AYG

Յօգա Йога

72 posts in this topic

Ենթադրում եմ, որ չի բացառվում սույն թեմայի պահանջարկվածությունը նաև հայերի կողմից:

Հարկ եմ համարում նշել, որ սա Արիական Յոգան է, և թարգմանա - խմբագրական աշխատանքներում հիմնականում օգտվել եմ Արի թարգմանչի աշխատությունից:

Մնացածը կներդնեմ աստիճանաբար, - թարգմանելուն պես:

Յօգա գիտությունը ըստ Պատանջալիի

Գլուխ 1. Վասն ինքնահաստատման

1.1 Ահավասիկ Յոգայի ստույգ բացատրությունը:

1.2 Յոգան գիտակցության վերցնցումային վիճակն է:

1.3 Դա Էության բնական վիճակն է:

1.4 Այլ ժամանակ Էությունը միաձուլվում է ցնցումներին:

1.5 Կա ցնցումների 5 տեսակ, - ցավագին և հաճելի:

1.6 Դրանք էն,` իմացությունը, մոլորությունը, երևակայությունը, թմբիրը և հիշողությունը:

1.7 Ուղղակի ընկալումը, փորձը, և հեղինակավոր աղբյուրը իմացության սկզբունքն է:

1.8 Մոլորությունը, - իրականությամբ չհաստատվող կեղծ իմացությունն է:

1.9 Երևակայությունը, - փորձով չհաստատված մտքերի հոսքն է:

1.10 Թմբիրը, - սկզբունքներից նահանջելու հետևանքն է:

1.11 Հիշողությունը, - չանհետացած ապրումներն է:

1.12 Դրանք հսկվում էն ավյունով և կամքով:

1.13 Ավյունը, - հույզերին տիրապետելու անհրաժեշտ ջանքերի գործադրումն է:

1.14 Դա ամրապնդվում է նպատակամղվածությամբ:

1.15 Կամքը գոյանում է ցանկությունների հաղթահարումով:

1.16 Այնուհետև հույզերի հաղթահարումը հանգեցնում է Էազգացության:

1.17 Այնժամ ձևավորվում է դատողությունը, զանազանությունը, իմաստավորումը և ինքնությունը:

1.18 Տիրապետելով հույզերին, մնում է հաղթահարել տպավորությունները:

1.19 Ինքնության կայացումով հույզերը վերահսկվում էն առանց ջանքերի:

1.20 Վստահությամբ, եռանդով, հիշողությամբ, զանազանումով, խոկումով բացահայտվում է այլ իրականություն:

1.21 Արդյունքի արագությունը ուղիղ համեմատական է եռանդին:

1.22 Արդյունքը տարբեր է, կախված ներդրված թեթև, միջակ կամ մեծ ջանքերից:

1.23 Եւ ճշմարտությանը նվիրվածությունից:

1.24 Ճշմարտությունը վեր է ամենատարբեր մոլորություններից:

1.25 Նրանում ամենատեսությունն անսահմանափակ է:

1.26 Նա է բոլոր ժամանակների Ուսուցիչների Ուսուցիչը:

1.27 Նա արտահայտվում է մաքուր խոսքով:

1.28 Նրա իմաստի մասին խորհրդածությունները հանգեցնում էն իմաստության:

1.29 Եւ վերանում էն ինքնքաճանաչողության խոչնդոտները:

1.30 Թուլությունը, ծուլությունը, կասկածները, հակակրանքը, պատրանքները, մտացրիվությունը, անկայունությունը խոչնդոտների տեսակներն էն:

1.31 Տառապանքը, մտամոլորությունը, ջղաձգությունները, հառաչանքները խոչնդոտների դաշնակիցներն էն:

1.32 Դրանք հաղթահարելու մեկ ճանապարհ կա:

1.33 Մտորումները ընկերասիրության, բարյացկամության, ուրախության, երջանկության, դժբախտության, բարու և չարի մասին հանգստացնում էն գիտակցությունը:

1.34 Ինչպես նաև շունչը դատարկելը, և հանգիստ պահելը:

1.35 Հանգիստ գիտակցությունը բացում է արտասովոր ընկալում և կայուն անդորր:

1.36 Որտեղ տիրում է վերհուզական մտապարզությունը:

1.37 Եւ սիրտը ազատ է ցանկություններից:

1.38 Որտեղ գիտակցությունը հանգիստ է նաև քնի ընթացքում:

1.39 Եւ դատողությունն ազատ է նախապաշարումներից:

1.40 Այդպիսով աստիճանաբար վերանում էն փոքրագույնի և մեծագույնի ընկալման խոչնդոտները:

1.41 Երբ հույզերը հաղթահարված էն, և կայացել է բյուրեղյա թափանցիկությունը, ի հայտ է գալիս մտքի փոխակերպման ունակություն, և ուսումնասիրողի - ուսումնասիրվողի - ուսումնասիրելու միջոցի հատկանիշների տիրապետում:

1.42 Եւ վերանում է հնչյունի – իմաստի - գաղափարի բանավոր խառնաշփոթը:

1.43 Հիշողությունը դատարկվում է թյուրիմացական ենթադրությունների հակասական ճյուղավորումներից, և տիրում է դատողություններից ազատ ներքին անդորրը:

1.44 Այդպիսով համակենտրոնանալով անդորրում սկսում էն զգացվել առավել նուրբ առարկաները:

1.45 Ինչպես նաև նրանց սահմանները:

1.46 Ինչը իր հերթին նպաստում է ինքնահաստատմանը:

1.47 Հանդարտ հոսքով Ինքնության առջև պարզվում էն գերագույն պատճառները:

1.48 Եւ ուղենշվում է Էության ճանաչողությունը:

1.49 Դա տարբերվում է բանավոր, կամ տրամաբանական ճանաչողությունից, քանզի բացվում էն մանրամասն տեղեկությունները:

1.50 Դրա զգացողությունը չեզոքացնում է բոլոր տպավորությունները:

1.51 Այդպիսով չեզոքանում էն ինքնահաստատման խոչնդոտ հանդիսացող բոլոր մտքի սերմերը:

Edited by AYG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Շատ հետաքրքիր է.....յոգայով սովորաբար զբաղվում են կամքի ուժ և ուժեղ անհատականություն ունեցող մարդիկ :

Իմ համբերությունը երևի չբավարարի յոգայով զբաղվելու համար ( չնայած սկսելու համար առաջարկել են օգնել, բայց թե հանդարտությունը, անդորը ու նման քնաբեր մթնոլորտը իմ համար չէ )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ես ժամանակին մեկ ամիս դիմացա :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Շատ հետաքրքիր է.....յոգայով սովորաբար զբաղվում են կամքի ուժ և ուժեղ անհատականություն ունեցող մարդիկ :

Իմ համբերությունը երևի չբավարարի յոգայով զբաղվելու համար ( չնայած սկսելու համար առաջարկել են օգնել, բայց թե հանդարտությունը, անդորը ու նման քնաբեր մթնոլորտը իմ համար չէ )

Ողջույն բոլորին:

Սկսենք սկզբից.

1.2 կետը ինքնին ցույց է տալիս որ Յոգան զբաղմունք չէ:

Ասեմ ավելին, Յոգան անհնար է առհասարակ ցուցադրել: Այդ Սանսկրիտ լեզվով բառը ուղղակի կապ ունի հայերեն Հոգի բառի հետ: Գրաբարով այդպես էլ գրվում է՝ Յոգի: Յոգայի վարպետները դժվարանում էն այդ բառը մեկ բառով թարգմանել, և մոտավորապես ասում էն «հոգու կատարելագործման ուղի»:

Զարմանալի չէ, որ ներկայումս ներկայացվող և մեկնաբանվող Յոգան ձանձրալի և քիչ հրապուրիչ է: Որովհետև մատուցվում է ոչ թե յոգերի, այլ վաշխառուների կողմից, որոնք ամեն ինչը դիտարկում էն որպես գրպանը լցնելու միջոց:

Որպեսզի հայրենակիցներիս զերծ պահեմ բոլոր տեսակի աղանդավորների հոգեորսական թակարդներից, հայտնեմ, որ առհասարակ ճշմարիտ Յոգան խմբակային չի դասավանդվում:

lsel em vor qristonea [email protected] yogayov chpetq e zbaghvi. ibr da meghq e... inch kaseq?

