Ksenita

Второй урок Ксениты

320 posts in this topic

В этой теме я выкладываю пройденный материал по темам "артикли", "числительные", "второй урок для начинающих" и "типы склонения". Как и раньше я рада всем всем всем кто поможет мне разобраться :flower:

Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что ж начну пока с известного: с артиклей :)

Теперь наблюдаем за լուսանկար-ом:

Մի լուսանկար տուր: дай фотографию(неопределённую, какую-то)

Քանի՞ լուսանկար ունես: сколько фотографий у тебя есть?

Երեք լուսանկար ունեմ: 2 фотографии у меня есть

Սա իմ լուսանկարը չէ: это - не моя фотография

Ես լուսանկար չունեմ, սա Հայկի լուսանկարն է: у меня нет фотографии, это - фотография Айка

Լուսանկարը սիրուն է: фотография(определённая, эта) - красивая

Ես ամեն լուսանկար չեմ ուզում, նրա լուսանկարն եմ ուզում: я всякую фотографию не хочу, хочу его фотографию

Դու այստեղ որևէ լուսանկա՞ր ես տեսնում: какую-нибудь фотографию ты здесь видишь?

Այստեղ ուրիշ լուսանկար չկա: здесь нет другой фотографии.

и т.д.

я прочитала тему, уже было легче разбираться чем раньше. и кажется немного поняла. Пока остановилась на неодушевленных предметах, переписала себе табличку. попробую построить свои примеры:

սա իմ վարդը է:это - моя роза(определённая)

դա քո վարդը է:это - твоя роза(определённая)

այն նրա վարդը չի:то - не его роза(определённая)

սա կարմիր վարդը է:это - красная роза(определённая)

դա սպիտակ վարդը չի:это - не белая роза(определённая)

այն վարդ կարմիրն է: та роза - красная(????)

դա ինչ-որ վարդ է:это - какая-то роза

մի վարդ ունեն:у меня есть роза(неопределённая,какая-то)

ես ամեն վարդ չեմ ուզում գնել, սպիտակ վարդը եմ ուզում գնել:я ВСЯКУЮ РОЗУ не хочу покупать,БЕЛУЮ РОЗУ хочу купить

տուր որևէ վարդ:дай мне какую-нибудь розу(????)

տուր կարմիր վարդը:дай мне красную розу(сомнения здесь и выше насчёт правильности Р.Падежа)

սա վարդը շատ սիրուն է:эта роза - очень красивая(определённая)

ես սիրում եմ վարդ:я люблю розу(неопределённо)

ես սիրում մյուս վարդը եմ: я люблю ДРУГУЮ РОЗУ(опять сомнения насчёт Р.П.)

ես սիրում այսպիսի վարդ չեմ:я не люблю такую розу(тут не понятно, вроде роза определенна??, и опять сомнения в падеже)

ես սիրում յուրաքանչյուր վարդ չեմ:я не люблю любую(или каждую) розу

այստեղ ուրիշ վարդ չկա:здесь другой розы нет(неопределённо)

все свои сомнения написала, но как помню: роза - предмет неодушевлённый, поэтому склоняю его по армянски(то есть по-русски по мужскому типу :) , -это я так запомнила и так про себя проговариваю не роза, а розъ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

теперь я перешла к числительным, пока записала все количественные, до 40 я умела раньше считать устно, теперь буду учить все и добиваться беглости, - пока получается очень и очень медленно, по слогам. уяснила ещё то, что числительное+существительное, то существительное остаётся в ед. ч. и это меня обрадовало

то есть: два рубль, 45 доллар, 136 страница и т.д..

теперь пробую задания:

Образец:

Ալլո, դա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվե՞ցն է: алло, это 56-25-36?

- Ոչ, սա հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներեքն է:нет, это 56-52-63

- Շնորհակալություն: Ներեցե՛ք:спасибо.извините(???)

- Խնդրեմ:пожалуйста

Продолжайте, пожалуйста :)

52—67—89 /// 27—48—64 /// 22—86—37 /// 26—98—76 /// 63—47—51 /// 56—00—01

-աււո, դա հիսուներկսւ վաթսունյոթ ութսունի՞նըն է:алло, это 52-67-89?

