Jump to content

Второй урок Ксениты


Recommended Posts

В этой теме я выкладываю пройденный материал по темам "артикли", "числительные", "второй урок для начинающих" и "типы склонения". Как и раньше я рада всем всем всем кто поможет мне разобраться :flower:

Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 319
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ну что ж начну пока с известного: с артиклей :)

Теперь наблюдаем за լուսանկար-ом:

Մի լուսանկար տուր: дай фотографию(неопределённую, какую-то)

Քանի՞ լուսանկար ունես: сколько фотографий у тебя есть?

Երեք լուսանկար ունեմ: 2 фотографии у меня есть

Սա իմ լուսանկարը չէ: это - не моя фотография

Ես լուսանկար չունեմ, սա Հայկի լուսանկարն է: у меня нет фотографии, это - фотография Айка

Լուսանկարը սիրուն է: фотография(определённая, эта) - красивая

Ես ամեն լուսանկար չեմ ուզում, նրա լուսանկարն եմ ուզում: я всякую фотографию не хочу, хочу его фотографию

Դու այստեղ որևէ լուսանկա՞ր ես տեսնում: какую-нибудь фотографию ты здесь видишь?

Այստեղ ուրիշ լուսանկար չկա: здесь нет другой фотографии.

и т.д.

я прочитала тему, уже было легче разбираться чем раньше. и кажется немного поняла. Пока остановилась на неодушевленных предметах, переписала себе табличку. попробую построить свои примеры:

սա իմ վարդը է:это - моя роза(определённая)

դա քո վարդը է:это - твоя роза(определённая)

այն նրա վարդը չի:то - не его роза(определённая)

սա կարմիր վարդը է:это - красная роза(определённая)

դա սպիտակ վարդը չի:это - не белая роза(определённая)

այն վարդ կարմիրն է: та роза - красная(????)

դա ինչ-որ վարդ է:это - какая-то роза

մի վարդ ունեն:у меня есть роза(неопределённая,какая-то)

ես ամեն վարդ չեմ ուզում գնել, սպիտակ վարդը եմ ուզում գնել:я ВСЯКУЮ РОЗУ не хочу покупать,БЕЛУЮ РОЗУ хочу купить

տուր որևէ վարդ:дай мне какую-нибудь розу(????)

տուր կարմիր վարդը:дай мне красную розу(сомнения здесь и выше насчёт правильности Р.Падежа)

սա վարդը շատ սիրուն է:эта роза - очень красивая(определённая)

ես սիրում եմ վարդ:я люблю розу(неопределённо)

ես սիրում մյուս վարդը եմ: я люблю ДРУГУЮ РОЗУ(опять сомнения насчёт Р.П.)

ես սիրում այսպիսի վարդ չեմ:я не люблю такую розу(тут не понятно, вроде роза определенна??, и опять сомнения в падеже)

ես սիրում յուրաքանչյուր վարդ չեմ:я не люблю любую(или каждую) розу

այստեղ ուրիշ վարդ չկա:здесь другой розы нет(неопределённо)

все свои сомнения написала, но как помню: роза - предмет неодушевлённый, поэтому склоняю его по армянски(то есть по-русски по мужскому типу :) , -это я так запомнила и так про себя проговариваю не роза, а розъ)

Link to post
Share on other sites

теперь я перешла к числительным, пока записала все количественные, до 40 я умела раньше считать устно, теперь буду учить все и добиваться беглости, - пока получается очень и очень медленно, по слогам. уяснила ещё то, что числительное+существительное, то существительное остаётся в ед. ч. и это меня обрадовало

то есть: два рубль, 45 доллар, 136 страница и т.д..

теперь пробую задания:

Образец:

Ալլո, դա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվե՞ցն է: алло, это 56-25-36?

- Ոչ, սա հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներեքն է:нет, это 56-52-63

- Շնորհակալություն: Ներեցե՛ք:спасибо.извините(???)

- Խնդրեմ:пожалуйста

Продолжайте, пожалуйста :)

52—67—89 /// 27—48—64 /// 22—86—37 /// 26—98—76 /// 63—47—51 /// 56—00—01

-աււո, դա հիսուներկսւ վաթսունյոթ ութսունի՞նըն է:алло, это 52-67-89?

