Jump to content

Орфоэпия (ուղղախոսություն)


Recommended Posts

Когда вы ищете какое-то слово в словаре и спрашиваете то же самое слово у носителя армянского языка вы видите (и слышите), что имеются некоторые расхождения между написанием и произношением. Основные проблемы касаются произношения звонких согласных.

Вспомните: в армянском языке три ряда согдасных (а не два, как в большинстве других языкоа):

բ - պ - փ

գ - կ - ք

դ - տ - թ

ձ - ծ - ց

ջ - ճ - չ

В некоторых словах звонкие согласные произносятся оглушенно.

В этой теме я приведу списки самых распространенных слов (и несколько однокоренных с ними), в которых звонкие согласные произносятся оглушенно и с придыханием, т.е. բ = փ, գ = ք, դ = թ, ձ = ց, ջ = չ, а также слова, в которых оглушаются согласные վ и ղ, т.е. ղ = խ, վ = ֆ.

Но сначала - краткий общий обзор.

Исторически после ր произносились оглушенно и с придыханием звонкие согласные բ, գ, դ, ձ, ջ

После ն могут глухо и с придыханием произноситься звуки դ (ընդունել) и գ (в слове անգամ), после մ – звук բ (համբույր).

В ряде слов оглушенно произносятся звонкие согласные после ղ, который, в свою очередь, оглушаясь, произносится խ.

В ряде случаев звонкие согласные оглушенно и с придыханием произносятся после гласного.

Как правило, оглушение и аспирация звонких согласных распространяется на все однокоренные слова, за редкими исключениями (например գ произносится оглушенно и с придыханием в словах երգ, երգել, երգիչ и не изменяется в словах համերգ, ողբերգական, ողբերգություն, կատակերգություն). Բ произносится оглушенно и с придыханием в слове գրաբար и не изменяется в других словах с суффиксом -աբար.

Слова, в которых оглушенно произносятся два звонких согласных, мною будут включены в оба списка, напр. ընդարձակ, где դ = թ и ձ = ց.

Кроме оглушения согласных есть еще небольшая проблемы непроизношения հ. Когда-нибудь возьмем список, нет попросим C@tRiN выложить список слов, в которых пишется, но не произносится эта буква. И еще надо будет научиться слышать "скрытый" слог, т.е. звук ը, который может и не писаться, но произносится и составляет "скрытый" слог (это важно для образования множ. числа!)

Вопросы есть?

Link to post
Share on other sites

Да, у носителей языка наблюдаются артикуляционные варианты под влиянием диалектов или разных других субъективных факторов. Кто-то оглушает звонкие согласные при произношении, кто-то не оглушает. Иногда один и тот же чел. произносит одно и то же слово то с оглушением, то без оглушения. Я приведу списки тех слов, в которых (по-моему) нет сомнений, что большинство армян произносят не так, как пишется, т.е. с оглушением. Если будут замечания, типа "а мы произносим не так, а в нашем окружении принято по-другому", :welcome:

Link to post
Share on other sites

Сегодня возьмем список բ = փ

Итак, բ произносится оглушенно и с придыханием (փ) в следующих словах (отдельно отмечены слова, в которых բ произносится оглушенно, но без придыхания) вместе с оглушенным ղ:

-աղբ, աղբահան, աղբատար (ղբ = խպ)

-աղբյուր, ցայտաղբյուր (ղբ = խպ)

-արբել, հարբել, հարբեցնող, հարբեցողություն, արբեցնող, արբեցուցիչ

-Բաբկեն (второе բ), Գաբրիել, Հակոբ, Սերոբ, Քերոբ - мужские имена,

-тж. фамилии Գաբրիելյան, Հակոբյան, Սերոբյան, Քերոբյան

-գրաբար

-դարբին, դարբնել, դարբնոց, Դարբինյան (фамилия)

-եղբայր, եղբայրանալ, եղբայրաբար, եղբայրություն, հորեղբայր, մորեղբայր, եղբորորդի (ղբ = խպ)

-երբ, երբեմն, երբեմնի, երբեք, երբևէ, երբևիցե

-երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, ուրբաթախոս, շաբաթաթերթ, շաբաթօրյակ и т.д.

-իբր, իբրև

-խաբել, խաբվել, խաբեբա, խաբեություն, խաբեբայություն, խաբուսիկ

-համբերել, համբերություն, համբերատար, անհամբեր

-համբույր, համբուրել, համբուրվել

-նուրբ, նրբազգաց, նրբակազմ, նրբակիրթ, նրբամիտ, նրբերանգ, նրբագեղ, նրբագեղություն, նրբանկատ, աննրբանկատ, նրբանցք, նրբերշիկ, նրբորեն и т.д.

-ողբ, ողբագին, ողբալ, ողբալի, ողբերգություն, ողբերգու, ողբերգակ, ողբերգական и т.д. (ղբ = խպ)

-որբ, որբանալ, որբացնել, որբանոց, որբություն

-սերովբե

-սրբել, սրբվել, սրբիչ

-սուրբ, սրբագրել, սրբագրիչ, սրբագրություն, սրբագրում, սրբազան, սրբանկար, սրբապատկեր, սրբանկարիչ, սրբավայր, սրբորեն, սրբություն, Սրբուհի(женск. имя)

-քերովբե

Предлагаю переписать список или распечатать и вклеить в тетрадку, и из каждой строчки прервести пару слов, чтобы увидеть из какого лексического поля "ягоды" подвергаются правилу оглушения звонких. Поделитесь: какие слова вам "понравились" и хотелось бы их запомнить, активизировать (будем придумывать с ними тексты, шутки-прибаутки, чтобы усвоить)

Link to post
Share on other sites

Очень нужная (мне) тема! Наверно Вы ее и открыли после того что я написала (что у меня проблемы с "говорением" :) )

Link to post
Share on other sites

Помогу-ка я вам с переводом ;)

-աղբ, աղբահան, աղբատար (ղբ = խպ) мусор

-աղբյուր, ցայտաղբյուր (ղբ = խպ) источник

-արբել, հարբել, հարբեցնող, հարբեցողություն, արբեցնող, արբեցուցիչ

опьянеть

-Բաբկեն (второе բ), Գաբրիել, Հակոբ, Սերոբ, Քերոբ - мужские имена,

-тж. фамилии Գաբրիելյան, Հակոբյան, Սերոբյան, Քերոբյան

-գրաբար

-դարբին, դարբնել, դարբնոց, Դարբինյան (фамилия) кузнец

-եղբայր, եղբայրանալ, եղբայրաբար, եղբայրություն, հորեղբայր, մորեղբայր, եղբորորդի (ղբ = խպ) брат

-երբ, երբեմն, երբեմնի, երբեք, երբևէ, երբևիցե - когда, иногда, никогда,, когда-либо

-երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, ուրբաթախոս, շաբաթաթերթ, շաբաթօրյակ и т.д.пон.-вт.-ср.-чт.-пт.-сб.

-իբր, իբրև- как-будто

-խաբել, խաբվել, խաբեբա, խաբեություն, խաբեբայություն, խաբուսիկ обманывать, лгать

-համբերել, համբերություն, համբերատար, անհամբեր терпеть

-համբույր, համբուրել, համբուրվել поцелуй

-նուրբ, նրբազգաց, նրբակազմ, նրբակիրթ, նրբամիտ, նրբերանգ, նրբագեղ, նրբագեղություն, նրբանկատ, աննրբանկատ, նրբանցք, նրբերշիկ, նրբորեն и т.д. нежный, тонкий

-ողբ, ողբագին, ողբալ, ողբալի, ողբերգություն, ողբերգու, ողբերգակ, ողբերգական и т.д. (ղբ = խպ) плач

-որբ, որբանալ, որբացնել, որբանոց, որբություն сирота

-սերովբե - серафим

-սրբել, սրբվել, սրբիչ вытирать

-սուրբ, սրբագրել, սրբագրիչ, սրբագրություն, սրբագրում, սրբազան, սրբանկար, սրբապատկեր, սրբանկարիչ, սրբավայր, սրբորեն, սրբություն, Սրբուհի(женск. имя) святой

-քերովբե - херувим

Link to post
Share on other sites

Кроме Кати кто-нибудь заметил эту тему? Она вам сейчас полезна? Продолжать? Как с ней работать? Читать, произносить. Но помните: это не чтение для понимания текста, а чтение вслух для усвоения орфографии-орфоэпии, т.е. "как правильно писать - как правильно произносить". Это попытка отчасти компенсировать то, что наши уроки не устные. Но только отчасти, потому что правописание все равно остается важным моментом.

