու ենթագիտակցության առանձնահատկությունները պարզելու տեսանկյունից։ Ավելացնենք, որ քնի օրթոդոքսալ փուլն, իր հերթին, ըստ խորության ունի չորս մակարդակ (ստադիա), որոնց միջև ֆիզիոլոգիական և հոգե– բանակւսն տարբերություններն ակնհայտ են։
Ի վերջո, կան նաև հոգեկանի հատուկ վիճւսկներ, այսպես կոչված, «տրանսի» տեսակներ, որոնցում նույնպես մարդիկ կարող են հայտնվել, սովորաբար, կարճատև ժամանակւսհատվածներում։ Դրանցից Է, օրինակ, մարդու հիպնոսացված վիճակը, որը նախկինում սխալմամբ նույնացնում Էին թնի հետ և «հիպնոտիկ քուն» Էին անվանում։ Ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հիպնոսն Էապես տարբերվում Է քնի ինչպես դանդաղ, այնպես Էլ «արագ» փուլերից, քանի որ հիպնոսացված վիճակում գտնվող մարդը ընտրականորեն շատ զգայուն Է հիպնոլոգի խոսքի նկատմամբ, նրա հետ ունի հատուկ տեսակի կապ։ Հիպնոսի և ներշնչման միջոցով մարդու մեջ կարելի Է շատ Էական հոգեբանական և նույնիսկ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ առաջ բերել, բուժել, նոր գիտելիքներ սովորեցնեք, մղել զանազան գործողությունների։
Ինչպես տեսնում ենք, մարդու հոգեկան գործունեությունը և կյանքի ընթացքում առաջ եկող հոգեվիճակները մեծաթիվ են, խիստ բարդ ու դրանց իմացությունն անհրաժեշտ Է մարդուն հասկանալու և օգնելու համար։ Շոգեվիճակների ուսումնասիրությունն ունի և՛ գիտական, և գործնական մեծ նշանակություն։
Կա՞ն, արդյոք, մարդիկ, ովքեր երազներ չեն տեսնում։
Ոչ, այդպիսի մարդիկ չկան։ Բոլոր նրանք, ովքեր քնում Են, երազներ են տեսնում։ Մեր վե– րապահությունը պայմանավորված է նրանով, որ թեև քնի և արթնության հերթափոխությունը բնության օրենք է, սակայն լինում են նաև բացառություններ, եղել են և այսօր էլ կան փոքրաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն քնում, միշտ արթուն են։ Համենայն դեպս նրանք այնպես չեն քնում, ինչպես մյուսները և լավագույն դեպքում որոշ ժամանակ հայտնվում են օրթոդոքսալ քնի առաջին, մակերեսային ստադիայում։ Դա, անշուշտ, նորմալ հոգեկան գործունեությունից կատարվող շեղում է, երբեմն ուղեղի այն բաժինների ախտահարման հետևանք, որոնք ապահովում են քնի և արթնության վիճակների հերթափո֊ քսությունը;
Այսպիսով այն բոլոր մարդիկ, ովքեր գոնե մի քանի ժամ կարողանում են քնել և հայտն֊վում են քնի «պարադոքսալ» փուլերում, անպայման երազներ են տեսնում և այն էլ բավականին մեծ քանակությամբ։ Երազ տեսնելն անհրաժեշտ է հոգեկան առողջության պահպանման համար։ Դա ապացուցվել է հատուկ հետազո֊տությունների շնորհիվ, որոնց ընթացքում մարդկանց ընտրականորեն զրկում էին քնի ե֊րազային փուլերում գտնվելու և երազ տեսնելու հնարավորությունից։
Իսկ ինչո՞ւ են ոմանք պնդում, թե իբր երազներ չեն տեսնում։ Այո, հաճախ է պատահում, երբ մարդուն հարցնում ենք, թե արդյոք անցած գիշեր երազներ տեսել է և նա պատասխանում է. «Այս գիշեր ես շատ ամուր եմ քսել և երազ չեմ տեսել»։ Իրականում նա տեսել է երազներ և այն էլ շատ, բայց չի հիշում դրանք։ Բանն այն է, որ արթնանւսլուց հետո երազները, փոքրաթիվ բացառություններով, արագորեն մոռացվում են, այնքան արագ, որ նույնիսկ մտապահելու ցանկության դեպքում մենք հազիվ կարողանում ենք առանձին պատառիկներ հիշել։
Եթե մարդ քնում է 7-8 ժամ, ապա մեկ գիշերվա ընթացքում 4-5 անգամ հայտնվում է քնի ե– րազային («արագ») փուլում և, անկասկած, երազներ է տեսնում։ Քանի որ նա չի արթնանում, այդ երազներն առավոտյան հիմնականում մոռացվում են։ Մենք կարող ենք հիշել քնի վերջին պարադոքսալ փուլի երազները, այն էլ այն դեպքում, երբ արթնանում ենք հենց պարադոքսալ փուլից։
Գիտափորձերն անվերապահորեն ապացուցում են, որ երազ տեսնում են բոլորը, բայց հիշելու տեսակետից մարդկանց միջև կան անհատական տարբերություններ։ Միջին տարիքի մի մարդ պնդում է, թե ինքը երբեք երազ չի տեսնում և, իբր, հոգեբանները սխալ տեսություն են զարգացնում։ Նրան առաջարկում են քնել լաբորատորիայում։ Նա համաձայնվում է։ Հենց որ քնածը հայտնվում է քնի «արագ» փուլում (փորձված հոգեբանը քնածի արտաքին տեսքից, աչքերի շարժումներից, շնչառության առանձնահատկոլթյուններից և այլ նշաններից ելնելով անսխալ կերպով կարող է որոշել, թե նա քնի որ փուլում է գտնվում), նրան մեկ-երկու րոպե թույլ են տալիս մնալ այդ փուլում, այնուհետև արթնացնում և անմիջապես հարցնում են, թե ինչ երազ էր տեսնում։ Փորձարկվողն, իսկապես, երազ է պատմում։ Այն կարող է լինել ծավալուն կամ կազմված միայն առանձին պատկերներից, բայց միշտ վերարտադրվում է, թեև քիչ անց կարող է լրիվ մոռացվել։ Պարզվեց, որ հիշյալ փորձարկվողի երազները հիմնականում տհաճ էին։
Ի դեպ նշենք, որ չնայած տարածված հակառակ տեսակետին, բոլոր երկրներում կատարված համեմատական հետազոտությունները ցույց են ւոալիս, որ անկախ հասարակարգից, ազգությունից և մշակույթից, մարդիկ մեծ մասամբ տհաճ հուզականությամբ հագեցված երազներ են տեսնում։ Հաճելի երազները համեմատաբար փոքրաթիվ են։


#37 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 14 Февраль 2006 - 05:07

