Jump to content

мое обучение с нуля


Recommended Posts

И еще хочу все-таки привести примеры в которых будет видно правильно ли я понимаю употребление существительное+ Э и сущ.+н Э

Իմ ընկերն ա ապրում վեցերորդի հարկւմ.

Իմ աղջիկն ա զանգում

Մարինան ա եկավ

Մի անծանոթ մարդ ա գալիս

Մի մանուկ է խաղում

Հայտնի մանուկն է լացում

ծառ է աճում անտառում

Получается если я констатирую факт, что это како-то яблоко я говорю Са хндзор э, а если я говорю, что это данное яблоко, то на него указую са хндзорн э? Получается, что если мысленно о говорящем предмете, человеке можно сказать НЕКИЙ, нам с вами НЕ ИЗВЕСТНЫЙ то март а, тандз а, нстаран а, а когда говорю о конкретном объекте, о известном нам с вами, то са мартн а, тандзн а, нстаранн а?

Да. :)

Link to post
Share on other sites
Может, я не буду тогда всё исправлять? :hm: У вас, видимо, устно достаточно бегло поучается. И Катя права, носители пишут с жуткими ошибками. Up to you!
Ничего бегло у меня уже не получается. Исправляйте и учите меня пожалуйсто :rolleyes: Я буду стараться.
Link to post
Share on other sites

Писала долгий подробный ответ.... всё пропало :comp:

Буду мелкими кусочками отвечать. :(

-Հայրիկն է ասում, որ մոնա Լիզան հայերեն է սովորում? (որ = союз "что": говорит, что... ) - Մ.Լիզան հայերենը չի սովորում

Если в вопросе нет артикля в слове հայերեն, откуда в ответе появился?

Зд. если бы вы ответили "отец не говорит, что..." то было бы чередование артикля ն

Link to post
Share on other sites
Վովան քո եղբայրն ա

-չէ, նա, այսինքան Վովան, իմ եղբայրը չէ, նա իմ ընկերն է

Зд. ничего не пишется, но слышится ը

Հակոբը քո ընկերն է

-Ոչ, Հակոբն իմ եղբայրն է.

Աստղիկը քո քույրն է

- Աստղիկն իմ համադասարանցին է

Էլմիրան քո համադասարանցին է

- Ոչ, նա իմ ընկերուհին ա

Հասմիկը նկարում է

- Ոչ, Հասմիկը չի նկարում

Всё хорошо и правильно. Но это не та модель, которую зд. тренируем, т.е. "Акоп мне не друг, Астхик мне не сестра и т.д."

Հասմիկն ա ուզում լույսնկարել մեզ հետ

-Հասմիկը չի ուզում

ՈОլեգը գնաց հացի համար

ՈОլեգն է ուզում դեղատուն գնելու ???

գնաց հացի - это уже обстоятельство цели, без համար

Вы не путаете глаголы գնալ и գնել ?

Վովան հայրդ է

–Ոչ, հայրս չէ, նա իմ եղբարս է

(Получается, что при употреблении притяжательных артиклй правило про сущ.+э и сущ.+нэ не действует? :( :huh: ) мне так и хоца сказать, что Вован им ех"п"айрсн а. :) :rolleyes:

да, притяжательный артикль уже артикль со значением притяжательности, поэтому իմ եղբարս тавтология, встречается в речи малообразованных людей :rolleyes:

Edited by Аида Суреновна
Link to post
Share on other sites
Այս կինը քո մայրն ա?

- Այս կինն իմ մորաքույրն ա

Այսնքան քօ հորաքույրդ ա?

- Չէ, իմ մորաքույրս ա.

Այս տղամարդը (հայր / հորեղբայր)

Այս տղամարդը քո մեծ եղբայրն ա?

-Չէ, էս տղամարդն իմ հայրս ա

Я подчеркнула, а вы сделаете исправление (по образцу выше), ОК?

