Jump to content

moloko

Forumjan
 • Content Count

  39
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by moloko

 1. Я беру тех же лиц (т.е. те же типы склонения). Мы можем их видеть, слышать любить и уважать, им писать, сказать и отвечать. Поехали. Ես հարգում եմ քո մորը: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջը: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջ աղջկան: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջ աղջկա ամուսնուն: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջը: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջ կնոջը: Ես հարգում եմ քո մորաքրոջ աղջկա ամուսնու ընկերոջ կնոջ հորը: Назовем эту длинную череду существитеьных "именной группой". Именная группа, будь она подлежащим или объектом, не разбивается глаголом. Так, Ի
 2. еще немножко заданий Продолжай: Սա իմ մայրն է: Իմ մոր անունը Լուդմիլա է: Սա իմ հայրն է: Իմ հոր անունը Սլավա է: Սա իմ եղբայրն է: Իմ եղբոր անունը Կարեն է: Սա իմ քույրն է: Իմ քպոջ անունը Տամարա է: Սա իմ ընկերն է: Իմ ընկերոջ անունը Մակսիմ է: Սա իմ բարեկամն է: Իմ բարեկամի անունը Պատրիք է: Սա իմ ամուսինն է: Իմ ամուսնու անունը Հարութ է: Սա իմ կինն է: Իմ կնոջ անունը Անաիթ է: Теперь обратное задание: необходимо по род. пад. узнать слово и восстановить прямую форму. Սա այն տղամարդու տեղն է: Այն տղամարդն արդեն գալիս է: Սա այն տիկնոջ նկարն է:
 3. Ну теперь, первое задание, на простую подстановку. Образец 1: -Սա հորդ նկարն է? -Ոչ, հորս նկարը չէ, հորեղբորս նկարն է: -Սա հորեղբորդ նկարն ? -Ոչ, Продолжай (пока завершится круг): հայր / հորեղբայր / եղբայր / քեռի / ամուսին / տանտեր / հայր -Ոչ,հորեղբորս նկարն չէ, եղբորս նկարն է. -Սա եղբորդ նկարն է? -Ոչ,եղբորս նկարն չէ,քեռուս նկարն է. -Սա քեռուդ նկարն է? -Ոչ,քեռուս նկարն չէ,ամուսնուս նկարն է. -Սա ամուսնուդ նկարն է? -Ոչ,ամուսնուս նկարն չէ,տանտիրոջս նկարն է. -Սա տանտիրոջդ նկարն է? -Ոչ,տանտիրոջս նկարն չէ, հորս նկարն է.
 4. Вот уж поспешила,так поспешила...исправляю работа над ошибками(дубль 1234) կարագ масло(это слово вряд ли забуду), ռուս,մեծ Նա չի խոսում իմ մասին. Դու չես խոսում նրա մասին. Ես չեմ խոսում նրանց մասին. Սենյակում լուսամուտ չկա. Սենյակում լուսամուտներ չկան. Սենյակում սեղան չկա. Սենյակում սեղաներ չկան. Նրանք միասին չեն. Մենք միասին չենք. Դուք միասին չեք.
 5. А теперь задание: изучи образец и составь предложения по образцу (сначала с притяжательным местоимением и определенным артиклем, затем с притяжательными артиклями): Образец: Դավիթ (եղբայր/ընկեր) А) (внимание на определенный артикль!) -Դավիթը քո եղբայրն է? -Ոչ, իմ եղբայրը չէ, իմ ընկերն է: Б) (внимание на притяжательный артикль!) -Դավիթը եղբայրդ է? -Ոչ, եղբայրս չէ, ընկերս է: Сделай такие же А) и Б) из следующих "полуфабрикатов": 1.Այս կինը (մայր / մորաքույր) 2.Այս տղամարդը (հայր / հորեղբայր) 3.Այն մարդը (հայր / աներ) 4.Այն տղան (ընկեր/տանտեր) 5.Այն աղջիկը (ս
 6. работа над ошибками: կարակ, ռուս,մեծ Նա չգիտի մեզ. Ես նրանից չեմ վախենում. Նա չեմ խոսում իմ մասին. Սենյակում լուսամուտներ չկա. Նրանք միասին չեն NB порядок в отриц. предложении при глагольном и неглагольном сказуемом т.е.нужно писать так? Նրանք չեն միասին.
 7. Задание 1. Допиши (отрицательные) ответы:я сверила свои ответы с ответами в теме для начинающих Задание . Приведи свои примеры (отрицай все на свете) Սա իմ գիրքը չէ. Ես չեմ ուզում միս. Նրանք ելակ չեն ուզում. Նա չի ուզում կարդալ. Նրանք կարակ չունեն, Նա չգիտի նրա. Նրանք չեն սովորում հայերեն լեզու. Սա կաթ չէ. Նա հայ չէ, նա րուս է. Ես չեմ ուզում լսել սա. Դուք չեք ուզում լսել ինձ. Ինչու նա չի ուզում ինձ լսել ? Ես քեզ չեմ վախնում. Չես խոսում դասի ժամանակ. Նրանք չեն միասին. Նա չի սովորում դպրոցում. Ես չեմ խոսում