[color="#000099"][size=4]....
Ինչո՞ւ են երազներն այդքան արագ մոռացվում։

Քնից արթնանալուց հետո մարդկանցից շատերը կամ համոզված պնդում են, թե երազներ չեն տեսել, կամ էլ ասում են, որ զգում են, որ երազներ տեսել են, բայց թե ինչ՝ չգիտեն, չեն հիշում։ Երազները մեծ մասամբ, իսկապես, շատ արագ մոռացվում են։ Ինչո՞ւ։
Ամենից առաջ նշենք, որ ինչպես և ցերեկային տպավորությունները կամ ձեռք բերված գի տելիքները, երազները նույնպես, որպես մեր հոգեկանի բովանդակություններ, ենթակա են մոռացման։ Բայց տեղեկությունների մոռացումը միշտ նույն կերպ չի կատարվում։ Այստեղ մեզ հետաքրքոող երևույթները լավ հասկանալու համար նկատի ունենանք մոռացման երկու տեսակ՝ բացարձակ և հարաբերական (կաս ժամանակավոր)։ Բացարձակ մոռացում ասելով մենք նկատի ունենք այն երևույթը, երբ ընկալված տեղեկությունները, շրջապատող աշխարհի թողած տպավորությունները և մեր ապրումները անմիջապես կամ կարճ ժամանակ անց իսպառ ջնջվում են մեր հիշողությունից, Երբ դրանք մեր ուղեղում ոչ մի կերպ չկան, որևէ հետք չեն թողել։ Տարեց մարդիկ, օրինակ, շատ արագ են մոռանում կյանքի վերջին շրջանի տպավորությունները և դրանց մեծ մասը, հավանորեն, ենթարկվում է բացարձակ մոռացման։ Այսպիսի դեպքերում ասում են, որ ինֆորմացիան հիշողության օպերատիվ (կարճատև) մակարդակից չի անցնում տևական հիշողության մեջ։ Բայց մոռացմւսն այս տեսակն ավելի հազվադեպ է, քան կարելի էր կարծել, եթե նկատի ունենանք, որ մարդիկ շատ հաճախ են գանգատվում իրենց «վատ հիշողությունից». Ավելի հաճախ տեղի ունի այն, ինչ մենք հարաբերական կամ ժամանակավոր մոռացում անվանեցինք։ Այս դեպքում գիտելիքը կամ տպավորությունը կա մարդու գլխում, նրա հիշողության խորքերում, բայց նա չի կարողանում գիտակցորեն, իր ցանկությամբ վերհիշել այն, տեղափոխնլ իր գիտակցության ու վարքի ոլորտը։ Հաճախ է պատահում, որ մենք գիտենք, որ ինչ-որ բան գիտենք, բայց չենք կարողանում այդ «ինչ-որ բանը» բերել մեր գիտակցության մեջ։ Կամածին վերարտադրության մեխւսնիզմն այսպիսի դեպքերում չի աշխատում կամ միանգամից չի աշխատում։ Բայց պարզվում է, որ երբ մեր առջև խնդիր ենք դնում ինչ-որ տպավորություններ կամ նախկինում սովորած գիտելիքներ բերել մեր գիտակցության ոլորտը, ապա ոոոշ ժամանակ անց այդ գիտելիքն, իսկապես, կարծես ինքնաբերաբար, հայ֊տնվում է մեր գիտակցության մեջ։ Դա կարող է լինել մարդու կամ առարկայի անուն, խնդրի լուծման եղանակ, բանաստեղծություն, տեղեկություն, որ մեզ խնդրել են փոխանցել մեկ ուրիշին և այլն։ Գիտակցության այդ հանկարծակի փայլւստակումներն էլ հենց վկայում են, որ մենք շատ ավելին գիտենք մեր ենթագիտակցության մակարդակում, բայց այս ւցահին վերհիշել չենք կարող։
Երազները նույնպես ենթարկվում են հիշողության աշխաւոանքի հոգեբանական օրենքներին։ Պարզվում է, որ մեր տեսած երազները չեն քայքայվում ու մոռացվում, այլ որպես ենթագիտակցական կապակցված սյուժեներ, երազային բեմերի վրա ներկայացվող յուրահատուկ թատերական գործողությունների շարք, տպավորվում ու մնում են մեր հիշողության խորքերում։ Որոշ պայմաններում դրանք լրիվ կամ հատվածաբար կարող են վերարտադրվել։ Բայց ավելի հաճախ երազները ոչ միայն մոռացվում են, այլ նույնիսկ մեծ ջանքերի գնով հնարավոր չի լինում դրանք վերհիշել։ Ինչո՞ւ։ Պարզվում է, որ պատճառները մի քանիսն են։
1) Դրանք, ինչպես ասացինք, հիմնականում տհաճ ապրումներ են, լի հետապնդման տեսարաններով, ագրեսիայով, սարսափով և այլն։ Իսկ ինչը տհաճ է, ավելի վւստ Է հիշվում, քան հաճելին, այն, ինչը մարդուն թույլ Է տալիս իր մասին դրական պատկերացում կազմել։ Մարդիկ հեդոնիստներ են (թեև լինում են նաև բացառություններ), այսինքն՝ մարդիկ գործում են ըստ հաճույքի սկզբունքի, ամենուրեք ձգտում են հաճույք ստանալ և խուսափել տհաճություններից ու տառապանքներից։ Կան, իհարկե, նաև մւսզոխիստներ, ովքեր տառապանք են որոնում և տւաապելիս Էլ հաճույք են ստանում, բայց մարդկանց մեծամասնությունը հաճույքի սկզբունքի հետևորդ Է։ Գեդոնիստական սկզբունքը գործում Է նաև հիշողության աշխատանքի ոլորտում, մարդիկ լավ հիշում են այն, ինչ իրենց հաճույք Է պատճւսռել և համեմատաբար վատ այն, ինչ իրենց տհաճ Է եղել։
2) երազների արագ մոռացման երկրորդ պատճառը հետևյալն Է. արթնանալիս մարդու զգայարաններն սկսում են ակտիվորեն ընկալել արտաքին աշխարհը, նա վերհիշում Է իր հոգսերն ու իրեն սպասող գործերը, իրեն ներկայացվող պահանջները և այս ամենն արագորեն լցնում Է նրա գիտակցության ոլորտը։ Արթնության ժամւսնակ ստացված պատկերներն ու տպավորություններն արագորեն արտամղում են այն ենթագիտակցական բովանդակությունները, որոնք գիտակցության մեջ թափանցելու միտում ունեին, և դրանք մոռացվում են։ Սակայն պետք է միշտ հիշել նաև անհատական տարբերությունների մասին, կան երազներ լավ և վատ հիշող մարդիկ։ Սա շատ հետաքրքրական տարբերություն է և պետք է խորապես ուսումնասիրվի։ Հավանորեն ոմանց համար իրենց երազների բովանդակություններն ավելի ընդունելի են, քան մյուսների համար, այդ պատճառով էլ արտամղման մեխանիզմը նրանց հոգեկանում տարբեր արդյունավետությամբ է աշխատում։
Մարդն ինչո՞ւ է երազներ տեսնում։ Որո՞նք են մարդու կյանքում երազների հիմնական ֆունկցիաները։
Իսկապես, գուցե առանց երազների քնելն ավելի օգտակար լիներ մարդուն։ Բնությունն ինչո՞ւ է մարդ.áւն օժտել երազներ տեսնելու ընդունակությամբ։
Այս հարցի պատասխանը որոնելիս ճիշտ կլինի ղեկավարվել մի ընդհանուր սկզբունքով, բնությունը թեև ավելորդություններ ու շռայլություններ ստեղծում է, բայց ոչ այնքան հաճախ, ինչպես կարելի էր մտածել։ Երբ մենք հանդիպում ենք բնության որևէ երևույթի, այդ թվում նաև մարդկային որԼւէ հատկության, ապա շատ օգտակար է մտածել, թե ինչու, ինչ նպատակով է այն ստեղծվել, ինչ կարիքներ, ինչ պահանջ՝ մանքներ բավարարելու համար, ինչ նպատակի է այն ծառայում։ Սւս, այսպես կոչված, ֆունկցիոնալ մոտեցումն է, որը շատ դեպքերում խիստ օգտակար է։ Նույն հարցերը մենք, բնականաբար, կարող ենք տալ երազների վերաբերյալ։ Ինչո՞ւ են երազներ առաջ գալիս, ի՛նչ նպատակի են դրանք ծառայում։
Այս հարցը բազմաթիվ հետազոտությունների առարկա է հանդիսացել սկսած 19-րդ դարից։ Այս խնդիրը գլխավորներից մեկն էր Զ. Ֆրոյդի տեսության մեջ։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք մինչև այժմ ստացված տվյալները, որոնք, ի դեպ, շարունակում են ստուգվել ու ճշտվել, մարդու կյանքում երազների հիմնական ֆունկցիաները հետևյալներն են.
1) Երւսզներում մարդիկ ինքնաբերաբար (այսինքն անկախ իրենց կամքից, առանց նպատակադրման) շարունակում են մշակել ու իմաստավորել այն տեղեկություններն ու տպավորությունները, որ ընկալել են ցերեկը, նւսխորդ օրերին կամ նույնիսկ ավելի վաղ։ Նոր գիտելիքները ենթւսգիտակցական մակարդակում կապվում են քնածի նախկին գիտելիքների ու փորձի հետ և հանգեցնում են ավելի խոր ըմբռնումների։
2) Նշված իմացական ֆունկցիայի ավելի բարձր կարգի դրսևորումն այն է, որ երազներում կարող են կատարվել ստեղծագործական գործընթացներ, քնածն, անկախ իր կամքից, կարող է նոր արդյունքներ ստանալ այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնցով զբաղվել է ցերեկը, բայց չի կարողացել լուծել։
3) Երազներում մարդուն հուզող խնդիրները ներկայացվում են պատկերավոր ձևերով, հաճախ զանազան սիմվոլների օգնությամբ, որոնք մեկնաբանություն են պահանջում։ Այդ կերպ խնդիրներն ու դրանց լուծման փորձերն ավելի ակնառու են դառնում, իսկ երբեմն էլ իսկապես արժեքավոր լուծումներ են սւոացվում։
4) Երազներն անհրաժեշտ են մարդու հոգեկան առողջության պահպանման համար։ Ենթագիտակցական մակարդակում քննարկելով իր խնդիրներն ու կոնֆլիկտները երազ տեսնողը հաճախ արթնանում է ավելի հանգիստ հոգեվիճակում, հուզական տեսակետից ավելի լիցքաթափված։ Քնելն ու երազ տեսնելը մեղմացնում են մարդու դառնություններն ու հուսախաբությունները, ամրապնդում են հոգեբանական ինքնապաշտպանության նրա հնարավորությունները։ Ահա թե ինչու ամուր քնից հետո մարդիկ արթնանում են հոգեպես խաղաղված և նոր գործերի համար պատրաստ։ Որոշ հոգեբաններ վաղուց նկատել են, որ շատ երազներում պատկերավոր ձևով բավարարվում են մարդու այն ցանկությունները, որոնք իրական կյանքում չեն բավարարվել։ Այս գաղափարը հիմնականն է երազների ֆրոյդյան տեսության մեջ։ Նման խորհրդանշանային բավարարումն ինչ-որ չափով հանգստացնում է մարդուն, թեև, անշուշտ, լիարժեք բավարարման մասին խոսք լինել չի կարող։
5) Ենթադրվում է, որ, հատկապես կյանքի առաջին շրջանում, երազներն անհրաժեշտ են ժառանգականորեն տրված բնազդները մարզելու և «բնական մարդ» տեսակի հատկանիշները պահպանելու համար։ Այդպիւփն է, մասնավորապես, երազների և քնի հայտնի ֆրանսիացի հե– տազոտող Միշել ժյուվեի կարծիքը, որը նույն երևույթը տեսնում է նաև կենդանիների քնի և ե– րազատեսության գործընթացներում։
Ընդհանրացնելով երազների ֆունկցիաների վերը տրված նկարագիրը կարող ենք ասել, որ քնելն ու երազներ տեսնելն օգնում են մարդուն իր կյանքի պայմաններին հարմարվելու գործում։ Այլ կերպ ասած, քունն ու երազներն ունեն հարսարվողական (ադապտիվ) նշանակություն։ Այս հիմնախնդրի ոաումնասիրությունը ծեր օրերում շարունակվում է և միանգամայն հնարավոր է, որ հայտնաբերվեն ենթագիտակցական այդ ապրումների նոր ֆունկցիաներ։
Սակայն միշտ պետք է աչքի առաջ ունենալ նաև, որ կան մարդուն անհանգստացնող, նրանից հոգեկան մեծ եռանդ պահանջող և հոգնեցնող երազներ։ Դրանցից Են մղձավանջային, սարսափազդու երազները, որոնցում, անշուշտ, նույնպես արծարծվում են մարդուն հուզող խնդիրներ, բայց չեն լուծվում։ Նման դեպքերում, հատկապես եթե մղձավանջային երազները կրկնվում են, անհրաժեշտ է դիմել մասնագետների օգնությւսնը։ Բանն այն է, որ կրկնվող տհաճ, մղձավանջային երագները կարող են սիմվոլացնել օրգանիզմում առաջ եկած ախտաբանական փոփոխություններ, այնպիսի հիվանդություններ, որոնք դեռևս գտնվում են իրենց զարգացման թաքուն փուլերում։ Արթուն մարդը դեռևս հիվանդության, օրինակ, սրտի կամ ստամոքսի ախւոահարվածության մասին կարող է գանգատներ չունենալ, բայց համապատասխան ախտաբանական գործընթացներն արդեն արտացոլվում են երազներում։ Երազները շատ զգայում են օրգանիզմում կատարվող գործընթացների փոփոխությունների նկատմամբ։
Ի՞նչ արագությամբ են ընթանում երագները։