Ну и? Когда продолжать?

Link to post
Share on other sites

Для меня пока не продолжать (я зависла на числительных)

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Я все же потихоньку продолжу эту тему. А то учащиеся зависли, и тема тоже зависла. Вы хоть распечатаете и будут у вас висеть над письменным столом списки слов с оглушением. :rolleyes:

Сегодня у нас слова, в которых գ = ք

Գ произносится оглушенно и с придыханием (ք) в следующих словах:

-անգամ, միանգամայն, միանգամից

-արգելք, արգելել, արգելակել, արգելական

-ավագ, Ավագ (мужское имя), Ավագյան (фамилия)

-գգվել, գգվանք (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

-Գրիգոր, Գրիգորյան, Գևորգ, Գևորգյան (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

-Մարգար, Սարգիս, Մարգարյան, Սարգսյան

-գոգ, գոգավոր, գոգավորություն, գոգնոց (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

-երգ, երգել, երգիչ, երգչուհի, երգեցիկ, երգեցողություն, կրկներգ, մեներգ, զուգերգ, սգերգ, օրհներգ

-զույգ , զուգընթաց,

-զուգել, զուգվել, զուգարան

-էգ, իգական

-էգուց

-թագավոր

-թարգմանել, թարգմանիչ, թարգմանություն

-ծեգ, արևածագ, ծագել, ծագում, ծագումնաբանություն, ծագումնաբանական

-կարագ

-կարգ, կարգապահ, կարգապահություն, անկարգ, կարգադրել, կարգադրություն, կարգավորել, կարգավորիչ, համակարգ, համակարգիչ, արտակարգ

-հագուստ, հագնել, հագցնել, հագնվել

-հոգնակի

-հոգի, բարեհոգի, հոգեհանգիստ, հոգեկան, հոգեբան, հոգեբանական, հոգեբանություն, հոգևոր, հոգևորական

-հոգս, հոգալ, հոգատար, անհոգ

-հոգնել, հոգնած, հոգնածություն

-ձագ, ձագուկ

-ձիգ, ձգան, ձգարան, ձգել, ձգվել, ձգձգել, ձգձգում, ձգձգվել, ձգողական, ձգողություն, ձգողականություն

-ձգտել, ձգտում

-ճիգ, ճգնել, ճգնավոր, ճգնավորական, ճգնավորություն, ճգնաժամ, ճգնաժամային

-ճրագ, ճրագալույս, ճրագու

-մարգարե, մարգարեական, մարգարեություն

-մարգարիտ, մարգարտյա, մարգարտածաղիկ, մարգարտազարդ, մարգարտանման, Մարգարիտ (женское имя)

-միրգ, մրգատու, մրգաջուր, մրգահյութ

-մուգ

-նորոգել, նորոգվել, նորոգում, վերանորոգել, վերանորոգվել, վերանորոգում

-շոգ, շոգի, շոգել, շոգեխաշել, շոգեմեքենա, շոգեմուրճ, շոգենավ, շոգեշարժիչ, շոգեջեռուցում, շոգեքարշ

-ոգի, ոգելից, ոգեմիջնորդ, ոգեշնչել, ոգեշնչվել, ոգեշնչում, ոգեշնչված, ոգեշնչվածություն, ոգևորել, ոգևորվել, ոգևորություն, ոգևորիչ, ոգևորված, ոգևորվածություն

-պատարագ

-պարգև, պարգևել, պարգևատրել, պարգևատրված, պարգևատրում, պարգևատրություն, Պարգև(мужское имя)

-սուգ, սգալ, սգավոր, սգակառք, սգերգ, սգերթ

-վարագույր, վարագուրել, վարագուրվել, վարագուրում

-տեգր

-ուրագ

-օգուտ, օգնել, օգնական, օգնություն, օգտակար, օգտակարություն, օգտվել, անօգուտ, օգտագործել, օգտագործվել, օգտագործելի, օգտագործելիություն, օգտագործում, օգտագործական, օգտաործություն

Link to post
Share on other sites

Я первое задание распечатала, прочитала (почти сама) и перевел (а) (Папа). Но все никак не могу выписать слова в тетрадь, потому что их слишком много :huh: и я не знаю - все писать или которые больше понравились (наиболее употребляемые). И вот пока я думаю - время идет...

Аида Суреновна, вы приводите список всех слов, в которых есть особенности произношения, или это только некоторые слова в качестве примера?

Link to post
Share on other sites
Я первое задание распечатала, прочитала (почти сама) и перевел (а) (Папа). Но все никак не могу выписать слова в тетрадь, потому что их слишком много :huh: и я не знаю - все писать или которые больше понравились (наиболее употребляемые).

Конечно, которые больше понравились (наиболее употребляемые).

Аида Суреновна, вы приводите список всех слов, в которых есть особенности произношения, или это только некоторые слова в качестве примера?

Да, я стараюсь составить список если не всех слов, то всех корней, потому что оглушение распространяется на однокоренные слова, в отличие от русск. яз., где роТовая полость и роДовое гнездо четко различаются, а открытый роТ и наш древний роТ(Д) рочти не различаются.

Исчераывающего списка таких слов (с оглушающимися звонкими) нет.

Достаточно запомнить самые распространенные, которые понравились :p. Список я привожу, чтобы была более или менее целостная картина с оглушающимися согласными в армянском языке. Мой список может быть пополнен, исправлен. Носители языка могут его обсуждать, откорректировать.

Но в этом списке можно найти те слова,

в которых (по-моему) нет сомнений, что большинство армян произносят[ звонкие согласные/b] не так, как пишется, т.е. с оглушением.

Повторяю просьбу, обращаясь к носителям:

Если будут замечания, типа "а мы произносим не так, а в нашем окружении принято по-другому",

поделитесь, пожалуйста.

Спасибо.

PS. сегодня, если будет время, переведу основные корни с գ = ք

Link to post
Share on other sites

-աղբ, мусор

աղբահան, урна

աղբատար (ղբ = խպ) мусоровоз

-աղբյուր, источник

ցայտաղբյուր (ղբ = խպ) фонтан

-արբել, опьянеть

հարբել, напиться

հարբեցնող, напиться (?)

հարբեցողություն, пьянка

արբեցնող, (?)

արբեցուցիչ (?)

-գրաբար грабар

-դարբին, кузнец

դարբնել, ковать

դարբնոց, кузня

Դարբինյան (фамилия)

-եղբայր, брат

եղբայրանալ, побрататься

եղբայրաբար, по-братски

եղբայրություն, братство

հորեղբայր, дядя

մորեղբայր, дядя

եղբորորդի (ղբ = խպ) племянник

-երբ, когда,

երբեմն, иногда,

երբեմնի, (?)

երբեք, никогда,

երբևէ, երբևիցե когда-либо

-երկուշաբթի, понедельник

երեքշաբթի, вторник

չորեքշաբթի, среда

հինգշաբթի, четверг

ուրբաթ, пятница

շաբաթ, суббота

ուրբաթախոս, (?)

շաբաթաթերթ, (?)

շաբաթօրյակ субботник

-իբր, իբրև- как-будто

-խաբել, обманывать, лгать

խաբվել, быть обманутым

խաբեբա, обманщик

խաբեություն, ложь

խաբեբայություն, неправда

խաբուսիկ обманчивый

-համբերել, терпеть

համբերություն, терпение

համբերատար, терпимый

անհամբեր нетерпимый

-համբույր, поцелуй

համբուրել, поцеловать

համբուրվել целоваться

-նուրբ, нежный, тонкий

նրբազգաց, (?)

նրբակազմ, (?)

նրբակիրթ, (?)

նրբամիտ, (?)

նրբերանգ, (?)

նրբագեղ, (?)

նրբագեղություն, (?)

նրբանկատ, (?)

աննրբանկատ, (?)

նրբանցք, переулок

նրբերշիկ, сосиска

նրբորեն (?)

-ողբ, плач

ողբագին, (?)

ողբալ, плачущий

ողբալի, (?)

ողբերգություն, трагедия

ողբերգու, (?)

ողբերգակ, (?)

ողբերգական (?)