-ոչ, սա քսանհինգ յոթանասունվեց իննսունութն է:нет,это 25-76-98

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանյոթ քառասունութ վաթսունչո՞րսն է:алло, это 27-48-64?

-ոչ, սա յոթանասուներկու ութսունչորս քառասունվեցն է:нет, это 72-84-46

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսաներկու ութսունվեց երեսունյո՞թն է:алло, это 22-86-37?

-ոչ, սա քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքն է:нет, это 22-68-73

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվե՞ցն է:алло, это 26-98-76?

-ոչ, սա վաթսուներկու ութսունինը վաթսունյոթն է:нет, это 62-89-67

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա վաթսուներեք քառասունյոթ հիսունմե՞կն է:алло, это 63-47-51?

-ոչ, սա երեսունվեց յոքանասունչորս տասնհինգն է:нет, это 36-74-15

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեն:

-ալլո, դա հիսունվեց զրոզրո զրոմե՞կն է:алло, это 56-00-01?

-ոչ,սա վաթսունհինգ զրոզրո տասը է:нет, это 65-00-10

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

Link to post
Share on other sites
ну что ж начну пока с известного: с артиклей :)

я прочитала тему, уже было легче разбираться чем раньше. и кажется немного поняла. Пока остановилась на неодушевленных предметах, переписала себе табличку. попробую построить свои примеры:

սա իմ վարդը է:это - моя роза(определённая) это непроизносимо, будет гладко с -ն

դա քո վարդը է:это - твоя роза(определённая) то же самое

այն նրա վարդը չի:то - не его роза(определённая) это - другое дело (перед согласным), это правильно.

սա կարմիր վարդը է:это - красная роза(определённая) лучше бы перевела на англ. Что ты хочешь сказать? this is the red rose?

դա սպիտակ վարդը չի:это - не белая роза(определённая) то же самое

այն վարդ կարմիրն է: та роза - красная(????) нет: այն վարդը կարմիր է:

դա ինչ-որ վարդ է:это - какая-то роза да

մի վարդ ունեն:у меня есть роза(неопределённая,какая-то) не согласовано

ես ամեն վարդ չեմ ուզում գնել, սպիտակ վարդը եմ ուզում գնել:я ВСЯКУЮ РОЗУ не хочу покупать,БЕЛУЮ РОЗУ хочу купить а по-английски?

տուր որևէ վարդ:дай мне какую-нибудь розу(????) да, но лучше: որևէ վարդ տուր

տուր կարմիր վարդը:дай мне красную розу(сомнения здесь и выше насчёт правильности Р.Падежа) :blink:зд. нет никакого род.пад.

սա վարդը շատ սիրուն է:эта роза - очень красивая(определённая) нет: в восточноармянском - այս վարդը...

ես սիրում եմ վարդ:я люблю розу(неопределённо) лучше: ես վարդ սիրում եմ или ես վարդ եմ սիրում

ես սիրում մյուս վարդը եմ: я люблю ДРУГУЮ РОЗУ(опять сомнения насчёт Р.П.) как у тебя всп. глагол пошел гулять самостоятельно, когда причастие стоит впереди?

ես սիրում այսպիսի վարդ չեմ:я не люблю такую розу(тут не понятно, вроде роза определенна??, и опять сомнения в падеже) нет, неопределенная: such a rose. надо: ես այսպիսի վարդ չեմ սիրում:

ես սիրում յուրաքանչյուր վարդ չեմ:я не люблю любую(или каждую) розу ես յուրաքանչյուր վարդ չեմ սիրում: но всё равно не понятно:/

այստեղ ուրիշ վարդ չկա:здесь другой розы нет(неопределённо) да

все свои сомнения написала, но как помню: роза - предмет неодушевлённый, поэтому склоняю его по армянски(то есть по-русски по мужскому типу :) , -это я так запомнила и так про себя проговариваю не роза, а розъ)

Почему я в некоторых местах исправила не ошибки, а откорректировала (лучше так, а не так)?

Когда мы говорим о свободе порядка слов, имеем в виду, что, если надо выделить то-то и то-то, мы это делаем при помощи всп. глагола. Но эти варианты не равны друг другу. При отсутствии контекста, как в случае этих примеров, всегда берется самый нейтральный вариант, самый частотный.

