Jump to content

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը


Recommended Posts

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայկական ժողովրդական առածներում

***

Չանեմ, չհավանեմ:

***

Վատ օրը կը լավանա, վատ մարդը չի լավանա:

***

Աչքդ մենակ քե'զ ա լիս տալի:

**

Վրեդ գառան մորթի ես առել, տակից գազան ես:

***

Կարմիր կովը իր կաշուցը դուս չի գա:

***

Իշի տռտռուկը (վայրի բանջար) մանիշակի տեղ ա անց կացնըմ:

***

Լեզուն չըլնի, ագռավները աչքերը կը հանեն:

***

Ո'չ մարդանման, ո'չ մարդահավան:

***

Ներքևը չեմ նստի, վերևումն էլ տեղ չկա:

***

Իշից վեր ա ընկել, է'լ "չոշ-չոշը" չի կտրըմ:

***

- Ագռավ, խի՞ ես շորորըմ:

- Կաքավ եմ:

- Բա էդ խի՞ ես ք.. ուտում:

- Անճար եմ:

***

Դռնեն վռնդես, հերթեցեն ներս կընկնի:

***

Գելը բուրդը կը փոխե, բնութքը չի փոխե:

***

Երեսին ձվածեղ եփեն, չի ուտվի:

***

Էրեսին աշողը կը կշտանա:

***

Քոռի ի՞նչ վեջն ա թե՝ մոմը թանգ ա:

***

Ցանածդ կը քաշես:

***

Ինչ որ բրդես՝ գդալդ կուգա:

***

Քոռն ինչպես կաշե Աստծուն, Աստված էլ էնպես կաշե քոռին:

***

Էլած աչքը տեղի չի գա:

***

Լավ ա մարդու աչքն էլնե, քան անունը:

Edited by Satenik
Link to post
Share on other sites

Լավ ա մարդու աչքն էլնե, քան անունը:

апсос мер депкум чашхатец!

и ачк вышел и анун, а "лава" как не было так и нет :no:

Link to post
Share on other sites
Слушай, Сатеник джан, я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся.

Здесь не все говорят и читают по-армянски.

просто от перевода пропадет вся соль поговорок.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Բա քոռը տեսնողից մուռը վոնց հանի?

Նա քոռ-քոռ գնաց նրանք ել էշի պես հետևից!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...