-որբ, сирота

որբանալ, осиротеть

որբացնել, (?)

որբանոց, приют

որբություն сиротство

-սերովբե - серафим

-սրբել, вытирать

սրբվել, вытираться

սրբիչ полотенце

-սուրբ, святой

սրբագրել, (?)

սրբագրիչ, священнописец

սրբագրություն, (?)

սրբագրում, (?)

սրբազան, святой (человек)

սրբանկար, икона

սրբապատկեր, икона, лик

սրբանկարիչ, иконописец

սրբավայր, святое (место)

սրբորեն, праведник

սրբություն, (?)

Սրբուհի(женск. имя)

-քերովբե - херувим

Link to post
Share on other sites

Ты молодец!!!

А я повторю здесь мой ответ для всех (в твоей теме уже ответила) :D

-աղբ, мусор

աղբահան, урна

աղբատար (ղբ = խպ) мусоровоз

Да, главное - աղբ (мусор) оглушается и оглушаются все однокоренные.

աղբահան, словарь дает "мусорщик, ассенизатор"

я бы сказала աղբաման или աղբարկղ - урна

աղբատար (ղբ = խպ) мусоровоз / мусоропровод

-արբել, опьянеть

հարբել, напиться

հարբեցնող, напиться (?)

հարբեցողություն, пьянка

արբեցնող, (?)

արբեցուցիչ (?)

-արբել, опьянеть (в поэтическом смысле)

հարբել, напиться (алкогольных напитков!)

հարբեցնող - алкогольный

հարբեցող - алкоголик, пьяница

հարբեցողություն - скорее, пьянство

արբեցնող - пьянящий (в поэтическом смысле)

արբեցուցիչ - опьяняющий (в поэтическом смысле)

Опять же, видно что все слова, связанные с пьянью, оглушают բ

-երբ, когда,

երբեմն, иногда,

երբեմնի, (?)

երբեք, никогда,

երբևէ, երբևիցե когда-либо

երբեմնի - бывший, давнишний, имевший место нЕкогда.

Я это слово не перевела, подумала, что оно не разговорное, а литературное. Вот например, с этим словом я бы живого примера не составила, а пошла бы в Корпус. Там его употребление видно в естественном контексте.

-երկուշաբթի, понедельник

երեքշաբթի, вторник

չորեքշաբթի, среда

հինգշաբթի, четверг

ուրբաթ, пятница

շաբաթ, суббота

ուրբաթախոս, (?)

շաբաթաթերթ, (?)

շաբաթօրյակ субботник

ուրբաթախոս - неразговорчивый, молчаливый, редко разговаривающий, редко открывающий рот (для того, чтобы что-то сказать), делающий это только .... по пятницам :D

շաբաթաթերթ - периодическое издание (газета), выходящая раз в неделю

-խաբել, обманывать, лгать

խաբվել, быть обманутым

խաբեբա, обманщик

խաբեություն, ложь

խաբեբայություն, неправда

խաբուսիկ обманчивый

Мало сказать "неправда"

խաբեբայություն - жульничество, плутовство

-համբերել, терпеть

համբերություն, терпение

համբերատար, терпимый

անհամբեր нетерпимый

Нет, не совсем.

համբերատար - терпеливый

անհամբեր - нетерпеливый

-նուրբ, нежный, тонкий

նրբազգաց, (?)

նրբակազմ, (?)

նրբակիրթ, (?)

նրբամիտ, (?)

նրբերանգ, (?)

նրբագեղ, (?)

նրբագեղություն, (?)

նրբանկատ, (?)

աննրբանկատ, (?)

նրբանցք, переулок

նրբերշիկ, сосиска

նրբորեն (?)

Слоаврь дает огромное количество слов, начинающихся с նրբա от նուրբ "нежный, тонкий". И во асех этих словах բ=փ. Я привела лишь несколько слов:

նրբազգաց - ранимый, досл. тонко чувствующий

նրբակազմ - стройный, грациозный, изьящный

նրբակիրթ - деликатный, тактичный

նրբամիտ - остроумный ( тонкий, не связанный с идеей смеха), щепетительный

նրբերանգ - оттенок

նրբագեղ - изьящный, эстетичный

նրբագեղություն -изьящество

նրբանկատ - деликатный, чуткий, щепетильный

աննրբանկատ - неделикатный, нечуткий

նրբորեն - тонко, нежно

-ողբ, плач

ողբագին, (?)

ողբալ, плачущий

ողբալի, (?)

ողբերգություն, трагедия

ողբերգու, (?)

ողբերգակ, (?)

ողբերգական (?)

Корень, где оглушается ղբ, виден, не правда ли?

ողբագին печальный, скорбный

ողբալ - оплакивать

ողբալի - плачевный, жалостный

ողբերգու драматург-трагик, актер-трагик

ողբերգակ - трагик

ողբերգական - трагический, трагичный

Зд. нет слова "трагедия". Если ты его найдешь в словаре, то будешь знать, что в том слове тоже ղբ = խպ :D

-որբ, сирота

որբանալ, осиротеть

որբացնել, (?)

որբանոց, приют

որբություն сиротство

որբացնել - сделать сиротой

-սուրբ, святой

սրբագրել, (?)

սրբագրիչ, священнописец

սրբագրություն, (?)

սրբագրում, (?)

սրբազան, святой (человек)

սրբանկար, икона

սրբապատկեր, икона, лик

սրբանկարիչ, иконописец

սրբավայր, святое (место)

սրբորեն, праведник

սրբություն, (?)

Սրբուհի(женск. имя)

Много слов, начинающихся с սրբա- от սուրբ "святой" относятся к полиграфическим терминам. Так,

սրբագրել - корректировать

սրբագրիչ корректор

սրբագրություն - корректура

սրբագրում корректирование

սրբորեն -свято

սրբություն - святыня, святость

И еще много-много слов, содержащих корень սուրբ "святой" и компонент սրբա-

Link to post
Share on other sites
... сегодня, если будет время, переведу основные корни с գ = ք

Не прошло и месяца :rolleyes:

Привожу обещанный перевод:

Итак,

Գ произносится оглушенно и с придыханием (ք) в следующих словах:

-անգամ, միանգամայն, միանգամից

--անգամ - раз

--միանգամայն - вполне

--միանգամից - сразу

-արգելք, արգելել, արգելակել, արգելական

--արգելք - запрет

--արգելել - запретить

--արգելակել - тормозить

--արգելական - запретиельное наклонение (грамматич. термин)

-ավագ, Ավագ (мужское имя), Ավագյան (фамилия)

--ավագ - старший

-գգվել, գգվանք (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

--գգվել - ласкаться

--գգվանք - ласка

-Գրիգոր, Գրիգորյան, Գևորգ, Գևորգյան (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

-Մարգար, Սարգիս, Մարգարյան, Սարգսյան

-գոգ, գոգավոր, գոգավորություն, գոգնոց (только вторая буква Գ произносится оглушенно и с придыханием)

--գոգ - 1. колени, 2. лощина, впадина

--գոգավոր - вогнутый

--գոգավորություն - вогнутость

--գոգնոց - передник, фартук

-երգ, երգել, երգիչ, երգչուհի, երգեցիկ, երգեցողություն, կրկներգ, մեներգ, զուգերգ, սգերգ, օրհներգ

--երգ - песня

--երգել - петь

--երգիչ - певец

--երգչուհի - певица

--երգեցիկ – певческий

--երգեցողություն -пение

--կրկներգ - припев

--մեներգ - соло

--զուգերգ - дуэт

--սգերգ - реквием

--օրհներգ - гимн

-զույգ , զուգընթաց

--զույգ - пара

--զուգընթաց – параллельный, сопутствующий

-զուգել, զուգվել, զուգարան

--զուգել - украшать/убирать

--զուգվել - наряжаться

--զուգարան - уборная

-էգ, իգական самка, женский (род)

-էգուց завтра (разг.)

