Jump to content

Просьба


Recommended Posts

Мой знакомый набрал тексты В. Высоцкого, переведенные на армянский, не зная языка. Не могли бы вы помочь: прочитать стихи, набранные им с картинок и опубликованные по адресу http://wysotsky.com/1067.htm, и убедиться, что там нет описок, неправильно распознанных букв и т.п.

Буду очень признательна за помощь.

Link to post
Share on other sites

զիեր-ձիեր опечатка поскольку в дальнейшем он пишет ձ

Մփրակի-մտրակի ?

Մի քիչ դանդադ-դանդաղ

կիսաւր - կիսատ

երզս-երազս

քառաւրոդս կավարւրեմ- քառյակս կավարտեմ

առավուր յան- առավոտյան

Ուղեցույց չէ ձեգ շաչյունը խարագանի-?Ուղեցույց չէ ձեզ շարժումը խարազանի?

հրեշւղակներր այնւրեո-հրեշտակները այնտեղ

Թե՛ այղ նս նս ձիերին չճում պեւրք չէ՛ ջւրապել-Թե այդ ես եմ ձիերին ճչում պետք չէ շտապել

մի քրչ կամաց-մի քիչ

Ադաչում ևմ՝ պեւրք չէ այդպես սուրալ մեկեն - աղաչում եմ պետք չէ

արրեն, զեթ երգս վերջացնեմ-արդեն գեթ

Ես ձիերիս կջրեմ - переводится как я помою коней,а не как" Я коней напою" :)

Сегодня столько успела

Edited by Gayane
Link to post
Share on other sites

Shurtvac, не стоит ,благодаря теме перечитала с удовольствием "Мой Гамлет"

местами не поняла перевод совсем ,пыталась по смыслу тоже не получилось-поставила вопросительные У него часто вместо "ղ "пишется "դ" проблема клавиатуры?

Ամեն ինչհ համար ես չեմ լիազորվել -...ինչի быть может

Ինչ-որ քան լոկ կպարվեմ ես իմ տոդերում -...բան ..կպատմեմ....տողերում

Ոնց որ հարկն է՛ մեդքի մեջ են ինձ արարել՛ -....մեղքի......

Հարսաևեկաե հալ գիշերվա կիրք ու տապում -...հարսանեկան

Այո գետնից նոր կտրված, ես գիտեի՝

Որքան թարձր՛ դաժան ու քիրտ ենք մենք այնքան -բարզր ու խիստ ..

Ես անվարան գնում էի թագը դեպի .անվեհեր?.....?....

ՈՒ իեձ պահում՛ վայել գահին աղքայական -.ինձ......արքայական.....

Գիտեի, որ կլինի՝ ոնց ինքս եմ ոպում -ուզում это я по смыслу

Կորստյան ցավն ու ափսոսանքն ինձ խորթ էին

Ընկերներս հլու ինճ էին ծառայսւմ. -ինձ....

Ւնչպես իրենց հայրերն էին հլու թագին

Ոչ, ես չէի չափուձևսւմ ասածներն իմ. - չափուձևում

Նետում էի անփութորեն խոսքս քամուն

Լսում Էին ինձ՛ ձիշտ ինչպես պարագլխի,

Աւլնվաւլարմ երեխեքն իմ շրջապատում -ազնվածին?...

Վախ ունեին պարեկները միշտ մեւլանից .պարետները ....մեզանից

Դարը մեւլնով հիվանգ Էր ոնց ջրծադիկով -մեզնով հիվանդ էր ...ջրծաղիկով

Քնում գետնին, միսը կլլում հենց շամփուրից,

Տանջում Էի չար իմ ձիուն խարաւլանով- խարազանով-здесь просто написание буквы զ у нас с ним различаются

Ես գիտեի, որ ինձ մի օր կասեն «Ւշխիր»։

Բախտն այգ գիրն Էր վերուստ գաշել իմ ճակատին -այդ .....դաճել

Հարթում Էի ես ճոխ փոկ ու սանձերի մեջ

ՈՒ հանդուրժում քռնությունը՛ խոսք ու գրի -բռնությունը

Կարող Էի ես թերանով ժպտալ միայն -.....բերանով...,

Ւսկ դառն ու չար հայացքս մրշւր պահել թաքուն-....միշտ

Ւնձ միմոսն էր դասւրիարակել պալաւրական -...դաստիրակել պալատական

Մեռած Է նա... «Խեղմ իմ Յուրիկ, լույս քո հոգուն» -....."Խեղճ իմ Յուրիկ? :) лучше Յորիկ?...."а то получается бедный Юрик :)

Սակայն քաժիս չընղանեցի ես ոչ փառքի ----?Ո՚չ պարգեի, շահույթի ու արտոնության.

