Jump to content

Interview With Eliabilemjian


Recommended Posts

eliabilemjian, would you please tell us something about yourself: where do you live and what do you do?

Edited by Kars
Link to post
Share on other sites

Ես Քալիֆորնիաի մէջ կ'ապրիմ, ամէնօրեայ անգլերեն դպրոց կ'երթամ 8-որդ դասարանի մէջ, շաբաթօրեայ հայերեն դպրոց կ'երթամ (ուրկէ պիտի աւարտեմ այս տարի), հայերեն քայլեկութեան կ'երթամ ամէն Կիրակի, եւ արեւմտեան հայերեն կը խօսիմ (Լիբանանցի/Քուէյթցի հայերեն որ ուղիղ ըլլամ), եւ 14 տարեկան եմ:

I live in California, go to English everyday school in 8th grade, go to Armenian Saturday school (from where I will graduate this year), go to Armenian scouts on Sundays, I speak Western Armenian (Lebanese/Kuwait Armenian to be exact), and I'm 14 years old.

Link to post
Share on other sites

Այ դու բարով եկար մեր ֆորումը, շատ ուրախալի է որ մի պստլիկ աղջնակ հայտնվեց մեր ֆորումում. առավել ուրախալի է որ հայերեն ես խոսում :up:

Link to post
Share on other sites

Ներողութիւն, բայց ես տղայ եմ... իմ անունս անգլերենի մէջ աղջկան անուն է, բայց հայերենի մէջ (եւ կերեւի ուրիշ լեզուներու մէջ) տղու անուն է...

Link to post
Share on other sites
Ներողութիւն, բայց ես տղայ եմ... իմ անունս անգլերենի մէջ աղջկան անուն է, բայց հայերենի մէջ (եւ կերեւի ուրիշ լեզուներու մէջ) տղու անուն է...
Ես ներեղություն շփոթվելուս համար, ( բայց ես էլ մեղավոր չեմ) ;)
Link to post
Share on other sites

Կը ներեմ, կը ներեմ: Բայց, ուրիշ մարդիկ ,իմ անգլերեն դպրոցիս մէջ, իմ վրաս կը խնդան որովհետեւ իրենք վարժուած են որ Էլիան աղջկան անուն է: :(

Link to post
Share on other sites
Կը ներեմ, կը ներեմ: Բայց, ուրիշ մարդիկ ,իմ անգլերեն դպրոցիս մէջ, իմ վրաս կը խնդան որովհետեւ իրենք վարժուած են որ Էլիան աղջկան անուն է: :(
Երևի երազում ես մեծանալուց հետո փոխես անունդ?Բայց գեղեցիկ անուն է
Link to post
Share on other sites

bari galust hayastan.com forum.

vorteg es uzum sovorel ev inch masnagitutiun dprotsn avarteluts heto?

welcome

where do want to go to continue your education after graduating from the high school?

and what do you want to become?

Link to post
Share on other sites

Արամիս, ես մտածած եմ անունս փոխելու համար, բայց չեմ ուզէր որովհետեւ իմ մեծ հօրս անունը Էլիա էր: DrP, ես անգլերեն դպրոցի համար, «middle» դպրոց կ'երթամ և հայերեն շաբաթօրեայ դպրոցէն պիտի աւարտեմ այս տարի: Հայերեն դպրոցը դեռ պիտի երթամ որ օգնեմ ուցուցչուհիները և հայ ընկերներս/զարմիկներս տեսնեմ, եւ գալ տարի, «high» դպրոց պիտի երթամ անգլերեն մասնագիտութեանս համար: Ես կ'ուզեմ մասնագիտութիւն ունենալ համակարգիչի եւ թուաբանութեան համար:

Aramis, I've thought about changing my name, but I don't want to because my grandfather's name was Elia. DrP, I go to American middle school and I'm going to graduate from my Armenian Saturday School this year. I'm still going to go to the Armenian school to help the teachers and see my friends/cousins, and next year, I'm going to go to high school for my American education. I want to have education about computers and math.

Edited by eliabilemjian
Link to post
Share on other sites
Բարեւ Միկ 35: Դժբախտաբար, ես Հայաստան չեմ գացած դեռ: :(

Կը մաղթեմ, որ օր մը երթաս Հայաստան: :hi:

Ես հոս քանի մը ամերիկահայերու գիտեմ, որ Երեւան հաստատուած են:

Link to post
Share on other sites

Շնորհակալ եմ: Ես ուրախ եմ որովհետեւ մէկ շաբաթուա արձակուրդ ունիմ անգլերեն դպրոցէս, եւ Զատիկի առիթով, երկու շաբաթ ունիմ որ հայերեն պարտականութիւնս վերջացնեմ (փոխարէն մէկ շաբաթ): :)

Link to post
Share on other sites

Էլիա ջան, բարով եկած ես մեր ֆօրումը:

I am surprised that a person of your age is so good at both Armenian and English. As you may well know, the majority of our young Armenians in this country can’t even speak Armenian – let alone write!

Without knowing your age, I was treating you, based on your well-composed postings, as an adult!

Anyway, you are very much welcome here.

Next question:

Հայերէնը ո՞ւր սովրած ես:

Link to post
Share on other sites

Շնորհակալ եմ Քարս: Ես հայերէնը սորվեցայ Շաբաթօրեայ դասարաններու մէջ, Ֆեհրարեան (չեմ գիտեր շիտակ ուղղագրութիւնը) դպրոցին մէջ, որ կը գտնուի Էնսինոին մէջ: Նոյնպէս, մօրմէս սորվեցայ հայերէն դպրոց երթալէն առաջ: Քանի որ այս տարի պիտի աւարտեմ հայերէն դպրոցէս, ես շատ լաւ գիտեմ հայերէն խօսիլ, կարդալ, եւ գրել: Բայց դեռ պիտի աւելցնեմ իմ հայ դաստիարակութիւնիս, դպրոցը երթալով աւարտելէն ետք:

Thank you Kars. I learned Armenian in Saturday classes at Fehrarian (I don't know the correct spelling), which is found in Encino. Also, I learned Armenian from my mom before going to school. Since I'm going to graduate from Armenian school this year, I know how to speak, read, and write Armenian very efficiently. But, I'm going to add to my Armenian education by going to the school after graduating.

Link to post
Share on other sites

Bari Galust Eliabilemjian! :flag:

How did you find out about this forum? :)

You also mentioned that you want to have education about computer science. In what specific field do you want to be a pro? in programming, web-design or something else?

Link to post
Share on other sites
I learned Armenian in Saturday classes at Fehrarian (I don't know the correct spelling), which is found in Encino.

Correct spelling – Ferahian. That’s the one on White Oak, right? Attached to the church.

My children went to that school for couple years long time ago, then I took them out and sent to another one.

Edited by Kars
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...