Jump to content

Հյուսիսային Լոռի


Recommended Posts

Հայտարարություն–Պահանջ

ՀՀ Նախագահ Ս.Սարգսյանին

ՀՀ Վարչապետ Տ.Սարգսյանին

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար է. Նալբանդյանին

ՀՀ-Վրաստան սահմանագծման հարցերը համակարգող, ԱԳ նախարարի տեղակալ Շ. Քոչարյանին

Հայոց Լոռի աշխարհը դարեր շարունակ եղել է հայ մշակույթի, պատմության, ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման ու զարգացման կարևորագույն բնօրրաններից մեկը։ Լոռի աշխարհն իր տարածքային, քաղաքական ու հայ ազգային ինքնագիտակցության վերելքին է հասնում Տաշիր–Ձորագետի կամ Լոռի–Տաշիրի թագավորության գոյության տարիներին, երբ հստակեցվում են ու անփոփոխ մինչև մեր օրերն են հասնում Լոռի աշխարհի թե՛ բնական սահմանները և թե՛ Լոռվա հայ ազգաբնակչության տեղայնացված էթնոհոգեբանական ինքնագիտակցությունը։

Ելնելով իր բարդ աշխարհագրական դիրքից՝ Լոռին մինչև քսաներորդ դարի քաղաքական ու ժողովրդագրական փոփոխությունները, եղել է անբաժանելի։ Ներկայումս Լոռին աշխարհագրորեն բաժանված է Հարավային (Լոռու մարզ՝ ՀՀ) և Հյուսիսային (Քվեմո Քարթլի՝ Վրաստան) մասերի, որի անարդար ու կործանարար բաժանումն ավելի ու ավելի է ուժեղանում Հայաստանի Հանրապետություն–Վրաստան սահնամագծի անօրինական վերագծման, սահմանների ամրապնդման ու խստացման միջոցով։

Ելնելով վերոգրյալից և շահագրգռված պատմական արդարության վերականգնմամբ՝ Լոռու մարզի ու Հյուսիսային Լոռու հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության ու Վրաստանի Հանրապետության իշխանություններից պահանջում են՝

1. Իսկույն դադարեցնել Հարավային և Հյուսիսային Լոռու միջև անօրինական ճանապարհով սովետների կողմից ժամանակին պարտադրված սահմանի վերագծման աշխատանքները։

2. Վրաստանի հետ որպես իրական պետական սահման դիտարկել Հայաստան–Վրաստան պատմականորեն համարվող ու ժողովրդագրորեն առկա բնական սահմանը (որն անցնում է բացառապես Խրամ գետի երկայնքով)՝ հիմնվելով 1920 թ. Փարիզի վեհաժողովում ամրագրված իրավական հիմքերի վրա։

3. Դադարեցնել սահմանային խստացումներն ու ամրապնդումը Հյուսիսային Լոռու «սահմանամերձ» համարվող գյուղերի երկայնքով։ Հաշվի առնել սահմանի ճշգրտման ու խստացման պատճառով ստեղծված տեղի հայ ազգաբնակչության սոցիալ–տնտեսական ծանր ու կործանարար վիճակը։

4. Ուշադրության կենտրոնում պահել Հյուսիսային Լոռու հայ ազգաբնակչության հանդեպ մարդու իրավունքների (հատկապես ազգային պատկանելությունից բխող) խախտման բազմաթիվ փաստերը, հետևողական աշխատանք տանել պատմական ու իրավական արդարության վերականգնման ուղղությամբ։

1. Ազգային նոր պահպանողական շարժման Լոռու մարզային կոմիտե (ք. Վանաձոր)

2. “Ցեղակրոն ուխտեր” հայրենասիրական հ/կ (ք. Վանաձոր)

3. Քվեմո-Քարթլիի հայ երիտասարդական միություն (ք. Վանաձոր)