-թագավոր царь

-թարգմանել, թարգմանիչ, թարգմանություն

--թարգմանել - перевести,

--թարգմանիչ - переводчик

--թարգմանություն - перевод

-ծեգ, արևածագ, ծագել, ծագում, ծագումնաբանություն, ծագումնաբանական

--ծեգ – восход (солнца), рассвет

--արևածագ – досл. восход солнца

--ծագել – 1. восходить, 2. рождаться, зарождаться, 3. происходить (из рода, племени)

--ծագում – происхождение, возникновение. генезис

--ծագումնաբանություն – 1. генетика, 2. генеалогия, 3. этимология (раздел языкознания о происхождении слов)

--ծագումնաբանական - 1. генетический, 2. генеалогический, 3. этимологический

-կարագ масло (сливочное)

-կարգ, կարգապահ, կարգապահություն, անկարգ, կարգադրել, կարգադրություն, կարգավորել, կարգավորիչ, համակարգ, համակարգիչ, արտակարգ

--կարգ - порядок

--կարգապահ - дисцилинированный

--կարգապահություն – дисциплина

--անկարգ – недисциплинированный

--կարգադրել – приказать

--կարգադրություն – приказ, распоряжение

--կարգավորել - упорядочить

--կարգավորիչ - регулятор

--համակարգ - система

--համակարգիչ – компьютер

--արտակարգ – необыкновенный/чрезвычайный

-հագուստ, հագնել, հագցնել, հագնվել

--հագուստ - одежда

--հագնել - надеть

--հագցնել - одеть

--հագնվել - одеться

-հոգնակի множественное (число)

-հոգի, բարեհոգի, հոգեհանգիստ, հոգեկան, հոգեբան, հոգեբանական, հոգեբանություն, հոգևոր, հոգևորական

--հոգի - душа

--բարեհոգի - добродушный

--հոգեհանգիստ - панихида

--հոգեկան - психический

--հոգեբան - психолог

--հոգեբանական - психологический

--հոգեբանություն - психология

--հոգևոր - духовный

--հոգևորական – духовное лицо, священнослужитель

-հոգս, հոգալ, հոգատար, անհոգ

--հոգս - забота

--հոգալ – заботиться

--հոգատար - заботливый

--անհոգ - беззаботный

-հոգնել, հոգնած, հոգնածություն

--հոգնել - устать

--հոգնած - уставший

--հոգնածություն - усталость

-ձագ, ձագուկ

--ձագ – птенец, детеныш

--ձագուկ – то же, уменьш.-ласк.

-ձիգ, ձգան, ձգարան, ձգել, ձգվել, ձգձգել, ձգձգում, ձգձգվել, ձգողական, ձգողություն, ձգողականություն

--ձիգ - тугой, нарпяженный

--ձգան - 1. тетива, 2. курок,

--ձգարան - (устар.) канат

--ձգել - 1. тянуть, растягивать, 2. медлить, тянуть

--ձգվել - тянуться, растягиваться

--ձգձգել - 1. растягивать, тянуть (одновременно в разные стороны), 2. задерживать, оттягивать

--ձգձգում - затягивание, задержка, оттяжка

--ձգձգվել - 1. растягиваться, тянуться (одновременно в разные стороны), 2. задерживаться, оттягиваться

--ձգողական - притягивающий, пртягательный

--ձգողություն - тяготенте, притяжение, тяга

--ձգողականություն - притяжение, притягательность

-ձգտել, ձգտում

--ձգտել – стремиться, устремляться

--ձգտում – стремление, устремление, тяга

-ճիգ, ճգնել, ճգնավոր, ճգնավորական, ճգնավորություն, ճգնաժամ, ճգնաժամային

--ճիգ – усилие, старание, усердие

--ճգնել – отшельничать, силиться, корпеть, напрсасно стараться

--ճգնավոր – аскет, отшельник, затворник

--ճգնավորական - аскетический, отшельнический, подвижнический

--ճգնավորություն - аскетизм, отшельничество, подвижничество

--ճգնաժամ - кризис

--ճգնաժամային – кризисный, критический

-ճրագ, ճրագալույս, ճրագու

--ճրագ – лампа, лампада, светильник, светоч

--ճրագալույս - сочельник

--ճրագու – нутряное сало

-մարգարե, մարգարեական, մարգարեություն

--մարգարե - пророк

--մարգարեական - пророческий

--մարգարեություն - пророчество

-մարգարիտ, մարգարտյա, մարգարտածաղիկ, մարգարտազարդ, մարգարտանման, Մարգարիտ (женское имя)

--մարգարիտ - жемчуг

--մարգարտյա - жемчужный

--մարգարտածաղիկ - маргаритка

--մարգարտազարդ – украшенный жемчугом

--մարգարտանման – жемчугообразный, похожий на жемчуг

-միրգ, մրգատու, մրգաջուր, մրգահյութ

--միրգ - фрукты

--մրգատու – фруктовый,

--մրգաջուր - фруктовая вода

--մրգահյութ -фруктовый сок,

-մուգ темный (оттенок цвета)

-նորոգել, նորոգվել, նորոգում, վերանորոգել, վերանորոգվել, վերանորոգում

--նորոգել – чинить

--նորոգվել – быть починенным

--նորոգում - починка

--վերանորոգել - ремонтировать

--վերանորոգվել – быть отремонтированным

--վերանորոգում - ремонт

-շոգ, շոգի, շոգել, շոգեխաշել, շոգեմեքենա, շոգեմուրճ, շոգենավ, շոգեշարժիչ, շոգեջեռուցում, շոգեքարշ

--շոգ – жара, зной

--շոգի – пар

--շոգել – чувствовать жару

--շոգեխաշել – парить, тушить

--շոգեմեքենա - паровая машина

--շոգեմուրճ - паровой молот

--շոգենավ - пароход

--շոգեշարժիչ - паровой двигатель

--շոգեջեռուցում - паровое отопление

--շոգեքարշ – паровоз

-ոգի, ոգելից, ոգեմիջնորդ, ոգեշնչել, ոգեշնչվել, ոգեշնչում, ոգեշնչված, ոգեշնչվածություն, ոգևորել, ոգևորվել, ոգևորություն, ոգևորիչ, ոգևորված, ոգևորվածություն

--ոգի - дух

--ոգելից – алкогольный

--ոգեմիջնորդ - медиум

--ոգեշնչել – вдохновить, одухотворить

--ոգեշնչվել - вдохновиться, одухотвориться

--ոգեշնչում – вдохновение, одухотворение

--ոգեշնչված – одухотворенный, вдохновленный

--ոգեշնչվածություն – одухотворенность, вдохновленность

--ոգևորել - воодушевить

--ոգևորվել - воодушевиться

--ոգևորություն - воодушевление

--ոգևորիչ – вдохновляющий, воодушевляющий

--ոգևորված - воодушевленный

--ոգևորվածություն - воодушевленность

-պատարագ – обедня, литургия, месса

-պարգև, պարգևել, պարգևատրել, պարգևատրված, պարգևատրում, պարգևատրություն, Պարգև(мужское имя)

--պարգև - награда

--պարգևել – дарить, наградить

--պարգևատրել – наградить, примировать

--պարգևատրված - награжденный

--պարգևատրում – награждение, премирование

--պարգևատրություն - награждение, премирование

-սուգ, սգալ, սգավոր, սգակառք, սգերգ, սգերթ

--սուգ - траур

--սգալ - скорбить

--սգավոր – скорбящий, скорбный

--սգակառք - катафалк

--սգերգ - реквием

--սգերթ – похоронная процессия, похоронное шествие

-վարագույր, վարագուրել, վարագուրվել, վարագուրում

--վարագույր - занавес

--վարագուրել – занавесить, маскировать

--վարագուրվել - занавеситься, маскироваться

--վարագուրում - занавешивание, маскировка

-տեգր - деверь

-ուրագ - тесло

-օգուտ, օգնել, օգնական, օգնություն, օգտակար, օգտակարություն, օգտվել, անօգուտ, օգտագործել, օգտագործվել, օգտագործելի, օգտագործելիություն, օգտագործում, օգտագործական, օգտաործություն

--օգուտ – польза, выгода

--օգնել - помочь

--օգնական - помощник

--օգնություն - помощь

--օգտակար - полезный

--օգտակարություն - полезность

--օգտվել - (вос)пользоваться

--անօգուտ - бесполезный

--օգտագործել - использовать

--օգտագործվել - использоваться (быть используемым),

--օգտագործելի - используемый

--օգտագործելիություն - используемость

--օգտագործում или օգտաործություն - использование

--օգտագործական - употребительный

Надеюсь, этот неполный список слов, сгркппированный по корням даст нашим новичкам некоторое представление о регулярных оглушениях звонкого "Գ" в армянском языке. Главное помнить: в других словах с этими корнями тоже будет оглушаться звонкое "Գ"

Link to post
Share on other sites
Аааа, так много! :wacko:

Список тот же, что в посте №10 от 03.11.07. :blink: Здесь просто с переводами ;) Выходит, хуже приводить переводы? :p Материал выглядит более объемным? :lol: А я хотела, чтобы лучше запомнилось. :(

Что это за :wacko:

Ты бы плакала, если бы надо было все слова в отдельности учить. А так, изучи корни этих слов, потому что в (любых новых для тебя) словах с этими корнями будет это оглушение согласного. И всё. :p

Link to post
Share on other sites
Список тот же, что в посте №10 от 03.11.07. :blink: Здесь просто с переводами ;) Выходит, хуже приводить переводы? :p Материал выглядит более объемным? :lol: А я хотела, чтобы лучше запомнилось. :(

Что это за :wacko:

Ты бы плакала, если бы надо было все слова в отдельности учить. А так, изучи корни этих слов, потому что в (любых новых для тебя) словах с этими корнями будет это оглушение согласного. И всё. :p

Да, я знаю, что список тот же, без переводов он тоже большой! Но с переводами лучше - меня этот список уже не так пугает - осталось переписатьв тетрадку.

