Nazel

Таланты среди нас...

56 posts in this topic

Աբրիս Նազանիկ ջան, շատ հանգիստ երգեր են katjonok.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Աբրիս Նազանիկ ջան, շատ հանգիստ երգեր են katjonok.gif

apri [email protected] Groznenskiy :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Աբրիս Նազանիկ ջան, շատ հանգիստ երգեր են katjonok.gif

apri [email protected] Groznenskiy :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
apri [email protected] Groznenskiy :)

Ես քեզի ըսեցի ապրիս դունել ընձի ըսեիր ապրիս ինչ կեղներ օր: smex.gif Ըշտը կեղներ որ մե 100 տարի կաբրեինք տարբեր երկրներում: Հա դե թող կատարողներն էլ ապրին ու երգեն: Ես քեզի գովացի դու սաղին: Թէ Հայրական լեզուն չհասկցար, ըսա կբացատրեմ Մայրականով Նազո ջան:OK.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Հասկըցա, տատս էլ էդպես խորաթա կեներ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now