Jump to content

Օմար Խայամ


Recommended Posts

Ինչ ժամանակ վիշտը սրտիդ տիրանա

Կամ վիճակիդ հոգսը վզիդ ծանրանա,

Ուրիշների սրտի հալը հարցրա,

Որ քո հոգուց ամեն մի ցավ վերանա:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ռոմեո, գիտե՞ք էլի Հայերեն թարգմանություններ:  :up:

Ցավոք միակն է, որ պահպանվել է հիշողությանս մեջ: Մյուսները կտոր-կտոր:

Իմ գիրքը կորցրի դեռ ուսանող ժամանակ: :(

Link to post
Share on other sites

Կտոր-կտոր գրեք  :hi:

Գինու կավը ի՞նչ մեղք ուներ, տեր Աստված

Որ թափեցիր իզուր տեղը, տեր Աստված

Ես խմեցի դու՞ հարբեցիր, տեր Աստված

Հողը բերնիս, սուտ ե՞մ ասում, տեր Աստված:

:) motavorapes :)

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Գինուս կուժը դու կոտրեցիր, աստվա՜ծ իմ.

Բախտիս դուռը դու փակեցիր, աստվա՜ծ իմ,

Իմ ալ գինին դու թափեցիր, աստվավծ իմ.

Ե'ս եմ խմում` դո՞ւ հարբեցիր, աստվա՜ծ իմ:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

***

Տիկնիկ ենք մենք, ճակատագիրը` դերասա'ն,

Պատկե'ր չէ սա, այլ` հավաստի՜ և իրակա'ն,-

Մի քանի օր կխաղա՜նք այս բեմ - աշխարհում,

Մինչ մեզ նորից նետեն սնդո'ւկն անէության:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

Գինուս կուժը դու կոտրեցիր, աստվա՜ծ իմ.

Բախտիս դուռը դու փակեցիր, աստվա՜ծ իմ,

Իմ ալ գինին դու թափեցիր, աստվավծ իմ.

Ե'ս եմ խմում` դո՞ւ հարբեցիր, աստվա՜ծ իմ:

թարգմ.`Գ.Էմին

zaratustra, կխնդրեի հետևյալի Էմինյան թարգմանությունը տեղադրեիք, եթե հնարավոր է:

Ինչ ժամանակ վիշտը սրտիդ տիրանա

Կամ վիճակիդ հոգսը վզիդ ծանրանա,

Ուրիշների սրտի հալը հարցրա,

Որ քո հոգուց ամեն մի ցավ վերանա:

Ես այն գրել եմ հիշողությունից ու չեմ էլ հիշում թարգմանչին: :(

Կանխավ շնորհակալություն:

Link to post
Share on other sites

zaratustra, կխնդրեի հետևյալի Էմինյան թարգմանությունը տեղադրեիք, եթե հնարավոր է:

Ինչ ժամանակ վիշտը սրտիդ տիրանա

Կամ վիճակիդ հոգսը վզիդ ծանրանա,

Ուրիշների սրտի հալը հարցրա,

Որ քո հոգուց ամեն մի ցավ վերանա:

Ես այն գրել եմ հիշողությունից ու չեմ էլ հիշում թարգմանչին: :(

Կանխավ շնորհակալություն:

Link to post
Share on other sites

Ես չգիտեմ՝ նա´, ով տվեց ինձ շունչ - հոգի.

Ինձ Դրախտի համա՞ր երկնեց, թե՞ Դժոխքի.

Գավը, սիրունն ու քնարն ինձ կանխի´կ տվեք –

Ձեր ապառիկ Դրախտը ձե՜զ լինի, հոգի´։

թարգմ.`Գ.Էմին

Edited by zaratustra
Link to post
Share on other sites

***

Այս աշխարհում խելոք ու լուրջ պիտի լինես,

Խելքը գլխիդ և լուռ ու մունջ պիտի լինես,

Քանի ականջ, աչք ու լեզու տեղո´ւմ են դեռ,

Էն գլխից կո´ւյր և հա´մր ու խո´ւլ պիտի լինես:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

Загадок вечности не разумеем - ни ты, ни я;

Понять письмён неясных не умеем - ни ты, ни я.

Мы спорим перед некою завесой. Но в час, когда

Падёт завеса, то не уцелеем - ни ты, ни я.

(перевод В.Державина)

Հավեժության գաղտնիքը մութ ոչ դո'ւ գիտես և ոչ էլ` ե'ս,

Ոչ դո'ւ կարող ես վերծանել գրերն այս մութ, և ոչ էլ` ե'ս.

Իրականը` քողի ետև եղած զրո՜ւյցն է միայն,-

Երբ քողն ընկնի` էլ չե՜նք լինի այս աշխարհում ոչ դո'ւ, ոչ` ե'ս:

թարգմ.`Գ.Էմին

Edited by zaratustra
Link to post
Share on other sites

Вчера в гончарную зашёл я в поздний час,

И до меня горшков беседа донеслась.

"Кто гончары, - вопрос один из них мне задал, -

Кто покупатели, кто продавцы средь нас?"

