Sign in to follow this  
Followers 0
shun

Ազգային անվտանգության իրական խնդիրներ

2 posts in this topic

Մինչ հայերը գերեվարված են են իրենց հիմար հայացքներով ու մարդակերական խնդիրներով, Կովկասում ուժերի տնտեսական, զինվորական և քաղաքական հավասարակշռությունը փոխվել է...

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

shun,

very strange words and systematic abuse of large font size!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0