-ոչ, սա քսանհինգ յոթանասունվեց իննսունութն է:нет,это 25-76-98

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանյոթ քառասունութ վաթսունչո՞րսն է:алло, это 27-48-64?

-ոչ, սա յոթանասուներկու ութսունչորս քառասունվեցն է:нет, это 72-84-46

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսաներկու ութսունվեց երեսունյո՞թն է:алло, это 22-86-37?

-ոչ, սա քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքն է:нет, это 22-68-73

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվե՞ցն է:алло, это 26-98-76?

-ոչ, սա վաթսուներկու ութսունինը վաթսունյոթն է:нет, это 62-89-67

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա վաթսուներեք քառասունյոթ հիսունմե՞կն է:алло, это 63-47-51?

-ոչ, սա երեսունվեց յոքանասունչորս տասնհինգն է:нет, это 36-74-15

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեն:

-ալլո, դա հիսունվեց զրոզրո զրոմե՞կն է:алло, это 56-00-01?

-ոչ,սա վաթսունհինգ զրոզրո տասը է:нет, это 65-00-10

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну что ж начну пока с известного: с артиклей :)

я прочитала тему, уже было легче разбираться чем раньше. и кажется немного поняла. Пока остановилась на неодушевленных предметах, переписала себе табличку. попробую построить свои примеры:

սա իմ վարդը է:это - моя роза(определённая) это непроизносимо, будет гладко с -ն

դա քո վարդը է:это - твоя роза(определённая) то же самое

այն նրա վարդը չի:то - не его роза(определённая) это - другое дело (перед согласным), это правильно.

սա կարմիր վարդը է:это - красная роза(определённая) лучше бы перевела на англ. Что ты хочешь сказать? this is the red rose?

դա սպիտակ վարդը չի:это - не белая роза(определённая) то же самое

այն վարդ կարմիրն է: та роза - красная(????) нет: այն վարդը կարմիր է:

դա ինչ-որ վարդ է:это - какая-то роза да

մի վարդ ունեն:у меня есть роза(неопределённая,какая-то) не согласовано

ես ամեն վարդ չեմ ուզում գնել, սպիտակ վարդը եմ ուզում գնել:я ВСЯКУЮ РОЗУ не хочу покупать,БЕЛУЮ РОЗУ хочу купить а по-английски?

տուր որևէ վարդ:дай мне какую-нибудь розу(????) да, но лучше: որևէ վարդ տուր

տուր կարմիր վարդը:дай мне красную розу(сомнения здесь и выше насчёт правильности Р.Падежа) :blink:зд. нет никакого род.пад.

սա վարդը շատ սիրուն է:эта роза - очень красивая(определённая) нет: в восточноармянском - այս վարդը...

ես սիրում եմ վարդ:я люблю розу(неопределённо) лучше: ես վարդ սիրում եմ или ես վարդ եմ սիրում

ես սիրում մյուս վարդը եմ: я люблю ДРУГУЮ РОЗУ(опять сомнения насчёт Р.П.) как у тебя всп. глагол пошел гулять самостоятельно, когда причастие стоит впереди?

ես սիրում այսպիսի վարդ չեմ:я не люблю такую розу(тут не понятно, вроде роза определенна??, и опять сомнения в падеже) нет, неопределенная: such a rose. надо: ես այսպիսի վարդ չեմ սիրում:

ես սիրում յուրաքանչյուր վարդ չեմ:я не люблю любую(или каждую) розу ես յուրաքանչյուր վարդ չեմ սիրում: но всё равно не понятно:/

այստեղ ուրիշ վարդ չկա:здесь другой розы нет(неопределённо) да

все свои сомнения написала, но как помню: роза - предмет неодушевлённый, поэтому склоняю его по армянски(то есть по-русски по мужскому типу :) , -это я так запомнила и так про себя проговариваю не роза, а розъ)

Почему я в некоторых местах исправила не ошибки, а откорректировала (лучше так, а не так)?

Когда мы говорим о свободе порядка слов, имеем в виду, что, если надо выделить то-то и то-то, мы это делаем при помощи всп. глагола. Но эти варианты не равны друг другу. При отсутствии контекста, как в случае этих примеров, всегда берется самый нейтральный вариант, самый частотный.

