Armenian Church

Հայ Առաքելական Եկեղեցի - Եկեղեցուն վերաբերեալ թեմաներ. պատմութիւն, եկեղեցական կեանք, պատարագ եւլն.
Армянская Церковь - Всё относительно Церкви; история, практика, литургия и т.д.
Armenian Church - All regarding the Church; history,

73 topics in this forum

  • 32 replies
  • 31,263 views
  • 3 replies
  • 5,460 views
  • 0 replies
  • 3,929 views
  • 6 replies
  • 9,372 views
  • 3 replies
  • 6,083 views
  • 11 replies
  • 14,160 views
  • 0 replies
  • 3,836 views
  • 0 replies
  • 5,984 views
  • 0 replies
  • 5,171 views
  • 0 replies
  • 3,618 views
  • 6 replies
  • 7,362 views
  • 2 replies
  • 4,843 views
  • 0 replies
  • 3,297 views
  • 2 replies
  • 6,585 views
  • 12 replies
  • 15,932 views
  • 25 replies
  • 24,580 views
  • 0 replies
  • 3,476 views
  • 0 replies
  • 4,133 views
  • 4 replies
  • 5,491 views
  • 3 replies
  • 5,076 views
  • 12 replies
  • 8,189 views
  • 7 replies
  • 8,194 views
  • 14 replies
  • 9,779 views
  • 1 reply
  • 3,296 views
  • 5 replies
  • 5,529 views