 8. Կարենի տետրը . Тетрадь Карена. Կարենի տետրի շապիկը .Обложка тетради Карена. Каюсь,не досмотрела,поставила ն т.к. думала,что там у меня Կարենի տետրն է. (не удивляйтесь,такое у меня бывает) т.к. переписывала примеры словосочетаний,потом предложений.Да,артикль у меня хромает) Про Машу и сына понятно,когда писала,чего-то не хватало.Про неправильность написания слова девочка извиняюсь.Уж очень хотелось побыстрее ответить(буду стараться повнимательнее) Вам что-нибудь говорят термины автосемантические и синсемантические слова? Нет,вот в Интернете нашла: синсемантический (от гре
 9. Понятно.Продолжаю: Задание 1. Приведи несколько своих примеров таких словосочетаний: հայրիկ+ի լուսամուտ+ը հայրիկ+ի լուսամուտ+ի գույն+ը Задание 2. Составь несколько минидиалогов по образцу: (заметь варианты ответа - от самого краткого до полного "ученического") -Սա ու?մ տունն է: или -ՈՒ?մ տունն է սա: -Հայրիկի: (1) -Հայրիկի տունը: (2) -Հայրիկի տունն է: (3) -Սա հայրիկի տունն է: (4) Я просматривала тему склонения в учебнике,поэтому решила добавить существительные не только на ի. Կարենի տետրն . Тетрадь Карена. Կարենի տետրի շապիկն .Обложка тетради Карена.
 10. Почему? Նա է շատ խելոք տղա = это он такой мальчик, который умный-преумный. Նա է շատ խելոք տղան = это он тот (самый) мальчик, который умный-преумный. т.е., когда стоит указательное местоимение, сущ. можно употребить и с артиклем и без,в зависимости от контекста. Кажется,я неправильно поняла подсказку.Спасибо,теперь все встало на свои места. Сделаю еще раз работу над ошибками.Итак: Նա է շատ խելոք տղա. Он очень умный мальчик.(характеризация) Նա շատ խելոք տղա է. Он очень умный мальчик.(характеризация) Նա է շատ խելոք տղան.Он очень умный мальчик.(идентификация(кот.победил в игре
 11. Работа над ошибками. Аида Суреновна,спасибо Вам большое за такой быстрый ответ. ""մեծ տղա неделимо, это группа существительного."" Правильно ли я понимаю, в данном примере конструкцию "сущ+прил" нельзя разделять? За основу я брала пример из учебника(но там не сущ+прил) Пример: Նա շատ է խելոք. Он очень умный. Здесь логическое ударение падает на "очень". А если я прибавлю к этому предложению слово мальчик,получится так: Նա է շատ խելոք տղան. Он очень умный мальчик.(а не она) Նա շատ է խելոք տղա. Он очень умный мальчик. Նա շատ խելոք տղա է. Он очен
 12. Здравствуйте,Аида Суреновна! Я представилась в теме"Запись на курсы армянского языка",меня зовут Маша. мое выполнение заданий: Задание 1. Напишите по-армянски то, что вы можете писать при помощи этих букв. Լադա-Կալինա,կարաուլ,Կանադա, մարտ, կանատ, սումկա, սումմա. Задание 2. Напишите по-армянски такие слова: мат, матит, матани, лусамут, кату, данак, катак. Մատ,մատիտ,մատանի, լուսամուտ, կատու, դանակ, կատակ. Задание 3: Постройте фразы, используя "армянин, русский, артист, свободен" и т.д. добавьте от себя то, что знаете. Նրանք հայ են.(Они - армяне.) Ես
 13. В этой теме в свободной форме расскажите, пожалуйста: 1. Что вы уже знаете? Как давно начали учить язык? Как оцениваете собственные успехи? 2. Какими другими языками владеете? Как ими овладели? Каково ваше представление об изучении иностранного языка. 3. Есть ли у вас сейчас возможность общаться с армянами, т.е. есть ли у вас языковая среда? 4. Как вы учите армянский? Здравствуйте! Меня зовут Маша,я бы очень хотела присоединиться к вашей группе изучающих армянский язык. Я знаю алфавит (но иногда путаю некоторые заглавные буквы),учу армянские слова,вы_учила числительные,артикл
 14. правильно это звучит так: Говорят, что достаточно минуты, чтобы найти особенного человека, часа, чтобы его оценить, дня, чтоб полюбить и всей жизни для того, чтобы забыть его... извините,что вмешиваюсь,но мне кажется,что именно эта фраза говорит о многом...такова жизнь
×
×
 • Create New...