Jump to content

Աղոթագիրք


Recommended Posts

Հրատարակիչ՝ Մալաթիայի Ս. Աստվածածին եկեղեցու Ծխական Խորուհուրդ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Հա'յր մեր, որ երկնքում ես, թող

սուրբ լինի Քո անունը, թող Քո

արքայությունը գա. թող Քո

կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես

որ երկնքում է. մեր

հանապազօրյա հացը տո'ւր

մես այսօր և ների'ր մեզ մեր

հանցանքները, ինչպես որ մենք

ենք ներում նրանց, որ հանցանք

են գործում մեր դեմ, և մի'

տանիր մեզ փորձության, այլ

փրկիր չարից, որորվհետև Քո'նն

է արքայությունը և զորությունը

և փառքը հավիտյանս

հավիտենից:

ԱՄԵՆ:

______________________________________________________________________

Կարող եք նայել նայև այստեղ http://forum.hayastan.com/index.php?showtopic=3535&st=0

Link to post
Share on other sites

ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

Գոհանում եմ

Քեզանից, Տե'ր իմ և

Աստվա'ծ իմ և օրհնում

ու փառավորում Քո սուրբ

անունը, որ պահեցիր այս

գիշեր Քո անարժան ու

մեղավոր ծառային բոլոր

վտանգներից ու

փորձություններից,

խաղաղությամբ հասրիր

առավոտյան ժամին և

արժանացրիր տեսնելու Քո

ողորմության լույսը:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

Գոհանում եմ Քեզանից, Տե'ր իմ

և Աստվա'ծ իմ, օրհնում ու

փառավորում Քո սուրբ անունը,

որ պահպանեցիր Քո անարժան

ու մեղավոր ծառային այս

ցերեկ և խաղաղությամբ

հասցրիր երեկոյան ժամին:

Այժմ խնդրում եմ, որ Դու Քո

ամենազոր աջով կնքես Քո

ծառայի տեղն ու հարկը, ելքն ու

մուտքը, որ ննջեմ ապահով ու

աներկյուղ, խաղաղությամբ և

առանց փորձանքների:

ԱՄԵՆ

Link to post
Share on other sites

ԿԵՍԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԱՂՈԹՔ

Կեսգիշերին արթնանալով

խոստովանում ենք Քեզ,

Տե'ր Աստված մեր,

ու փառավորելով

Քո սուրբ անունը՝

խնդրում ենք Քեզ՝

հեռացրո'ւ մեզանից

խավարային խորհուրդները՝

Քո ողորմության շնորհով

պահելով չար բանսարկուի

դիվահնար բոլոր պատրանքներից

ու հնարքներից:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ճԱՇԱԿԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

[նախ սկսում են Տերունական աղոթքով,

և ապա սեղանն օրհնողը ասում է.]

Խաղաղությամբ ճաշակենք

այս կերակուրը, որ մեզ համար

պատրաստված է Տիրոջ կողմից,

օրհնյալ է Տերն Իր պարգևներով:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՃԱՇԱԿԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

Փա'ռք Քեզ, Տե'ր, փա'ռք

Քեզ, փառա'ց Թագավոր,

որ տվեցիր մեզ ուրախության

կերակուր, և Քո ամենաբավ

ողորմության լիությամբ լցրիր

մեր սրտերը: Այժմ լցրո'ւ մեզ նաև

Քո Սուրբ Հոգով, որպեսզի

ընդունելի լինենք Քո առջև և

ոչ ամոթահար, քանզի Դու

հատուցում ես

յուրաքանչյուրին

ըստ իր գործերի:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ԳՈՐԾ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Աստվա'ծ իմ, որ բացում ես ձեռքերդ

և լցնում բոլոր արարածներին Քո

ողորմածությամբ, Քեզ եմ վստահում

իմ անձը [և այս գործը]:

Դու հոգա' և պատրաստի'ր հոգուս և

մարմնիս բոլոր կարիքները,

այսուհետև մինչև հավիտյան:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՑ ԱՌԱՋ

Տե'ր, երբ ճանապարհ ընկնեմ,

ինձ մի' թող մենակ, այլ առաքի'ր

իմ առջևից Քո օգնությունը՝ օր

ու գիշեր պահելով ինձ սատանայի

բոլոր փորձություններից, և

իմ անկայուն մտքին մի' թող

մեղանչել, այլ լալ ու սգալ իմ

մեղքերի համար:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ՏՈՒՆԴԱՐՁԻ ԱՂՈԹՔ