Скажу на понятном тебе армянском языке. :lol: Нейтральный порядок требует сначала назвать этот самый или какой-то-нибуд розъ, потом то, что имеешь сказать об этом предмете.

NB: так будет и с обстоятельствами: сначала назовем то, место, куда пойдем, например, школъ, затем хоть пойдем туда, хоть нарисуем этот школъ, хоть увидим, хоть построим школъ, и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ււո, դա հիսուներկսւ վաթսունյոթ ութսունի՞նըն է:алло, это 52-67-89? ???, эта буква ը - лишняя

-ոչ, սա քսանհինգ յոթանասունվեց իննսունութն է:нет,это 25-76-98

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

-ալլո, դա հիսունվեց զրոզրո զրոմե՞կն է:алло, это 56-00-01?

-ոչ,սա վաթսունհինգ զրոզրո տասն է:нет, это 65-00-10

-շնորհակալություն: ներեցեք:

-խնդրեմ:

:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я в некоторых местах исправила не ошибки, а откорректировала (лучше так, а не так)?

Когда мы говорим о свободе порядка слов, имеем в виду, что, если надо выделить то-то и то-то, мы это делаем при помощи всп. глагола. Но эти варианты не равны друг другу. При отсутствии контекста, как в случае этих примеров, всегда берется самый нейтральный вариант, самый частотный.

Скажу на понятном тебе армянском языке. :lol: Нейтральный порядок требует сначала назвать этот самый или какой-то-нибуд розъ, потом то, что имеешь сказать об этом предмете.

NB: так будет и с обстоятельствами: сначала назовем то, место, куда пойдем, например, школъ, затем хоть пойдем туда, хоть нарисуем этот школъ, хоть увидим, хоть построим школъ, и т.д.

действительно я думаю так: школъ, деревъ,розъ иначе путаница в падежах :)

артикли у меня совсем "сырые", попробую ещё раз разобраться. всё проанализирую и ещё раз выложу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ксенита, ты СУПЕРМОЛОДЕЦ! Я восхищена тобой донельзя.

Я каждый день захожу сюда и слежу за твоей учёбой.У меня самой нет времени заниматься так активно, но я не бросаю - читаю форум,читаю сказочки,пою песни,каждый день учу новое слово или несколько. Твои занятия мне очень помогают, вспоминаю материал(как впервые вижу:)), заряжаюсь стимулом. Спасибо!

Я хочу тебе предложить послушать файл, там мой друг прочитал предложения про люсанакар по-армянски (в одном месте однако он сфальшивил с интонацией и получилось как в иврите - они тут все поют, а не говорят).Тебе конечно итак могут это произнести на правильном языке, но может кому-то ещё пригодится.

lusankar.mp3

Edited by EdgaRo

Share this post


Link to post
Share on other sites

а пока лучше потренирую то, что вроде понимаю, кстати там тоже есть артикли, но эти артикли - лёгкие артикли :) (если их не забывать проговаривать)

Чуть-чуть усложню задание, чтобы одновременно и артикль "тренировать". Вы уже обратили внимание на артикль в конце всего набора? Он имеет вид -ն, потому что к слову с артиклем примыкает вспомогательный глагол է (гласный). Отрицательная форма всп. гл., как вы помните, начинается с согласного: չէ. Поэтому артикль, при отрицании, будет иметь вид не -ն, а -ը. Давайте усложним образец:

– Ալլո, դա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվե՞ցն է: алло, это 56-25-36?

- Ոչ, սա հիսունվեց քսանհինգ երեսունվեցը չէ, սա հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներեքն է:нет, это не 56-25-36, это 56-52-63

- Հիսունվեց հիսուներկու վաթսուներե՞քը: :blink: Շնորհակալություն: Ներեցե՛ք:56-52-63 :blink: спасибо.извините.

- Խնդրեմ: пожалуйста

58—72—14 /// 53—16—30 /// 25—69—08 /// 44—28—93 /// 45—81—62 /// 39—56—87

а почему смайлик удивляется???потому что артикль другой???

я с этим так разобралась: предпочтение всегда отдаю артиклю ը а если он уже не подходит, то тогда его меняю на "н" (женская логика :) )

-ալլո, դա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչո՞րսն է:алло, это 58-72-14?

