Jump to content

Globalarmenianheritage-adic.fr : Scanned Articles


Recommended Posts

Here is a new scanned article :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...1974iv89a00.htm

Միացած Հայերը, մենք, միասին, պիտի յաջողինք ! :lol:

Best regards from Paris. Nil :rolleyes:

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/0hh/home.htm

Link to post
Share on other sites

Նիլ,

իմ կարծիքով «Հայկական ժառանգությունՆԵՐ»-ը պետք է լինի եզակի թվով՝ «Հայկական ժառանգություն»:

Հարցեր ու հետազոտություններ = Հարցեր և հետազոտություններ:

Link to post
Share on other sites

Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ (հին և միջին դարեր)

Պատմա-Բանասիրական Հանդես 1996I-II, Էջ : 345--349

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...45zoulalian.htm

Փոքր Ասիայի էթնիկական պրոցեսների հարցի շուրջը, Հ. Հ. Չաքրյան,

Պատմա-Բանասիրական Հանդես 1985-II, Էջ : 126--129

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...6tchakerian.htm

Link to post
Share on other sites

Հայաստանը ըստ թուրք աշխարհագիրներու, Հ. ճ. Սիրունի (Պատմա-Բանասիրական Հանդես 1965-III, Էջ : 095--110)

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...5geographes.htm

Kinds regards. Nil (Paris)

#120

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...5006college.jpg

Edited by CRDA-Paris
Link to post
Share on other sites

Գէորգ Մըսըրլեան, Հայ մայրերէ ծնած Ապպասեան Խալիֆաներ,

Բազմավէպ, (Վենետիկ), 1947 - #174

Edited by CRDA-Paris
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...