Օրհնյա'լ Տեր, աղաչում և

խնդրում ենք Քեզ՝

ճանապարհակի'ց եղիր

մեղավոր ծառայիդ և Քո

հսկողությամբ առաջնորդիր՝

խաղաղությամբ վերադառնալու

մեր բնակավայրը՝ Տեր Հիսուս

Քրիստոսի օգնությամբ, որին

վայել է փառք, իշխանություն

և պատիվ, այժմ և հավիտյան:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ

Տե'ր Հիսուս Քրիստոս,

բա'ց իմ սրտի աչքերն

ու ականջները, որպեսզի

լսեմ Քո կամքը:

Հավատում եմ, Տե'ր,

որ կլուսավորես իմ

սիրտը, որովհետև

Դու ողորմած

Աստված ես: Եվ Քեզ

փառք հավիտյան:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՈՐՔԻՆ

Միքայե'լ և Գարբրիե'լ՝

վերին զորքերի դասերի պետե'ր,

որ անլռելի ձայնով փառաբանություն

եք մատուցում Ամենասուրբ

երրորդությանը և երեքսրբյան

ձայնով երգելով՝ ասում.

"Ողորմի՜ր, Տե՜ր, Դու ստեղծեցիր,

Քո ձեռքի գործը մի' անտեսիր",

օգնական և պահապան եղեք

ԱՍՏԾՈ ծառայիդ. [հիշատակել

անունը ում համար որ աղոթում եք]:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

ՊԱՀՊԱՆԻՉ ԱՂՈԹՔ

Թագավո'ր խաղաղության,

մեր Տեր Փրկիչ Քրիստոս Աստված,

պարսպած պահի'ր Քո ժողովրդին,

սուրբ և պատվական Խաչիդ

հովանու ներքո՝ խաղաղությանդ մեջ,

փրկի'ր տեսանելի և անտեսանելի

թշնամուց և արժանի արա գոհությամբ

Քեզ փառավորելու Հոր և Սուրբ Հոգու հետ.

այժմ և հավիտյան:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

ԱՂՈԹՔ ԽԱՉԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

Օգնի'ր մեզ, Տե'ր, օգնի'ր մեզ,

Աստվա'ծ Փրկիչ մեր,

Քո անվան մեծ փառքի համար,

Տե'ր, փրկի'ր մեզ, և քավի'ր

մեր մեղքերը:

Պարապած պահի'ր Քեզ ապավինած

և Քո սուրբ անվանը հուսացող

ժողովրդին հաղթող և

պատվական Խաչիդ հովանու

ներքո՝ խաղաղությանդ մեջ:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ

Տե'ր Աստված,

գթության և փրկության,

ողորմության և քավության,

նորոգության, բժշկության

և առողջության,

լուսավորության և կենդանության,

հարության և անմահության,

որ մերձ ես համայն արարածների

հեծություններին,

ինձ էլ հիշի'ր, երբ գաս Քո

արքայությամբ:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՀՈՒՅՍԻ ԵՎ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅԱՆ

Տե'ր իմ, քաջալերի'ր ինձ

նեղությանս մեջ,

մխիթարի'ր վշտերիս մեջ,

ու արժանի դարձրո'ւ ինձ,

Տե'ր իմ և Աստված իմ՝

Հիսուս Քրիստոս, խաչակից

լինել Քեզ մինչև ի մահ՝

հրաժարվելով այս աշխարհի

հեշտություններից և

դասակից լինել Քո

երանելիներին ու դրախտում

անմահ կյանք վայելել:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ԱՂՈԹՔ

Տե'ր երկնքի և երկրի,

Արարի'չ բոլոր արարածների,

շնորի'ր մեզ միշտ երկյուղով

Քեզ պաշտել, ու սիրել Քեզ

ամբողջ սրտով, բովանդակ

մտքով և մեր ողջ զորությամբ

պահել Քո պատվիրանները

ու մեր ձեռքերը հավատքով

Քեզ բարձրացնելով՝

Քեզանից շնորհ և

ողորմություն ստանալ:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites

ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԵՐԿՅՈՒՂԻ

Ամենախնա'մ Տեր,

Քո սուրբ երկյուղը պահապան

դի'ր իմ աչքերին, որ չնայեն

պագշոտությանմբ, և իմ

ականջներին, որ չախորժեն

լսել չարության խոսքեր,

և իմ բերանին, որ սուտ չխոսի,

և իմ սրտին, որ չարը չխորհի,

և իմ ձեռքերին, որ չգործեն

անիրավություն, և իմ ոտքերին,

որ չգնան անօրեն ճանապարհով:

ԱՄԵՆ:

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...