-ոչ, սա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչորսը չի, սա ութսունհինգ քսանյոթ քառասունմեկն է:нет, это не 58-72-14, это 85-27-41

-ութսունհինգ քսանյոթ քառասունմե՞կը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:85-27-41?спасибо.извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա հիսուներեք տասնվեց երեսու՞նն է:алло, это 53-16-30?

-ոչ, սա հիսուներեք տասնվեց երեսունը չի, սա երեսունհինգ վաթսունմեկ զրոերեքն է:нет, это не 53-16-30, это 35-61-03

-հիսուներեք վաթսունմեկ զրոերե՞քը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:53-61-03?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քսանհինգ վաթսունինը զրոու՞թն է:алло, это 25-69-08?

-ոչ, սա քսանհինգ վաթսունինը զրոութը չի, սա հիսուներկու իննսունվեց ութսունն է:нет, это не 25-69-08, это 52-96-80

-հիսուներկու իննսունվեց ութսու՞նը: Շնորհակալություն: Ներեցեք:52-96-80?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունչորս քսանութ իննսուներե՞քն է:алло, это 44-28-93?

-ոչ, սա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքը չի, սա քառասունչորս ուքսուներկու երեսունինըն է:нет, это не 44-28-93, это 44-82-39

-քառասունչորս ութսուներկու երեսունի՞նը: շնորհակալություն: ներեցեք:44-82-39?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկու՞ն է:алло, это 45-81-62?

-ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուն չի, սա հիսունչորս տասնութ քսանվեցն է:нет, это не 45-81-62, это 54-18-26

-հիսունչորս տասնութ քսանվե՞ցը: շնորհակալություն: ներեցեք:54-18-26? спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա երեսունինը հիսունվեց ութսունյո՞թն է:алло, это 39-56-87?

-ոչ, սա երեսունինը հիսունվեց ութսունյոթը չի, սա իննսուներեք վաթսունհինգ յոթանասունութն է:нет это не 39-56-87, это 93-65-78

-իննսուներեք վաթսունհինգ յոթանասունու՞թը: շնորհակալություն: ներեցեք:93-65-78? спасибо. извините

-խնդրեմ:

кажется после такого хоть и болят глазки, но зато уже не надо смотреть в тетрадку,а уже на слух различаю до 100, и вроде писать запомнила, что и как :flower:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я каждый день захожу сюда и слежу за твоей учёбой.У меня самой нет времени заниматься так активно, но я не бросаю - читаю форум,читаю сказочки,пою песни,каждый день учу новое слово или несколько. Твои занятия мне очень помогают, вспоминаю материал(как впервые вижу :) ), заряжаюсь стимулом. Спасибо!

Я хочу тебе предложить послушать файл, там мой друг прочитал предложения про люсанакар по-армянски (в одном месте однако он сфальшивил с интонацией и получилось как в иврите - они тут все поют, а не говорят).Тебе конечно итак могут это произнести на правильном языке, но может кому-то ещё пригодится.

спасибо Эдгаро джан, :flower: ссылку я сохраню до лучших времён,(пока мой комп не производит звуки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
-ալլո, դա քառասունչորս քսանութ իննսուներե՞քն է:алло, это 44-28-93?

-ոչ, սա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքը չի, սա քառասունչորս ուքսուներկու երեսունինըն է:нет, это не 44-28-93, это 44-82-39 ???

-քառասունչորս ութսուներկու երեսունի՞նը: շնորհակալություն: ներեցեք:44-82-39?спасибо. извините

-խնդրեմ:

-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուս՞ն է:алло, это 45-81-62?

-ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուսը չի, սա հիսունչորս տասնութ քսանվեցն է:нет, это не 45-81-62, это 54-18-26 !!!

-հիսունչորս տասնութ քսանվե՞ցը: շնորհակալություն: ներեցեք:54-18-26? спасибо. извините

-խնդրեմ:

кажется после такого хоть и болят глазки, но зато уже не надо смотреть в тетрадку,а уже на слух различаю до 100, и вроде писать запомнила, что и как :flower:

Здорово! Мои ??? и !!! понятны?