Այս հարցին ճիշտ պատասխան տալը շատ դժվար և կարևոր է միաժամանակ։ Դժվար է, ո– րռվհետև դեռևս գոյություն չունեն երազների արագությունը ճշտորեն չափելու հուսալի մեթոդներ։ Այդպիսի մեթոդներ որոնվում են, մոտավոր չափումներ արդեն կատարվում են, մասնավորապես, հիպնոսացվածներին արհեստական երազներ ներշնչելու միջոցով։ Այս հետազոտությունների հիման վրա կատարված (այսօր հնարավոր) հիմնական եզրակացությունն այն է, որ երազային հոգեկան գործընթացների արագությունը կարող է փոփոխվել շատ լւսյն սահման֊ ներում։ Որոշ երազներ ընթանում են նույն արագությամբ, ինչպես կընթանային, եթե լինեին իրական ֆիզիկական տարածության մեջ կատարվող իրադարձություններ։ Այլ երազներ, ընդհակառակն, այնքան արագընթաց են, որ եթե իրականում կատարվեին, կարող էին տևել օրեր և նույնիսկ ամիսներ ու տարիներ։ Նման երազների գոյությունն ապացուցվում է, օրինակ, այսպիսի եղանակով, հետևում են քնած մարդու վիճակին և հենց որ նա հայտնվում է քնի պարադոքսալ փուլում, սկսում են չափել ֆիզիկական ժամանակը։ երկու րոպե անց քնածին արթնացնում և խնդրում են ււյատմել հենց նոր տեսած երազը։ Փորձարկվողները երբեմն պատմում են այնպիսի երազներ, որոնք իրական դեպքեր լինելու պարագայում օրեր կպահանջեին։ Մասնագետները կարծում են, որ քնած մարդու երազային հոգեկան գործընթացները կարող են մի քանի միլիոն անգամ ավելի արագ ընթանալ, քան արթուն վիճակում։ Դժվար չէ հասկանալ, թե նման փաստերն ինչպիսի հսկայական ներքին հնարավորությունների մասին են վկայում, հնարավորություններ, սակայն, որոնք միայն քիչ չափով են օգտագործվում մարդկանց կողմից։ Ընդհանրապես իր ներքին ռեսուրսների, հիշողության, մտածողության, ստեղծագործելու կարողությունների օգտագործման առումով ժամանակակից մարդը նոր միայն սկսում է քաղաքակ֊ րթվել, նա գտնվում է այդ ճանապարհի սկզբում։ Երազային իրադարձությունների ընթացքի արագացմանը նպաստում է նաև այն, որ քնածին արտաքին գրգռիչները գրեթե չեն խանգարում և նա իր ներքին շատ յուրահատուկ, ենթագիտ

#38 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 14 Февраль 2006 - 05:54

...
ենթագիտակցական ուշադրությամբ հետևում է իր երազային կյանքին, այդ երևակայական իրադարձություններին, որոնք նրան անմիջականորեն այնքան իրական են թվում, որ երբեմն ցանկանում ես հավաւոալ իրական հոգեբանական տարածության ու ժամանակի գոյությանը։ Բացի այդ, երազներում մեզ հաջողվել է հայւոնագործել մի շատ հետաքրքրական երևույթ, որը մենք անվանում ենք երագների կառուցման կինեմատոգրաֆիական տեխնիկա։ Այս տեխնիկական հնարի էությունը հետևյալն է. երազներում, ինչպես և կինոյում ու թատրոնում, երևակայական, երազային բեմերի վրա որոշ իրադարձությունների ծավալումից հետո երազ տեսնողը կարծես թռիչքաձև հայտնվում է մեկ այլ բեմի վրա (այլ երազային իրադրության մեջ), սկսվում է ներկայացման նոր արար, որին թռիչքաձև հետևում է մեկ ուրիշը, մեկ երազի մեջ երբեմն մի քանի անգամ։ Այդ արարների միջև ընկած են անպաւոկեր ինտերվալներ, այսւցես ասած, «սև խոռոչներ» և մեզ դեռ հայտնի չէ, թե դրանցում ինչեր են կատարվում, ինչով են դրանք լցված։ Միայն կարելի է ենթադրել, որ այղ խոռոչներում կատարվում է երազային նոր բեմի և նրա վրա կատարվելիք դեպքերի նախապատրաստություն, հնարավոր է՛ երազի անպատկեր, հասկացական բովանդակության ձևափոխություն պատկերավոր դեպքերի մի շարքի, որտեղ հանդես են գալիս նոր դեմքեր, երազային գործող անձինք։ Այդ մեխանիզմների շնորհիվ մի քանի վայրկյանի ընթացքում մեր ներհոգեկան ոլորտում կատարվում են հսկայական քանակությամբ իրադարձություններ և քնածին հաջողվում է մեծաքանակ խնդիրներ արծարծել, ստեղծել կամ վերհիշել բազմաթիվ գործող անձանց, ընդ որում նաե. մեռածների։ Ի դեպ, իր Երազային բեմերի վրա քնածը հիմնական գործող անձն է։ Երազների ճնշող մեծամասնությունն այս իմասւոով եսակենտրոն բնոցթ ունի։
Հնարավո՞ր է, արդյոք, իմանալ մարդու հոգեբանական առանձնահատկությունները նրա երազները վերլուծելու ճանապարհով։

Այո, հնարավոր է. հենց երազների մեկնաբանությունն է մարդուն իմանալու և ճանաչելու արգասավոր ուղիներից մեկը։ Բայց այն քիչ է օգտագործվում, քանի որ բարդ ուղի է, մեծ գիտելիքներ, փորձ և հոգեբանական ինտուիցիա է պահանջում։
Անշուշտ, մարդու երազներում դրսևորվում են նրա բնավորության այն գծերից շատերը, ո–
րոնք նրա վարքում այս կամ այն չափով դիտվում են նաև արթուն վիճակում՛ Դրանք կարող են բացահայւովել նաև այլ մեթոդներով (անձնային թեստեր, վարքի ուսումնասիրություն և մեկնաբանություն և այլն)։ Սակայն, որպես անձի ուսումնասիրության մեթոդ, երազները կարևոր են հատկապես այն պատճառով, որ անձի երազներում դրսևորվում են նաև բնավորության ու խառնվածքի այնպիսի գծեր, այնպիսի հակումներ ու դիրքորոշումներ, որոնք արթուն, վիճակում կա՛մ դեռևս ի հայտ չեն եկել, կամ կան, հակված են դրսևորման, բայց անձն ինքը գիտակցորեն դրանք շրջապատողներից թաքուն է պահում։ Երազում գործող հերոսների կամ հենց երազ տեսնողի վարքում կարոդ է դրսևորվել, օրինակ, այնպիսի մի հակում, որն անձի մեջ նոր միայն սկսել է ձևավորվել և գիտակցական վարքի ու իմացական գործընթացների մակարդակում դեռևս ոչ մի կերպ չի դրսևորվել։ Օրինակ անձի մեջ կարող է սկսվել որէւէ մեկի նկատմամբ ուժեղ թշնամական դիրքորոշման ձևավորում, որն ապագայում կարող է հանգեցնել վտանգավոր, ագրեսիվ գործողությունների, բայց նա գիտակցորեն այդ մասին կարող է ոչինչ չիմանալ։ Բայց ահա նա երազում տեսնում է, թե ինչպես է ագրեսիվ գործողություններ կատարում այդ մարդու, օրինակ, իր հարազատներից մեկի նկատմամբ, արթնանում է և զարմանում իր այդ վարքի վրա։ Նա պնդում է, որ դա իրեն բնորոշ չէ։ Նա կարող է զայրանալ, եթե նրան ասեք, որ նա չի սիրում այդ մարդուն։ Մարդն իրեն լավ չի հասկանում և հոգեբանական մեկնաբանություններն այստեղ կարող են լրջորեն օգնել նրան։ Որոշ մասնագետներ պարզել են, որ երազներում դրսևորվում են նույնիսկ հանցագործությունների նախապատրաստման նախնական փուլերը և եթե մենք կարողանայինք նախապես իմանալ դրանց մասին, որոշ հանցագործություններ հնարավոր կլիներ կանխել։
Այսօր արդեն երազների ոաումնասիրության գործն այնքան է առաջ գնացել, որ մենք կարող ենք, առանց որևէ մեկին անձամբ ճանաչելու, նրա կյանքի որոշ ժամանակահատվածում տեսած երազները կանոնավոր կերպով գրանցելու և վերլուծելու ճանւսպարհով, կազմել նրա բավականաչափ հարուստ հոգեբանական նկարա գիրը։ Երազների վերլուծության շնորհիվ մարդն իր մասին կարող Է այնպիսի բաներ իմանալ, որոնք առանց այդ մեթոդի օգտագործման նրան երբեք հայտնի դառնալ չէին կարող։
Ինչպիսի՞ կապ կա երազների և հիշողության միջև։
Այդ կապը շատ սերտ է և անմիջական։ երւսզները կառուցվում են հիմնականում հիշողության բովանդակությունից, քնած ժամանակ հիշողությունից վերարտադրված, նորից կյանք առած պատկերներից ու մտքերից։ Երբեմն հիշողության մեջ ամրապնդված ցերեկային տպավորությունները երազներում վերարտադրվում են գրեթե նույնությամբ։ Բայց դա առավելապես բնորոշ է երեխաների երազներին։ Ինչ վերաբերում է մեծահասակների երազներին, ապա այստեղ հիշողության բովանդակությունն օգտագործվում է նոր խնդիրներ արծարծելու նպատակով։ Այն ձևափոխվում է, աղճատվում, նրանից ստեղծվում են նոր սյուժեներ, յուրահատուկ երազային թատերական ներկայացումներ։ Ընդ որում, շատ խնդիրներ ու մտքեր ներկւսյացվում են ոչ թե ուղղակի, այլ սիմվոլացված ձևով, այլաբանորեն։ Երազային սիմվոլները բազմաթիվ են և երազի միտքն ու ստեղծման իմաստը հասկանալու համար պետք է կարողանալ մեկնաբանել դրանք, որն, ի դեպ, բավականին դժվար խնդիր է։ Սիմվոլների մեկնաբանությունը մեծ խնդիր է, որին պետք կլինի անդրադառնալ առանձին ու մանրամասնորեն;
Այսպիսով Երազներում կատարվում է նախկինում ընկալված ու մտապահված տպավորությունների վերարտադրություն, այստեղ մարդու նախկին փորձը դրվում է նրա այժմեական դրդապատճառների ու խնդիրների տրամադրության տակ և օգտագործվում է շատ յուրահատուկ ձևով։ Ավելին, երազներում շատ հաճախ դիտվում է հիշողության արտակարգ ուժեղացում հիպերմնեզիա, որն արթուն վիճակում ավելի հազվադեպ ու ավելի թույլ չափով է դիտվում։ Դրա շնորհիվ երազներում մարդիկ վերհիշում են նույնիսկ այնպիսի իրադարձություններ, օրինակ, վաղ մանկության տպավորություններ, որոնց մասին ցերեկը ոչինչ չեն հիշում։ Նման փաստերը ևս վկայում են, որ մեր ենթագիտակցական ոլորտի հնարավորությունները հսկայական են։
Բացի այդ, երազները, որպես հոգեբանական կազմավորումներ, մնում են հիշողության մեջ և որոշ պայմաններում կարող են կրկին երևալ մեր ենթագիտակցական հայացքի առջև։ Այս են վկայում, օրինակ, կրկնվող երազները, որոնք վաղուց հայտնի են մարդկությանը և այսօր էլ մեր կողմից ուսումնասիրվող մարդիկ ու ծանոթները հաճախ են պատմում նման երազներ։
Երազների և մյուս ենթագիտակցական երևույթների ոաումնասիրության ոլորտը շատ լայն է։ Դա մի ամբողջ աշխարհ է, առանց որի ի– մացության մարդ արարածի մասին մեր պատկերացումները կմնային շատ թերի ու միակողմանի։ Առաջիկայում մենք անդրադառնալու ենք այդ երևույթների տարբեր կողմերին և հուսով ենք, որ ընթերցողներն իրենց հարցերով կօգնեն մեզ շարունակելու այս խոսակցությունը և, ինչու չէ, արագացնելու հոգեբանության այս բնագավառի զարգացումը մեր ազգային փորձի և մշակույթի հիման վրա։