4. “Լալվար” հայրենակցական բարեգործական միություն

5. Բոլնիսի հայերի միություն (ք. Թբիլիսի)

6. “Ջավախք” հ/կ Լոռու մասնաճյուղ (ք. Վանաձոր)

7. “Դեբետ” բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն (ք. Ալավերդի)

8. “Ասպար” հ/կ (ք. Վանաձոր)

9. Բորլիս–Մառնեուլ հայ երիտասարդական ֆորում հ/կ (Մառնեուլ–Երևան)

10. «Բնության պահապաններ» հ/կ (ք. Վանաձոր)

11. «Լրագրողներն ընդդեմ բռնության» հ/կ Լոռու մասնաճյուղ (ք. Վանաձոր)

12. «Կանաչների միություն» հ/կ Լոռու մասնաճյուղ (ք. Վանաձոր)

13. «Գուգարք» լրագրողական ասոցացիա (ք. Վանաձոր)

14. «Լոռի» հայրենակցական միություն (ԱՄՆ)

Link to post
Share on other sites

Շատ ճիշտ է ու հուսադրող, որ այս հարցում ակտիվություն են դրսեւորում նաեւ Լոռվա հասարակական կազմակերպությունները: Այս հարցի բնույթն անպիսին է, որ միայն Երեւանից ելույթներով հարց չի լուծվի:

Link to post
Share on other sites

Թեկուզ իմ պապերը գախթել են Էրզրումից,բայց ես ինձ Լոռեցու թոռ եմ համարում,քանի որ ցնողներս այնտեղ են ծնվել !

Միանում եմ Լոռեցիներին !!!

http://forum.hayastan.com/index.php?showto...7197&st=600

Сообщение #623

Link to post
Share on other sites

Армяне потребовали от Грузии вернуть Лори

Ряд общественных организаций армянской области Лори, которая находится на границе с Грузией, обратились к президенту страны, премьер-министру, министру иностранных дел и заместителю министра, координирующего вопросы согласования границы с Грузией с заявлением, в котором просят прекратить демаркационные работы на армяно-грузинской границе и восстановить историческую справедливость.

Как сообщили Panorama.am авторы заявления требуют от властей Армении и Грузии:

1. Прекратить демаркационные работы между Южным и Северным Лори, поскольку эта граница в свое время была навязана со стороны СССР незаконным путем;

2. В качестве реальной границы между Грузией и Арменией рассматривать исторически и демографически установленную границу, которая проходит по реке Храм, основываясь на правовых решениях Парижской конференции 1920 года;

3. Прекратить ужесточение режима на границе по линии считающихся "приграничными" сел Лори с учетом тяжелого социально-экономического положения жителей этих сел вследствие уточнения и ужесточения границы;

4. Обратить внимание на факты нарушения прав армянского населения Северного Лори, вести последовательную работу по восстановлению исторической и юридической справедливости.

Организации напоминают, что Лори на протяжении веков был одной из важнейших колыбелей армянской культуры и национальной идентичности. Исходя из своего сложного географического рельефа, Лори до политических и демографических изменений 20-го века был неделим.

Сегодня Лори географически поделен на Северный (Квемо-Картли – Грузия) и Южный (Лорийская область – Армения). Под посланием подписались 14 общественных армянских организаций области Лори.

http://www.vestikavkaza.ru/news/politika/confl/11999.html

Link to post
Share on other sites
Армяне потребовали от Грузии вернуть Лори

Ряд общественных организаций армянской области Лори, которая находится на границе с Грузией, обратились к президенту страны, премьер-министру, министру иностранных дел и заместителю министра, координирующего вопросы согласования границы с Грузией с заявлением, в котором просят прекратить демаркационные работы на армяно-грузинской границе и восстановить историческую справедливость.