Почему ты զրոերեք, զրոութ вместе пишешь? Это отдельные цифры: զրո երեք, զրո ութ

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо Эдгаро джан, :flower: ссылку я сохраню до лучших времён,(пока мой комп не производит звуки)

ЭдгаРо, я прослушала. У тебя замечательный друг! И ничего он не сфальшивил с интонацией, прекрасно изобразил вопрос. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здорово! Мои ??? и !!! понятны?

Почему ты զրոերեք, զրոութ вместе пишешь? Это отдельные цифры: զրո երեք, զրո ութ

про нолик я не знала и писала по аналогии, теперь запомню - это не трудно как в русском языке.(а я правильно произношу: зэро, ударение на О)? а Ваши выделения мне не понятны, объясните мне, в Крунке, я тоже не нашла ничего, что-то я упускаю????

Share this post


Link to post
Share on other sites

про нолик я не знала и писала по аналогии, теперь запомню - это не трудно как в русском языке.(а я правильно произношу: зэро, ударение на О)? а Ваши выделения мне не понятны, объясните мне, в Крунке, я тоже не нашла ничего, что-то я упускаю????

Да, правильно произносишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну и раз в теме заявленно, что я занимаюсь параллельно в трёх темах, то и не буду отступать от этого: Аида Суреновна держитесь :)

Направление, т.е. "куда" оформляется прямой формой: բակ - двор(знала), տուն -дом(знала), համալսարան -университет(словарь), գործարան -завод(словарь), ինստիտուտ :) , դպրոց -школа(словарь), փողոց -улица(словарь), Մոսկվա :) , Ամերիկա :) , Հայաստան :flag: , Երևան :flag: , Արցախ :flag: и т.д.

Промежуточное задание: перевести (для себя и для других) эти слова! , т.е. выкладывать их вместе с ответом.

Эти обстоятельства отвечают на вопрос ուր?

Соответствующие указательные местоименя (отличющиеся по близости/дальности от говорящих): այստեղ, այդտեղ, այնտեղ

Обратите внимание на порядок слов (см. первый урок).

Так:

ՈՒր? ես գնում: где (ты) покупаешь?Բակ: во дворе / Բակ եմ գնում: во дворе (я) покупаю

Հայաստան? ես գնում: Այո, Հայաստան: / Հայաստան եմ գնում: в Армении покупаешь?Да, в Армении. В Армении покупаю.

Դու? ես գնում Հայաստան: Այո, ես: / Ես եմ գնում Հայաստան:Ты покупаешь в Армении? Да,я.Я покупаю в Армении

Հայաստան գնում? ես: Այո, գնում եմ: / Գնում եմ Հայաստան: в Армении покупаешь? Да, покупаю. покупаю в Армении

Выделенные слова носят на себе вопросительную интонацию. В ответах сами догадаетесь что выделять (слово, предшествующее всп. глаголу).

Такое обстоятельство встречается с глаголами движения, при указании направления:

մեկնել -отправляться,протянуть(словарь), տանել -нести,везти,унести,увезти(словарь), վերադառնալ -возвращаться(словарь)(возвращаться куда), գալ приходить,приезжать(словарь)(туда, где находится говорящий), հասնել -достичь, добраться, достаться(словарь)(переводы!).

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

Поехали! :dance:

значит так, сегодня я с удивлением узнала, что все слова отвечающие на вопрос "где?" в армянском языке не склоняются. так??? может я неправильно поняла???

- ты где?

- я магазин.

- ты яблоки где покупаешь?

- я яблоки покупаю рынок

- ты куда идёшь?

- магазин иду

- ты где сейчас и куда пойдёшь?

- магизин сейчас, дом пойду

дословно звучит так перевод???? если так, то задание выложу в следующем посте

Share this post


Link to post
Share on other sites
-ալլո, դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուս????՞ն է:алло, это 45-81-62? для երկու имеется форма երկուս, когда это не числительное, а слово, способное получить артикль и склоняться. см. http://hayeren.hayastan.com/uch28.html и http://hayeren.hayastan.com/page7.html

да именно этот абзац я выделили у себя в учебнике знаком вопроса, решив спросить об этом позже. но значит надо разбираться сразу. это что-то типа как в русском "один" и "раз"??? ох, раз 10 прочитала и не поняла! ведь я же не склоняю сейчас цифры, а просто говорю "шестьдесят два", зачем нужна эта лишняя буква?????? или она прибавляется в любом случае при появлении артикля?? то есть 2+артикль=2с ????