Այն մարդը (հայր / աներ) Айн марты ко хайрс а? Чэ, айн марты им (г)орехбайрн а.

Այն տղան (ընկեր/տանտեր)

Այն աղջիկը (սկեսուր / քույր) Айн ахчикы (к)уйрс а? Чэ, на им скесурн а.

Այն տիկինը (մորաքույր / հորաքույր) Айн тикины ко мора(к)уйр кам (г)ора(к)уйр на? Айс тикины (г)ора(к)уйрс а

Са им андзнагирн а= андзнагирс а. :rolleyes:

закончил на сообщении 110, շարունակություն կլինի......

А такое я не вижу, ОК?

И еще. Конечно, вы слышите и употребляете "а", а не "э", "эс-эт", а не "айс-айт". Но важно их не перемешивать, выдержать всю речь в едином функциональном стиле, иначе очень бросается в глаза невладение нужными регистрами языка, а ... как бы это лучше объяснить ... вы же не носите кроссовки и галстук одновременно?! У них, у этих языковых форм, как и у упомянутых предметах одежды, разные функции и предназначены они для применения в разных ситуациях.

Link to post
Share on other sites
Подошел к изучению родительного падежа. Честно сказать, не понял, что есть какой-то алгоритм по которому можно правильно склонять слова? Попытался найти аналогию- не нашел. :(

Учить. :)

Սա հորդ նկարն ա? - эта картина твоего отца?

- Ոչ, հորս նկարը չէ, սա հորեղբոյրս նկարն է .Нет, картина не моего отца, картина моего дяди (по папе)

Սա հորեղբորդ սեղանն է? Это стол твоего дяди (по папе)?

- Չէ, սա հորեղբոյրս սեղանը չէ, հորս սեղանն է -Нет, это стол не моего дяди, это стол моего папы

Սա քեռու խաղողն է? - Этот твоего дяди виноград?

- Ոչ, սա քեռուս խաղողը չէ, սա իմ խաղողս է Нет, это не дядин виноград, это мой виноград.

Хорошо. Но впредь избегаем тавтологии и стилистической неразберихи, да?

Սա քրոջդ ուլունգքն ա? - Это сестры твоей бусы(цепочка)

-Ոչ, սա քրոջս ուլունգքը չէ, սա մորս ուլունգքն է, տթեև քրոջս ուլունգքն էլ էժանը չէ - Нет, это бусы не моей сестры, это бусы мамины, хотя бусы сестры тоже не дешевые.

Սա մարդու ձայնն է - это голос мальчика? :lol:

Не мудрите с лишними артиклями ;)

Սա իմ մայրն է: Իմ մոր անունը Ալլա է: это хорошо

Սա իմ հայրն է: Իմ հորս անունը Ալիք է: это тавтология

Սա իմ եղբայրն է: Իմ եղբորս անունը Սահակ է:

Սա իմ քույրն է: Իմ քրոջս անունը Հասմիկ է:

Սա իմ ընկերն է: Իմ ընկերոջ անունը Արամ է:

Սա իմ բարեկամն է: Իմ բարեկամի անունը Գուրգեն է:

Սա իմ ամուսինն է: Իմ ամուսուն անունը Վարդան է: ամուսնու

Սա իմ կինն է: Իմ կնոջ անունը Էլմիրա է:

Ալիք - как бы ни было слышно это имя, предпочтительно писать Ալեքսանդր, Ալեքսեյ, но Ալիկ. Потому что есть армянское слово ալիք, означающее "волна".

Теперь обратное задание: необходимо по род. пад. узнать слово и восстановить прямую форму.