Скажу на понятном тебе армянском языке. :lol: Нейтральный порядок требует сначала назвать этот самый или какой-то-нибуд розъ, потом то, что имеешь сказать об этом предмете.

NB: так будет и с обстоятельствами: сначала назовем то, место, куда пойдем, например, школъ, затем хоть пойдем туда, хоть нарисуем этот школъ, хоть увидим, хоть построим школъ, и т.д.

Link to post
Share on other sites
ււո, դա հիսուներկսւ վաթսունյոթ ութսունի՞նըն է:алло, это 52-67-89? ???, эта буква ը - лишняя

-ոչ, սա քսանհինգ յոթանասունվեց իննսունութն է:нет,это 25-76-98

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա հիսունվեց զրոզրո զրոմե՞կն է:алло, это 56-00-01?

-ոչ,սա վաթսունհինգ զրոզրո տասն է:нет, это 65-00-10

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

:D

Link to post
Share on other sites

Почему я в некоторых местах исправила не ошибки, а откорректировала (лучше так, а не так)?

Когда мы говорим о свободе порядка слов, имеем в виду, что, если надо выделить то-то и то-то, мы это делаем при помощи всп. глагола. Но эти варианты не равны друг другу. При отсутствии контекста, как в случае этих примеров, всегда берется самый нейтральный вариант, самый частотный.

Скажу на понятном тебе армянском языке. :lol: Нейтральный порядок требует сначала назвать этот самый или какой-то-нибуд розъ, потом то, что имеешь сказать об этом предмете.

NB: так будет и с обстоятельствами: сначала назовем то, место, куда пойдем, например, школъ, затем хоть пойдем туда, хоть нарисуем этот школъ, хоть увидим, хоть построим школъ, и т.д.

действительно я думаю так: школъ, деревъ,розъ иначе путаница в падежах :)

артикли у меня совсем "сырые", попробую ещё раз разобраться. всё проанализирую и ещё раз выложу

Link to post
Share on other sites

Ксенита, ты СУПЕРМОЛОДЕЦ! Я восхищена тобой донельзя.

Я каждый день захожу сюда и слежу за твоей учёбой.У меня самой нет времени заниматься так активно, но я не бросаю - читаю форум,читаю сказочки,пою песни,каждый день учу новое слово или несколько. Твои занятия мне очень помогают, вспоминаю материал(как впервые вижу:)), заряжаюсь стимулом. Спасибо!

Я хочу тебе предложить послушать файл, там мой друг прочитал предложения про люсанакар по-армянски (в одном месте однако он сфальшивил с интонацией и получилось как в иврите - они тут все поют, а не говорят).Тебе конечно итак могут это произнести на правильном языке, но может кому-то ещё пригодится.

lusankar.mp3

Edited by EdgaRo
Link to post
Share on other sites

а пока лучше потренирую то, что вроде понимаю, кстати там тоже есть артикли, но эти артикли - лёгкие артикли :) (если их не забывать проговаривать)

Чуть-чуть усложню задание, чтобы одновременно и артикль "тренировать". Вы уже обратили внимание на артикль в конце всего набора? Он имеет вид -ն, потому что к слову с артиклем примыкает вспомогательный глагол է (гласный). Отрицательная форма всп. гл., как вы помните, начинается с согласного: չէ. Поэтому артикль, при отрицании, будет иметь вид не -ն, а -ը. Давайте усложним образец:

– Ալլո, դա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվե՞ցն է: алло, это 56-25-36?

- Ոչ, սա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվեցը չէ, սա հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներեքն է:нет, это не 56-25-36, это 56-52-63

- Հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներե՞քը: :blink: Շնորհակալություն: Ներեցե՛ք:56-52-63 :blink: спасибо.извините.

- Խնդրեմ: пожалуйста

58—72—14 /// 53—16—30 /// 25—69—08 /// 44—28—93 /// 45—81—62 /// 39—56—87

а почему смайлик удивляется???потому что артикль другой???

я с этим так разобралась: предпочтение всегда отдаю артиклю ը а если он уже не подходит, то тогда его меняю на "н" (женская логика :) )

-ալլո, դա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչո՞րսն է:алло, это 58-72-14?