#39 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 15 Февраль 2006 - 04:56

chnayac aystex duq arden verlucum eq eraznery,,bayc grem mi qani ban erazneri masin...ete sxal tex em grum..sorry :yes:

Շատ էլ ճիշտ տեղ է, հետաքրքիր էր, թեև երազների արագությունն ու տևողությունը շատ վիճարկելի էր
Ինչևէ , դրա մասին ես դեռ ամպայման կգրեմ, իսկ քեզ շնորհակալություն :flower:
իսկ Ա.Ա.Նազչաջյան ենթադրում եմ հոգեբան է ? Հեղ իսկ նա մասնագիտական site ունի? Հետաքրքիր կլիներ ծանոթանալ նրա հետազոտություններին ու տեսակետներին հոգեբանության ասպարզեում
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#40 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 18 Февраль 2006 - 02:14

[/quote]
Շատ էլ ճիշտ տեղ է, հետաքրքիր էր, թեև երազների արագությունն ու տևողությունը շատ վիճարկելի էր
Ինչևէ , դրա մասին ես դեռ ամպայման կգրեմ, իսկ քեզ շնորհակալություն :flower:
իսկ Ա.Ա.Նազչաջյան ենթադրում եմ հոգեբան է ? Հեղ իսկ նա մասնագիտական site ունի? Հետաքրքիր կլիներ ծանոթանալ նրա հետազոտություններին ու տեսակետներին հոգեբանության ասպարզեում
[/quote]


Al jan...na hogebanakan hetazotutyunneri kentorni naxagah e,hogebanakan gitutyunneri teknacu,docend..
chem karox hastat asel site uni te che..kimanam :)


#41 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 20 Февраль 2006 - 08:36

ԵՐԱԶՆԵՐԸ՝ ՊԱՏՎԵՐՈՎ
Ստորև կրճատումներով ներկայացնում եմ Մոսկվայի «էյդոս» կենտրոնի տնօրեն Ի. Մատյուգինի «Պատվերով քուն» հոդվածը, որի մեջ հեղինակը նկարագրում է երազներ պատվիրելու, երազների միջոցով ինքնաբուժումներ կատարելու, մղձավանջային երազների դեմ պայքարելու մեթոդներ։

Նիրհը բնության կողմից մարդուն տրված այն եզակի միջոցն է, որը հնարավորություն է տալիս թափանցել երազների թագավորությունը; Դա այն կիսարթուն վիճակն է, որի մեջ յուրաքանչյուր ոք հայտնվում է օրը երկու անգամ քուն մտնելուց անմիջապես առաջ և արթնանալուց անմիջապես հետո; Նիրհի ժամանակ կարծես բացվում է նեղ մի անցք դեպի ենթագիտակցություն և ուղեղի այն խորքային կառույցները, որոնք ղեկավարում են օրգանիզմի կենսաբանական գործընթացները։ Այդ իսկ պատճառով եթե ուզում եք կառավարելի դարձնել ձեր երազները, նախ պետք է սովորեք գիտակցաբար պահպանել նիրհի վիճակը։ Դրան կարող եք հասնել միայն մարզումների միջոցով։ Փորձեք ամեն անգամ քուն մտնելուց առաջ կենտրոնանալ այն պահի վրա, երբ ձեզ դեռ զգում եք նիրհի վիճակում, երբ դեռ կարող եք ձեր ցանկությամբ դուրս գալ այդ վիճակից և, ասենք, վառել լույսը։ Փորձեք նաև որսալ քնին անցնելու պահը։ Ապա սկսեք երկարացնել նիրհի ժամանակը ինչպես քնելուց առաջ, այնպես էլ արթնանալուց հետո։ Հաջորդ քայլը երազների գրառումն է։ Արթնանալուց անմիջապես հետո գրառեք այն ամենը, ինչ հիշում եք, նույնիսկ եթե դա ընդամենը ւսնորոշ զգացում է կամ զգացմունք։ Հոգ չէ, եթե ուրիշ ոչինչ չհիշեք, շնորհակալություն հայտնեք ձեր ենթագիտակցությանը և խնդրեք, որ հաջորդ օրը ավելին հիշեք։ Յուրաքանչյուր երազ մարդուն ուղարկված ինտիմ հաղորդում է այն մասին, թե կենսական ինչ վիճակում է ինքը։ Այդ հաղորդումը պետք է կարդալ կարողանալ։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս հետևել առողջ դատողությանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երազների մեկնության ստանդարտ խորհրդանիշները...հորինված են և չեն աշխատում։ Որպես կանոն, յուրաքանչյուրի մեջ ձևավորվում են սեփական խորհրդանիշները։
Երբ սովորեք հիշել և թեկուզ մոտավոր ճշտությամբ մեկնաբանել ձեր երազները, կարող եք անցնել աշխատանքի հիմնական փուլին ձեզ անհրաժեշտ երազի ծրագրմանը։ Դրա համար պետք է հստակ պատկերացնել, թե ինչ եք ուզում ձեր երազից, ուղղակի մի ծիծաղելի, ուրախ երազ տեսնել և հանգստանալ, լուծել ստեղծագործական խնդիր, ասենք երազում տեսնել ձեր ապագա երաժշտական ստեղծագործությունը, թե՞ տեսնել ձեզ որպես առողջ մարդ։ Երազներով բուժումը քնի ծրագրման եղանակներից մեկն է։ Ենթադրենք, ձեր սիրտը շատ է ցավում՝ հատկապես ծանրաբեռնված աշխատելիս։ Ամեն անգամ նիրհի վիճակում (շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքով) պետք է կրկնել այն, ինչ ուզում եք տեսնել երազում.«Ուզում եմ տեսնել, որ բարձրանում եմ էվերեստի ամենաբարձր գագաթը, և իմ սիրտն աշխատում է հանգիստ ու վստահ» (հրաշալի կլինի, եթե հասցնեք քնելուց առաջ տեսանելի ձևով պատկերացնել ցանկալի տեսարանը)։ Շուտով դուք կտեսնեք ձեր երազը բոլոր մանրամասնություններով։ Դուք կարոդ եք երազը տեսնել այնքան անգամ, որքան ցանկանաք։ Ըստ որում, հնարավոր է սկզբում տեսնեք ոչ թե ասենք, ձյունապատ սարեր և ձեր վերելքը, այլ ժամացույց, որը աշխատում է սարսափելի արագությամբ։ Պարզ է, դա ձեր սիրտն է։ Ապա դուք կտեսնեք, որ ժամացույցի աշխատանքը սկսում է դանդաղել...Ենթագիտակցությունը մոդելավորել է ձեր նախնական դիրքորոշումը և առաջարկում է լավագույն տարբերակը, որով պիտի աշխատեք ձեր երազների հետ հետագայում։ Մեկ– երկու ամսից դուք կմոռանաք, որ ձեր սիրտը ցավում Էր։
Երեխաների հետ աշխատանքի բազմամյա փորձը ցույց Է տալիս, որ գրեթե բոլոր
երեխաները տեսնում են մղձավանջային երազներ և փորձում են ինչ-որ ձևով պայքարել ղրանց դեմ։ Նման դեպքերում արթնացած երեխային պետք է մեղմորեն հանգստացնել և քնելուց առաջ նրան տալ, ասենք, այսպիսի երազի դիրքորոշում.«Հիմա դա կքնես և կտեսնես ծովը մեղմ ու տաք; Դեպի քեզ կլողա դելֆինը, և դուք կսկսեք խաղալ »: Եթե դուք մղձավանջային երազ եք տեսնում, աշխատեք չվախենալ և մինչև վերջ տեսնել այն։ Անվախորեն ընդունե՛ք վտանգները, մտեք ձեզ առաջարկվող պայքարի մեջ; Մղձավանջային երազների հետ աշխատելու այս տեխնիկան կոչվում է «սենոյական»։ Անվանումը ծագել է Մալազիայում ապրող ցեղերից մեկի անունից։ Այս ցեղին բնորոշ է հանգիստ, ուրախ տրամադրությունը, հոգեկան հիվանդությունների՛ փսիխոզների ե նևրոզների լիակատար բացակայությունը։ Նրանք մեծ ուշադրություն են դարձնում երազներին։ Ամեն առավոտ սենոյացի երեխաները պարտավոր են ծնողներին պատմել իրենց երազները, իսկ ծնողները խորհուրդ են տալիս, թե երեխաներն ինչպես պետք է վարվեն երազներում։ Անդունդն ես ընկնում, փորձիր անկումը դանդաղեցնելով մինչև վերջ իջնել։ Հրեշի ես հանդիպել, չփախչես, ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկը քեզ գայթակղեցնում է, ենթարկվիր գայթակղությանը։ ...Երազների վերափոխման մեր մեթոդիկան ոչ թե վանում է վախեցնող երազը, այլ ընդունում է և վերափոխում այն։
...Մենք սովորեցնում ենք նաև, թե ինչպես ինքնաբուժում կատարել անմիջապես քնի ժամանակ։ Մեր հրահանգիչ Լիա Չակոբեքփային երկար ժամանակ անհանգստացնում էր ավելորդ քաշը...Լիան որոշեց նիհարել երազի օգնությամբ։ Նա իրեն պատվիրեց այսպիսի երազ.«Ես կթռչեմ խարույկի վրայով, ևամեն անգամ կրակի վրա կայրվեն իմ կիլոգրամները։ Առավոտյան նա արթնանում էր քրտինքի մեջ կորած և վազում ցնցուղ ընդունելու։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Լիան ութ կիլոգրամ նիհարեց։
Չափազանց կարևոր է նիրհի ընթացքում հասցնել ստեղծել հիվանդության վառ պատկերը։ Որքան ավելի վառ և տարբեր զգայություններով հարուստ լինի այդ պատկերը, այնքան ուղեղն ավելի լավ կհիշի, և բուժումն արդյունավետ կլինի։
Որպես կանոն, գիշերվա ընթացքում մարդը 7-8 երազ է տեսնում, բայց հիշում է միայն 1-2-ը։ Երբ կսովորեք երազներ պատվիրել, կհիշեք միայն պատվիրած երազը։
Կգա ժամանակը, և դուք քնելիս այլևս ոչնչի մասին չեք մտածի, իսկ ենթագիտակցությունն ինքը ձեզ կնվրրի այն երազը, որի կարիքն ունեք դուք տվյալ պահին։