что-то наверно я зря взяла сразу три темы, запуталась во всех сразу!!!!

артикли оставила на завтра, числительные - научилась только считать (вот ночью теперь знаю ЧТО мне будет снится :) ) ну и в обстоятельствах тоже что-то недопоняла...

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну и раз в теме заявленно, что я занимаюсь параллельно в трёх темах, то и не буду отступать от этого: Аида Суреновна держитесь :)

Направление, т.е. "куда" оформляется прямой формой: բակ - двор(знала), տուն -дом(знала), համալսարան -университет(словарь), գործարան -завод(словарь), ինստիտուտ :) , դպրոց -школа(словарь), փողոց -улица(словарь), Մոսկվա :) , Ամերիկա :) , Հայաստան :flag: , Երևան :flag: , Արցախ :flag: и т.д.

Промежуточное задание: перевести (для себя и для других) эти слова! , т.е. выкладывать их вместе с ответом.

Эти обстоятельства отвечают на вопрос ուր?

Соответствующие указательные местоименя (отличющиеся по близости/дальности от говорящих): այստեղ, այդտեղ, այնտեղ

Обратите внимание на порядок слов (см. первый урок).

Так:

ՈՒր? ես գնում: где (ты) покупаешь?Բակ: во дворе / Բակ եմ գնում: во дворе (я) покупаю во двор иду и т.д.

Такое обстоятельство встречается с глаголами движения, при указании направления:

մեկնել -отправляться,протянуть(словарь), տանել -нести,везти,унести,увезти(словарь), վերադառնալ -возвращаться(словарь)(возвращаться куда), գալ приходить,приезжать(словарь)(туда, где находится говорящий), հասնել -достичь, добраться, достаться(словарь)(переводы!).

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

Поехали! :dance:

значит так, сегодня я с удивлением узнала, что все слова отвечающие на вопрос "где?" в армянском языке не склоняются. так??? может я неправильно поняла???

- ты где?

- я магазин.

- ты яблоки где покупаешь?

- я яблоки покупаю рынок

- ты куда идёшь?

- магазин иду

- ты где сейчас и куда пойдёшь?

- магизин сейчас, дом пойду

дословно звучит так перевод???? если так, то задание выложу в следующем посте

Нет, нет, нет. Проблема в том, что ты перепутала глаголы գնել (да, это покупать) и գնալ - идти :huh:

Их причастия совпадают - գնում, но в контексте невозможно путать "купить" и "идти/ехать" (to go)

На твоем :) армянском будет "я школ иду", "он Москов едет", "мы фабрик идем".

Share this post


Link to post
Share on other sites
ведь я же пока не склоняю сейчас цифры, а просто говорю "шестьдесят два", зачем нужна эта лишняя буква?????? или она прибавляется в любом случае при появлении артикля?? то есть 2+артикль=2с ????

Всё правильно! Ведь склоняться может только то, что получает артикль! В дальнейшем, когда придется склонять, это "с" займет своё место.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня самой нет времени заниматься так активно

Аналогично

вспоминаю материал(как впервые вижу :) ),

Аналогично

:(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нет, нет, нет. Проблема в том, что ты перепутала глаголы գնել (да, это покупать) и գնալ - идти :huh:

Их причастия совпадают - գնում, но в контексте невозможно путать "купить" и "идти/ехать" (to go)

На твоем :) армянском будет "я школ иду", "он Москов едет", "мы фабрик идем".

:) вот, я чувствовала что что-то не то!!! теперь всё стало на свои места кроме "Москов"

ладно попробую разобраться в контексте:

-համալսարա՞ն ես մեկնում:в университет!!! ты отправляешься?

-այո, համալսարան: համալսարան եմ մեկնում:да, в университет. в университет!!! я отправляюсь

-դու՞ ես մեկնում համալսարան:ты!!!отправляешься в университет?

-այո, ես: ես եմ մեկնում համալսարան:да, я. я!!!отправляюсь в университет

-համալսարան մեկնու՞մ ես:в университет отправляешься!!!ты?