(перевод О.Румера)

Երեկ գիշեր բրուտի մոտ մտա մի ծեր,

Տեսա երկու հազար խոսուն ու լուռ կժեր.

Նույն հա'րցն էին տալիս նրանք. - «Ո՞ւր եք, ասե'ք,

Կուժ սարքողնե'ր, կուժ ծախողնե'ր, կուժ առնողներ'...»:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

"Как там в мире ином" - я спросил старика,

Утешаясь вином в уголке погребка.

"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,

Из ушедших никто не вернулся пока".

(перевод Н.Стрижкова)

Գինետանը հարցում արի ես մի ծերից.

«Ի´նչ լուր,- ասի,- այս աշխարհից մեկնողներից...»

«Խմի՜ր» – ասաց,- մեզ պես քանի՜սն են գնացել,

Եվ նրանցից դեռ չի՜ դարձել ոչ ոք նորից:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

Նրա´նք, ովքեր իմաստությամբ կյանքի գաղտնիքը բացեցին,

Եվ Աստծո մե՜ծ էության մասին խոսքե՜ր շռայլեցին,

Ոչ գաղտնիքի թե՜լը գտան, ոչ էլ կծիկը քանդեցին,

Նախ` խելքներին զո՜ռ տվեցին, հետո`... աչքերը փակեցի՜ն...

թարգմ.`Գ.Էմին

Edited by zaratustra
Link to post
Share on other sites

Մի ռենդ* տեսա` խանի սեմին նստած մոլոր,

Ոչ գյավո´ւր էր, ոչ` մուսուլմա´ն հավատավոր,

Ոչ ճշմարիտ շարիա´թ ուներ, ոչ էլ` հավա´տ,-

Կա՞ր Այս ու Այն կյանքում Սուֆի այդքան հզո՜ր:

* - (աստղանիշը տվել են, բացատրությունը` ոչ:( )

թարգմ.` Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites

گویند کسان نهشت با حور است

من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آب نسیه بدار

کآوان دهل شنیدن از دور خوش است

***

Դուք ասում եք կա դրախտում մի հուրի,

Ես ասում եմ` ինձ բավական է գինին:

Վերցրո՛ւ ինչ տրված է ու թող ապառիկը.

Թմբուկի աղմուկն էլ է հեռվից հաճելի:

Link to post
Share on other sites

Ոչ դրա´խտը, ոչ դժոխքը – դեռ չի՜ տեսել ոչ ոք, սի´րտ,

Դեռ հանդերձյալ այն աշխարհից ետ չի՜ դարձել ոչ ոք, սի´րտ,

Ինչքան հույս ու հավատ ունենք, մենք վստահել ենք մեկի´ն,

Ում անո´ւնն ու ի´նչ լինելը` դեռ չի՜ պարզել ոչ ոք, սի´րտ:

թարգմ.`Գ.Էմին

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Ե՛կ, սիրելիս, գինուց առնենք հավատք եւ ուժ,

ու թող ցրվի վիշտը որպես մեգ ու մշուշ,

ե՛կ, արբեցած, խինդով զարկենք փարչերն իրար,

քանի մեզնից չեն պատրաստել գավաթ ու կուժ:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Թե կարող ես թուխպը վանել, զվարթացի՜ր, թասդ բեր,

գեղուհու հետ գինով անուշ պահն է անծիր, թասդ բեր,

երբ երկնքի Անիվը մեծ նորեն թափով պտտվի,

էս աշխարհում մենք չենք լինի, մի՛ մտածիր, թասդ բեր:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Կուժն այս գուցե ուներ խոհեր երազածին

եւ վշտամած կարոտում էր իր սիրածին,

ձեռքը նրա, որ տարփանքով վարս էր շոյում,

կանթ է հիմա այս անոթի պարանոցին:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Ե՜կ, արբենա՜նք, արշալույսն է վարդաբուրում,

քարին զարկենք եւ մոռանանք պատի՜վ, անո՜ւն,

մեզնից վանենք տառապամիտ կյանքն անիմաստ,

եւ ըմբոշխնենո սեւ վարսերի հրաշքն անհուն:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Գինու կավը ի՞նչ մեղք ուներ, տեր Աստված

Որ թափեցիր իզուր տեղը, տեր Աստված

Ես խմեցի դու՞ հարբեցիր, տեր Աստված

Հողը բերնիս, սուտ ե՞մ ասում, տեր Աստված:

:) motavorapes :)

Սա է` :flower:

Ձեռքիս գավը դո՛ւ թափեցիր, տեր Աստված,

անհուն խինդս դո՛ւ պարպեցիր, տեր Աստված,

ասա, ինչո՞ւ շուռ տվեցիր իմ գինին,

ես խմեցի` դո՞ւ հարբեցիր, տեր Աստված:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Ա՜խ, երանի մի վայր լիներ անդորր, մեղմիկ,

ուր լիովին մտածմունքից խաղաղվեինք,

բյուր երանի հազար տարին գեթ մի անգամ

հողի կրծքից աշխարհ գայինք որպես ծաղիկ:

Թարգմ.` Վարուժան Խաստուր

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...