Jump to content

Recommended Posts

Hi to you all!

I have already asked an Armenian pope the following question, but in vain…

Could someone be kind enough to tell when in the year is the nameday of Gohar (Գոհար)? I know “Gohar” is of Persian origin and, thus, non-Christian :flower:, but there may be well a nameday for the girls who, like my daughter, bear this beautiful name, ain't it? :rolleyes:

If not, is there an All Saints' Day or another day for them — then, when does it fall?

I've been looking for this for years now… I hope someone round here could help me.

Many thanks forward!

Link to post
Share on other sites

ԳՈՀԱՐ հայ. գոհար հասարակ բառից, որ նշանակում է “ադամանդ”կամ “անգին քար”: Իբրև անձնանուն գործածական է 12-րդ դարից. փոխառություն է պարս. guhar բառից: Ժողովրդի մեջ այսօր էլ տարածված է Գովհար, Գուհար ձևերով: Սրա փաղաքշականն է Գոհարիկ, որ հաճախ երևում է իբրև անկախ անուն: վերջերս հանդիպում ենք Գոհարինե՝ ինե իգական ածանցով հնարած անվանը, որը միանգամայն ավելորդ է, քանզի Գոհար անունը միայն իգական է եղել:

Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...