-այո, մեկնուն ես: մեկնում ես համալսարան:да, отправляюсь. отправляюсь!!!в университет

-գործարա՞ն ես մեկնում:на завод!!!ты отправляешься?

-ոչ,գործարան չեմ մեկնում, համալսարան եմ մեկնում:нет,не на завод отправляюсь, в университет!!!отправляюсь

-դու՞ ես մեկնում գործարան:ты!!!отправляешься на завод?

-ոչ, ես չեմ: նրա է մեկնում գործարան:нет,не я. он(а)!!!отправляется на завод

-գործարան մեկնու՞մ ես:на завод отправляешься!!!ты?

-ոչ,մեկնում չեմ: մեկնում չեմ գործարան:нет, не отправляюсь. не отправляюсь!!!я на завод

возникли сомнения в словоупотреблении слова "отправляешься", наверно отправляться можно в путешествие либо поезду???но с грамматикой кажется справилась,- главное никаких артиклей :) остальное выложу завтра. чувствую что материала который сегодня пыталась усвоить, хватит мне надолго!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогично

Аналогично

:(

Катя, что за кислое настроение?! Зато у тебя есть два!!!высших образования, а у меня ни одного. Ты работаешь, а я - нет. И знаешь сколько я могу сейчас перечислять? Трудности есть у каждого поверь. А скоро сессия закончится и ты станешь чуть посвободней, ведь так? :flower:

Share this post


Link to post
Share on other sites
:) вот, я чувствовала что что-то не то!!! теперь всё стало на свои места кроме "Москов" ну, ладно: Москва

ладно попробую разобраться в контексте:

-այո, մեկնուն ես: մեկնում ես համալսարան:да, отправляюсь. отправляюсь!!!в университет не согласовано

-դու՞ ես մեկնում գործարան:ты!!!отправляешься на завод?

-ոչ, ես չեմ: նրա է մեկնում գործարան:нет,не я. он(а)!!!отправляется на завод так нельзя.

так нельзя., надо: ես չեմ+причастие. Т.к. один и тот же глагол չեմ дает и глагольное сказуемое (т.е. обозначает действие вместе с причастием), и неглагольное сказуемое, т.е. как бы отвечает на вопрос "кто это?" Получается "нет, это не я"

возникли сомнения в словоупотреблении слова "отправляешься", наверно отправляться можно в путешествие либо поезду???но с грамматикой кажется справилась,- главное никаких артиклей :) остальное выложу завтра. чувствую что материала который сегодня пыталась усвоить, хватит мне надолго!!!

Да. Ты права :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну чтож продолжу с тем, что пока яснее всего понимаю: числительные!

оказалось не всё так просто, и сложение мне пройти не удалось за неимением знаний падежей, поэтому я ограничилась изучением в Крунке порядковых числительных. Заданий на эту тему я не обнаружила, поэтому попробую показать сама, то что я поняла:

ես առաջին տարի հայերեն սովորում եմ: я первый год изучаю армянский язык

ես երկրորդ ամիս հայերեն սովորում եմ: я второй месяц изучаю армянский язык

դու երրորդ դպրոց ես գնում:ты в третью школу идёшь

նրա չորրորդ պաղպաղակ է ուտում:он четвертое мороженое ест

ես հինգերորդ մուկ տեսնում եմ:я пятую мышь вижу

դու վեցերորդ սունկ բերում ես:ты шестой гриб приносишь

նրա տաս(ն)երորդ դաս սովորում է:он десятый урок учит

ես յոթանասունմեկ էջ երագում եմ կարդում:я мечтаю прочитать 71-ую страницу

очень долго думала об артиклях, вот мои рассуждения: все существительные после числительных неопределенны, поэтому я их оставила без артикля...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а теперь обстоятельства:

-համալսարա՞ն ես գալիսում:в университет!!! ты приезжаешь?

-այո, համալսարան: համալսարան եմ գալիսում:да,в университет

-դու՞ ես գալիսում համալսարան:ты!!!приезжаешь в университет?

-այո,ես: ես եմ գալիսում համալսարան:да, я

-համալսարան գալիսու՞մ ես:в университет приезжаешь!!!ты?