-ոչ, սա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչորսը չի, սա ութսունհինգ քսանյոթ քառասունմեկն է:нет, это не 58-72-14, это 85-27-41

-ութսունհինգ քսանյոթ քառասունմե՞կը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:85-27-41?спасибо.извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա հիսուներեք տասնվեց երեսու՞նն է:алло, это 53-16-30?

-ոչ, սա հիսուներեք տասնվեց երեսունը չի, սա երեսունհինգ վաթսունմեկ զրոերեքն է:нет, это не 53-16-30, это 35-61-03

-հիսուներեք վաթսունմեկ զրոերե՞քը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:53-61-03?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանհինգ վաթսունինը զրոու՞թն է:алло, это 25-69-08?

-ոչ, սա քսանհինգ վաթսունինը զրոութը չի, սա հիսուներկու իննսունվեց ութսունն է:нет, это не 25-69-08, это 52-96-80

-հիսուներկու իննսունվեց ութսու՞նը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:52-96-80?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունչորս քսանութ իննսուներե՞քն է:алло, это 44-28-93?

-ոչ, սա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքը չի, սա քառասունչորս ուքսուներկու երեսունինըն է:нет, это не 44-28-93, это 44-82-39

-քառասունչորս ութսուներկու երեսունի՞նը: շնորհակալություն: ներեցեք:44-82-39?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկու՞ն է:алло, это 45-81-62?

-ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուն չի, սա հիսունչորս տասնութ քսանվեցն է:нет, это не 45-81-62, это 54-18-26

-հիսունչորս տասնութ քսանվե՞ցը: շնորհակալություն: ներեցեք:54-18-26? спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա երեսունինը հիսունվեց ութսունյո՞թն է:алло, это 39-56-87?

-ոչ, սա երեսունինը հիսունվեց ութսունյոթը չի, սա իննսուներեք վաթսունհինգ յոթանասունութն է:нет это не 39-56-87, это 93-65-78

-իննսուներեք վաթսունհինգ յոթանասունու՞թը: շնորհակալություն: ներեցեք:93-65-78? спасибо. извините

-խնդրեմ:

кажется после такого хоть и болят глазки, но зато уже не надо смотреть в тетрадку,а уже на слух различаю до 100, и вроде писать запомнила, что и как :flower:

Link to post
Share on other sites
Я каждый день захожу сюда и слежу за твоей учёбой.У меня самой нет времени заниматься так активно, но я не бросаю - читаю форум,читаю сказочки,пою песни,каждый день учу новое слово или несколько. Твои занятия мне очень помогают, вспоминаю материал(как впервые вижу :) ), заряжаюсь стимулом. Спасибо!

Я хочу тебе предложить послушать файл, там мой друг прочитал предложения про люсанакар по-армянски (в одном месте однако он сфальшивил с интонацией и получилось как в иврите - они тут все поют, а не говорят).Тебе конечно итак могут это произнести на правильном языке, но может кому-то ещё пригодится.

спасибо Эдгаро джан, :flower: ссылку я сохраню до лучших времён,(пока мой комп не производит звуки)

Link to post
Share on other sites
-ալլո, դա քառասունչորս քսանութ իննսուներե՞քն է:алло, это 44-28-93?

-ոչ, սա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքը չի, սա քառասունչորս ուքսուներկու երեսունինըն է:нет, это не 44-28-93, это 44-82-39 ???

-քառասունչորս ութսուներկու երեսունի՞նը: շնորհակալություն: ներեցեք:44-82-39?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուս՞ն է:алло, это 45-81-62?

-ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուսը չի, սա հիսունչորս տասնութ քսանվեցն է:нет, это не 45-81-62, это 54-18-26 !!!

-հիսունչորս տասնութ քսանվե՞ցը: շնորհակալություն: ներեցեք:54-18-26? спасибо. извините

-խնդրեմ:

кажется после такого хоть и болят глазки, но зато уже не надо смотреть в тетрадку,а уже на слух различаю до 100, и вроде писать запомнила, что и как :flower:

Здорово! Мои ??? и !!! понятны?

