Jump to content

Հայկական Տեսություն


Recommended Posts

Համաչափությունը կամ Հակաչափությունը Հայկական Հարաբերականության Տեսության Մեջ

(Symmetry in Armenian Theory of Special Relativity)

 

 

Abstract


In this current article we are analyzing in detail T-symmetry (time reversal transformation) and P-symmetry (spatial inverse transformations) phenomenons in Armenian Theory of Relativity in one dimensional physical space.  For that purpose we are referring and using our previous articles results.  Especially in the case of research mirror reflection phenomena (spatial inversion) we are mostly referring to our main research article, published in Armenia in June 2013 (96 pages).

We are delighted to know that Armenian Theory of Relativity has passed the first phase of total ridicule and now is in the phase of active discussion in scientific communities across the world.  This article can be considered  as an answer to the physicists who criticize the Armenian Theory of Relativity by saying that the Armenian relativistic transformations and formulas are not an invariant under time-reversal transformation and therefore Armenian Theory of Relativity is wrong.

In the first section of our article we are showing that in the case of time-reversal, Armenian Theory of Relativity is in full agreement with legacy physics and therefore our opponents criticisms in that matter are baseless.
In the case of spatial inversion (in our case mirror reflection) Armenian Theory of Special Relativity does not contradict in quality with the legacy physics, but gives more detailed and fine description of that phenomena, which in the macro-world is mostly unobservable but in the micro-world it plays a very significant role.

Our received results can explain many parity irregularities in elementary particle physics, especially the violation parity process in weak interactions.

 

------------------------------------
You can get pdf files from here:

In Armenian language - https://www.academia.edu/9854190/Symmetry_in_Armenian_Theory_of_Special_Relativity

 

In English language     - https://www.academia.edu/9882404/Symmetry_in_Armenian_Theory_of_Special_Relativity
 

arm_odm_symmetry_arm.pdf

arm_odm_symmetry_eng.pdf

arm_odm_symmetry_arm.pdf

arm_odm_symmetry_eng.pdf

Link to post
Share on other sites

https://www.academia.edu/9879886/Letter_to_Sergei_Matinyan
----------------

Ողջույն Ձեզ Նորից Հարգելի Սերգեյ,
(21 Դեկտեմբերի 2014թ., Լոս Անջելոս)

Հարգելի Սերգեյ, այս անգամ ես գրում եմ Ձեզ Հայերեն, որովհետև, ինչպես նշեցիք, Դուք Հայաստանի Ակադեմիայի լիիրավ անդամ եք և Հայ գիտնական, հետևաբար Դուք գիտեք Հայերեն։  Բացի այդ ինձ համար շատ ավելի հեշտ է գրել Հայերեն և մանավանդ՝  գրել գրագետ։

Հարգելի Սերգեյ մի քանի ֆիզիկոսների նամակները և հատկապես Ձեր գրած նամակները, որտեղ բարձրացվում էր ժամանակի ուղղության հակաշրջման դեպքում Հայկական Հարաբերականության Տեսությունից ստացված ձևափոխությունների և բանաձևերի մաթեմատիկական տեսքի պահպանման հարցը, մեզ ստիպեցին գրել մի առանձին հոդված նվիրված միայն հենց այդ հարցին։  Չնայած մեր հիմնական հոդվածում (96էջ), որը տպագրվեց Հայաստանում 2013թ. Հունիսին, մենք անդրադարձել էինք Հայկական Տեսության մեջ տարբեր համաչափության հարցերին, բայց Ձեր նամակից հետո իսկապես անհրաժեշտություն առաջացավ գրել այս հոդված, որը կլուսաբաներ միայն ժամանակի և տարածության ուղղությունների հակաշրջման հարցերը ամենայն մանրամասնությամբ։  Այս աշխատանքը տևեց մոտ մեկ ամիս և այսօր մենք այն ավարտեցինք, ինչպես նաև գրանցեցինք ԱՄՆ-ի Հեղինակային Իրավունքների Գրասենյակում և, բացի դրանից, մենք այն տեղադրեցինք նաև տարբեր համացանցերում։  Մեր այս նոր հոդվածում մենք սպառիչ կերպով վերլուծում ենք ժամանակի ուղղության հակաշրջման և տարածության ուղղության հակաշրջման խնդիրները Հայկական Հարաբերականության Տեսության մեջ։  Մեր հոդվածը, Հայերեն, կցված է այս նամակին (17 էջ)։  Եթե Ձեզ համար հեշտ կլինի կարդալ այն Անգլերեն, ապա տեղյակ պահեք և ես կուղարկեմ Ձեզ մեր հոդվածի Անգլերեն թարգմանությունը։

Մի քանի տողով միայն ասեմ, որ Ձեր այն պնդումը թե «...ռադիկալի (արմատի նշանի) մեջ առաջին աստիճանի (v/c) անդամի ներկայությունը խանգարում է, այսինքն նշանը փոխվում է՝ դառնում է -(v/c) և արմատի տակի արտահայտությունը նույնը չի մնում, հետևաբար Հայկական Տեսությունից ստացված բանաձևերը և ամբողջ տեսությունը սխալ է...», չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև Դուք անտեսում եք այն փաստը, որ այդ (v/c) անդամը միայնակ չէ, այլ այն ունի  s  գործակից, որը ժամանակի ուղղության հակաշրջման հետ մեկտեղ ինք նույնպես փոխում է իր նշանը՝ (-s) (ինչպես մասնիկի սպինը), այնպես որ ժամանակի ուղղության հակաշրջման դեպքում  s(v/c) անդամի նշանը մնում է անփոփոխ։  Հետևաբար այս հարցում ավանդական ֆիզիկայի հետ ոչ մի հակասություն չկա։

