Jump to content

Warning!!! Warning!!! Warning!!!


Recommended Posts

Warning From Caves of Pakistan

WARNING!!!" Forwarded by TS of NC -

*****

This morning from a cave in North central Pakistan near Pastungettih, the Taliban Minister of Migration, Mohammed Sharref Omar, warned the United States that if military action against Iraq continues, Taliban authorities will cut off America's supply of convenience store managers. If this action does not yield sufficient results, cab drivers will be next, to be followed by motel owners.

:D :up: :D

Link to post
Share on other sites

Khorovats, նախ. անծանոթ անձանց ավելի լավ է “դու”-ով չդիմել… Դրանից բացի, Դուք General բաժնում իրոք մի շարք թեմաներ եք բացել դանիական ծաղրանկարների մասն… այն դեպքում, երբ մենք մի քանի օր է ինչ արդեն ունենք մի թեմա, ուր դա քննարկվում է: Մի հարցի մասին շատ թեմաներ բացելը մեր մոտ արգելվում է…

Link to post
Share on other sites

Khorovats, նախ. անծանոթ անձանց ավելի լավ է “դու”-ով չդիմել… Դրանից բացի, Դուք General բաժնում իրոք մի շարք թեմաներ եք բացել դանիական ծաղրանկարների մասն… այն դեպքում, երբ մենք մի քանի օր է ինչ արդեն ունենք մի թեմա, ուր դա քննարկվում է: Մի հարցի մասին շատ թեմաներ բացելը մեր մոտ արգելվում է…

Yete dyk pahangymek vor miankamits antsnenk pashtonia dyki vera yes dre mech parzapes vochmi xendir chynem yremes kexosenk irar het mi miyan dykov seranits heto bari?

Edited by Khorovats
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...