Sign in to follow this  
Followers 0
KNYAZ

Զարմանալի Հայ? հետաքրքիր Հայ

1 post in this topic

Զարմանալի Հայ, հետաքրքիր Հայ

Մեր Հայ ազգի պես, զարմանալի ու հետաքրքիր ազգ գոոյություն չունի:

Ինչու?

- Թիլֆիսը սարքինք տվինք վրացուն: :rolleyes: Հայաստանն էլ սարքինք տվինք պարսիկին: :rolleyes:

Իսկ մենք ցիգանի պես ամբողջ աշխարհով ընկած հայրենիք ենք փնտրում:

Սա ամենա անփոպոխ պատմությունն է մեր ջողովուրդի: :lol3:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0