Изменено: Heghine, 20 Февраль 2006 - 08:36


#42 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 20 Февраль 2006 - 08:55

[b]Կգա ժամանակը, և դուք քնելիս այլևս ոչնչի մասին չեք մտածի, իսկ ենթագիտակցությունն ինքը ձեզ կնվրրի այն երազը, որի կարիքն ունեք դուք տվյալ պահին։


Այդպիսի բան երբեք տեղի չի ունենա : Այս հետազոտություն կոչվածին ես լրջորեն չեմ մոտենում, ավելին՝ սա կարծես երազային հոգեբանության ծաղր լինի :/
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#43 *_Guest12568_*

*_Guest12568_*
 • Guests

Опубликовано 20 Февраль 2006 - 09:35


[b]Կգա ժամանակը, և դուք քնելիս այլևս ոչնչի մասին չեք մտածի, իսկ ենթագիտակցությունն ինքը ձեզ կնվրրի այն երազը, որի կարիքն ունեք դուք տվյալ պահին։


Այդպիսի բան երբեք տեղի չի ունենա : Այս հետազոտություն կոչվածին ես լրջորեն չեմ մոտենում, ավելի՝ սա կարծես երազային հոգեբանության ծաղր լինի :/

bayc gice Araqsya sa inch vor mekin ogni??ov giti...mardik vonc en horinelov aprum...

#44 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 20 Февраль 2006 - 10:05[b]Կգա ժամանակը, և դուք քնելիս այլևս ոչնչի մասին չեք մտածի, իսկ ենթագիտակցությունն ինքը ձեզ կնվրրի այն երազը, որի կարիքն ունեք դուք տվյալ պահին։


Այդպիսի բան երբեք տեղի չի ունենա : Այս հետազոտություն կոչվածին ես լրջորեն չեմ մոտենում, ավելին՝ սա կարծես երազային հոգեբանության ծաղր լինի :/

bayc gice Araqsya sa inch vor mekin ogni??ov giti...mardik vonc en horinelov aprum...

Գուցե որոշ չափով օգնի, բայց ոչ այն աստիճանի ինչպես նկարագրված է , շատ է չափազանցված
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#45 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 20 Февраль 2006 - 10:47

Некотроые факты о сновидениях.

К настояшему времени показано, что сны могут исследоваться как обьективно, так и субьективно. В серии экспериментов, проведенных в Чикагском университете, записывали мозговные волны, движения тела и глаз во время сна. Доктора Натаниель Кляйтман и Уильям Демент установили, что движения глаз во сне связаны с периодами сна. В 130 из 160 иследованных случаев сны полностью вспоминались субьектами, проснувшимися после отмеченного движения глаз. Одних испытуемых будили через пять минут, а других - черз пятнадцать минут после завершения сна, которое фиксировалось по прекрашению движения глаз. Разбуженные через пять минут могли вспоминть гораздо больше, чем разбуженные через пятнадцать минут. Доктор Демент и Кляйтман пишут, что направление движения глаз связано с содержанием снов. Перемешения вверх-вниз отвечают снам, в которух куда-то взбирались. Движения глаз влево-вправо коррелируют с горизонтальнуми перемешениями во сне.
Исследования в Чикагском университете показали, что сны отличаются по продолжительности. Вопреки прежним представлениям о краткосрочности снов ученые установили, что индивидуальный сон может длиться до часа. Также установлено, что в среднем человек ночью видит сны два часа. Перед сном он либо вертится руками и ногами. Как только начинается сон, движения тела прекрашаются - за исключениям самых минимальных, типа подергивания пальцев. По завершении сна интенсивные движения тела возобновляются.
Описанные движения напоминают поведение зрителей в театре, которые вертятся и ерзают до начало спектакля. Как только занавес подымаеттся , публика замерает. Когда занавес опускается, зрители снова приходят в движение.

Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#46 Unregistered - M

Unregistered - M

  shirin

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 6 436 Сообщений:
 • Gender:Female
 • Location:Kharestan

Опубликовано 21 Февраль 2006 - 03:24

Ուզում եմ ես էլ պատվերով երազ տեսնել: Այդ ժամանակ քնից նույնիսկ չեմ արթնանա: :bye:
Sell your cleverness and buy bewilderment. ©

--->> Люди о турках <<---

#47 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 21 Февраль 2006 - 03:38

էտ ժամանակ ես քեզ անձամբ հեռակառավարման վահանկ ( գիտես չե էտ ինչ պրեպորատա :lol: ) կնվիրեմ , որ ցանկության դեպքում ալիքները փոխելու հնարավորություն էլ ունենաս :brows:
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#48 Deity Girl

Deity Girl

  лОхАм зДеСь Не МеСтО

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 2 863 Сообщений:
 • Interests:Лохам здесь не место.

Опубликовано 05 Март 2006 - 09:15

не верю в сны...ну когда мне не выгодно то стараюсь не верить)) (сама себя обманываю называется)

#49 Yesenya

Yesenya

  Lennakantsi Axchik

 • Forumjan
 • ФишкаФишка
 • 793 Сообщений:
 • Location:Denver

Опубликовано 05 Март 2006 - 11:49

не верю в сны...ну когда мне не выгодно то стараюсь не верить)) (сама себя обманываю называется)


Mojet bit tebe nujno distantyoniy pult, chtobi ti mog pomenyat tvoi sni kogda zaxochsesh :)

#50 Deity Girl

Deity Girl

  лОхАм зДеСь Не МеСтО

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 2 863 Сообщений:
 • Interests:Лохам здесь не место.

Опубликовано 06 Март 2006 - 12:32


не верю в сны...ну когда мне не выгодно то стараюсь не верить)) (сама себя обманываю называется)


Mojet bit tebe nujno distantyoniy pult, chtobi ti mog pomenyat tvoi sni kogda zaxochsesh :)

ага, было бы не плохо...ну давай не будем забивать наши головки невозможным)

Изменено: SeXy`OUTRage, 06 Март 2006 - 12:33


#51 Անի0199

Անի0199

  NUYN INK@ MERIKO0199

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишка
 • 1 086 Сообщений:
 • Location:de mi texic eli
 • Age range:16-25

Опубликовано 10 Март 2006 - 02:52

Himnakanum yeraznerin voch vok lurj chi verabervum. Sakayn orva @ntackum lucum chstacac problemnern u stress@ menk bolors vorosh chapov verlucum enk yev lickatapvum enk yeraznerum. Yerazner@, aysor arden hrchakavor mardkanc yerazner@ patmutyan @ndackum sharunakakan kerpov poxel en ashxarh@(Rene Descartes's phylosophy of dualism, Frederick banting's discovery of insulin, Elias Howe's refinement of the sewing mnachine, Mohandas Gandhi's strategy of nonviolent protest, etc were all inspired by dreams). Cankacac mard ararac gisherva @ndackum tesnum e 4-5 yeraz, aravotyan hishelov miayn verjin@(due to REM cycles) Sigmund Freud-@ yerkar hetazotutyunneri u hetevumneri ardyunkum stexcel e bararani pes mi girk, vor@ bacatrutyun e talis amen mi ararkain u yerevuytin arka yeraznerum. Nor dari gitnakannern u hogebannern apacucel en vor nuyn ararkan tarber mardkanc yeraznerum, shat tarber nshanakutyunner uni, kani vor inchpes asel em u kasem standard mard chka. Mi xoskov, imast chuni yerazahanner gnel u "profesionalneri" ognutyan@ dimel Dzer miak yev amenachshgrit yerazahan@ henc duk ek miguce jamanaki @ntackum avelin bacahaytvi, minch ayd xndrum kisvel dzer imacucyamb temai veraberyal
Կոպիտ աշխարհ ե
Մարդը միշտ չար ե
Կյանկ ե կործանում
Կյանկն ել կործանված
Վոր անծավ գնաց
Ել ետ չի դառնում...

