Shurtvac

Просьба

8 posts in this topic

Мой знакомый набрал тексты В. Высоцкого, переведенные на армянский, не зная языка. Не могли бы вы помочь: прочитать стихи, набранные им с картинок и опубликованные по адресу http://wysotsky.com/1067.htm, и убедиться, что там нет описок, неправильно распознанных букв и т.п.

Буду очень признательна за помощь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если можно, здесь указать, а я перешлю ему линк. Заранее очень благодарна!

Share this post


Link to post
Share on other sites

զիեր-ձիեր опечатка поскольку в дальнейшем он пишет ձ

Մփրակի-մտրակի ?

Մի քիչ դանդադ-դանդաղ

կիսաւր - կիսատ

երզս-երազս

քառաւրոդս կավարւրեմ- քառյակս կավարտեմ

առավուր յան- առավոտյան

Ուղեցույց չէ ձեգ շաչյունը խարագանի-?Ուղեցույց չէ ձեզ շարժումը խարազանի?

հրեշւղակներր այնւրեո-հրեշտակները այնտեղ

Թե՛ այղ նս նս ձիերին չճում պեւրք չէ՛ ջւրապել-Թե այդ ես եմ ձիերին ճչում պետք չէ շտապել

մի քրչ կամաց-մի քիչ

Ադաչում ևմ՝ պեւրք չէ այդպես սուրալ մեկեն - աղաչում եմ պետք չէ

արրեն, զեթ երգս վերջացնեմ-արդեն գեթ

Ես ձիերիս կջրեմ - переводится как я помою коней,а не как" Я коней напою" :)

Сегодня столько успела

Edited by Gayane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shurtvac, не стоит ,благодаря теме перечитала с удовольствием "Мой Гамлет"

местами не поняла перевод совсем ,пыталась по смыслу тоже не получилось-поставила вопросительные У него часто вместо "ղ "пишется "դ" проблема клавиатуры?

Ամեն ինչհ համար ես չեմ լիազորվել -...ինչի быть может

Ինչ-որ քան լոկ կպարվեմ ես իմ տոդերում -...բան ..կպատմեմ....տողերում

Ոնց որ հարկն է՛ մեդքի մեջ են ինձ արարել՛ -....մեղքի......

Հարսաևեկաե հալ գիշերվա կիրք ու տապում -...հարսանեկան

Այո գետնից նոր կտրված, ես գիտեի՝

Որքան թարձր՛ դաժան ու քիրտ ենք մենք այնքան -բարզր ու խիստ ..

Ես անվարան գնում էի թագը դեպի .անվեհեր?.....?....

ՈՒ իեձ պահում՛ վայել գահին աղքայական -.ինձ......արքայական.....

Գիտեի, որ կլինի՝ ոնց ինքս եմ ոպում -ուզում это я по смыслу

Կորստյան ցավն ու ափսոսանքն ինձ խորթ էին

Ընկերներս հլու ինճ էին ծառայսւմ. -ինձ....

Ւնչպես իրենց հայրերն էին հլու թագին

Ոչ, ես չէի չափուձևսւմ ասածներն իմ. - չափուձևում

Նետում էի անփութորեն խոսքս քամուն

Լսում Էին ինձ՛ ձիշտ ինչպես պարագլխի,

Աւլնվաւլարմ երեխեքն իմ շրջապատում -ազնվածին?...

Վախ ունեին պարեկները միշտ մեւլանից .պարետները ....մեզանից

Դարը մեւլնով հիվանգ Էր ոնց ջրծադիկով -մեզնով հիվանդ էր ...ջրծաղիկով

Քնում գետնին, միսը կլլում հենց շամփուրից,

Տանջում Էի չար իմ ձիուն խարաւլանով- խարազանով-здесь просто написание буквы զ у нас с ним различаются

Ես գիտեի, որ ինձ մի օր կասեն «Ւշխիր»։

Բախտն այգ գիրն Էր վերուստ գաշել իմ ճակատին -այդ .....դաճել

Հարթում Էի ես ճոխ փոկ ու սանձերի մեջ

ՈՒ հանդուրժում քռնությունը՛ խոսք ու գրի -բռնությունը

Կարող Էի ես թերանով ժպտալ միայն -.....բերանով...,

Ւսկ դառն ու չար հայացքս մրշւր պահել թաքուն-....միշտ

Ւնձ միմոսն էր դասւրիարակել պալաւրական -...դաստիրակել պալատական

Մեռած Է նա... «Խեղմ իմ Յուրիկ, լույս քո հոգուն» -....."Խեղճ իմ Յուրիկ? :) лучше Յորիկ?...."а то получается бедный Юрик :)

Սակայն քաժիս չընղանեցի ես ոչ փառքի ----?Ո՚չ պարգեի, շահույթի ու արտոնության.