Как сообщили Panorama.am авторы заявления требуют от властей Армении и Грузии:

1. Прекратить демаркационные работы между Южным и Северным Лори, поскольку эта граница в свое время была навязана со стороны СССР незаконным путем;

2. В качестве реальной границы между Грузией и Арменией рассматривать исторически и демографически установленную границу, которая проходит по реке Храм, основываясь на правовых решениях Парижской конференции 1920 года;

3. Прекратить ужесточение режима на границе по линии считающихся "приграничными" сел Лори с учетом тяжелого социально-экономического положения жителей этих сел вследствие уточнения и ужесточения границы;

4. Обратить внимание на факты нарушения прав армянского населения Северного Лори, вести последовательную работу по восстановлению исторической и юридической справедливости.

Организации напоминают, что Лори на протяжении веков был одной из важнейших колыбелей армянской культуры и национальной идентичности. Исходя из своего сложного географического рельефа, Лори до политических и демографических изменений 20-го века был неделим.

Сегодня Лори географически поделен на Северный (Квемо-Картли – Грузия) и Южный (Лорийская область – Армения). Под посланием подписались 14 общественных армянских организаций области Лори.

http://www.vestikavkaza.ru/news/politika/confl/11999.html

Демагогия в самом классическом виде.

Link to post
Share on other sites

Ghazaryan - защиту своих национальных интересов и требование местных жителей вы называете демагогией?

Поезжайте в Сев.Лори, посетите приграничные армянские селения, которые с трех сторон окружены границей Армении, ознакомьтесь с катастрофической ситуацией этих людей, которую создают грузинское руководство и местные азербайджансаие власти и скажите им в лицо, что они демагоги, а их требования - демагогия.

Может Вам поехать сразу в Карабах и там в Кашатахе встретиться с местными жителями и объяснить им, что они демагоги и что та земля, на которой они дивут - будет сдана. Скажите и им тоже, что они демагоги.

Link to post
Share on other sites
Ghazaryan - защиту своих национальных интересов и требование местных жителей вы называете демагогией?

Поезжайте в Сев.Лори, посетите приграничные армянские селения, которые с трех сторон окружены границей Армении, ознакомьтесь с катастрофической ситуацией этих людей, которую создают грузинское руководство и местные азербайджансаие власти и скажите им в лицо, что они демагоги, а их требования - демагогия.

Может Вам поехать сразу в Карабах и там в Кашатахе встретиться с местными жителями и объяснить им, что они демагоги и что та земля, на которой они дивут - будет сдана. Скажите и им тоже, что они демагоги.

Уважаемый Адленус, о сохранении этими людьми своих земель как раз таки меньше всего думают те демагоги, которые, выдавая себя за супер патриотов, предъявляют территориальные претензии к соседнему государству. Если я потребую присоединить к Армении некоторые северные районы Ирана, в которых есть армянские деревни, то лично Вы оцените это как проявление заботы жителей этих сел?

Я прекрасно понимаю шовинистическую политику грузинских властей и знаю, до какого состояния они довели армянское население своих южных регионов.

Но о чем говорится в этом призыве? Лишь в последнем его пункте кое как напоминается о правах населяющих эти земли армян. Во всем же остальном - территориальные претензии к Грузии, что, в лучшем случае, простая болтовня и демагогия, а в худшем - призыв к объявлению войны Грузии.

Link to post
Share on other sites

Ghazaryan джан, где Вы видите территориальные требоваия? Заголовок "Армяне потребовали от Грузии вернуть Лори" к имеющийся статье добавлен осетинским СМИ. В самом обращении лорийских организаций этого нету. :)

Link to post
Share on other sites

вот именно... в основном требуется не ужесточать границу, что спертельно для армян этих деревень, по скольку они находяться в фактическом и юридическом анклаве, и заметье - не по своей воле, а по воле советский властей.

Так что если и наше руководство хочет закрепить "каприз советов" и увековечить эти страшные границы, то хотя бы пусть сделают минимум - потребуют включения хоть реально вымирающих деревень.