Ես հուկվեցի հանկարծ թախտով մեոած պաժի - ...հուզվեցի ...բախտով

Շրջանցում Էր իմ ձին թուփն ու շիվը գարնան

Ետ կանքնհքի որալրւլական մոլությունից. ?

Աանցի խիստ յեր». քարակ իմ շներին -?

Մի կողմ Էի իմ ձին քաշում խոյված որսից

ՈՒ մտրակում՛ ճարպիկ, լալահ ոլլսկաննհրին ?

Տեսնում Էի՛ օրը–օրին խադերը մեր -.....խաղերը

Դառնում Էին սանձարձակ ու թիրտ ավելի ?

Հոաող ջրում լուռ ու թաքուն ամեն գիշեր հոսող

Ես ինձ օրվա խուլոսւթւնից մաքրում Էի - խոզությունից

Աչքաքացվում հիմարանո ւմ Էի այսպես. -աչքաբացվում..հիմարանում էի

ՈՒ խարդավանքն ընտանեկան աչքհլյ թողի -աչքաթողի?

Ինձ թե՛ դսաց, թե իր մարդիկ տհաճ Էին. -.....դարը...

Եվ խրվեցի գրքերի մեջ ես հիմնովին

Ւմ ուղեղը-ագահ մի սասրգ՛ մտքի ծարավ,.. -..սարդ....

Ջգում, որսում Էր ամեն թան՛ դադար, շարժում, -..ամեն բան....

Բայց ի՜նչ օգուտ գիտությունից, մտքից անքավ,

Թե ամենուր նրանց հանդեպ կա թյուր հերքում

Չունեմ մանկութ ընկերներիս կապող մի թել,

Սուտ դութս եկավ հրաշք թելը Արիագնայի -դուրս

Գլուխ Էի ջարգում՛ «լինե՛լ, չլինել», -ջարդում

ՈՒ կարկամում խմգրի գեմ այգ անլուծելի -խնդրի դեմ այս

Բայց ծփամ է փորձանքների ծովն հավիտյան

Ինչպես մաղին, նրան ւլարկում նետերը մեր,

Մենք կորւլում եեք ինչ-որ չեղյալ մի պատասխան ՚ -ենք

մահաճ ու պաճուճապատ հարցին այդ մեր։

Խուլ ձայներից ես որսացի կանչե իմ նախնյաց՝ -...կանչը

Հայտնվելով խոիվ ցանցում կասկածների -... խորին?...

Խոհերիս րեոն ինձ քաշում էր գեպի վերև -...բեռն...դեպի

Ւսկ մարմնիս թևերը՝ ցած՝ դեպի շիրիմ

Խարխուլ նյութից անցնոդ օրերն ինձ ձուլեցին. -....անցնող....

Հաւլիվ սառած՚ այն սկսեց լուռ քայքայվել -հազիվ

Բոլորի պես ես Էլ արյան մեղք գործեցի

ՈՒ վրեժից անւլոր եղա հրաժարվել անզոր - " զ" как " զ " странно

Ւսկ վերելքն իմ. մահից առաջ կործանում է

Ես. Օֆելյա. չեմ ընդունում ոչ մի նեխում

Սպանությամբ, սակայն, դարձա նրան արժան.

ՈՒմ հետ պիտի պառկեմ նույն ցուրտ խոնավ հոդում - հողում...

Ես Համլետն եմ Ես վե՜ր Էի րռնությունից -բռնությունից

Թքած ունեմ թագի վրա ես դանիական

ՉԷ՚. ես հանուն գահի չէի կոկորդ պատռում

ՈՒ սպանում ախոյանին իմ անարժան

Բայց ցնորք է ասես պոռթկումը հանճարեղ

Երկունքի մեշ արդեն մահն է մեւլ խեթ նայում -.. մեջ... մեզ...

Ւսկ մենք դարձյալ տալիս խրթին պատասխաննել -խնդրին?....

ՈՒ հարկավոր հարցն այդպես էլ դեռ չենք գւրնում. ............գտնում

Ну вот отметила что смогла и заметила,здесь все таки нужны специалисты наверно.

Link to post
Share on other sites
Ну вот отметила что смогла...
Огромное спасибо!

Все файлы, в том числе с внесенными нами (уж как смогли!) вашими правками, доступны для дальнейшей корректуры на сайте. См. список переводов.

Link to post
Share on other sites

Wysotsky Group, у вас на главной странице есть заголовок

Vladimir Vysotsky

(1938-1980, the famous Russian bard, if someone does not know yet)

in different tongues

Вам следует заменить tongues на languages, так и правильнее и звучит профессионально.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...