Jump to content

իմ մտքերն են…


Recommended Posts

Ծնող ունեմ բայց թէ ոըբ եմ

չարուն բարուն ինձ տեր սարքել և իրարից առանձնացրել

սարքել մի կշեռք որ ունի թևեր – աջ կամ ձախ, վերև կամ ցած… որ կշռեմ…

ու կշռում եմ, օր ու գիշեր ես դատում եմ:

Դէ’ հերիք է, ես ունեմ տեր’, ես իմ տերն եմ իմ մտքերն եմ:

Կշեռքը ես եմ, ոչինչ չեմ սարքել, ունեմ և թևեր… Աջ և Ձախ և ոչ աջ կամ ձախ:

Մեկը կամ մյուսը դա բառեր են, նրանք մեկ են իմ մտքերն են:

Ես եմ չարուն, բարուն զատում… դատում եմ ես, դատվում եմ ես:

Կա’ն իհարկե… բայց ահա տես իմ մտքերն են, իմ մտքերն են, իմ մտքերն են…

Link to post
Share on other sites

Ապրում էնք մենք կատվի նման

Քսմսվում էնք, երբ ուզում էնք որ մեզ շոյեն:

Հեռանում էնք, երբ ուզում էնք հան•իստ թողնեն…

Մե’զ, մե’զ, մե’զ, ավանդական ուրաքի պէս:

Է`հ, սղոցին ով է հիշում: ?

Edited by thistooshallpass
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...