Я лично осознаю страх тех организаций которые подписали этот призыв - говотя с одним из подписывающих ее, они мне в качестве примера привели два селения - Опрет и Бртадзор... там раньше проживали армяне и греки, которые не выдержав экономических трудностей - мигрировали, а в замен им уже переселяются туда азербайджанцы из Молаоглы.

Иными словами, нашей пассивной политикой в отношении Северного Лори мы позволяем, что бы к нашим северным границав взамен армянам и грекам заселялись азербаджанцы.

Link to post
Share on other sites
они мне в качестве примера привели два селения - Опрет и Бртадзор... там раньше проживали армяне и греки, которые не выдержав экономических трудностей - мигрировали, а в замен им уже переселяются туда азербайджанцы из Молаоглы.

Иными словами, нашей пассивной политикой в отношении Северного Лори мы позволяем, что бы к нашим северным границав взамен армянам и грекам заселялись азербаджанцы.

Подтверждаю тенденцию. В последние десятилетия в губернии Квемо-Картли идет процесс заселение азербайанцами некоторых заборшенных греческих сел. Видел это явление лично. И лично говорил с греками, в селах которых уже есть азербайанцы. Как правило это малоземельные, бедные крестьяне из борчалиснких турок, которые выбирают себе добротный, покинутый дом. Иногда забирают даром, а иногда за смехотворную плату типа $500-1000.

Адленус джан, кстати вот что учтите, в последнее время в армнете появляются непонятные юзеры, и постят резко антигрузинские топики с явно абсурдными утврждениями. Они заходят IP номарами таких экзотически стран, как Аргентина и т. д...

Проверка показали, что такие постинги имеют самые разные цели:

1) Азербайанские псевдо-армяне постят такое для нагнетания армяно-грузинсой конфронтции. Типа: "Меня зовут Вардан, давайте восстанем в Джавахке против Грузии как в Гарабаге против Азербайджана... во славу Великой Армении и Зория Балаяна"...

2) Пассажиры из Тифлиса тоже создают такие темы, чтобы потом дать а них линки в груизинских сайтах, мол: "Вот смотрие как тут армяне насмехаются над отрубленными головами груизн в Абхазии".

3) Плюс еще кое-кто из России, Турции и т. д...

Это было и ранее, но в последние месяцы тенденция усилилась...

Link to post
Share on other sites

Javakhk - какую цель по вашему они приследуют? не думаю, что это может иметь серьезные последствия. Я это в шутку называю "кибер-ананизмом" некоторых азербайджанских и грузинских зивак

Link to post
Share on other sites

Ազգային շահը, «երրորդ ուժն» ու վրացական լոբբին

Վերջերս Հայաստանի մամուլում տարածվեց Լոռու մարզի ու Հյուսիսային Լոռու մի շարք հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների հայտարարությունը, որում Հայաստանի և Վրաստանի իշխանություններից պահանջվում էր։

1. Իսկույն դադարեցնել Հարավային և Հյուսիսային Լոռու միջև անօրինական ճանապարհով սովետների կողմից ժամանակին պարտադրված սահմանի վերագծման աշխատանքները։

2. Վրաստանի հետ որպես իրական պետական սահման դիտարկել պատմականորեն սահման համարվող ու ժողովրդագրորեն առկա Հայաստան-Վրաստան բնական սահմանը (որն անցնում է բացառապես Խրամ գետի երկայնքով)՝ հիմնվելով 1920 թ. Փարիզի վեհաժողովում ամրագրված իրավական հիմքերի վրա։

3. Դադարեցնել սահմանային խստացումներն ու ամրապնդումը Հյուսիսային Լոռու «սահմանամերձ» համարվող գյուղերի երկայնքով։ Հաշվի առնել սահմանի ճշգրտման ու խստացման պատճառով ստեղծված տեղի հայ ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական ծանր ու կործանարար վիճակը։