Ես հուկվեցի հանկարծ թախտով մեոած պաժի - ...հուզվեցի ...բախտով

Շրջանցում Էր իմ ձին թուփն ու շիվը գարնան

Ետ կանքնհքի որալրւլական մոլությունից. ?

Աանցի խիստ յեր». քարակ իմ շներին -?

Մի կողմ Էի իմ ձին քաշում խոյված որսից

ՈՒ մտրակում՛ ճարպիկ, լալահ ոլլսկաննհրին ?

Տեսնում Էի՛ օրը–օրին խադերը մեր -.....խաղերը

Դառնում Էին սանձարձակ ու թիրտ ավելի ?

Հոաող ջրում լուռ ու թաքուն ամեն գիշեր հոսող

Ես ինձ օրվա խուլոսւթւնից մաքրում Էի - խոզությունից

Աչքաքացվում հիմարանո ւմ Էի այսպես. -աչքաբացվում..հիմարանում էի

ՈՒ խարդավանքն ընտանեկան աչքհլյ թողի -աչքաթողի?

Ինձ թե՛ դսաց, թե իր մարդիկ տհաճ Էին. -.....դարը...

Եվ խրվեցի գրքերի մեջ ես հիմնովին

Ւմ ուղեղը-ագահ մի սասրգ՛ մտքի ծարավ,.. -..սարդ....

Ջգում, որսում Էր ամեն թան՛ դադար, շարժում, -..ամեն բան....

Բայց ի՜նչ օգուտ գիտությունից, մտքից անքավ,

Թե ամենուր նրանց հանդեպ կա թյուր հերքում

Չունեմ մանկութ ընկերներիս կապող մի թել,

Սուտ դութս եկավ հրաշք թելը Արիագնայի -դուրս

Գլուխ Էի ջարգում՛ «լինե՛լ, չլինել», -ջարդում

ՈՒ կարկամում խմգրի գեմ այգ անլուծելի -խնդրի դեմ այս

Բայց ծփամ է փորձանքների ծովն հավիտյան

Ինչպես մաղին, նրան ւլարկում նետերը մեր,

Մենք կորւլում եեք ինչ-որ չեղյալ մի պատասխան ՚ -ենք

մահաճ ու պաճուճապատ հարցին այդ մեր։

Խուլ ձայներից ես որսացի կանչե իմ նախնյաց՝ -...կանչը

Հայտնվելով խոիվ ցանցում կասկածների -... խորին?...

Խոհերիս րեոն ինձ քաշում էր գեպի վերև -...բեռն...դեպի

Ւսկ մարմնիս թևերը՝ ցած՝ դեպի շիրիմ

Խարխուլ նյութից անցնոդ օրերն ինձ ձուլեցին. -....անցնող....

Հաւլիվ սառած՚ այն սկսեց լուռ քայքայվել -հազիվ

Բոլորի պես ես Էլ արյան մեղք գործեցի

ՈՒ վրեժից անւլոր եղա հրաժարվել անզոր - " զ" как " զ " странно

Ւսկ վերելքն իմ. մահից առաջ կործանում է

Ես. Օֆելյա. չեմ ընդունում ոչ մի նեխում

Սպանությամբ, սակայն, դարձա նրան արժան.

ՈՒմ հետ պիտի պառկեմ նույն ցուրտ խոնավ հոդում - հողում...

Ես Համլետն եմ Ես վե՜ր Էի րռնությունից -բռնությունից

Թքած ունեմ թագի վրա ես դանիական

ՉԷ՚. ես հանուն գահի չէի կոկորդ պատռում

ՈՒ սպանում ախոյանին իմ անարժան

Բայց ցնորք է ասես պոռթկումը հանճարեղ

Երկունքի մեշ արդեն մահն է մեւլ խեթ նայում -.. մեջ... մեզ...

Ւսկ մենք դարձյալ տալիս խրթին պատասխաննել -խնդրին?....

ՈՒ հարկավոր հարցն այդպես էլ դեռ չենք գւրնում. ............գտնում

Ну вот отметила что смогла и заметила,здесь все таки нужны специалисты наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну вот отметила что смогла...
Огромное спасибо!

Все файлы, в том числе с внесенными нами (уж как смогли!) вашими правками, доступны для дальнейшей корректуры на сайте. См. список переводов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wysotsky Group, у вас на главной странице есть заголовок

Vladimir Vysotsky

(1938-1980, the famous Russian bard, if someone does not know yet)

in different tongues

Вам следует заменить tongues на languages, так и правильнее и звучит профессионально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now