Почему ты զրոերեք, զրոութ вместе пишешь? Это отдельные цифры: զրո երեք, զրո ութ

Link to post
Share on other sites

спасибо Эдгаро джан, :flower: ссылку я сохраню до лучших времён,(пока мой комп не производит звуки)

ЭдгаРо, я прослушала. У тебя замечательный друг! И ничего он не сфальшивил с интонацией, прекрасно изобразил вопрос. :)

Link to post
Share on other sites

Здорово! Мои ??? и !!! понятны?

Почему ты զրոերեք, զրոութ вместе пишешь? Это отдельные цифры: զրո երեք, զրո ութ

про нолик я не знала и писала по аналогии, теперь запомню - это не трудно как в русском языке.(а я правильно произношу: зэро, ударение на О)? а Ваши выделения мне не понятны, объясните мне, в Крунке, я тоже не нашла ничего, что-то я упускаю????

Link to post
Share on other sites

про нолик я не знала и писала по аналогии, теперь запомню - это не трудно как в русском языке.(а я правильно произношу: зэро, ударение на О)? а Ваши выделения мне не понятны, объясните мне, в Крунке, я тоже не нашла ничего, что-то я упускаю????

Да, правильно произносишь.

Link to post
Share on other sites

ну и раз в теме заявленно, что я занимаюсь параллельно в трёх темах, то и не буду отступать от этого: Аида Суреновна держитесь :)

Направление, т.е. "куда" оформляется прямой формой: բակ - двор(знала), տուն -дом(знала), համալսարան -университет(словарь), գործարան -завод(словарь), ինստիտուտ :) , դպրոց -школа(словарь), փողոց -улица(словарь), Մոսկվա :) , Ամերիկա :) , Հայաստան :flag: , Երևան :flag: , Արցախ :flag: и т.д.

Промежуточное задание: перевести (для себя и для других) эти слова! , т.е. выкладывать их вместе с ответом.

Эти обстоятельства отвечают на вопрос ուր?

Соответствующие указательные местоименя (отличющиеся по близости/дальности от говорящих): այստեղ, այդտեղ, այնտեղ

Обратите внимание на порядок слов (см. первый урок).

Так:

ՈՒր? ես գնում: где (ты) покупаешь?Բակ: во дворе / Բակ եմ գնում: во дворе (я) покупаю

Հայաստան? ես գնում: Այո, Հայաստան: / Հայաստան եմ գնում: в Армении покупаешь?Да, в Армении. В Армении покупаю.

Դու? ես գնում Հայաստան: Այո, ես: / Ես եմ գնում Հայաստան:Ты покупаешь в Армении? Да,я.Я покупаю в Армении

Հայաստան գնում? ես: Այո, գնում եմ: / Գնում եմ Հայաստան: в Армении покупаешь? Да, покупаю. покупаю в Армении

Выделенные слова носят на себе вопросительную интонацию. В ответах сами догадаетесь что выделять (слово, предшествующее всп. глаголу).

Такое обстоятельство встречается с глаголами движения, при указании направления:

մեկնել -отправляться,протянуть(словарь), տանել -нести,везти,унести,увезти(словарь), վերադառնալ -возвращаться(словарь)(возвращаться куда), գալ приходить,приезжать(словарь)(туда, где находится говорящий), հասնել -достичь, добраться, достаться(словарь)(переводы!).

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

Поехали! :dance:

значит так, сегодня я с удивлением узнала, что все слова отвечающие на вопрос "где?" в армянском языке не склоняются. так??? может я неправильно поняла???

- ты где?

- я магазин.

- ты яблоки где покупаешь?

- я яблоки покупаю рынок

- ты куда идёшь?

- магазин иду

- ты где сейчас и куда пойдёшь?

- магизин сейчас, дом пойду

дословно звучит так перевод???? если так, то задание выложу в следующем посте

Link to post
Share on other sites
-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուս????՞ն է:алло, это 45-81-62? для երկու имеется форма երկուս, когда это не числительное, а слово, способное получить артикль и склоняться. см. http://hayeren.hayastan.com/uch28.html и http://hayeren.hayastan.com/page7.html

да именно этот абзац я выделили у себя в учебнике знаком вопроса, решив спросить об этом позже. но значит надо разбираться сразу. это что-то типа как в русском "один" и "раз"??? ох, раз 10 прочитала и не поняла! ведь я же не склоняю сейчас цифры, а просто говорю "шестьдесят два", зачем нужна эта лишняя буква?????? или она прибавляется в любом случае при появлении артикля?? то есть 2+артикль=2с ????