#52 Անի0199

Անի0199

  NUYN INK@ MERIKO0199

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишка
 • 1 086 Сообщений:
 • Location:de mi texic eli
 • Age range:16-25

Опубликовано 10 Март 2006 - 03:08

Araqs nezametila etot topik sama drugoy sazdala, yete karox es dzulir :yes:
Կոպիտ աշխարհ ե
Մարդը միշտ չար ե
Կյանկ ե կործանում
Կյանկն ել կործանված
Վոր անծավ գնաց
Ել ետ չի դառնում...

#53 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 29 Март 2006 - 11:48

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Երազների մեկնաբանությունըԵրազների նկատմամբ հետաքրքրությունը հազարամյակների ավանդույթներ ունի, սակյան այդ զարմանալի երևույթների գիտական հոգեբանական ուսումնասիրությունը սկսվել է 19-րդ դարում և է´լ ավելի եռանդուն կերպով շարունակվել է 20-րդ դարում: Այդ գործում նշանակալից է Զինգմունդ Ֆրոյդի ավանդը, որը 1900 թ-ին հրատարկեց իր " Երազների մեկնաբանությունը" աշախատությունը: Նկատի ունենալով հոգեբանության համար երազների ուսումնասիրության բացառիկ մեծ նշանակությունը՝մենք այստեղ շատ սեղմ կներկայացնենք Ֆրոյդի տեսակետը և ցույց կտանք, թե որքանով է իր նշանակությունը պահպանել մեր օրերում:
Զինգմունդ Ֆրոյդը ամենից առաջ հաստատեց վաղուց ի վեր կռահված այն հանգամանքը , որ երազները որոշակի իմաստ ու նշանակություն ունեն և բոլորովին էլ պատահական ու անիմաստ երևույթներ չեն, ինչպես մինչև վերջերս պնդում էին հոգեբանության հարցերում վատ կողմնորոշվող որոշ հեղինակներ , հատկապես պավլովյան դպրոցին պատկանող ֆիզիոլոգները:
Ֆրոյդի կարեվորագույն եզրակացություններից մեկն էլ այն է, որ երազները իրենց կառուցվածքով ու բովանդակությամբ նման են նևրոտիկ ախտանշաններին, և առողջ մարդկանց երազների ուսումնասիրության միջոցով կարելի է իմանալ գրեթե այն ամենը, ինչ երկար ժամանակի ընթացքում հոգեբուժական կլինիկան իմացել է նևրոզներով տառապող անձանց ուսումնասիրելու միջոցով:
Երազներին նվիրված իր աշխատություններում Ֆրոյդը բազմիցս նշել է, որ հոգեբանությունը մեծ չափերով կտուժեր, եթե հրաժարվեր երազներն ուսումնասիրելուց, քանի որ դրանով կփակեր , ինչպես ինքն է արտահայտում, " անգիտակցականի խորքերը տանող արքայական պողոտան": Հետևաբար պետք է հաղթահարել այն կարծիքը ( որն ինչ-որ չափով տարածված է նաև մեր օրերում ), թե երազները իբր աննշան մնացորդային երևույթներ են , որոնց ուսումնասիրությունը գիտնականաին վայել զբաղմունք չէ և խոսում է լոկ խորհրդապաշտության նկատմամբ դրանց ուսումնասիրությամբ զբաղվողի հակվածության մասին:
Երազների ուսումնասիրությունը կապված է լուրջ դժվարությունների հետ: Երազները չափազանց արագ են մոռացվում ( որոշ բացառություններով), և երազ վերարտադրող անձը երբեմն միայն որոշ պատառիկներ է հիշում : Երազները նաև խիստ սուբյեկտիվ են , և ոչ ոք չի կարող ասել, որ վերոհիշման ժամանակ չի աղավաղվում դրանց բովանդակությունը , և նոր տարրեր չեն ներմուծում : Այդ և մի շարք այլ դժվարություններ չվհատեցրին Ֆրոյդին, և նա, ելնելով իր սիրած լոզունգից, որ " մեծը կարող է դրսևորվել նաև փոքր ու աննշան երևույթի մեջ" , համառորեն շարունակեց իր հետազոտությունները: Ըստ էության, երբ հետազոտությունը բավականաչափ առաջ է գնում, պարզվում է, որ երազները շատ կարևոր հոգեկան երևույթներ են: Ֆրոյդը հիշեցնում է, որ երբ մենք մղձավանջային երազ ենք տեսնում , հաճախ այդ տրամադրությունը , որով արթնանում ենք, մնում է ամբողջ օրվա ընթացքում : Հոգեբուժության մեջ հայտնի են դեպքեր , երբ հոգեկան հիվանդությունը սկսվել է երազից և հետագայում իր մեջ պահպանել է այն ցնորական միտքը, որը կար երազում: Հին աշխարհում և նույնիսկ հետագա դարերում պետական ու ռազմական որոշ գործիչներ շատ դեպքերում որոշումներ են կայացրել երազների ազդեցության տակ կամ դրանց մեկնաբանությունների հիման վրա ապագա կռահելով: Բազմաթիվ տվյալներ կան այն մասին, որ շատ երազներում մտածական ակտիվ գործընթացներ են կատարվում, լուծվում են խնդիրներ, նույնիսկ գիտական հայտանգորցություններ են կատարվում. մի հանգամանք , որը, ի դեպ, անհարժեշտ չափով չգնահատվեց Զ. Ֆրոյդի կողմից :
Մարդը ցանկանում է քնել, երբ հոգնած է կամ երբ կորցնում է հետաքրքրությունը արտաքին աշխարհի նկատմամաբ, այլևս ոչինչ չի ցանկանում իմանալ նրա մասին, չի ցանկանում ընդունել դրսից եկող գրգռիչները: Մարդու բնույթն այդպիսին է, որ նա ի վիճակի չէ երկար ժամանակի ընթացքում առանց ընդմիջման դիմանալ արտաքին աշխարհի հետ իր հաղորդակցությանը: Քնելիս, Ֆրոյդի կարծիքով, մենք ստեղծում ենք պայմաններ , որոնք շատ նման են ներարգանդային պայմանների՝մթություն, տաքություն, գրգռիչների բացակայություն: Շատերը նույնիսկ կծկվում են այնպես, ինչպես մոր արգանդում: Առավոտյան ամեն մի արթնացում ինչ -որ չափով նման է նորից ծնվելուն:
Հոգեբանության ամենահետաքրքրական պրոբլեմներից մեկը այն է, թե ինչու են առաջանում երազները , եթե քնելու նպատակը հանգիստն է: Որոշ գիտնականներ գտնում են, որ երազները առաջանում են միայն այն դեպքում, երբ քնած ժամանակ մարդու զգայարանների վրա, այնուամենայնիվ, տարբեր գրգռիչներ ( օրինակ՝ձայներ, մաշկային հպումներ, օրգանական փոփոխություններ) են ազդում: Այդ փաստն անժխտելի է, և երազներին նվիրված ինչպես մինչֆրոյդյան , այնպես էլ ժամանակակից գրականության մեջ այն հաստատող հսկայական նյութ է կուտակվել: Սակայն երբ քնած մարդու ականջի տակ հնչում է զարթութիչ ժամացույցի ձայնը, ապա նա երազում ոչ թե այդ ժամացույցն է տեսնում ու լսում նրա զանգը այնպես, ինչպես այն կա իրականում , այլ այդ գրգռիչների ազդեցության տակ նրա հոգեկանում ծավալվում են բոլորովին այլ երազային իրադարձություններ, ընդ որում , ամեն անգամ զանգը հնչեցնելիս քնածը տեսնում է տարբեր երազներ, որոնցում կան ձայներ: Քնածի վրա ազդող գրգռիչն իր իրական հատկանիշներով երազի կազմի մեջ չի մտնում: Հետևաբար այդ գրգռիչն իմանալը մեզ դեռ ոչ մի չափով թույլ չի տալիս բացատրել, թե ինչու ստեղծվեց հենց այս երազը և հենց նման մանրամասնություններով, ինչ անձնային նշանակություն ունեն երազային պատկերները , ինչպես են դրանք ձևավորվում ու զուգոորդվում իրար հետ և այլն: Եթե քնածի վրա ազդող գրգռիչը չի արթնացնում նրան , ապա նա երբևիցէ ( եթե ուրիշները չպատմեն) չի էլ կարողանա իմանալ, որ այն գոյություն է ունեցել ( բացի այն դեպքերից, երբ գրգ'րիչներն են միզաբարկի լցվածությունը կամ սեռական օրգանների գրգռվածությունը, որոնք զգացվում են նաև արթնանալուց հետո): Ճշմարտությանը մոտ է գերմանացի գիտնական Շերների տեսակետը, որի համաձայն՝երազներն առաջին հերթին պատկերում են այն օրգանը , որտեղ տեղի է ունենում գրգռումը, և այն էլ այդ օրգանին նման առարկաների պատկերների միջոցով:

շարունակելի
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#54 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 06 Апрель 2006 - 01:55