Սա այն տղամարդու տեղն է: Այն տղամարդն արդեն գալիս է:

Սա այն տիկնոջ նկարն է: Այն տիկին այստեղ է:

Սա իմ եղբոր սենյակն է: Իմ եղբայր այստեղ է հայերեն սովորում:

Սա իմ քրոջ ձին է: Իմ քույր շատ է սիրում իր ձիուն:

Սա իմ բարեկամի տունն է: Իմ բարեկամ բժիշկ է:

Սա իմ աղջկա սպիտակ խալաթն է: Իմ աղջիկ բուժակ է:

Սա իմ ամուսնու մեքենան է: Իմ ամուսին վարորդ է:

Սա իմ հոր ու մոր նկարն է: Իմ հայր հայ է, իմ մայր ռուս է:

Будьте любезны, поставьте артикли куда следует ;)

Мы учим конструкцию «чей/чья/чье/чьи (обладатель – в род. пад.) + кто/что (обладаемое с опред. артиклем)». Мы можем расширить эту конструкцию. Вспомни, мы об этом уже говорили и обрати внимание на порядок слов. Так:

Սա իմ մայրն է: Это моя мать.

Սա իմ մորաքույրն է: Это моя тетя.

Սա իմ մորաքրոջ աղջիկն է: Это дочь моей тети.

Սա իմ մորաքրոջ աղջկա ամուսինն է: Это муж дочери моей тети.

Սա իմ մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերն է: Это друг мужа дочери моей тети.

Սա իմ մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջ կինն է: Это жена друга мужа дочери моей тети.

Սա իմ մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջ կնոջ հայրն է: Это отец жены друга мужа дочери моей тети.

Սա իմ մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջ կնոջ հոր տունն է: Это дом отца жены друга мужа дочери моей тети.

Следующее задание. Скажи (объясни), чья то машина (т.е. переведи)

Սա իմ ընկերն է: սա իմ ընկերոջ մեքենան է

Սա իմ ընկերոջ աղջիկն է: սա իմ ընկերոջ աղջկա մեքենան է

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսինն է: սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու մեքենան է

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբայրն է:սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբոր մեքենան է

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբոր զոքանչն է: не знаю слова

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբոր զոքանչի մեքենան է: не знаю слова

А теперь построй несколько таких словосочетаний (понимая кто кому кем приходится!).

Потом еще будут задания на перевод с русского, и пара других.

Продолжение следует... сообщение "124"

զոքանչ -тёща

Link to post
Share on other sites
Зд. ничего не пишется, но слышится ը

Всё хорошо и правильно. Но это не та модель, которую зд. тренируем, т.е. "Акоп мне не друг, Астхик мне не сестра и т.д."

Постараюсь исправить

Հասմիկը քո քույրն է?

- Ոչ Հասմիկը իմ քույրը չէ

Հակոբը ընկերդ է?

– Նա իմ ընկերը չէ

գնաց հացի - это уже обстоятельство цели, без համար

Вы не путаете глаголы գնալ и գնել ?

- Ага, вспомнил! :o Да, разница есть ԳՆԱԼ - ходить

ԳՆԵԼ - покупать

да, притяжательный артикль уже артикль со значением притяжательности, поэтому իմ եղբարս тавтология, встречается в речи малообразованных людей :rolleyes:

- тоже знаю, это как масло-маслянное. :lol: На будущее учту. :cool:

Link to post
Share on other sites
На сегодня, кажется, всё? :)
ОК, не буду вас утомлять своими ошибками. :lol: лучше посижу проанализирую их с сигареткой и кофе. ;)

Բարի գիշեր

Link to post
Share on other sites

Ոչ, սա քրոջս ուլունգքը չէ, սա մորս ուլունգքն է, տթեև քրոջս ուլունգքն էլ էժանը չէ

не мудрите с лишними артиклями ;)

А вот здесь, я действительно не описался, а видимо просто не усвоил материал. Я провел аналогию с Ոչ, սա քրոջս ուլունքը չէ, и получил вторую часть թեև քրոջս ուլունքն էլ էժանը չէ , хотяяяя это ведь не существительное, а определение? дешевый и бусы -տարբերություն կա. :rolleyes:

Link to post
Share on other sites

также обещаю писать ԱՅՍԻՆՔՆ, а не ԱՅՍԻՆՔԱՆ, глаголы в 3 лице (present continius) буду употреблять с окончанием Է , а не ա ;)

Link to post
Share on other sites

շարունակում եմ

Ниже я привожу отрывки из посторонних разговорчиков на уроке в произвольном порядке. Определите, что соответствует какому отрывку (из реальных реплик на этом форуме).