что-то наверно я зря взяла сразу три темы, запуталась во всех сразу!!!!

артикли оставила на завтра, числительные - научилась только считать (вот ночью теперь знаю ЧТО мне будет снится :) ) ну и в обстоятельствах тоже что-то недопоняла...

Link to post
Share on other sites
ну и раз в теме заявленно, что я занимаюсь параллельно в трёх темах, то и не буду отступать от этого: Аида Суреновна держитесь :)

Направление, т.е. "куда" оформляется прямой формой: բակ - двор(знала), տուն -дом(знала), համալսարան -университет(словарь), գործարան -завод(словарь), ինստիտուտ :) , դպրոց -школа(словарь), փողոց -улица(словарь), Մոսկվա :) , Ամերիկա :) , Հայաստան :flag: , Երևան :flag: , Արցախ :flag: и т.д.

Промежуточное задание: перевести (для себя и для других) эти слова! , т.е. выкладывать их вместе с ответом.

Эти обстоятельства отвечают на вопрос ուր?

Соответствующие указательные местоименя (отличющиеся по близости/дальности от говорящих): այստեղ, այդտեղ, այնտեղ

Обратите внимание на порядок слов (см. первый урок).

Так:

ՈՒր? ես գնում: где (ты) покупаешь?Բակ: во дворе / Բակ եմ գնում: во дворе (я) покупаю во двор иду и т.д.

Такое обстоятельство встречается с глаголами движения, при указании направления:

մեկնել -отправляться,протянуть(словарь), տանել -нести,везти,унести,увезти(словарь), վերադառնալ -возвращаться(словарь)(возвращаться куда), գալ приходить,приезжать(словарь)(туда, где находится говорящий), հասնել -достичь, добраться, достаться(словарь)(переводы!).

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

Поехали! :dance:

значит так, сегодня я с удивлением узнала, что все слова отвечающие на вопрос "где?" в армянском языке не склоняются. так??? может я неправильно поняла???

- ты где?

- я магазин.

- ты яблоки где покупаешь?

- я яблоки покупаю рынок

- ты куда идёшь?

- магазин иду

- ты где сейчас и куда пойдёшь?

- магизин сейчас, дом пойду

дословно звучит так перевод???? если так, то задание выложу в следующем посте

Нет, нет, нет. Проблема в том, что ты перепутала глаголы գնել (да, это покупать) и գնալ - идти :huh:

Их причастия совпадают - գնում, но в контексте невозможно путать "купить" и "идти/ехать" (to go)

На твоем :) армянском будет "я школ иду", "он Москов едет", "мы фабрик идем".

Link to post
Share on other sites
ведь я же пока не склоняю сейчас цифры, а просто говорю "шестьдесят два", зачем нужна эта лишняя буква?????? или она прибавляется в любом случае при появлении артикля?? то есть 2+артикль=2с ????

Всё правильно! Ведь склоняться может только то, что получает артикль! В дальнейшем, когда придется склонять, это "с" займет своё место.

Link to post
Share on other sites
У меня самой нет времени заниматься так активно

Аналогично

вспоминаю материал(как впервые вижу :) ),

Аналогично

:(

Link to post
Share on other sites
Нет, нет, нет. Проблема в том, что ты перепутала глаголы գնել (да, это покупать) и գնալ - идти :huh:

Их причастия совпадают - գնում, но в контексте невозможно путать "купить" и "идти/ехать" (to go)

На твоем :) армянском будет "я школ иду", "он Москов едет", "мы фабрик идем".

:) вот, я чувствовала что что-то не то!!! теперь всё стало на свои места кроме "Москов"

ладно попробую разобраться в контексте:

-համալսարա՞ն ես մեկնում:в университет!!! ты отправляешься?

-այո, համալսարան: համալսարան եմ մեկնում:да, в университет. в университет!!! я отправляюсь

-դու՞ ես մեկնում համալսարան:ты!!!отправляешься в университет?

-այո, ես: ես եմ մեկնում համալսարան:да, я. я!!!отправляюсь в университет

-համալսարան մեկնու՞մ ես:в университет отправляешься!!!ты?