Բայց շատ երազներ առաջանում են առանց արտաքին կամ ներքին օրգանական գրգռիչների ազդեցության: Այնպես որ , երազների գիտական բացատրության համար անհրաժեշտ է բացահայտել նրանց բուն հոգեբանական մեխանիզմները:
Երազների մի փոքր մասում կրկնվում են մեր ցերեկային ապրումները: Օրինակ՝ եթե որևէ մեկի հետ մենք քնելուց առաջ ունեցել ենք հուզիչ խոսակցություն կամ օրվա ընթացքում տեսել ենք մարդկանց , ովքեր շարժել են մեր հետաքրքրությունը, ապա իրական կյանքի այդ տեսարանները հաճախ առանց լուրջ փոփոխությունների կարող են կրկնվել նաև երազներում: Բայց երազների զգալի մասում հնարավոր չէ այդպիսի կապ գտնել նախորդած իրադարձությունների հետ: Նույնիսկ հիշյալ պարզ դեպքերում հարց է ծագում, թե, այնուամենայնիվ , ինչու երազում կրկնվեցի կյանքի այդ տպավորությունները, ինչ իմաստ ունի այդպիսի զուտ հոգեբանական վերադարձը դեպի մոտ անցյալ:
Իր առջև դրած չափազանց գրավիչ խնդիրը լուծելու համար Զ. Ֆրոյդը դիմեց անուրջների կամ " ցերեկային երազների" օգնությանը: Ակնհայտ է ( յուրաքանչյուր ոք այդ կարող է պարզել իր սեփական անուրջները վերլուծելով), որ դրանցում իրենց արտացոլումն են գտնում մարդու փայփայած ցանկություններն ու նպատակները, որոնք հաճախ ունեն եսասիրական, այլ մարդկանց գերիշխանության հասնելու կամ սեռական բովանդակություն: Այդ անուրջներում մարդիկ հուզականորեն հագեցված պատկերավոր իրադրություններում ձեռք են բերում մեծ նվաճումներ և արթնացնում են մյուս ներկա գտնվողների հիացմունքը: Անուրջները այնպիսի հոգեբանական նյութ են տալիս , որից գրողն ու բանաստեղծը հյուսում են իրենց վեպերի ու բանաստեղծությունների իրադարձություններն ու պատկերները: Հատկանշական է, որ անուրջներում կենտրոնական դեմքը, գլխավոր հերոսը ինքը՝ անրջող անձնավորությունն է:
Ֆրոյդն առաջ քաշեց այն դրույթը, որ երազները ոչ թե լոկ ֆիզիոլոգիական, այլ լիարժեք հոգեբանական երևույթներ են. և դրանց իմաստը միշտ հայտնի է հենց իրեն՝ երազ տեսնողին, բայց նա չգիտե իր մեջ այդ գիտելիքի գոյության մասին, այսինքն ՝ չի գիտակցում այդ գիտելիքը, վերջինը գտնվում է նրա հոգեկանի անգիտակցական ոլորտում: Նրա կարծիքով երազը կազմող հոգեբանական տարրերը ( մտապատկերները, բառերը) ինչ-որ այլ, թաքնված, երազներում բացահայտ ու իրենց ողջ մերկությամբ հանդես չեկող մտքերի ու միտումների փոխարինողներն են, ճիշտ այնպես, ինչպես առօրյա կյանքում մեր թույլ տված սխալներն ունեն իրենց թաքուն, անգիտակցական իմաստը: Եթե այդպիսի իմաստ ունեն երազը կազմող տարրերը, ապա նույնը կարելի է ասել նաև յուրաքանչյուր երազի մասին ամբողջությամբ վերցրած, այն է՝ երազը ավելի խոր, անգիտակցական հոգեկան երևույթների աղճատված ու մաամբ նաև սիմվոլացված դրսևորումն է և ենթակա է հոգեբանական մեկնաբանության : Երազի բացահայտ բովանդակությունը չի համընկնում նրա իրական անգիտակցական բովանդակության հետ:
Երազի թաքուն բովանդակությունը բացահայտելու նպատակով Ֆրոյդըն օգտագործում էր "ազատ զուգորդությունների'' մեթոդը : Նա հարցնում էր երազ տեսնող անձնավորությանը, թե իր երազի, այս կամ այն կապակցությամբ ինչ մտքեր կամ մտապատկերներ են հայտնվում նրա գիտակցության մեջ: Ինչպես պնդում է Ֆրոյդը՝ ( իսկ նրանից հետո բազմաթիվ այլ հետազոտողներ) , զուգորդական շղթաների ստեղծման շնորհիվ շատ հաճախ որոնելի անգիտակցական միտքը , հուզական բարդույթը կամ մտապատկերը ինքնաբերաբար թափանցում են գիտակցության մեջ : Սակայն հոգևերլուծության ընթացքում ուսումնասիրվող անձնավորությունը սովորաբար այս կամ այն չափով դիմադրում է իր անգիտակցականի բովանդակությունների բացահայտմանը, իր գիտակցության մեջ հայտնված միտքը համարում է անկարևոր, գործի հետ առնչություն չունեցող, անհարկի կամ ամոթալի, մինչդեռ հենց նման մտքերն էլ, որոնք նա ցանկանում է թաքցնել հոգեբանից ու արտամղել իր գիտակցությունից, ամենակարևորներն են և ավելի կարճ ճանապարհով են հասցնում որոնելի անգիտակցական բարդույթների հայտնաբերմանը: Դիմադրության առկայության ամեն մի նկատելի նշան պետք է հուշի հոգեբանին , որ երազի բացահայտ բովանդակության տակ ինչ-որ կարևոր բան կա թաքնված: Այդ դիմադրությունը հաճախ ավելի հեշտ է հաղթահարել, երբ գիտնականն է ուսումնասիրում իր երազները:
Երազը պետք է ինչ-որ չափով համարժեք լինի ցանկության իրագործմանը: Երազները մեր այն ցանկությունների սիմվոլիկ, ներհոգեկան իրականացումներն են , որոնք իրական կյանքում մնացել են չիրականացված: Այդ պաճառով երազը չի խանգարում քունը այլ պահպանում է այն, քանի որ եթե երազային սիմվոլիկ բավարարումը հնարավոր չլիներ, ապա չբավարաված ցանկությունը , զբաղեցնելով մեր գիտակցությունը, թույլ չէր տա քնել ( ինչպես հաճախ է պատահում) : Երազներում չբավարարաված ցանկությունը երևան է գալիս ոչ թե խոսքով արտահայտված պարզ մտքի, այլ պատրանքային մտապատկերների ու դրանց զուգորդությունների ձևով: Միտքը, ցանկությունը, նույնիսկ երեխաների երազներում, դառնում է, ապրում , պատկերավոր ներկայացում: Այս եզրակացություններին Ֆրոյդը հանգել է ոչ միայն երազների վերլուծության, այլև դրանք անուրջների հետ համեմատելու շնորհիվ: Անուրջները կամ արթմնի երազները, ինչպես հիշում ենք, իրենցից ներկայացնում են պատվասիրական, սեռական և այլ ցանկությունների երևակայական իրականացումներ:
Այսպիսով՝ մարդկանց իրական ցանություններն ու մղումները երազների բացահայտ բովանդակության մեջ հանդես են գալիս աղճատված ձևով: Աղճատումը կատարվում է յուրահատուկ հոգեբանական գրաքննության ( ցենզուրայի) աշխատանքի շնորհիվ , ընդ որում , երազային գրաքննության հայտնագործությունը Ֆրոյդը համարում էր երազային հոգեբանության բնագավառում իր կատարած լուրջ ներդրումներից մեկը: Երազային գրաքննություն ասելով Ֆրոյդը նկատի ուներ ոչ թե ուղեղում նստած ինչ-որ մարդուկ, ոչ թե ինչ-որ ուղեղային կենտրոն , այլ անձի այնպիսի հատկությունների, միտումների, համոզմունքների, բարոյական նորմերի մի համակարգ , որոնք նրա կողմից պատրաստակամությամբ ընդունվում են որպես ցանկալի երևույթներ և որպես իր անձի անկապտելի ու առավել արժեքավոր մասեր: Բայց ո՞ւմ կամ ի՞նչ ուժերի դեմ է ուղղված այդ գրաքննությունը : Ֆրոյդը կարծում էր, որ դրանք անձի այն միտումներն են, որոնք իրենց բնույթով արժանի են դատապարտման բարոյական, գեղագիտական և սոցիալական տեսակետներից : Գիտակցական վիճակում մարդիկ դրանց մասին կամ չեն համարձակվում մտածել, կամ մտածում են զզվանքով: Դրանք այն անսահմանորեն, եսասիրական հակումներն են, որոնք մեծ մասմաբ մնում են չգիտակցված:


շարունակելի
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#55 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 17 Апрель 2006 - 11:29