Հարգելի Սերգեյ, խնդրում եմ կարդալ մեր հոդվածը մինչև վերջ և իհարկե, ցանկության դեպքում, Դուք կարող եք կապնվել ինձ հետ։  Ինչպես գիտեք ես ակադեմիկոս չեմ և հետևաբար նաև շատ զբաղված չեմ։

Կեցցե՛  Հայկական  Գիտության  Վերածնունդը

Ռոբերտ Նազարյան
[email protected]

 

Dear_Sergei_Matinian.pdf

Dear_Sergei_Matinian.pdf

Link to post
Share on other sites

https://www.academia.edu/9948280/Dear_Academic_Sergei_Matinyan
------------------------------------
Իմ որդի Հայկ Նազարյանի նոր տարվա շնորհավորական նամակը Ակադեմիկոս Սերգեյ Մատինյանին։
------------------------------------

Dear Academic Sergei Matinyan,
(25 December 2014)

My father Robert Nazaryan and I are the author and coauthor (respectively) of many articles and on behalf of my father I am sending you our last article entitled «Symmetry in Armenian Theory of Special Relativity» ( My father said that it was because of your letters and questions about the time-reversal or space-reversal problems in Armenian Theory of Relativity that gave him the impulse and passion to write this article.

To this email I am attaching our new article (Armenian and English versions) and also my father’s special letter to you (https://www.academia.edu/9879886/Letter_to_Sergei_Matinyan).

My father has sent you emails, but he thinks you might be blocking his email address or even IP address, so he asks me to send you this letter, to be sure that you received our article which has complete answers to all of your questions.

Dear Matinyan, if you find out that our explanations are correct and are satisfying, then I like to ask you for a favor to refer our article and help us to publish it in proper scientific journals.  We have problems for publishing our articles because of its title «Armenian...», which is why we are asking for your help.  We don't like to give up our articles name, especially since it has become our scientific brand name.

We would like to wish you a Merry Christmas and a happy new year and would also like to congratulate you on your coming 84th birthday.  May you live many years to come so you can witness the glory of Armenian Theory.

I am part of the new generation of Armenian Physicists that will continue what has been left over.

Thank you for reading my letter.

Long Live Armenia!


Haik Nazaryan
[email protected]
Physics & Astronomy Department
California State University, Northridge
 

Dear_Academic_Sergei_Matinyan.pdf

Dear_Academic_Sergei_Matinyan.pdf

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Կրեմլի Սենատ, Մոսկվա
Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ
Վլադիմիր Պուտինին
20 Ապրիլի 2014թ.


Ձերդ Գերազանցություն,

Սա իմ երկրորդ նամակն է ուղղված Ձերդ Գերազանցությանը:

Նախ խնդրում եմ ընդունել իմ անկեղծ շնորհավորանքները Ձեզ՝  Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ:  Դա լավագույն ընտրությունն էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները կատարեցին՝  քվեարկելով հանուն Ռուսաստանի Դաշնության, դաշնակից Հայաստանի և ընդհանուր առմամբ ամբողջ Աշխարհի բարգավաճման և անվտանգության ապահովման համար:

Իմ առաջին նամակը ես գրել եմ Ձեզ 2013 թ.-ի Նոյեմբերի 23-ին, որը Ձերդ Գերազանցության՝  դեպի Հայաստան պատմական այցից մի քանի օր առաջ էր:

Այդ նամակով ես Ձեզ եմ ներկայացրել իմ ծրագիրը, թե ինչպես կապել իրար հետ Հայաստանն ու Ռուսաստանը՝  առաջարկելով կառուցել Անդրկովկասյան ստորգետնյա երկաթուղի:  Դա առայժմ միակ հնարավոր միջոցն է, որպեսզի մենք՝  քաղաքական և ռազմական դաշնակից պետություններս, կարողանանք ունենալ ընդհանուր սահման և տնտեսական լայնածավալ հարաբերություններ՝  կապելով Հյուսիսային Օվկիանոսը Հնդկական Օվկիանոսին:

Ձերդ գերազանցություն, Ապրիլի 24-ը ոչ միայն պարզապես սգո օր է մեզ՝  Հայերիս համար, այլ նաև հիշեցում մնացած ազգերին Հայոց Ցեղասպանության մասին, որը ծրագրվեց միջազգային Սիոնիզմի կողմից և իրականացվեց Թուրքիայի Երիտթուրքերի կառավարության կողմից Թուրքիայում 1915 թ.-ին, որն էլ հետագայում դարձավ Բոլշևիկյան Ռուսաստանի դաշնակիցը:

Մեկ տարի անց մենք կնշենք Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը…

Ցեղասպանության ընթացքում ավելի քան երկու միլիոն անմեղ Հայեր բարբարոսաբար սպանվեցին, իսկ բոլոր ողջ մնացած Հայերն աքսորվեցին դեպի անապատներ, դատապարտվելով դանդաղ մահվան և կամ էլ գաղթեցին այլ երկրներ:  Մենք՝ Հայերս, կորցրեցինք մեր Հայրենիքի 90%-ը, սակայն մյուս կողմից այն չար ուժը, ով կազմակերպեց Հայոց Մեծ Ցեղասպանությունը և հրձիգեց Առաջին ու Երկրորդ Աշխարհամարտերը, ստացավ երկիր բնակվելու համար:

Ես իսկապես չգիտեմ, թե Հայկական Սփյուռքը և Հայկական Պետական Համակարգման Հանձնաժողովն ինչպես են նախատեսում կազմակերպել առաջիկա Հայոց ցեղասպանության 100 ամյակը, սակայն ես ունեմ իմ սեփական ծրագիրը:

Բայց մինչ այդ, թույլ տվեք ներկայանալ …

Ես՝  Հայոց Ցեղասպանության (1915-1923) ողջ մնացած զոհերի թոռը, ծնվել եմ 1948 թ.-ի Օգոստոսի 7-ին, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում:  Միջնակարգ դպրոցում եղած ժամանակ ես ստացել եմ առաջին մրցանակ, հաղթելով մաթեմատիկայի Հայաստանի ազգային օլիմպիադայում 1966 թ.-ին:  Ապա հաճախել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը 1966-1971 թթ. և ստացել եմ մագիստրոսի կոչում Տեսական Ֆիզիկայի բնագավառում:  Երևանի Պետական Համալսարանն ավարտելուց հետո ես հաճախել եմ Էջմիածնի Հոգևոր Ճեմարան 1971-1973 թթ և ստացել եմ Աստվածաբանության բակալավրի աստիճան:  Ապա աշխատել եմ ֆիզիկայի հետ կապ չունեցող տարբեր գիտական հիմնարկություններում՝  որպես ինժեներ:  Շուրջ յոթ տարի (1978 - 1985) ես ձերբակալված եմ եղել ԽՍՀՄ-ի Գուլագում, որպես քաղբանտարկյալ՝  Հայաստանի և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարելու մեղադրանքով:  Ես եղել եմ Երևանի ՊԱԿ-ի բանտախցում (1 տարի), Բարաշևոյի գաղութում՝  Մորդովա (3 տարի), Չիստոպոլի քաղաքական բանտում՝  Թաթարստան (1 տարի) և աքսոր Կրասնոյարսկի երկրամասի Աբան ավանում (2 տարի):  Ես ունեմ Հայաստանի քաղաքացիություն և 1988 թ.-ից մինչ այժմ բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում:  Ես ունեմ շատ հոդվածներ տեսական ֆիզիկայից, որոնց մեծ մասը դեռ հրատարակված չեն:  Ունեմ չորս երեխա՝  երեք որդի և մի դուստր:

Ձերդ Գերազանցություն, քսաներորդ դարը ֆիզիկական գիտության համար՝  հատկապես տեսական ֆիզիկայի համար սկսվեց հեղափոխական գաղափարներով և ահա թե ինչու է այդ ժամանակաշրջանը կոչվեց հրաշքների ժամանակ:  Բայց քսաներորդ դարը սկսվեց նաև Միջազգային Սիոնիզմի կողմից հրձիգված բազմաթիվ հեղափոխություններով և Համաշխարհային պատերազմներով, այնպես ինչպես որ նրանք փորձում են անել այժմ:

Դա նաև այն ժամանակն էր, երբ 1905 թ.-ին ֆիզիկայի հեղինակավոր ամսագրեր, ինչպիսին  Ֆիզիկայի Տարեգիրքն էր (Annalen der Physik), սկսեցին տպագրել տեսական ֆիզիկայի հոդվածների շարք:  Բայց այդ ներկայացված հոդվածներից անհետանում էին գլխավոր հեղինակիների անունները և գրագողությունը դարձավ զանգվածային։  Օրինակ՝  անգամ բնօրինակ հոդվածից լրիվ ջնջվեց Սերբուհի Միլեվա Մարիչի անունը, փոխարենը գրվեց իր Եբրայեցի և Սիոնիստ ամուսնու անունը։  Տաս տարի անց՝ 1915 թ.-ին Գերմանացի մաթեմատիկոս Դեվիդ Հիլբերտի կողմից Գոթինգենի ակադեմիա ներկայացված բնօրինակ հոդվածները պատառոտեցին և այնուհետև ամբոջ հոդվածը գողացան։

Գիտական հոդվածների այս համատարած գրագողությունների հետևանքով գիտության մեջ, հատկապես Հարաբերականության տեսության ասպարեզում, սկսվեց առաջնության ու հեղինակության վեճերը, որը և գիտության մեջ սկիզբ դրեց այլախոհական շարժման:

Այդ չար ուժերը, ովքեր զանգվածաբար գրագողության ենթարկեցին Գերմանացի, Ֆրանսիացի, Դանիացի, Իտալացի, Շոտլանդացի, Ռուս և պարզապես բոլոր եվրոպացի գիտնականների գաղափարները, հանուն միայն մեկ մարդու՝   ում նրանք դարձրեցին ֆիզիկայի կուռք և դարի մարդ՝  նախապատրաստելով նրան իրենց որոշակի չար ծրագրերի համար:

Եվ այդ խարդախ սիոնիստ անձը, ում դիմանկարը կախված է աշխարհի գրեթե բոլոր՝ ներառյալ նաև Ռուսաստանի, յուրականչյուր ֆիզիկայի ամբիոնում, հանդիսանում է գիտական հասարակության մեծագույն խայտառակությունը:  Եթե որևէ մեկը փորձ անի քննադատել Հարաբերականության Հատուկ Տեսությունը կամ առաջարկել այլընտրանքային տեսություն, ապա բոլոր հիմնական գիտական ամսագրերը կմերժեն այդպիսի հոդվածների հրատարակումը առանց գրախոսման ուղարկելու:  Սա ճիշտ է նաև Ռուսական ֆիզիկայի ամսագրերի համար, ինչպես օրինակ «JETP Letters», «UPN» և այլ ֆիզիկայի ամսագրերի համար։