4. Ուշադրության կենտրոնում պահել Հյուսիսային Լոռու հայ ազգաբնակչության հանդեպ մարդու իրավունքների (հատկապես ազգային պատկանելությունից բխող) խախտման բազմաթիվ փաստերը, հետևողական աշխատանք տանել պատմական ու իրավական արդարության վերականգնման ուղղությամբ:

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ Հայաստանի մի շարք լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են, օրինակ, Lragir.am էլեկտրոնային կայքը կամ «Ժամանակ Երևան» թերթը, քաղաքական և սոցիալական ծանր իրավիճակում հայտնված մեր հայրենակիցների այս պարզ պատճառներն ընկալել են իբրև երրորդ ուժի «սև գործի» հետևանք. «Հայաստանի և Վրաստանի իշխանություններին, թերևս, ժամանակն է լրջորեն անդրադառնալ Հայաստան-Վրաստան հարաբերությանը: Այլապես, ինչպես ցույց են տալիս վերջին շրջանի իրադարձություններն ու հասարակության մեջ սերմանվող տրամադրությունները (ինչպես, օրինակ, այս հայտարարությունը), ինչ-որ երրորդ ուժեր խիստ շահագրգիռ են հայ-վրացական հարաբերության նվազագույնը վատթարացմամբ, եթե ոչ առավել ծանր հետևանքներով», - Հյուսիսային Լոռու հայերի պահանջն այսպես է մեկնաբանել Lragir.am կայքի խմբագրությունը:

Իսկ «Ժամանակ» թերթում այս հարցի կապակցությամբ իր մտորումներն արտահայտած ոմն Արթուր Խեմչյանը, որն ակնհայտորեն անհուն սիրով է լցված Վրաստանի հանդեպ, Հայաստանում արտահայտվող հակավրացական բոլոր մտքերը կապում է «մեկ կենտրոնի»հետ. «Ուղղակի ծիծաղելի է Թբիլիսիում հայկական եկեղեցու փլվելը համարել այն պատճառը, որը հիմք է տալիս տարածքային պահանջներ ներկայացնել Վրաստանին կամ հակավրացական կոչեր հնչեցնել», - իր հոդվածում գրում է Խեմչյանը: Իսկ «երրորդ ուժի» առկայության մասին իր թեզն ապացուցելու համար հոդվածագիրը դիմել է նույնիսկ Վրաստանի դիվանագիտական ակադեմիայի ռեկտոր, քաղաքագետ Սոսո Ցինցաձեին: Վերջինիս «օբյեկտիվության» մասին պատկերացում կազմելու համար մեր ընթերցողներին խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ ադրբեջանական մամուլին տրված Ցինցաձեի հարցազրույցներին ու մեկնաբանություններին:

Հատկանշական է, որ Արթուր Խեմչյանի, մեղմ ասած, ոչ այդքան հաջողված մտազեղումները փորձել է հարթել նույն թերթին թղթակցող Վարդան Օնանյանը: «Դարձյալ հայ-վրացական հարաբերությունների մասին» հոդվածում վերջինս հանգել է միանգամայն ճշմարիտ եզրակացության. «Հայաստանի անկախության գրավականը Վրաստանի անկախությունն է կամ հակառակը»: Վերլուծելով պատմական անցյալը' հոդվածագիրը եկել է այն եզրակացության, որ Հարավային Կովկասը նվաճելու համար հարևան տերությունները սկզբից հրահրում են ներկովկասյան պատերազմներ: Ուստի, ելնելով այդ իրողությունից, Օնանյանը զգուշանում է հայ-վրացական հարաբերություններում լարվածության առաջացումից: Սակայն նշանակո՞ւմ է դա արդյոք, որ վրացիներին կարելի է ներել հայ ժողովրդի դեմ ցանկացած ոտնձգություն:

Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանն ու Վրաստանը հայտնվել են բարիկադների տարբեր կողմերում: Պաշտոնական Թբիլիսին գործուն աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանը շրջափակող թուրք-ադրբեջանական քաղաքական և տնտեսական բոլոր նախագծերին: Վրաստանի իշխանություններն իրականացնում են հայատյաց քաղաքականություն Սամցխե-Ջավախքում: Նրանք հավակնում են մեր հոգևոր-մշակութային արժեքներին ինչպես Վրաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի և նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության: Վրացիներն արգելում են Հայաստանի տնտեսության ազատ զարգացումը, ձերբակալում Ջավախքի հայ ակտիվիստներին և այլ, և այլն: Հայ ժողովրդի դեմ ուղղված Վրաստանի հանցավոր քաղաքականության մասին կարելի է գրքեր գրել: Նյութն ավելի քան բավական է: Սակայն Հայաստանի որոշ լրատվամիջոցներ և լրագրողներ այդ ամենը չեն նկատում, չեն տեսնում: Փոխարենը նրանք տեսնում են «երրորդ ուժի» շահագրգռվածությունը հայ-վրացական հարաբերությունների փչացման մեջ:

Իհարկե, կա նաև «երրորդ ուժի»' Ռուսաստանի գործոնը: Եվ դա բնական է: Պաշտոնական Մոսկվան տարածաշրջանում հետամուտ է լինում իր շահերին ու թքած ունի թե՛ հայերի և թե՛ վրացիների վրա: Եվ ուրեմն հայերը նույնպես պետք է թքած ունենան Ռուսաստանի վրա: Մենք պարտավոր ենք տարածաշրջանում լուծել մեր խնդիրները: Իսկ եթե Մոսկվան փորձի միջամտել, ուրեմն անհրաժեշտ է հեռու պահել նրան ազգային առաջնահերթություններից ու շահերից: Սակայն այս պարզ գիտակցությունը, ցավոք, դեռևս հասու չէ մեր լրատվական դաշտի մեծ մասին: Մեղադրելով սեփական շահերը հետապնդող հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին «երրորդ ուժերի» շահերը սպասարկելու մեջ' հայ լրագրողները թերևս չեն էլ գիտակցում, որ նույն հաջողությամբ նրանց կարելի է մեղադրել Վրաստանի շահերը Հայաստանում սպասարկելու մեջ: Չէ՞ որ նման ճանապարհով նրանք պարզապես վերածվում են մեր երկրում Վրաստանի լոբբինգի ներկայացուցիչների: Լոբբինգ, որի արտահայտած ամեն մի բառ խիստ համահունչ է Միխայիլ Սահակաշվիլու հիստերիկ ելույթներին, լոբբինգ, որը զրկված է ինքնուրույն մտածելու և վերլուծելու կարողությունից:

Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան, «Միտք» վերլուծական կենտրոն

www.natnews.info , www.7or.am

Кстати, некоторые фотографии селений Северного Лори я выложил на сайте - http://www.natnews.info/2009/09/06/%d5%b0%...0%d5%a8-%d5%a3/

Link to post
Share on other sites
Javakhk - какую цель по вашему они приследуют? не думаю, что это может иметь серьезные последствия. Я это в шутку называю "кибер-ананизмом" некоторых азербайджанских и грузинских зивак

Я не думаю, что это только проделки отдельных товарищей в Баку или Тбилиси. O целях можно только догадыватся! Вот хороший пример наводящий на догадки: на последнем митинге в Ереване были лозунги "Грузины, помните, что и вы Христиане" и "Грузины, вы разве не Христиане?" (я в соседнх темах выкладывал видео!). А в грузинских сми это подали как "В Ереване прошел митинг под лозунгом грузины - не Христиане".

Но оставим их с их баранами. В последнее время в армнете в связи с некоторыеми такими липовыми темами неоднократно высказывалось недоумение (по понятным причнам ны выкладуваю линки тут, хотя моогу прослять по ПМ). Вывод в то, что нужно учитывать этот аспект.

:)

Edited by Javakhk
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...