Երազների բնույթի ու նշանակության Ֆրոյդյան ըմբռնումը ճիշտ հասկանալու համար պետք է նշել, որ երազներում աղճատված ձևով դրսևորվող անգիտակցական մղումները, որոնց դեմ ուղղված է ցենզուրան կամ ԳԵՐ_ԵՍ-ը, նրա կարծիքով, առավելապես սեռական բնույթի են : Ընդգծելով, որ երազներում թագավորում են եսասիրական հակումները՝ Ֆրոյդը գրում է . " Բարոյական ամեն մի կապանքից ազատ ԵՍ-ը հեշտությամբ է ընդառաջում սեռական ցանկության քմահաճույքներին, նույնիսկ այնպիսիներին, որոնք վաղուց ի վեր մերժված են մեր գեղագիտական դաստիարակաության կողմից կամ հակասում են բարոյականության պահնաջներին: Բավականություն ստանալու ձգտումը ... անարգել կերպով ընտրում է իր օբյեկտները, ընդ որում՝ առաջնությունը տալով առավել արգելվածներին":
Ֆրոյդը չի ժխտում մարդու մեջ բարի ու վեհ կողմերի, բարձր արժանիքների առկայությունը, սակայն չի էլ ցանկանում աչք փակել նրա բացասական, եսասիրական կողմերի վրա: Նա գտնում է, որ մարդուն կատարելագործելու համար նրան պետք է տեսնել այնպես, ինչպես նա կա, և գիտական իմացության համար մարդու էության ստվերոտ կողմերի նկատմամբ մեր կողմից գիտակցորեն տածվող զզվանքը լուրջ նշանակություն ունենալ չի կարող: Հասկանալի է, որ մարդկանց հոգեկանում առկա այդ եսասիրական ուժերը միշտ չէ, որ գործի են վերածվում: Ֆրոյդը սիրում է կրկնել Պլատոնի խոսքերն այն մասին, որ ԼԱՎ ՄԱՐԴԻԿ ԲԱՎԱՐԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԱԶՆԵՐՈՎ ԱՅՆ, ԻՆՉ ՎԱՏ ՄԱՐԴԻԿ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ: Ժամանակակից հոգեբանությունը չի ժխտում երազների բովանդակության և ֆունկցիաների վերաբերյալ Ֆրոյդի տեսակետները, սակայն զգալիորեն նեղացնում է եսասիրական, հատկապես սեռական և ագրեսիվ հակումների դրսևորման ոլորտը: Ժամանակակից և ավելի ճիշտ տեսակետն այն է, որ թեև երազներում եսասիրական ու ագրեսիվ ցանկությունները, հաճույք ստանալու մղումը շատ մեծ տեղ է գրավում, այնուամենայնիվ, երազների հոգեբանական մոտիվացման ու ֆունկցիոնալ նշանակությունը շատ ավելի լայն են: Երազները նույնքան բազմաբովանդակ ու հարուստ են, որքան և անձի իրականա կյանքը:
Երազների վերաբերյալ Ֆրոյդի առաջ քաշած կարևոր դրույթը, որով և մենք ցանկանում ենք սահմանափակվել այդ ենթագիտակցական երևույթների հոգեբանության քննարկումը, երազների սիմվոլների ( խորհրդանիշների) մասին նրա տեսակետն է: Ֆրոյդը գտնում էր , որ հատկապես մեծ չափով աղճատված երազները մենք չենք կարող ճիշտ հասկանալ, եթե նկատի չունենանք , որ նրանցում բացահայտորեն հանդես եկող որոշ թվով պատկերներ երազի թաքուն բովանդակությունների սիմվոլներ են, նշանակում են այս կամ այն ցանկությունը, առարկան, գործողությունը: Երազների թաքուն բովանդակության միայն մի մասն է բացահայտվում ազատ զուգորդությունների մեթոդով: Մնացած մասը հասկանալու համար պետք է իմանալ երազների սիմվոլների լեզուն և թարգմանել կամ մեկնաբանել մեզ համար հասկանլի լեզվով:
Ժամանակակից ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ իսկապես գոյություն ունեն երազային բազմաթիվ սիմվոլներ, բայց դրանք բացառապես սեռական և ագրեսիվ բովանդակությունների փոխարինողներ չեն, ինչպես, հավանորեն, կարծում էր Ֆրոյդը: Սիմվոլները կարող են ամենատարբեր հոգեբանական բովանդակություններ:
Երազները անշուշտ, ունեն շատ կողմեր , որոնք դեռևս չեն բացահայտվել: Բազմաթիվ երազներ անհասկանալի են մնում նույնիսկ այդ բնագավառի լավագույն մասնագետների համար: Որոշ հետազոտողներ նույնիսկ այն տեսակետն են հայտնում, որ երազների իմաստը շատ խորն է, և հազիվ թե մարդուն երբևիցե հաջողվի լիովին հասկանալ այդ երևույթները: Այս տեսակետը մեզ համար ընդունելի չէ, և կարծում ենք, որ առաջիկայում երազների ուսումնասիրությունը պետք է առաջ տանել է´լ ավելի եռանդուն թափով:


ՎԵՐՋ
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#56 Angel

Angel

  Ангел Форума

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 6 473 Сообщений:
 • Location:Київ
 • Interests:design, painting, FLOWERS...

Опубликовано 18 Апрель 2006 - 02:56

Ժողոուրդ այսօր երազիս Mariah Carey-ին եմ տեսել: Ջպտում էր ինձ մինչև ականջները Դա ի՞նչ է նշանակում :hm:
Հայաստան ասելիս, աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս, թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես...


#57 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 18 Апрель 2006 - 03:06

Ժողոուրդ այսօր երազիս Mariah Carey-ին եմ տեսել:
Ջպտում էր ինձ մինչև ականջները
Դա ի՞նչ է նշանակում
:hm:

Իսկ դու էտ երգչուհուն սիրո՞ւմ ես :)
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#58 Angel

Angel

  Ангел Форума

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 6 473 Сообщений:
 • Location:Київ
 • Interests:design, painting, FLOWERS...

Опубликовано 18 Апрель 2006 - 03:31

ayo! im amena sirac ergchihin e. u erazums uraxutyans chap chkar vor tesa, uzumei nkarvel het@, bayc foroaparati batareykaner@ nstel ein :)
Հայաստան ասելիս, աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս, թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես...


#59 Angel

Angel

  Ангел Форума

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 6 473 Сообщений:
 • Location:Київ
 • Interests:design, painting, FLOWERS...

Опубликовано 18 Апрель 2006 - 03:35

ha, mi banel asem, es verji mi qani amsum voch lsel ei iran voch tesel ei TVov...
Հայաստան ասելիս, աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս, թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես...


#60 Arm_Lionne

Arm_Lionne

  ....

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 3 231 Сообщений:
 • Location:Diaspora
 • Interests:...

Опубликовано 18 Апрель 2006 - 09:33

ha, mi banel asem, es verji mi qani amsum voch lsel ei iran voch tesel ei TVov...


Կարոտել էիր :)
Դե կարծում եմ շատ պարզ երազ ես տեսել ,առանձնապես վերլուծության կարիք էլ չկա : Քո խոսքերից պարզ է դառնում որ այդ երգչուհուն շատ ես սիրում և ենթագիտակցորեն ( գուցե նաև գիտակցորեն) կցանկանայիր տեսնել նրա ու արժանանալ նրա ջերմ ՝մինչև ականջները հասնող ժպիտին : Դա պարզապես երազի միջոցով քո ցանկության իրագործումն էր: Համոզված եմ որ մեծ բավականության զգացումով ես արթնացել քնից :)
Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպես ժառանգւում է հայրենական հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով: Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան:
Կարելի է, վերջապէս, իրաւապես հայրենատէր լինել, իսկ հոգեպէս` անհայրենիք:
Արժանի չես հայրենիքիդ, եթէ այն չես դաւանում իբրեւ գերագոյն նպատակ, իսկ անձդ` իբրեւ միջոց:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Արթնացի´ր, հա´յ մարդ ( Հ. Ա )


#61 Angel

Angel

  Ангел Форума

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 6 473 Сообщений:
 • Location:Київ
 • Interests:design, painting, FLOWERS...

Опубликовано 19 Апрель 2006 - 02:12

yesim :) :flower:
Հայաստան ասելիս, աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս, թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես...


#62 Tereza

Tereza

  Обожание — вот это наука!

 • Moderators
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 4 662 Сообщений:
 • Gender:Female
 • Location:Россия
 • Interests:Кино - Театр, Психология, Деловая психология - бизнеса и карьеры.
 • Languages:армянский, русский, грузинский
 • Sex:Женский

Опубликовано 16 Январь 2009 - 02:06

Хотелось бы продолжить разговор о сновидениях. Ведь это весьма интересная тема как мне кажется. С точки зрения психологии в сновидениях есть немало полезной информации о человеке и его жизни... ;)

Изменено: Тереза, 16 Январь 2009 - 02:07

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Hamletучебник армянского языка

#63 Vesta

Vesta

  Հազարապետ Hazarapet Тысячник

 • Hazarapet
 • ФишкаФишкаФишкаФишка
 • 1 909 Сообщений:
 • Gender:Female
 • Location:Moscow

Опубликовано 19 Январь 2009 - 01:09

Да Тереза джан, Вам как психологу наверное много интересного ивзестно о расшифровке сновидений, может есть какие-нибудь статьи или дискуссии, с удовольствием прочла бы ;)

Изменено: Vesta, 19 Январь 2009 - 01:10


#64 Tereza

Tereza

  Обожание — вот это наука!

 • Moderators
 • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
 • 4 662 Сообщений:
 • Gender:Female
 • Location:Россия
 • Interests:Кино - Театр, Психология, Деловая психология - бизнеса и карьеры.
 • Languages:армянский, русский, грузинский
 • Sex:Женский

Опубликовано 24 Январь 2009 - 02:42

Да Тереза джан, Вам как психологу наверное много интересного ивзестно о расшифровке сновидений, может есть какие-нибудь статьи или дискуссии, с удовольствием прочла бы ;)Вот, пожалуй, рассказ, на мой взгляд, об одном интересном случае...

«Однажды мне приснился сон, что я сплю на широком подоконнике. А этаж был очень высоко над землей, и при этом окно было настежь открытым. Мне снилось, что я просыпалась и с радостью замечала, что не падаю во сне и так несколько раз. Но с другой стороны, как, ни странно, меня и не очень пугала такая вероятность.
Через несколько дней, я на работе почувствовала, что потеряла всякое желание и мотивацию работать, хотелось просто сидеть и смотреть из окна, при этом отдавая себе отчет, что к добру это не приведет.
Через несколько дней мне сообщили, что в моих услугах больше не нуждаются. Я уволилась, и решила недельку отдохнуть. Но прошло три дня и мне предложили еще более оплачиваемую работу.
Думаю, мой сон был об этом, как считаете?»

История красивая, правда…
Автор рассказа сама и ответила на свой вопрос.

В подтверждение возьмем одну из простых изящных техник работы со сном, предложенную основоположником гештальт-терапии Фрицем Перлзом.

Человек проговаривает свой сон от первого лица, и после каждой фразы останавливается и серьезно произносит
«И это мое существование!»… и осознает, что значит для него в контексте его жизни такое заявление.

Вот что получается:

Широкий подоконник на высоком этаже... И это мое существование!

Я лежу... И это мое существование!

Передо мной настежь открытое окно... И это мое существование!

Я сплю на широком подоконнике перед открытым окном и не падаю... И это мое существование!

Проснувшись, я всякий раз радуюсь, что не упала... И это мое существование!

Но я не боюсь упасть... И это мое существование!

Интересное кино получается, правда? :rolleyes:
There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Hamletучебник армянского языка
0 пользователей читают эту тему

0 members, 0 guests, 0 anonymous users