Sign in to follow this  
Followers 0
voter

Новый отдел для мобильных форумджан Նոր բաժին մոբիլ ֆոռումջանցիների հա

5 posts in this topic

ՈՒղղակի մեր մոտ բաժինների բացել փակելն շատ երկար պրոցես է, քանի որ մասնակիցների քանակն շատ է համ ուզողներն համ ել չուզողներն միշտ գտնվում են ու քննարկումն պետք է պետք չի ձգձգվում է....

Share this post


Link to post
Share on other sites

ՈՒղղակի մեր մոտ բաժինների բացել փակելն շատ երկար պրոցես է, քանի որ մասնակիցների քանակն շատ է համ ուզողներն համ ել չուզողներն միշտ գտնվում են ու քննարկումն պետք է պետք չի ձգձգվում է....

Ուղղակի հենց ես գալիս եմ ֆորում մի նոր բաժին է բացվում :):):)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0