Jump to content

Recommended Posts

Hi to you all!

I have already asked an Armenian pope the following question, but in vain…

Could someone be kind enough to tell when in the year is the nameday of Gohar (Գոհար)? I know “Gohar” is of Persian origin and, thus, non-Christian :flower:, but there may be well a nameday for the girls who, like my daughter, bear this beautiful name, ain't it? :rolleyes:

If not, is there an All Saints' Day or another day for them — then, when does it fall?

I've been looking for this for years now… I hope someone round here could help me.

Many thanks forward!

Link to post
Share on other sites

ԳՈՀԱՐ հայ. գոհար հասարակ բառից, որ նշանակում է “ադամանդ”կամ “անգին քար”: Իբրև անձնանուն գործածական է 12-րդ դարից. փոխառություն է պարս. guhar բառից: Ժողովրդի մեջ այսօր էլ տարածված է Գովհար, Գուհար ձևերով: Սրա փաղաքշականն է Գոհարիկ, որ հաճախ երևում է իբրև անկախ անուն: վերջերս հանդիպում ենք Գոհարինե՝ ինե իգական ածանցով հնարած անվանը, որը միանգամայն ավելորդ է, քանզի Գոհար անունը միայն իգական է եղել:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...