Jump to content

eliabilemjian

Forumjan
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About eliabilemjian

 • Rank
  Ֆորումջանիկ Forumjaner Форумджаник
 • Birthday 02/23/1993

Previous Fields

 • Languages
  English and Armenian (Անգլերէն և Հայերէն)
 • Age range
  less than 16

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  California
 1. Ուրեմն... կը համաձայնի՞ս, որ այլ հայերէն պէտք է խօսինք:
 2. Հիմա կը հասկնա՞ք հայերէն խօսելուն կարեւորթիւնը:
 3. Ձեզի՛ կ'ըսեմ Ձեզի՛ կ'ըսեմ, ձե՛զ՝ հայոց նորահաս երիտասարդներ. ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արեւին մատաղ. տա՛սը լեզու սորվեցէք, բայց ձեր լեզուն, ձեր հաւատքը հաստատուն բռնեցէք: Մէկ պարզ լեզուն ի՞նչ է, որ մարդ չկարենայ սորվիլ: Միթէ չէ՞ք ուզեր, որ դուք ալ գրքեր գրէք, ազգին մէջ անուն ձեռք ձգէք, ձեր գրքերն ալ օտար ազգեր թարգմանեն, ձեր անունը յաւիտեանս յաւիտենից մնայ անմահ: Ինչքան որ ֆրանսերէն, գերմաներէն գիտնանք՝ մենք չենք կրնար այնպիսի բան գրել որ անոնց մէջ անուն ունենայ. քանի որ անոնց միտքը, անոնց սիրտը ուրիշ է, մերը՝ ուրիշ: Նաեւ, անոնց մէջ այնքան գրողներ կան, որ ո՛չ թիւ կայ, ո՛չ համար: Միթէ ձեր սիրտ
 4. Ներողութիւն Արամ, ես ըսել կ'ուզէի, որ ինչ որ կ'ըսես ռուսերէնի կամ անգլերէնի մէջ, անգլերէնի թարգմանէ՛. ուրիշ կերպեր կան այս լեզուներուն միջեւ: Կը հասկնա՞ս հիմա:
 5. Այս պարագան կը հասկնամ, բայց չէ՞ք կրնար հայերէնի եւ ռուսերէնի կամ հայերէնի եւ անգլերէնի մէջ գրել:
 6. Ինչո՞ւ չէ։ Առանց վնասելու նպատակով՝ ամէն այս ռուսերէնը զիս կը ձանձրացնէ։
 7. Հա, ներողութիւն իմ սխալիս համար: Լաւ, եթէ ընտանիքը չի կրնար զաւակ(ներուն) դպրոց ղրկել, կերեւի կրնան ձրի դասերու նայիլ «internet»ին վրայ՝ ինչպէս որ հոս կայ...
 8. Անշո՛ւշտ բաւական չէ: Բայց եթէ հայրը կամ մայրը գիտէ ինչպէս հայերէնը սորվեցնել, կերեւի հերիք կ'ըլլայ, բայց դեռ աւելի լաւ կ'ըլլայ, եթէ զաւակը հայերէն դպրոց կ'երթայ, ուրիշ հայերու հետ կը խօսի, եւ այլն:
 9. Ես անպայման այո կ'ըսեմ: Ի՞նչ տեսակ հայ «ֆորամ» մը ռուսերէնի մեծամասնութիւն կ'ունենայ: Ես չեմ փորձեր ռուսերու կամ ռուսերէնը վնասել, բայց միայն կը կարծեմ որ շիտակ չէ որ մօտաւորապէս բոլոր «ֆորամը» ռուսերէնի մէջ ըլլայ, երբ մենք կը փորձենք հայերու քաջալերել որ իրենց անուշ լեզուն սորվին:
 10. authentication- վաւերականութիւն authorization- արտօնութիւն identification- ինքնութեան հաստատում verification- ճշդում (միայն ասոնք գտայ)
 11. Ars83, երբ տուն կը հասնիմ, իմ բառարանիս մէջ կը նայիմ բառերուն համար որ դուն կը փնտռես:
 12. Ապուշ Ճորճ Պըշը չի՞ կրնար հասկնալ որ Հայ Ցեղասպանութիւնը իրական էր եւ որ թուրքերը մեզի կը փորձէին ջնջել:
 13. Ասոնք շատ լաւ նկարներ են Romeo: Հայաստանը շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ երկիր մըն է:
 14. Կը հաւատա՞ս որ թուրքերը այս քան ջանքով կը փորձեն Հայ Ցեղասպանութիւնը ծածկել: Այդ քան վախցած են իրականութենէն որ իրենք սկսան մեզի (հայեր) այպանել ցեղասպանութեան: Գոնէ այս ապուշութիւնը կը յայտնէ ինչ քան կը փորձեն իրենց պատիժէն վազել: Հոս է տեղը ուր ասոր մասին սորվեցայ: Այս նկարաշարժին երգը հայ երգ չէ՞: Ճշգրտօրէն վստահ չեմ, բայց կը կարծեմ որ հայ երգ է: Can you believe that the Turks are trying to cover up the Armenian Genocide with so much effort? They're so scared of the truth that they started blaming us (Armenians) of Genocide! At least this stupidity will reveal how much the Turks try to
×
×
 • Create New...