Ինչքանով որ ես եմ հասկանում, Հայզենբերգի քվանտային տեսությունից (1925թ.) և Դիրակի հարաբերական քվանտային տեսությունից (1928թ.) հետո տեսական ֆիզիկան դադարեց գոյություն ունենալուց:  Ութսունհինգ տարի է անցել այդ օրերից և որևէ առաջընթաց տեսական ֆիզիկայում բոլորովին չի գրանցվել:  Եվ տեսական ֆիզիկայում գոյություն ունեցող այդպիսի երկարատև դատարկությունը լցնելու համար շատ պատեհապաշտ «ֆիզիկոսներ» (որոնց ազգային ծագումը գաղտնիք չէ), առաջադրեցին և նպաստեցին արհեստական ու կեղծ տեսությունների առաջացմանը, ինչպես օրինակ՝  «string theory», «super string theory», «K theory», «black hole theory», «big bang theory» և այսպես շարունակ…  Եվրոպան և ամբողջ Աշխարհը ընկղմվեց  մի նոր խավար դարաշրջան։

Բայց ամենադժվար պահերին էլ միշտ կա ՀՈՒՅՍ…

Վերջին 45 տարիների ընթացքում ես եղել եմ որպես այլախոհ գիտնական (ինչպես պրոֆեսոր Լոգունովը Ռուսաստանում)՝  փորձելով ապացուցել, թե ինչն է սխալ հարաբերականության հատուկ կամ ընդհանուր տեսություններում։  Մենք տեղյակ ենք նաև որ մինչև այժմ էլ տարբեր ֆիզիկոսների կողմից ստեղծվում են շատ նոր տեսություններ, անվանելով դրանք «Հարաբերականության այլընտրանքային տեսություն» կամ «Հարաբերականության նոր տեսություն» և այլն:  Ես նույնպես այդպես էի վարվում մինչև վերջերս։  Բայց ավելի ուշ ես հիշեցի Մեծն Սոկրատեսի իմաստուն խոսքերը՝  «Փոփոխության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որպեսզի քո էներգիան կենտրոնացնես ոչ թե հնի դեմ պայքարելու վրա, այլ նորը ստեղծելու վրա»:

Ահա թե ինչու 2012 թվականին, երբ բոլոր չար ուժերը գուժում էին աշխարհի վերջը, մենք 2012 թվականը հայտարարեցինք որպես նոր հրաշքների տարի և ստեղծեցինք «Հայկական Հարաբերականության Տեսություն - Միաչափ Շարժում» հիմնարար աշխատությունը:  Մենք մեր այս աշխատությունը գրանցեցինք ԱՄՆ-ի հեղինակային իրավունքի պաշտպանության գրասենյակում և ՄԲ-ի հեղինակային իրավունքի վկայության գրասենյակում հենց այդ նույն «աշխարհի վերջ»-ի օրը՝  2012 թ.-ի Դեկտեմբերի 21-ին, ինչպես նաև մենք գրքի տեսքով հրատարակեցինք այն Հայաստանում 2013 թ.-ի Հունիսին:

Եվ այսպիսով ֆիզիկայում 100 տարվա հավատաքննության դարաշրջանն ավարտվեց և գիտության մեջ սկսբնավորվեց Հայկական հեղափոխության դարաշրջանը:

Այժմ մենք աշխատում ենք ավարտել « Հայկական Հարաբերականության Տեսությունը եռաչափ տարածության մեջ» և շատ ուրիշ բաներ…

Այս նամակին կցված է իմ առաջին նամակը՝  ուղղված Ձեզ, Հայերեն լեզվով (2 էջ), մեր հիմնարար աշխատությունը, Հայերեն լեզվով (86 էջ), այդ աշխատության համառոտ հաղորդագրությունը, Անգլերեն լեզվով (4 էջ), Հայկական և Լորենցիան հարաբերականության բանաձևերի պատկերավոր համեմատությունները, Անգլերեն լեզվով (10 էջ), մեր նամակը ուղղված բոլոր ճշմարտություն որոնողներին, Անգլերեն լեզվով (1 էջ) և մեր կարճ կենսագրականներն Անգլերեն լեզվով (2 էջ):  Ցավով եմ հայտնում, որ ես չունեմ հնարավորություն թարգմանելու համար մեր հիմնարար աշխատությունը Անգլերեն, Ռուսերեն կամ Գերմաներեն՝  ընթերցողների ավելի լայն շրջանակներին ծանոթացնելու համար:

Ձերդ Գերազանցություն, խնդրում եմ ներել համարձակությունս՝  Ձեզանից շնորհ խնդրելու համար:  Եվ այդ շնորհը, որը ես կցանկանայի խնդրել Ձեզանից, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է, որը արդեն 20 տարի նույն իրավիճակում է, ինչ իրավիճակում այժմ հայտնվել է Ղրիմը։  Եվ ես լիովին կիսում եմ Ձեր զարմանքը թե. «... ինչո՞ւ Կոսովոյին թույլատրված է անկախանալ, իսկ Ղրիմի բնակիչներին թույլատրելի չէ։  Հետաքրքիր է իմանալ թե ինչո՞ւ չի կարելի...»։  Թույլ տվեք շարունակել Ձեր տրամաբանությունը և ավելացնել՝  «...իսկ ինչո՞ւ Լեռնային Ղարաբաղի Հայերին թույլատրելի չէ ինքնորոշվել, ինչո՞ւ...»:  Մենք կատարեցինք մեր դաշնակցի պարտքը ՄԱԿ-ում և քվեարկեցինք ազգերի կամքի ազատ արտահայտման օգտին, ընդունելով Ղրիմի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը:  Այժմ Ռուսաստանի հերթն է պաշտպանելու Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը։  Բայց դա այն չէ, ինչ որ ես փորձում եմ Ձեզանից որպես շնորհ խնդրել:

Շնորհը, որ ես հայցում եմ Ձեզանից, դա այն է, որպեսզի Դուք ուղղեք տեսական ֆիզիկայում ստեղծված այս խայտառակությունը, ներկայացնելով մեր՝  «Հայկական Հարաբերականության Տեսություն – Միաչափ Շարժում» աշխատությունը Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիային, որպես Ֆիզիկայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակի թեկնածու 2015թ.-ին՝  Հայոց Մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ:

Ձերդ Գերազանցություն, մեր աշխատությունը և գալիք մնացած հոդվածները նպատակ ունեն տեսական ֆիզիկայում ստեղծելու նոր վերածնունդ:  Այս գիտական աշխատությունը այդ նպատակի ճանապարհին առաջին քայլն է միայն:  Մենք հավատում ենք, որ անգամ մեկ հոդվածը կարող է արթնացնել մարդկությանը և կրկին անգամ լուսավորել աշխարհը սրբազան գիտելիքներով և Տիեզերքի կորսված իմաստությամբ:

Սա իսկապես պատմական ժամանակաշրջան է լուսավորելու համար Աշխարհը Հայկական Հարաբերականության Տեսությամբ:

Երկու շաբաթ առաջ ես կարդացի մի հոդված Ուկրաինական ճգնաժամի մասին, որտեղ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը՝ Մոշե Յալոնը, ահազանգում էր, որ «սա քաղաքակրթությունների պատերազմ է»:  Ես համաձայն եմ նրա հետ, որ սա իսկապես ցեղային պատերազմ է՝  Արմենոիդ և չար ցեղերի միջև, որն արդեն ընթանում է հազարավոր տարիներ: Այդ նույն չար ուժերն են, որոնք կարողանում են հրահրել եղբայր ազգերին կռվելու իրար դեմ, այնպես, ինչպես որ մենք ականատես ենք լինում այժմ, երկու Սլավոնական ազգերի՝  Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հակամարտության ժամանակ:

Նույնպես նաև մեկ շաբաթ առաջ ես կարդացի մի հոդվածը, որտեղ նշվում էր, որ «Ես ավելի քան համոզված եմ, որ Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանը Սպիտակ ցեղի վերջին հույսն է»:  Եվ այդ հոդվածը ավարտվում էր հետևյալ հարցադրումով. «Եթե Ռուսաստանը չընդիմանա Միջազգային Հրեությանը, ապա ես չգիտեմ, թե ով կկարողանա»:

Ես նաև գիտեմ, որ Սպիտակ ազգերի ազգայնական շարժման կենտրոնը Արևմտյան Եվրոպայից տեղափոխվել է դեպի Արևելյան Եվրոպա, ավելի ճշգրիտ՝  Աշխարհում Ազգային Սոցիալիզմի պայքարի կենտրոնն այժմ գտնվում է Ռուսաստանում, Ձերդ գերազանցության շնորհիվ:

Ահա թե ինչու ես մեծ հույս ունեմ, որ Դուք կարող եք օգնել ինձ բարեփոխելու տեսական ֆիզիկան և այն նորից դարձնելու իսկական ճշգրիտ գիտություն:


Մեծ հարգանքով՝

Ռոբերտ Նազարյան
[email protected]
------------------------------------
https://www.academia.edu/10614639/Second_Letter_to_His_Excellency_Vladimir_Putin

Second_Letter_to_Vladimir_Putin.pdf

First_Letter_to_Vladimir_Putin.pdf

His_Excellency_Vladimir_Putin.pdf

Edited by nazaryan
Link to post
Share on other sites

40  Օրեր  Հայոց  Լեռնաշխարհում
(Թարգմանված է Անգլերենից)

Նախ և առաջ կցանկանայի ներողություն խնդրել՝  այսքան երկար գրելու համար:  Ես պարզապես մտածեցի, որ հրաշալի կլիներ թղթին հանձնել իմ բոլոր մտքերս ու զգացմունքներս, որ ներսումս կուտակվել էին անցած 40 օրերի ընթացքում:  Ես գրում եմ Անգլերեն, որպեսզի բոլորը կարողանան հասկանալ՝  ներառյալ ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված այն Հայերը, ովքեր չեն կարողանում կարդալ Հայերեն և իմ Եվրոպացի ընկերները:  Իմ կարծիքով շատ կարևոր է պատմել ամենքին կյանքումս առաջին անգամ Հայրենիքում լինելու փորձառությանս մասին:

Քառասուն օր է անցել և այսօր Հայրենիքումս գտնվելու վերջին օրն է:  Սիրտս կոտրվում է, որ ստիպված եմ հետ գնալ, քանի որ ես հեռանալու եմ մի վայրից, որը այնքան թանկ է ինձ համար:  Իմ ողջ կյանքում (24 տարի) ես մի տեսակ դատարկություն և օտարացում եմ զգացել, որն անհետացավ հենց այն վայրկյանից, երբ ես ոտք դրեցի իմ նախնիների Երկիրը:  Ես զայրացած եմ իմ Ամերիկացի հայրենակիցների վրա, որոնք Հայաստանի մասին միայն բացասական են խոսում, և այստեղ ես պարզեցի որ այդ ամենը լրիվ սուտ է։  Ես երբեք ինձ այդքան ամբողջական մարդ չէի զգացել՝  մտավոր, ֆիզիկական և հոգևոր առումով, որքան որ զգացի իմ սեփական Երկրում:  Լինել քո յուրայիների մեջ և ապրել այն Երկրում, որի համար քո նախնիները կռվել, պայքարել և մահացել են, մի տեսակ այնպիսի ուժ է տալիս քեզ, որ բառերն անգամ անզոր են նկարագրելու:  Ես որպես զբոսաշրջիկ չեմ եկել իմ Երկիրը, ով գալիս է միայն այցելելու տեսարժան վայրերը և մնալու քաղաքի կենտրոնի մի շքեղ հյուրասենյակում:  Ես վարձեցի մի համեստ և հարմարավետ սենյակ քաղաքի հարավային հատվածում, որտեղ ոչ մի զբոսաշրջիկ անգամ ոտք չէր դնի և անցկացրեցի իմ 40 օրերը շփվելով հասարակության բոլոր խավերի մարդկանց հետ:  Ես հանդիպեցի և ժամանակ անցկացրի դասախոսների, ազատամարտիկների, գեներալների, քաղաքական գործիչների, զինվորների, բանվորների, բժիշկների, ոստիկանների, ծրագրավորողների, գյուղացիների, տաքսու վարորդների և շատ այլ մասնագիտության մարդկանց հետ՝  հասկանալու և զգալու համար, թե ինչպիսին է կյանքն այստեղ:  Ես լեռներ եմ մագլցել, լողացել եմ ջրվեժի կողքի գետերում, նախաճաշել եմ բանվորների հետ իրենց աշխատավայրում։  Ես բազում օրեր եմ անցկացրել տարբեր գյուղերում, ազատամարտիկների հետ հարսանիքներին պարել եմ «քոչարի» և շատ ու շատ այլ բաներ:  Այստեղ անցկացրած իմ ժամանակը երբեք չի մոռացվի և հավերժ կմնա իմ հիշողության մեջ:  Ես միշտ գիտակցել և զգացել եմ, որ Հայաստանն է այն վայրը, որին ես պատկանում եմ և այս ուղևորությունն իսկապես ինձ ցույց տվեց, որ ոչ միայն Հայաստանն է ստեղծված ինձ համար, այլ նաև ես՝  Հայաստանի համար:  Հայաստանի հետ կապված ամեն ինչ կարծես խոսում է հոգուս հետ:  Այս վայրում հստակ ինչ-որ շատ ոգեղեն բան կա և այստեղ ապրելիս ես իսկապես զգում էի, որ մարմինս միավորվել է հոգուս հետ:

Իմ ամբողջ կյանքում ես կասկած չեմ ունեցել, որ այստեղ ես հատուկ առաքելություն ունեմ և այս ուղևորությունը դրա լիակատար հաստատումն էր:  Մի հավատացեք այն ամենին, թե մարդիկ ինչ են ասում, մինչև որ ինքներդ չունենաք ձեր ուրույն փորձառությունը:  Դա մեկ այլ կարևոր դաս էր, որ ես սովորեցի այստեղ լինելուս ընթացքում:  Ես այստեղ շատ մարդկանց եմ հանդիպել և կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ գրեթե ամեն ինչ միայն դրական տպավորություն է թողել ինձ վրա:  Այստեղ, այս 40 օրերի ընթացքում, ես ձեռք բերեցի ավելի հարազատ ընկերների քան թե ես ունեմ Կալիֆորնիայում ապրելու իմ ողջ կյանքի ընթացքում:  Սերն ու նվիրվածությունն իմ հայրենակիցների և իմ Հայրենիքի հանդեպ մի այնպիսի զգացմունք է, որը աշխարհում ոչ մի հարստության հետ չի կարելի փոխանակել:  Մեզ համար բացարձակ կարևորություն ունի հասկանալ, որ մենք պետք է անձնական պատասխանատվություն կրենք մեր Երկրի թե լավ և թե վատ վիճակի համար:  Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր հետագա սերունդներն ունենան ավելի լավ Երկիր ապրելու համար։

Մենք ուրիշներին մեղադրելու փոխարեն և ուրիշներից ակնկալելու փոխարեն, որպեսզի նրանք անեն դա, մենք ինքներս պետք է շենացնենք մեր Հայրենիքը և ոչ թե ձեռքներս ծալած նստենք ու բողոքենք։  Յուրաքանչյուրը պարտավոր է մասնակցել այդ գործին և ոչ մի պատճառաբանություն ներելի չէ:

Մենք ստում ենք ինքներս մեզ՝  ասելով, որ կարելի է Հայ մնալ ապրելով Հայրենիքից դուրս, մի բան, որին հավատալը իմ կարծիքով անմտություն է:  Հայերը կարող են Հայ մնալ միայն Հայաստանում և դա է հստակ ու պարզ ճշմարտությունը:  Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ յուրաքանչույր Հայ միայն իր Հայրենիքում կարող է մնալ որպես իսկական ազգայնական և հայրենասեր Հայ։  Իմ կատարած այս ճանապարհորդությունը, պարզապես ուղևորություն չէր իմ համար Հայաստանը բացահայտելու, այլ ավելի շատ ուղևորություն էր ինքս ինձ բացահայտելու համար:  Այն փորձառությունը, որ ես այստեղ ձեռք բերեցի, կախարդական էր, և ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր այս ուղևորությունը դարձրեցին ինձ համար այդքան հրաշալի:

Ես ինձ վերածնված եմ զգում և սա պարզորոշ ոչ թե իմ «փորձությունների» 40 օրերն էին անապատում, այլ ավելի ճիշտ իմ ինքնաբացահայտման 40 օրերը Հայոց Լեռներում:  Ես ավարտում եմ իմ ճամփորդությունը ուրախ սրտով և այն պարզ գիտակցությամբ, որ իմ իրական կոչումը եղել է և միշտ կլինի՝  ծառայել Հայաստանին անհրաժեշտ բոլոր միջոցներով, առանց որևէ եթեների, բայցերի, կամ ինչուների։

Ես հույս ունեմ որ շատ շուտով, մի նվիրական օր, վերադառնալ Հայրենիք և այլևս երբեք չնայել ետ:

Իմ անհուն սերը քեզ՝  իմ միակ Արարչաստեղծ Հայաստան, թող որ դու ծաղկես ու ապրես հավերժ:

Հայկ Նազարյան
11 Հուլիսի 2013թ.
------------------------------------
https://www.academia.edu/10822747/Haiks_First_Impressions_From_Armenia

Haiks_First_Impression.pdf

Haiks_Impression.pdf

Dear_Academic_Sergei_Matinyan.pdf

Link to post
Share on other sites

30 Հունիսի 2008թ.

Բաց Նամակ Պր. Դավիդ Այքին,


Թույլ տվեք ներկայացնել ինձ։ Իմ անուն է Հայկ Նազարյան և ես 19 տարեկան եմ։ Ամենից առաջ ես կցանկանայի հայտնել իմ գոհունակությունը Ձեր կատարած և այժմ էլ շարունակվող գործունեության հանդեպ։ Դուք լրիվ բացեցիք իմ աչքերը հասկանալու համար թե ի՞նչ է կատարվել և թե ի՞նչ է կատարվում այժմ աշխարհում։ Դուք ամեն գնով տարածում եք ճշմարտությունը և դրա համար ես շատ երախտապարտ եմ Ձեզ։ Ես ունեմ բոլոր Ձեր պատրաստած տեսահոլովակները և ունեմ համարյա բոլոր Ձեր գրած գրքերը։ Ես կարդացել եմ Ձեր գրած գրքերից ամենակարևոր և ամենաազդեցիկ երեք գրքերը՝ («Ամենամեծ Գաղտնիքը», «Պատրանքի Զավակները» և «Համաշխարհային Դավադրություն»), և պետք է ասեմ որ բոլոր այդ գրքերը իրապես հոյակապ են։

Իմ այս գրության նպատակը այն է, որ նախ և առաջ շնորհակալություն հայտնեմ Ձեզ այս բոլոր հետազոտությունների համար, ինչպես նաև օգտակար լինեմ Ձեզ Ձեր հետազոտությունների մեջ։ Դիտելով Ձեր թողարկած տեսահոլովակները և կարդալով Ձեր վերը նշված գրքերը, ես նկատեցի որ Դուք շատ անգամ խոսում եք հնադարյան տարբեր քաղաքակրթությունների և երկրների մասին և ես ապշած եմ որ Դուք երբեք չեք հիշատակում Հայաստանը։

Դուք միշտ կրկնում եք որ Մերձավոր Արևելքը շատ կարևոր տարածաշրջան է և Դուք կատարել եք շատ հետազոտություններ այդ կարևոր աշխարհամասի վերաբերյալ։ Բայց Դուք երբեք որևէ բառ չեք հիշատակել Հայաստանի մասին, որը աշխարհի ամենահին և հրաշքով անհետացումից փրկված ազգերից մեկն է։ Հնագույն ժամանակներից մենք՝ Հայերս, գերիշխող ենք եղել այդ տարածաշրջանում, հետևաբար մենք ունեցել ենք շատ մեծ ազդեցություն մեր հարևան երկրների վրա։ Շատ փաստեր կան այդ մասին, որ Դուք ցանկության դեպքում կարող էիք գտնել դրանք հեշտությամբ, մի փոքր ջանք գործադրելով։ Ահա թե ինչու ես այնքան զարմացած եմ Ձեր վրա, որ Դուք նույնիսկ մեկ անգամ չեք հիշատակել Հայաստան բառը, կարծես թե դա լինի արգելված գոտի Ձեր համար։

Ես ցանկանում եմ Ձեզ ներկայացնել որոշ բաներ Հաստանի պատմության մասին, որոնք Դուք ապագայում, ցանկության դեպքում, կարող եք օգտագործել Ձեր հետազոտությունների մեջ։ Հայաստանը ունի շատ հազարամյակների պատմություն(հիմնականում անհայտ) և շատ պատմաբանների ու աստվածաբանների կողմից համարվում է այն կարևոր վայրը որտեղից քաղաքակրթությունն է առաջացել ու տարածվել։ Վիշապաշնչի մեջ նշված

Դրախտը և Արարատ լեռը գտնվում են պատմական Հայաստանում, որոնք մարդկության առաջացման և տարածման երկու կարևոր օրրանն են եղել։ Նույնիսկ այժմ Արարատ լեռը հանդիսանում է Հայաստանի խորհրդանշանը և հոգևոր տունը։ Արարատը լեռը նաև Արիական ցեղի մաքառումների և սխրագործությունների սրբազան վայրն է եղել ընդեմ վիշապածիների։

------------------------------------
Խնդրում եմ շարունակել կարդալ pdf-ը լրիվությամբ։
------------------------------------