-այո, մեկնուն ես: մեկնում ես համալսարան:да, отправляюсь. отправляюсь!!!в университет

-գործարա՞ն ես մեկնում:на завод!!!ты отправляешься?

-ոչ,գործարան չեմ մեկնում, համալսարան եմ մեկնում:нет,не на завод отправляюсь, в университет!!!отправляюсь

-դու՞ ես մեկնում գործարան:ты!!!отправляешься на завод?

-ոչ, ես չեմ: նրա է մեկնում գործարան:нет,не я. он(а)!!!отправляется на завод

-գործարան մեկնու՞մ ես:на завод отправляешься!!!ты?

-ոչ,մեկնում չեմ: մեկնում չեմ գործարան:нет, не отправляюсь. не отправляюсь!!!я на завод

возникли сомнения в словоупотреблении слова "отправляешься", наверно отправляться можно в путешествие либо поезду???но с грамматикой кажется справилась,- главное никаких артиклей :) остальное выложу завтра. чувствую что материала который сегодня пыталась усвоить, хватит мне надолго!!!

Link to post
Share on other sites

Аналогично

Аналогично

:(

Катя, что за кислое настроение?! Зато у тебя есть два!!!высших образования, а у меня ни одного. Ты работаешь, а я - нет. И знаешь сколько я могу сейчас перечислять? Трудности есть у каждого поверь. А скоро сессия закончится и ты станешь чуть посвободней, ведь так? :flower:

Link to post
Share on other sites
:) вот, я чувствовала что что-то не то!!! теперь всё стало на свои места кроме "Москов" ну, ладно: Москва

ладно попробую разобраться в контексте:

-այո, մեկնուն ես: մեկնում ես համալսարան:да, отправляюсь. отправляюсь!!!в университет не согласовано

-դու՞ ես մեկնում գործարան:ты!!!отправляешься на завод?

-ոչ, ես չեմ: նրա է մեկնում գործարան:нет,не я. он(а)!!!отправляется на завод так нельзя.

так нельзя., надо: ես չեմ+причастие. Т.к. один и тот же глагол չեմ дает и глагольное сказуемое (т.е. обозначает действие вместе с причастием), и неглагольное сказуемое, т.е. как бы отвечает на вопрос "кто это?" Получается "нет, это не я"

возникли сомнения в словоупотреблении слова "отправляешься", наверно отправляться можно в путешествие либо поезду???но с грамматикой кажется справилась,- главное никаких артиклей :) остальное выложу завтра. чувствую что материала который сегодня пыталась усвоить, хватит мне надолго!!!

Да. Ты права :)

Link to post
Share on other sites

ну чтож продолжу с тем, что пока яснее всего понимаю: числительные!

оказалось не всё так просто, и сложение мне пройти не удалось за неимением знаний падежей, поэтому я ограничилась изучением в Крунке порядковых числительных. Заданий на эту тему я не обнаружила, поэтому попробую показать сама, то что я поняла:

ես առաջին տարի հայերեն սովորում եմ: я первый год изучаю армянский язык

ես երկրորդ ամիս հայերեն սովորում եմ: я второй месяц изучаю армянский язык

դու երրորդ դպրոց ես գնում:ты в третью школу идёшь

նրա չորրորդ պաղպաղակ է ուտում:он четвертое мороженое ест

ես հինգերորդ մուկ տեսնում եմ:я пятую мышь вижу

դու վեցերորդ սունկ բերում ես:ты шестой гриб приносишь

նրա տաս(ն)երորդ դաս սովորում է:он десятый урок учит

ես յոթանասունմեկ էջ երագում եմ կարդում:я мечтаю прочитать 71-ую страницу

очень долго думала об артиклях, вот мои рассуждения: все существительные после числительных неопределенны, поэтому я их оставила без артикля...

Link to post
Share on other sites

а теперь обстоятельства:

-համալսարա՞ն ես գալիսում:в университет!!! ты приезжаешь?

-այո, համալսարան: համալսարան եմ գալիսում:да,в университет

-դու՞ ես գալիսում համալսարան:ты!!!приезжаешь в университет?

-այո,ես: ես եմ գալիսում համալսարան:да, я

-համալսարան գալիսու՞մ ես:в университет приезжаешь!!!ты?