Только вот ничего не делаю :( - напала на меня апатия какая-то... :help: Только сижу и вяжу, а язык совсем забросила :( Дайте мне пинка для стимула :hammer:

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Դ произносится оглушенно и с придыханием (թ) в следующих словах:

-անդամ, անդամություն

--անդամ - член

--անդամություն -членство

-արդար, անարդար, արդարանալ, արդարություն, անարդարություն, արդարացի, անարդարացի, արդարադատ*, արդարադատություն * и т.д. (*только первая буква դ произносится оглушенно и с придыханием).

--արդար – справедливый, беспрсирастный

--անարդար – несрпаведливый, пристрастный

--արդարանալ - оправдываться

--արդարություն - справедливость

--անարդարություն - несправедливость

--արդարացի, անարդարացի – справедливый (правый), несправедливый (неправый)

--արդարադատ – правосудный (книжн.)

--արդարադատություն – правосудие, юстиция

-արդեն - уже

-արդյոք – разве, ли (вопросит. слово)

-արդյունք, արդյունավետ, ապարդյուն, արդյունաբերություն, արդյունաբերական, и т.д.

--արդյունք – продукт, результат

--արդյունավետ – продуктивный, прибыльный

--ապարդյուն – безрезультатный, тщетный

--արդյունաբերություն – производство, индустрия

--արդյունաբերական – -производственный

и т.д.

-արդուկ, արդուկել, արդուզարդ

--արդուկ - утюг

--արդուկել - утюжить, гладить

--արդուզարդ - туалет, убранство (оба դ=թ)

-արձակուրդ, (др. слова с суффиксом

-ուրդ, աճուրդ, խառնուրդճ)

--արձակուրդ -отпуск, каникулы (ձ=ց)

--աճուրդ - аукцион, (публичные) торги

--խառնուրդճ - смесь

-բարդ, բարդություն, բարդացնել, բարդացում

--բարդ - сложный

--բարդություն - сложность

--բարդացնել - осложнять, усложнять

--բարդացում - осложнение, усложнение

-բերդ , Աղջկաբերդ (в Ани), Ծիծեռնակաբերդ (в Ереване), բերդապետ и т.д.

--բերդ -крепость

--Աղջկաբերդ (в Ани) (ջ=չ)

--Ծիծեռնակաբերդ (в Ереване)

--բերդապետ - комендант крепости

и т.д.

-բրդել, բրդոշ

--բրդել - крошить, накрошить

--բրդոշ - мацун с накрошенным хлебом

-բրդուճ - лаваш с чем-нибудь, свернутый трубочкой

-բուրդ, բրդյա, բրդոտ

--բուրդ - шерсть

--բրդյա - шерстяной

--բրդոտ - мохнатый, лохматый

-գեղարդ - копьё

-դադար**, անդադար**, դադարել**, դադարեցնել** (только вторая буква դ произносится оглушенно и с придыханием)

--դադար - покой, пауза, передышка

--անդադար - беспрестанный, беспрестанно

--դադարել - прекращаться

--դադարեցնել - прекращать

-դդում**, դդմիկ** (только вторая буква դ произносится оглушенно и с придыханием)

--դդում - тыква

--դդմիկ - кабачок

-դրդել**, դրդիչ**, դրդապատճառ**, դրդում** (только вторая буква դ произносится оглушенно и с придыханием)

--դրդել - побуждать, толкать, подстрекать

--դրդիչ - подстрекатель, побудитель

--դրդապատճառ -- побудительная причина, повод

--դրդում - -побуждение

-երդիկ - отверстие в крыше, кровле, пропускающее свет и служащее как дымоволок

-երդում, երդվել, երդվեցնել, երդվյալ

--երդում - клятва, зарок, присяга

--երդվել - клясться

--երդվեցնել - приводить к присяге

--երդվյալ - - присяжный, заклятый

- -րորդ/-երորդ - суффикс в порядковых числительных: երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ и т.д.

--երկրորդ - второй

--երրորդ - третий

--չորրորդ - четвертый

--հինգերորդ - пятый

и т.д.

-զարդ, զարդարել, զարդարվել, զարդանկար, զարդաքանդակ

--զարդ - украшение

--զարդարել - украшать, наряжять

--զարդարվել - наряжаться

--զարդանկար - узор, орнамент (жвпс)

--զարդաքանդակ - орнамент (склптр)

-ընդամենը - итого, всего

-ընդառաջ, ընդառաջել

--ընդառաջ - навстречу

--ընդառաջել - пойти навсречу, помочь, содействовать

-ընդարձակ, ընդարձակել, ընդարձակվել

--ընդարձակ - обширный, просторный (ձ=ց)

--ընդարձակել - расширять, распространять (ձ=ց)

--ընդարձակվել - расширяться, распространяться (ձ=ց)

-ընդհակառակը - наоборот

-ընդհանուր, ընդհանրապես, ընդհանրացնել, ընդհանրացում и т.д.

--ընդհանուր - общий

--ընդհանրապես - вообще

--ընդհանրացնել - обобщать

--ընդհանրացում - обобщение

и т.д.

-ընդհատ, ընդհատել, անընդհատ

--ընդհատ - прерывистый, отрывистый

--ընդհատել - прерывать, перебивать

--անընդհատ - беспрерывно

-ընդունել, ընդունվել, ընդունակ, անընդունակ, ընդունարան, ընդունիչ и т.д.

--ընդունել - принимать

--ընդունվել - быть принятым

--ընդունակ - - способный, восприимчивый

--անընդունակ - - неспособный

--ընդունարան - приемная

--ընդունիչ - приемник

и т.д.

-ընդօրինակել, ընդօրինակում

--ընդօրինակել - подражать, копировать

--ընդօրինակում - - подражание, копирование

-ժողովուրդ, ժողովրդական

--ժողովուրդ - народ

--ժողովրդական - народный

-լյարդ - печень

-խեղդել, խեղդվել, խեղդոց (ղդ = խտ)

--խեղդել - душить. утопить, удавить

--խեղդվել - задыхаться, тонуть, удавиться

--խեղդոց - духота, давка, толкотня

-խնդրել, խնդրանք, խնդրագիր, խնդիր, խնդրագիրք

--խնդրել - просить

--խնդրանք - просьба

--խնդրագիր - прошение

--խնդիր - просьба, прошение, задача, проблема, вопрос, дополнение

--խնդրագիրք - задачник

-խորանարդ - куб

-խորդուբորդ (оба դ) - ухабистый, шероховатый

-խորհուրդ, խորհրդածել, խորհրդատու, խորհրդավոր и т.д.

--խորհուրդ -совет

--խորհրդածել - размышлять, обдумывать

--խորհրդատու - советник, советчик, консультант

--խորհրդավոր - таинственный, загадочный

и т.д.