Դժբախտաբար Հայաստանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որին Խավարիչները ներարկեցին իրենց իսկ ստեղծած Քրիստոնեության թույնը և բռնի ուժով դարձնելով այն որպես Հայաստանի պետական կրոն։ Օտարածինների կողմից Հայկական պետականության գրավումից անմիջապես հետո նրանք այրեցին, ոչնչացրին բոլոր մեր գրադարաններն ու արքունական մատյանները, որոնք պարունակում էին ամբողջ մեր Հայկական և համաշխարհային պատմությունը, գրականությունը և գիտությունը։ Այդ օտարածին վայրագ ցեղը լրիվ գլխատեց մեր քրմական դասակարգը իրենց ընտանիքներով հանդերձ, ինչպես նաև հիմնահատակ քանդեց մեր բոլոր հեթանոսական տաճարները, բացառությամբ միակ փրկված Գառնիի տաճարից։ Դա մեր ազգի պատմության ամենասև ժամանակներից մեկն էր։

Այնպես որ քրիստոնեության ներարկումից 150 տարի հետո Հայաստանը, որ ուներ շատ զարգացած գիտություն և գրականություն, դարցավ մի երկիր առանց այբուբենի և պատմության։ Ինչո՞ւ Խավարիչները այդպիսի վայրագ գործողությունների դիմեցին հատկապես Հայաստանի նկատմամբ և ոչ Հռոմի, Հունաստանի կամ որևէ այլ Քրիստոնեություն ընդունած երկրի նկատմամբ։ Այդ մյուս Քրիստոնյա դարձած ազգությունները կարողացան հիմնականում պահպանել իրենց հնադարյան պատմությունը, գրականությունը և այլ սրբազան գիտելիքներ, բայց ոչ մենք՝ Հայերս։ Միթե՞ սա չի ապացուցում այն, որ Հայաստանն(Armenia) է Արիական քաղաքակրթության բնօրրանը և Խավարիչները շատ լավ գիտեն, որ եթե նրանք ցանկանում են լրիվ ոչնչացնել մի քաղաքակրթություն, ապա նրանք պետք է սկզբից արմատախիլ անեն բուն հիմքը։

Պր. Այք, Դուք շատ անգամ խոսում եք, թե ինչպես Խավարիչները կազմակերպել են շատ պատերազմներ և ցեղասպանություններ, բայց նորից Դուք ոչ մեկ անգամ չեք հիշատակել 1915թ. ամենասարսափելի Հայկական ցեղասպանությունը, որը ծրագրավորեցին և իրագործեցին Սիոնիստները և Մասոնները։ Բայց Հայկական ցեղասպանության իսկական կազմակերպիչը խառնածին վիշապ Ռոդսշիլդն էր։ Որը ի նպաստ Վիշապների ցեղի ծրագրի իրագործման զոհաբերեց մեկուկես միլիոն արիացի հայերի։ Իսկ մեր ամբողջ շարժական և անշարժ ունեցվածքը մի հարվածով դարձավ ծածուկ հրեա-թուրքերի ունեցվածքը։

Բայց Հայկական ցեղասպանության ի կատար ածողները եղան Սիոնիստների կազմակերպած Երիտ Թուրքական կուսակցությունը, որոնք հեղաշրջում կատարեցին Օտոմանյան Թուրքիայում... Ձեր գրքերը և այլ դավադրություններ(conspiracy) բացահայտող բազմաթիվ հեղինակությունների գրվածքները կարդալուց հետո, ես ցնցված եմ և զայրացած, որ ձեզանից ՈՉ ՄԵԿԸ մի բառ անգամ չի հիշատակել Հայաստանի մասին, որը անկյունաքարն է այն ամենի ինչի մասին որ դուք խոսում եք։ Դուք պետք է կույր լինեք որ չտեսնեք կապը Հնադարյան Աշխարհի և Հայաստանի միջև։

Ես հասկանում եմ որ Խավարիչները Հայ և Հայաստան բառերը դրել են արգելված արտահայտությունների ցուցակի մեջ և նրանց ծառաները կատարում են այն հլու-հնազանդ ստրուկի պես։ Այն ինչ որ ես այստեղ բացատրեցի և պարզաբանեցի Հայաստանի պատմության մի չնչին ուրվագիծն է միայն։ Այս իմ նշած բոլոր փաստերին Դուք պետք է վերաբերվեք լրջորեն, որովհետև ես հավատում եմ որ դրանք մեծապես կնպաստեն Ձեր հետազոտություններին և մենք ավելի ճիշտ պատկերացում կունենանք անցյալում կատարված և ապագայում կատարվելիք դավադրությունների մասին։


Հարգանքներով՝

Հայկ Նազարյան
[email protected]<script cf-hash='f9e31' type="text/javascript"> /* */</script>
------------------------------------
https://www.academia.edu/11153883/Letter_to_David_Icke

David_Icke_arm.pdf

David_Icke_eng.pdf

Link to post
Share on other sites

Հայկական Տեսության Գիտական Հոդվածների Հրատարակման Ճակատագիրը Հայաստանում

3-4 օր չարչարվելուց և ապրումներ ունենալուց հետո ես վերջացրի այս հոդվածի պատրաստումը, որը կարող եք վերցնել այստեղից.

https://www.academia.edu/10984720/Armenian_Theory_Publishing_Problems

Եվ եթե ինչ որ լրացուցիչ հարցեր լինեն, խնդրում եմ մի քաշվեք հարցնելու։

Կեցցե՛ Հայաստան

 

Ռոբերտ Նազարյան
[email protected]

AT_Presentation.pdf

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...