-այո, գալիսում եմ: գալիսում եմ համալսարան:да приезжаю

-գործարա՞ն ես վերադառնում:на завод!!!ты возвращаешься?

-ոչ, գործարան չեմ վերադառնում, համալսարան եմ վերադառնում:нет,на завод не возвращаюсь, в университет!!! возвращаюсь

-դու՞ ես վերադառնում գործարան:ты!!!возвращаешься на завод?

-ոչ, ես չեմ վերադառնում, նրա է վերադառնում գործարան:нет, я не возвращаюсь, он!!!возвращается на завод

-գործարան վերադառնու՞մ ես:на завод возвращаешься!!!ты?

-ոչ, չեմ վերադառնում : չեմ վերադառնում գործարան нет, не возвращаюсь

Link to post
Share on other sites

я не утерпела, и решила ещё раз вдумчиво прочитать свой первый урок. и вот мои заметки по нему:

1.я с удивлением прочитала диалог, который месяц назад вызвал у меня абсолютное непонимание, а сейчас, прочитала его легко и всё поняла:

Այստեղ ազատ տեղ կա, խնդրեմ:

Այն տեղը Կատյայի մոտ ազատ է?

Կատյա, այդ տեղը ազատ է? Թադեուն կարող է այդտեղ նստել?

Здесь место свободно, пожалуйста.(возле меня)

То место, Катино место - свободно?(спрашиваю у Кати)

Катя, то место - свободно?(возле Кати) Может Тадеу там сесть?

сообщение 56 от 4-ого января

Link to post
Share on other sites
я не утерпела, и решила ещё раз вдумчиво прочитать свой первый урок. и вот мои заметки по нему:

2.Задание 1. Допиши (отрицательные) ответы:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու այստեղ ձի ես տեսնում? Ինչու ես հայերեն սովորում, դու հայ ես, Լիզա?

Լիզա.-Ոչ, ...ես ձի չեմ տեսնում: : -Ոչ, ... ես հայ չեմ:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Քո հայրը քեզ Եղիսաբեթ է ասում?

Լիզա.-Ոչ,... իմ հայրը ինձ Ելիսաբեթ չի ասում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լիզա, այստեղ նայիր: Այլապես կանչում եմ քո հայրիկին ու ասում եմ. "Պարոն

Ջոկոնդո, քո աղջիկը հիվանդ է:" Այդ ես ուզում?

Լիզա.-Ոչ, ...ես չեմ ուզում:

Լիզա.- Լեոնարդո, դու ձու սիրում ես?

Լեոնարդո դա Վինչի. -Ոչ, ... ես ձու չեմ սիրում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու հիվանդ ես?

Լիզա. -Ոչ, ... ես հիվանդ չեմ:

Լիզա.- Լեոնարդո, ես դոլմա եմ ուզում, լսում ես?

Լեոնարդոդա Վինչի. -Ոչ, ... ես չեմ լսում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լավ, Լիզա, բավական է, հիմա իտալերեն ենք խոսում: դու իտալերեն խոսում ես?

Լիզա. -Ոչ, ... ես իտալերեն չեմ խոսում:

леонардо да Винчи: Ты здесь лошадь видишь? Почему ты армянский изучаешь? Ты армянка, Лиза?

Лиза: нет, не вижу лошадь. Нет, я не армянка.

Леонардо да Винчи: Твой отец тебя называет Елизабет?

Лиза: Нет, не Елизабет.

Леонардо да Винчи: Лиза, сюда смотри(??). Иначе(??) зовёшь твоего папу и говоришь: "Господин Джокондо, твоя дочь - больна. Ты этого хочешь?

Лиза: Нет, не хочу.

Лиза: Леонардо, ты рыбу любишь?

Леонардо да Винчи: нет, не люблю

Леонардо да Винчи: ты - больна?

Лиза: нет, я не больна

Лиза: Леонардо, я хочу долму,слышишь?

Леонардо да Винчи:Нет, не слышу

Леонардо да Винчи: Хорошо,Лиза, достаточно(???), сейчас на итальянском языке мы говорим, ты говоришь по-итальянски, Лиза?

Лиза: Нет, не говорю

честно, переводила со словарём, но ответы труда у меня не вызвали, а раньше Вы помните как я запуталась сама и всех запутала :)

сообщение 131 от 9-ого января

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...