-կարդալ - читать

-կենդանի, կենդանաբան, կենդանաբանական, կենդանաբանություն, կենդանանալ, կենդանացնել

--կենդանի - животное (всякое живое существо), живой

--կենդանաբան - зоолог

--կենդանաբանական - -зоологический

--կենդանաբանություն - зоология

--կենդանանալ - оживиться

--կենդանացնել - оживить

-կոկորդ, կոկորդային

--կոկորդ - горло, гортань, глотка

--կոկորդային - горловой, гортанный

-հաղորդել, հաղորդում, հաղորդություն, հաղորդվել

--հաղորդել - сообщать

--հաղորդում - сообщение, передача

--հաղորդություն - причастие, причащение

--հաղորդվել - причаститься

-մարդ, մարդաբան, մարդաբանական, մարդաբանություն, մարդակեր, մարդահամար, մարդաձի, մարդամոտ, մարդանման, մարդաշատ, մարդասեր, մարդասիրություն, մարդասպան, մարդավայել, մարդավարի, մարդատյաց, մարդատյացություն, մարդկային, անմարդկային, գերմարդկային, մարդկություն и т.д.

--մարդ - человек

--մարդաբան - антрополог

--մարդաբանական - антропологический

--մարդաբանություն - антропология

--մարդակեր - людоед

--մարդահամար - перепись населения

--մարդաձի - кентавр

--մարդամոտ - общительный

--մարդանման - человекообразный

--մարդաշատ - (много)людный

--մարդասեր - гуманный, человеколюбивый

--մարդասիրություն - гуманность

--մարդասպան - убийца

--մարդավայել - человеческий (достойный человека)

--մարդավարի - по-человечески

--մարդատյաց - человеконенавистнический, мизантроп

--մարդատյացություն -человеконенавистничество, мизантропия

--մարդկային - человечный, гуманный

--անմարդկային - бесчеловечный, негуманный

--գերմարդկային - сверхчеловеческий

--մարդկություն - человечество

и т.д.

-նյարդ, նյարդային

--նյարդ - нерв

--նյարդային - нервный

- -որդ – суффикс: անցորդ, գնորդ, հաճախորդ, ձախորդ, հաջորդ, նախորդ, ճանապարհորդ, որսորդ, վարորդ, քառորդ, միջնորդ, միջնորդել, առաջնորդ, առաջնորդել

--անցորդ - прохожий

--գնորդ - покупатель

--հաճախորդ - клиент

--ձախորդ - неудачник

--հաջորդ - следующий

--նախորդ - предыдущий

--ճանապարհորդ - путешественник

--որսորդ - охотник

--վարորդ - водитель

--քառորդ - четверть

--միջնորդ - посоедник (ջ=չ)

--միջնորդել - посоедничать (ջ=չ)

--առաջնորդ - вождь, предводитель (ջ=չ)

--առաջնորդել - возглавить, вести(ջ=չ)

-որդ, որդնել, որդնոտ, որդան (կարմիր)

--որդ - червь

--որդնել - червиветь

--որդնոտ - червивый

--որդան (կարմիր) - кошениль

-որդի, որդիական, որդիաբար, որդյակ, որդեգրել

--որդի - сын

--որդիական - сыновний

--որդիաբար - по-сыновнему

--որդյակ - сыночек

--որդեգրել - усыновить

-ջարդ, ջարդել, ջարդվել, ջարդվածք, ջարդոն

--ջարդ- избиение, резня, побоище

--ջարդել - ломать, разбить, рубить, громить, истреблять

--ջարդվել - ломаться, разбиться, портиться

--ջարդվածք - перелом

--ջարդոն - лом

-վարդ, վարդակ, վարդագույն, Նվարդ, Վարդան, Վարդուհի, Վարդանյան ( собств. имена) и т.д.

--վարդ - роза

--վարդակ - розетка

--վարդագույն - розовый (цвет)

-վարդապետ - архимандрит

-վրդովել, վրդովեցուցիչ, վրդովմունք, վրդովվել

--վրդովել - возмущать

--վրդովեցուցիչ - возмутительный

--վրդովմունք - возмущение

--վրդովվել - возмущаться

-օդ, օդագնաց, օդանավ, օդանավակայան, օդանցք, օդաչու и т.д.

--օդ - воздух

--օդագնաց - воздухоплаватель, аэронавт

--օդանավ - самолет (воздушное судно)

--օդանավակայան - аэропорт

--օդանցք - форточка

--օդաչու - летчик

и т.д.

-օրիորդ -барышня

Напоминаю: эти слова необязательно вызубрить, их достаточно распечатать и вклеить в тетрадку (или переписать), время от времени их читать (с соблюдением правила оглушения) и потихоньку вникать в то, в каких (по смыслу) словах может встречаться это явление - оглушение звонкого согласного.

Link to post
Share on other sites

ого, я так понимаю что лучше читать всё под котролём :brows:

обещаю к этой теме приступить с 4-ого февраля

:flag:

тема шикарная и очень очень важная!!!спасибо :flower:

Link to post
Share on other sites

Ձ произносится оглушенно и с придыханием (ց) в следующих словах:

-արձակ, արձակել, արձակվել, արձակագիր, արձակուրդ, բացարձակ, բացարձակապես, բացարձակորեն, ընդարձակ, ընդարձակել, ընդարձակվել, լայնարձակ, սանձարձակ* (*только вторая буква ձ произносится оглушенно и с придыханием) и т.д.

--արձակ - свободный, просторный, вольный, проза

--արձակել - освобождать, распускать

--արձակվել - освобождаться, распускаться, развязаться

--արձակագիր - прозаик

--արձակուրդ - отпуск, каникулы (դ=թ)

--բացարձակ - абсолютный

--բացարձակապես - абсолютно

--բացարձակորեն - абсолютно

--ընդարձակ - обширный, просторный (դ=թ)

--ընդարձակել - расширять (դ=թ)

--ընդարձակվել - расширяться, разрастаться (դ=թ)

--լայնարձակ - раздольный

--սանձարձակ - развязный

и т.д.

-բարձ, բարձիկ

--բարձ - подушка

--բարձիկ - подушечка

-բարձունք - высота, вышина, высь

-բարձր, բարձրագույն, բարձրահարկ, բարձրահասակ, բարձրաձայն, բարձրորակ, բարձրանալ, բարձրացնել, բարձրաստիճան и т.д.

--բարձր - высокий

--բարձրագույն - высший

--բարձրահարկ - высотный (многоэтыжный)

--բարձրահասակ - высокий (ростом)

--բարձրաձայն - громкий

--բարձրորակ - высококачественный

--բարձրանալ - подниматься, выситься

--բարձրացնել - поднимать

--բարձրաստիճան - высокопоставленный

и т.д.

-դաղձ - мята

-դարձ, արևադարձ, արևադարձային, դարձնել, դարձվածք, դարձվածաբանություն, դարձյալ, հայրենադարձ, հայրենադարձություն, հետադարձ, վերադարձ, վարադարձնել, տարեդարձ, փոխադարձ и т.д.

--դարձ - возврат, поворот, оборот

--արևադարձ - солнцестояние, солнцеворот

--արևադարձային - тропический

--դարձնել - превращать, обращать

--դարձվածք - оборот

--դարձվածաբանություն - фразеология

--դարձյալ - вновь

--հայրենադարձ - репатриант

--հայրենադարձություն - репатриация

--հետադարձ - обратный, ретроспективный

--վերադարձ - возвращение

--վարադարձնել - возвращать

--տարեդարձ - годовщина

--փոխադարձ - взаимный

и т.д.

-դեղձ, դեղձենի

--դեղձ -персик

--դեղձենի - персиковое дерево

-դերձակ, դերձակուհի, դերձակություն, դերձան

--դերձակ - портной

--դերձակուհի - портниха

--դերձակություն - портняжничество

--դերձան - нитка

-խուրձ - сноп

-համարձակ, համարձակություն, համարձակվել, անհամարձակ

--համարձակ - смелый

--համարձակություն - смелость

--համարձակվել - осмелиться

--անհամարձակ - несмелый, робкий

-հանդերձ, հանդերձանք, հանդերձարան, հանդերձյալ

--հանդերձ - 1. платье, 2. вместе

--հանդերձանք - снаряжение

--հանդերձարան - гардероб, гардеробная

--հանդերձյալ - загробный, потусторонний

-հարձակում, հարձակվել

--հարձակում - нападение

--հարձակվել - нападать

-որձ - самец

-վարձ, աշխատավարձ, փոխադրավարձ, վարձակալ, վարձակալել, վարձակայան, վարձատրել, վարձատրություն, վարձատրվել, վարձատրվող, վարձով, վարձու, վարձել, անվարձ и т.д.