-այո, գալիսում եմ: գալիսում եմ համալսարան:да приезжаю

-գործարա՞ն ես վերադառնում:на завод!!!ты возвращаешься?

-ոչ, գործարան չեմ վերադառնում, համալսարան եմ վերադառնում:нет,на завод не возвращаюсь, в университет!!! возвращаюсь

-դու՞ ես վերադառնում գործարան:ты!!!возвращаешься на завод?

-ոչ, ես չեմ վերադառնում, նրա է վերադառնում գործարան:нет, я не возвращаюсь, он!!!возвращается на завод

-գործարան վերադառնու՞մ ես:на завод возвращаешься!!!ты?

-ոչ, չեմ վերադառնում : չեմ վերադառնում գործարան нет, не возвращаюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не утерпела, и решила ещё раз вдумчиво прочитать свой первый урок. и вот мои заметки по нему:

1.я с удивлением прочитала диалог, который месяц назад вызвал у меня абсолютное непонимание, а сейчас, прочитала его легко и всё поняла:

Այստեղ ազատ տեղ կա, խնդրեմ:

Այն տեղը Կատյայի մոտ ազատ է?

Կատյա, այդ տեղը ազատ է? Թադեուն կարող է այդտեղ նստել?

Здесь место свободно, пожалуйста.(возле меня)

То место, Катино место - свободно?(спрашиваю у Кати)

Катя, то место - свободно?(возле Кати) Может Тадеу там сесть?

сообщение 56 от 4-ого января

Share this post


Link to post
Share on other sites
я не утерпела, и решила ещё раз вдумчиво прочитать свой первый урок. и вот мои заметки по нему:

2.Задание 1. Допиши (отрицательные) ответы:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու այստեղ ձի ես տեսնում? Ինչու ես հայերեն սովորում, դու հայ ես, Լիզա?

Լիզա.-Ոչ, ...ես ձի չեմ տեսնում: : -Ոչ, ... ես հայ չեմ:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Քո հայրը քեզ Եղիսաբեթ է ասում?

Լիզա.-Ոչ,... իմ հայրը ինձ Ելիսաբեթ չի ասում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լիզա, այստեղ նայիր: Այլապես կանչում եմ քո հայրիկին ու ասում եմ. "Պարոն

Ջոկոնդո, քո աղջիկը հիվանդ է:" Այդ ես ուզում?

Լիզա.-Ոչ, ...ես չեմ ուզում:

Լիզա.- Լեոնարդո, դու ձու սիրում ես?

Լեոնարդո դա Վինչի. -Ոչ, ... ես ձու չեմ սիրում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու հիվանդ ես?

Լիզա. -Ոչ, ... ես հիվանդ չեմ:

Լիզա.- Լեոնարդո, ես դոլմա եմ ուզում, լսում ես?

Լեոնարդոդա Վինչի. -Ոչ, ... ես չեմ լսում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լավ, Լիզա, բավական է, հիմա իտալերեն ենք խոսում: դու իտալերեն խոսում ես?

Լիզա. -Ոչ, ... ես իտալերեն չեմ խոսում:

леонардо да Винчи: Ты здесь лошадь видишь? Почему ты армянский изучаешь? Ты армянка, Лиза?

Лиза: нет, не вижу лошадь. Нет, я не армянка.

Леонардо да Винчи: Твой отец тебя называет Елизабет?

Лиза: Нет, не Елизабет.

Леонардо да Винчи: Лиза, сюда смотри(??). Иначе(??) зовёшь твоего папу и говоришь: "Господин Джокондо, твоя дочь - больна. Ты этого хочешь?

Лиза: Нет, не хочу.

Лиза: Леонардо, ты рыбу любишь?

Леонардо да Винчи: нет, не люблю

Леонардо да Винчи: ты - больна?

Лиза: нет, я не больна

Лиза: Леонардо, я хочу долму,слышишь?

Леонардо да Винчи:Нет, не слышу

Леонардо да Винчи: Хорошо,Лиза, достаточно(???), сейчас на итальянском языке мы говорим, ты говоришь по-итальянски, Лиза?

Лиза: Нет, не говорю

честно, переводила со словарём, но ответы труда у меня не вызвали, а раньше Вы помните как я запуталась сама и всех запутала :)

сообщение 131 от 9-ого января

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now