Չէ, սա ավելին է, քան պարզապես երջանկությունը: - Нет это более, чем просто радость. Հիանալի է, ուղղակի հոյակապ է, որ մենք հինավուրց ու մի քիչ էլ առեղծվածային հայոց լեզուն ենք սովորում: Прекрассно, просто (не знаю) что мы древний и не много (не знаю) армянский учим Իսկ ամենահրաշալին այն է, որ այստեղ հայախոսների մի ամբողջ ֆորում պատրաստ է մեզ շատ հետաքրքիր բաներ հուշել: А более чудесно то, что здесь армяноговорящих ... весь форум готов нам интересные дела вспомнить. Արի սիրենք, գնահատենք ու սովորենք հայոց լեզուն, որը կվարձատրի մեր ջանքերը և մենք միասին կմեկնենք .... Давайте любить, ценить? и учить арм. язык, который....... и мы вместе отъедем? :lol:

Ողջույն, եթե դուք հայերեն տառերը գիտեք, փորձեք ձևափոխման այս ծրագիրը: Приветствую, если вы армянские буквы знаете, попробуйте .... это ...письмено (скорее всего о шрифте речь идет)

Այո, իհարկե վատ է: Բայց երբեմն առանց վատ խոսքի չի ստացվում: Այ տես, թե մենք ինչպես ենք գնում կանչի : Да конечно (то-то) плохо. Но иногда без плохого разговора не получается. Смотри это, как мы идем на зов

Օգնեցեք, ես այնպես եմ ուզում ֆորումում հայերեն տառերով գրել: Ես տեքստը հավաքագրում եմ հատուկ ծրագրում, ուզում եմ ֆորումում տեղադրել, բայց տառերը եսիմ ինչ են դառնում: Помогите, я так хочу на форуме по армянски писать. Я текст. короче пишу каким-то шрифтом, но черт знает что получается.

Հաջողություն քեզ քննաշրջանում: Մենք քեզ հետ ենք: Удачи тебе в экзаменах Мы с тобой.

Ես ահա այս ձևափոխիչն եմ օգտագործում: Я вот это использую.

Ինչ երջանկություն է լեզու սովորելը: Какая радость язык учить Ես դեռ բոլոր տառերը լավ չեմ սովորել, բայց եթե ճիգ անեմ, կհիշեմ: Я еще всех букв хорошо не выучил, но если ....(что-то сделаю) вспомню. Երեկ չէ, մյուս օրը առաջին հայերեն բառը կարդացի: Позавчера первое слово прочел. Այնքան ուրախ էի: Я такой довольный был. Իսկ երեկ հայկական սկավառակների անվանումներն էի կարդում: А вчера армянские .... названия стал читать. Ես մի քիչ էլ այբուբենը սերտեմ ու սկսեմ ձեր առաջադրանքները կատարել: Я еще немного алфавит ... и начну ваши задания делать

Առաջադրանքը վաղը կանեմ, թե չե շուտով քննաշրջանը սկսվում է: Упражнение завтра сделаю ил нет, завтра экзамены начинаются.

Вообщем, надо срочно словарь находить. :lol:

Link to post
Share on other sites

Выполнившие эти задания допускаются к зачету. Но зачет (по этому материалу) получают те, кто отгадывает слово առաջադրանք - задание.

остановился на 225 посте......

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
Да, словарь нужен.

А так, вы всё понимаете. Это зачет :)

- ну я еще потусуюсь в этой теме, мне нужно все железобетонно закрепить, ОК?
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...