--վարձ - плата, вознаграждение

--աշխատավարձ - зарплата

--փոխադրավարձ - плата за провоз

--վարձակալ - съемщик, наниматель, арендатор

--վարձակալել - арендовать

--վարձակայան - прокатный пункт

--վարձատրել - вознаграждать

--վարձատրություն -вознаграждение

--վարձատրվել - вознаграждаться

--վարձատրվող - оплачиваемай

--վարձով - внаём, по наёму

--վարձու - наёмный

--վարձել - нанять, брать в наём

--անվարձ - бесплатный, безвозмездный, даром

и т.д.

-վրձին - кисть (для клея, краски)

-տառադարձել, տառադարձություն, տառադարձում

--տառադարձել - транскрибировать, транслитерировать

--տառադարձություն - транскроипция, транслитерация

--տառադարձում - транскрибирование

-փորձ, փորձագետ, փորձագիտություն, փորձադաշտ, փորձանք, փորձառու, փորձարկել, փորձարկում, փորձել, փորձված и т.д.

--փորձ - опыт, эксеримент

--փորձագետ - эксперт

--փորձագիտություն - экспертиза

--փորձադաշտ - опытное поле

--փորձանք - беда, бедствие

--փորձառու - опытный, искушенный

--փորձարկել - экспериментировать, испытывать

--փորձարկում - эксаериментирование

--փորձել - пробовать, исаытывать, мерить, примерять (одежду, обувь)

--փորձված - испытанный

и т.д.

-օձ, օձաբարո, օձաձև (только второе ձ), օձանման, օձային, օձություն

--օձ - змея, змей

--օձաբարո - ехидный, коварный

--օձաձև (только второе ձ) - змеевидный

--օձանման - змееподобный

--օձային - змеиный

--օձություն - ехидство

Чтобы использовать эти слова, полезно проверить их значение по большим словарям. Но так как вы можете не найти таких словарей, которые привели бы употребление слов в широком контексте, лучше "прогнать" через языковой корпус то, что вы хотели бы заучить. М.б., вместе с носителем языка, который поможет вам ориентироваться в употреблении. Мои переводы - приблизительные, помогающие определеить значение корней тех слов, в которых наблюдается оглушение звонких согласных. Помните также, что я привожу не все однокренные слова: их в язык гораздо больше. Главное то, что все слова с этими корнями, которые в дальнейшем вы встретите, будут произноситься с оглушением указанных согласных.

Link to post
Share on other sites

Ջ произносится оглушенно и с придыханием (չ) в следующих словах:

-աղջիկ, աղջկական

--աղջիկ - девочка, девушка, дочка

--աղջկական - девичий

-ամբողջ, ամբողջական, ամբողջապես, ամբողջություն, ամբողջականություն, и т.д.

--ամբողջ - весь, целый

--ամբողջական - целый, целостный

--ամբողջապես - всецелоб полностью

--ամբողջություն - целосьть, совокупность

--ամբողջականություն - цельность, целостность

и т.д.

-անմիջապես, անմիջական, անմիջականություն и т.д.

--անմիջապես - немедленно

--անմիջական - непосредственный

--անմիջականություն - непосредственность

и т.д.

-աջ, աջակողմյան, աջլիկ, и т.д.

--աջ - правый

---աջակողմյան - правосторонний

--աջլիկ - правша

и т.д.

-առաջ, առաջաբան, առաջադեմ, առաջադիմել, առաջադիմություն, առաջադրանք, առաջապահ, առաջավոր, առաջատար, առաջարկ, առաջարկել, առաջարկություն, առաջացնել, առաջընթաց, առաջիկա, առաջին, առաջխաղացում, առաջնակարգ, առաջնահերթ, առաջնեկ, առաջնորդ, առաջնորդել, ընդառաջ, ընդառաջել, и т.д.

--առաջ - перед, сперва, сначала

--առաջաբան - предисловие, пролог

--առաջադեմ - передовойб прогрессивный

--առաջադիմել - прогрессировать, продвинуться, преуспеть

--առաջադիմություն - прогресс, успехи (в учебе, работе)

--առաջադրանք - задание, поручение

--առաջապահ - авангард

--առաջավոր - передовой, главный, ведущий

--առաջատար - ведущий, движущий, направляющий

--առաջարկ - предложение

--առաջարկել - предложить

--առաջարկություն - предложение

--առաջացնել - порождать, вызвать

--առաջընթաց - прогресс, развитие, рост

--առաջիկա - предстоящий, грядущий

--առաջին - первый

--առաջխաղացում - продвижение, наступление

--առաջնակարգ - перворазрядный, первостепенный

--առաջնահերթ - пеорвоочередной

--առաջնեկ - первенец

--առաջնորդ - предводитель (դ=թ)

--առաջնորդել - возглавить, руководить (դ=թ)

--ընդառաջ - навстречу (դ=թ)

--ընդառաջել - пойти навстречу (դ=թ)

и т.д.

-առողջ, առողջանալ, առողջարան, առողջացնել, առողջություն, и т.д.

--առողջ - здоровый

--առողջանալ - выздороветь

--առողջարան - здравница

--առողջացնել - исцелить

--առողջություն - здоровье

и т.д.

-արջ - медведь

-զիջել, զիջող, անզիջում, փոխզիջում, и т.д.

--զիջել - уступить

--զիջող - уступчивый

--անզիջում - неустуачиво

--փոխզիջում - компромисс

и т.д.

-զղջալ, զղջում

--զղջալ - раскаяться

--զղջում - раскаяние

-թրջել, թրջոց, թրջվել, и т.д.

--թրջել - мочить, смачивать

--թրջոց - примочка

--թրջվել - мокнуть

и т.д.

-իջեցնել, իջեցում, իջնել, իջվածք, վայրէջք, Էջմիածին, и т.д.

--իջեցնել - опустить, спустить

--իջեցում - опущение, снижение

--իջնել - спуситься

--իջվածք - грыжа, опущение (внутренних органов)

--վայրէջք - посядка

--Էջմիածին - Эчмиадзин

и т.д.

-մեջ, մեջտեղ, միջադեպ, միջազգային, միջախաղ, միջակ, միջակետ, միջամտել, միջամտություն, միջանկյալ, միջանցիկ, միջանցք, միջավայր, միջև, միջին, միջնադար, միջնադարյան, միջնորդ, միջնորդել, միջուկ, միջուկային, и т.д.

--մեջ - середина, внутри

--մեջտեղ - серединка

--միջադեպ - инцидент, происшествие

--միջազգային - международный

--միջախաղ - интермедия

--միջակ - средний, посредственный

--միջակետ - двоеточие

--միջամտել - вмешиваться

--միջամտություն - вмешаьельство

--միջանկյալ - вводный, сказанный между прочим

--միջանցիկ - сквозной

--միջանցք - коридор, проход

--միջավայր - среда, окружение

--միջև - между

--միջին - средний, серединный

--միջնադար - средневековье

--միջնադարյան - средневековый

--միջնորդ - аосредник (դ=թ)

--միջնորդել - посредничать (դ=թ)

--միջուկ - ядро

--միջուկային - ядерный

и т.д.

-մեջք - спина

-միջատ - насекомое

-ողջ, ողջագուրվել, ողջամիտ, ողջամտություն, ողջույն, ողջունել, и т.д.

--ողջ - живой, здоровый, целый

--ողջագուրվել - обниматься и целоваться

--ողջամիտ - здравомыслящий, благоразумный

--ողջամտություն - здравомыслие, благоразумие

--ողջույն - привет

--ողջունել - приветствовать

и т.д.

-ոջ - окончание род.пад. нек-ых сущ-ых աներոջ, ընկերոջ, կնոջ, տիրոջ, քրոջ, սկեսրոջ

-ոջիլ, ոջլոտ, ոջլոտել

--ոջիլ - вошь

--ոջլոտ - вшивый

--ոջլոտել - вшиветь, обовшиветь

-վերջ, վերջաբան, վերջալույս, վերջակետ, վերջանալ, վերջապահ, վերջացնել, վերջին, վերջնախաղ, վերջնական, վերջապես, վերջնականապես, и т.д.

--վերջ - конец

--վերջաբան - послесловие, эпилог

--վերջալույս - вечерняя заря, закат

--վերջակետ - точка (в предложении)

--վերջանալ - кончаться

--վերջապահ - арьергард

--վերջացնել - кончать, закончить

--վերջին - последний

--վերջնախաղ - эндшпиль

--վերջնական - окончательный

--վերջապես - наконец

--վերջնականապես - окончательно

и т.д.

-քաջք - бесы

На этой оптимистической ноте сегодня остановлюсь :)

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Сегодня я приведу слова, в которых оглушается звук ղ и произносится խ. Обратите внимание на то, что во многих случаях, буква ղ оказывается перед другим звонким согласным и оглушается вместе с ним, т.е. оглушается пара звуков: ղբ, ղգ, ղդ, ղջ, ղձ. Поэтому здесь особенно важно обратить внимание на те слова (корни), в которых ղ стоит перед глухим согласным и, как бы под влиянием этого глухого согласного произносится как соответствующий глухой звук խ.

Ղ произносится оглушенно (խ) в следующих словах (ղ = խ):

-աղբ, աղբահան, աղբատար, աղբաման или աղբարկղ, աղբանոց и т.д. (ղբ = խպ)

--աղբ - мусор

--աղբահան - мусорщик, ассенизатор

--աղբատար - мусоровоз / мусоропровод

--աղբաման или աղբարկղ - урна

--աղբանոց - свалка

и т.д.

-աղբյուր, ցայտաղբյուր, и т.д. (ղբ = խպ)

--աղբյուր - источник, родник

--ցայտաղբյուր - фонтанчик

и т.д.

-աղցան – отварная зелень, салат

-աղջիկ, աղջկական (ղջ = խչ)

-աղտ, աղտոտ

--աղտ - грязь, нечистота, скверна, см. կեղտ

--աղտոտ - см. կեղտոտ

-աղքատ, աղքատություն, и т.д.

--աղքատ - бедный, нищий

--աղքատություն - бедность, нищета

и т.д.

-ամբողջ, ամբողջական, ամբողջապես, ամբողջություն, ամբողջականություն, и т.д. (ջ չ)

-առողջ, առողջանալ, առողջարան, առողջացնել, առողջություն, и т.д. (ղջ = խչ)

-բողկ – редиска

-գաղթ, գաղթել, գաղթական, и т.д.

--գաղթ - переселение, миграция

--գաղթել - переселитья, мигрировать

--գաղթական - переселенец, мигрант тайный, секретныый

и т.д.

-գաղտնի, գաղտնիք, գաղտագողի, գաղտնարան, и т.д.

--գաղտնի - тайный, секретный

--գաղտնիք - тайна, секрет

--գաղտագողի – тайкомб крадучись

--գաղտնարան - тайник

и т.д.

-դաղձ (ղձ = խց)

-դեղձ, դեղձենի (ղձ = խց)

-եղբայր, եղբայրական, եղբայրություն, и т.д. (ղբ = խպ)

-զեղչ – скидка

-զղջալ, զղջում (ղջ = խչ)

-թուղթ, թղթե, թղթյա, ստվարաթուղթ, и т.д.

--թուղթ - бумага

--թղթե или թղթյա – бумажный

--ստվարաթուղթ – картон

и т.д.

-խեղճ, խեղճանալ, խեղճացնել, խեղճություն, խղճալ, խղճահարվել, и т.д.

--խեղճ - жалкий, убогий

--խեղճանալ - присмиреть, унывать

--խեղճացնել - присмирять, притеснять

--խեղճություն – забитость, бедность, убогость

--խղճալ - жалеть

--խղճահարվել - разжалобиться

и т.д.

-խիղճ, անխիղճ

--խիղճ - совесть

--անխիղճ – бессовестный

-ծաղկակաղամբ, ծաղկաման, ծաղկել, ծաղկեփունջ, и т.д.

--ծաղկակաղամբ - цветная капуста

--ծաղկաման - цветочная ваза

--ծաղկել – цвести

--ծաղկեփունջ – букет

и т.д.

-կեղտ, կեղտոտ, կեղտոտել, կեղտոտություն, и т.д.

--կեղտ - грязь, мусор

--կեղտոտ - грязный, неопрятный, загрязненный

--կեղտոտել - пачкать, марать

--կեղտոտություն - грязь, мерзость, гнусность

и т.д.

-կողպել, կողպեք

--կողպել - запирать

--կողպեք - замок

-կողք - бок, ребро

-հաղթանակ, հաղթել, հաղթական, անհաղթ, и т.д.

--հաղթանակ - победа

--հաղթել - победить

--հաղթական - победный, победоносный

--անհաղթ – непобедимый

и т.д.

-մաղթանք, մաղթել

--մաղթանք - доброе пожелание

--մաղթել - пожелать

-մեղք - вина

-շաղգամ - репа

-շաղկապ - союз (грам.)

-շողք - 1. луч, 2. отблеск, 3. тень

-ողկույզ – гроздь

-ողջ, ողջագուրվել, ողջամիտ, ողջամտություն, ողջույն, ողջունել, и т.д. (ջ չ)

-պղտոր, պղտորել, պղտորում, պղտորվել

--պղտոր - мутный

--պղտորել - мутить

--պղտորում - помутнение, замутнение

--պղտորվել – мутнеть

-սանդուղք - лестница, ступень

-ուղտ – верблюд

-փեղկ, ցուցափեղկ

--փեղկ - створка

--ցուցափեղկ – витрина

-քաղց, քաղցած, քաղցածություն, քաղցել

--քաղց - голод

--քաղցած - голодный

--քաղցածություն – чувство голода, желание есть

--քաղցել – голодать

-քաղցր, քաղցրակեր, քաղցրահամ, քաղցրահնչուն, քաղցրահունչ, քաղցրաձայն, քաղցրասեր, քաղցրավենիք, քաղցրավուն, քաղցրեղեն, քաղցրմեղցր и т.д.

--քաղցր - сладкий

--քաղցրակեր - сладкоежка

--քաղցրահամ – сладкий (на вкус)

--քաղցրահնչուն – сладкозвучный

--քաղցրահունչ – благозвучный (сладкозвучный)

--քաղցրաձայն – сладкоголосый

--քաղցրասեր - лакомка, сластена

--քաղցրավենիք – сладости, сласти, лакомства

--քաղցրավուն - сладковатый

--քաղցրեղեն - сласти,, сладкое, десерт

--քաղցրմեղցր – слащавый, приторный, елейный

и т.д.

-քաղքենի – мещанин

Обратите внимание на такие пары:

աղտ - грязь, нечистота, скверна

ախտ - болезнь

ուղտ – верблюд

ուխտ - обет

Опечатки! В словарике «Крунка»:

стр. 98

-աղտ, աղտոտ это понятно

--աղտ

--աղտոտ

Но:

--ախտահանել - стерилизовать

--ախտահանում – стерилизация

--ախտորոշել - диагностировать

--ախտորոշում - диагностика

от ախտ - болезнь и пишутся через խ

стр. 166

-շողք - 1. луч, 2. отблеск, 3. тень (мн. ч. от -շող, пишется с ք).

Link to post
Share on other sites

Добью-ка тему "оглушение звонких". :)

Վ произносится оглушенно (ֆ) в слове հարավ “юг” и производных: հարավային “южный”, հարավ-արևմուտք “юго-запад”, հարավ-արևելք “юго-восток” и т.д.

Уф! :sleeping:

Link to post
Share on other sites

Аида Суреновна! Вот наконец то и я дошла до этой темы, вначале отчитаюсь кратко, а потом дам подробный отчёт:

у меня большие проблемы вот с этими согласными:ծ - ց я совсем не чувствую отличия, с остальными вроде нормально, хотя могу путать ещё и ճ - չ, но вчера смеялись, я в русских словах совсем забыла как произносится буква "х", то есть русские слова хлеб, хоккей, хрусталь и т.д. я произношу так: hлеб, hоккей, hрусталь, но зато в армянских например "хосум" произношу чётко х, или где надо(hам) h. вот :blush:

мы прочитали вчера и перевели слова из первого поста, и потихоньку я пытаюсь их заучивать, для меня было большой новостью найти слово "анкам" которое я произносила раньше как "ангам" чисто по-русски :blush: , тема для меня очень трудная, но очень и очень нужная.(причём мы по ней учимся двоём) Сейчас я перепешу слова в тетрадь и если будут какие-то конкретные вопросы по словам то я спрошу в следующем посте.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...