Դե, զբաղվելու առումով արդեն ասացի, իսկ մեղքի մասին առաջարկում եմ նախ վերը նշված տեքստում գտնել հակասություն բարոյականության հետ:

Եվ հետո հարկավոր է հստակ հասկանալ և գիտակցել ի՞նչ բան է մեղքը:

Ես օրինակ մեղքի ընդամենը 3 դրսևորում գիտեմ, և դեռևս չեմ հանդիպել 4-րդի նկարագրությանը:

1. Ագահություն

2. Ցասում

3. Վավաշոտություն

Դրանք էն առհասարակ բոլոր հիվանդությունների պատճառները: Այնպես որ մարդու առողջությունը հանդիսանում է բարոյականության ամենաանկանխակալ վկան:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ողջույն բոլորին:

Սկսենք սկզբից.

1.2 կետը ինքնին ցույց է տալիս որ Յոգան զբաղմունք չէ:

Ասեմ ավելին, Յոգան անհնար է առհասարակ ցուցադրել: Այդ Սանսկրիտ լեզվով բառը ուղղակի կապ ունի հայերեն Հոգի բառի հետ: Գրաբարով այդպես էլ գրվում է՝ Յոգի: Յոգայի վարպետները դժվարանում էն այդ բառը մեկ բառով թարգմանել, և մոտավորապես ասում էն «հոգու կատարելագործման ուղի»:

Որջույն AYG: Նախ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր թեմա եք բացել, որի համար շնորհակալություն:

Ես լսել եմ , որ շատ ժամանակ յոգան նաև վտանգավոր է :

1.2 կետում նշվում է , որ յոգան դա գիտակցության վերցնցումային վիճակ է: Բայց կան մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն կամ ընդունակ չեն դիմանալու այդ վիճակին : Յոգայով զբաղվող մարդիկ ( չգիտեմ նրանց ինչպես են անվանում), կարող են մտովի հայտնվել այնտեղ , որտեղ ցանկանում են......թեկուզ և Լուսնի վրա :D ( շնորհիվ գիտակցության վրա ուժեղ ճնշման ) Եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ նման ճանապարհորդությունների ժամանակ կոմայի մեջ են ընկել և երկար ժամանակ չեն կարողացել ետ վերադառնալ իրականություն:

Ես տարբեր տեսակի, մեկը մյուսին հակասող ինֆորմացիաներ եմ լսել յոգայի մասին: Բայց կարծում եմ , որ դրանցից ոչ մեկն էլ հավաստի աղբյուրներից չեն: Պարզապես մարդկանց տպավորություններն ու կարծիքներն են... երևի

Share this post


Link to post
Share on other sites

Որջույն AYG: Նախ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր թեմա եք բացել, որի համար շնորհակալություն:

Ես լսել եմ , որ շատ ժամանակ յոգան նաև վտանգավոր է :

1.2 կետում նշվում է , որ յոգան դա գիտակցության վերցնցումային վիճակ է: Բայց կան մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն կամ ընդունակ չեն դիմանալու այդ վիճակին : Յոգայով զբաղվող մարդիկ ( չգիտեմ նրանց ինչպես են անվանում), կարող են մտովի հայտնվել այնտեղ , որտեղ ցանկանում են......թեկուզ և Լուսնի վրա :D ( շնորհիվ գիտակցության վրա ուժեղ ճնշման ) Եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ նման ճանապարհորդությունների ժամանակ կոմայի մեջ են ընկել և երկար ժամանակ չեն կարողացել ետ վերադառնալ իրականություն:

Ես տարբեր տեսակի, մեկը մյուսին հակասող ինֆորմացիաներ եմ լսել յոգայի մասին: Բայց կարծում եմ , որ դրանցից ոչ մեկն էլ հավաստի աղբյուրներից չեն: Պարզապես մարդկանց տպավորություններն ու կարծիքներն են... երևի

Ողջույն Առյուծ Քույրիկս:

Շատ բարի:ՈՒրեմն կարելի է շարունակել Ձեր նշած տեղից: Մեկնարկային տեքստը, և նրա շարունակություն հանդիսացող մնացած 3 գլուխները(որոնք թարգմանության գործընթացի մեջ էն) կոչված էն մարդուն աստիճանաբար ուղենշել դեպի այդ վերցնցումային գիտակցավիճակ:

Յոգայով զբաղվող մարդիկ ( չգիտեմ նրանց ինչպես են անվանում), կարող են մտովի հայտնվել այնտեղ , որտեղ ցանկանում են......թեկուզ և Լուսնի վրա :D ( շնորհիվ գիտակցության վրա ուժեղ ճնշման ) Եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ նման ճանապարհորդությունների ժամանակ կոմայի մեջ են ընկել և երկար ժամանակ չեն կարողացել ետ վերադառնալ իրականություն:

Ես տարբեր տեսակի, մեկը մյուսին հակասող ինֆորմացիաներ եմ լսել յոգայի մասին: Բայց կարծում եմ , որ դրանցից ոչ մեկն էլ հավաստի աղբյուրներից չեն: Պարզապես մարդկանց տպավորություններն ու կարծիքներն են... երևի

Միանգամայն հաստատում եմ Ձեր հետևությունը, որ այդ ամենը Յոգայի հետ կապ չունեն:

Պարզապես գործում է պատճառա հետևանքային օրենքը:Եւ մարդիկ խելահեղվում էն ոչ թե Յոգայից, այլ նրա պատրանք առաջացնելու, և դրանով զարմացնելու մոլուցքից:

Զարմանք հասկացությունը նույնպես վերաբերվում է ցնցումներին, և նրանից էլ է հարկավոր վեր լինել: Որքան ուժգին է զարմացնելու մղումն ու ընտրված միջոցը, այնքան հզոր է հետադարձ ցնցումը:

Յոգայում գաղտնիքներ չկան:Կան միայն սկզբունքներ: Յոգան չի հանգեցնում սարսափների, այլ ընհակառակը ազատում է դրանցից:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для русскоязычных Армян предлогаю перевод.

Наука Йоги согласно Патанджали

Глава 1. Про самоутверждение

1.1 Вот проверенное объяснение Йоги.

1.2 Йога состояние сознания не подверженное потрясений.

1.3 Это естественное состояние Сущности.

1.4 В остальное время Сущность сливается со своими потрясениями.

1.5 Есть 5 видов потрясений, как болезненных, так и приятных.

1.6 Это,` знание, заблуждение, воображение, мечтательность и память.

1.7 Прямое восприятие, опыт и авторитетный источник есть принципы знания.

1.8 Заблуждение - это ложное знание не подтверждённое действительностью.

1.9 Воображение – не подтверждённое опытом поток мыслей.

1.10 Мечтательность – последствие отступления от принципов.

1.11 Память – не исчезнувшие переживания.

1.12 Они контролируются энтузиазмом и волей.

1.13 Усердие – это приложение нужных усилии для овладения над волнениями.

1.14 Это утверждается целе - устремленностью.

1.15 Воля формируется преодолением желании.

1.16 Преодоление волнении далее приводит к ощущению Сущности.

1.17 Тогда формируется рассудительность, различие, осмысление и личность.

1.18 С овладением волнении остаётся овладеть впечатлениями.

1.19 Со становлением личности волнения контролируются без усилии.

1.20 Доверием, усердием, памятью, различием, сосредоточением открывается иная действительность.

1.21 Скорость результата прямо относительно усердию.

1.22 Результат разный в зависимости от внедрённого слабого – среднего – или высокого энтузиазма.

1.23 И преданности Истине.

1.24 Истина выше всяких заблуждении.

1.25 В ней всеведение неограниченно.

1.26 Истина является Учителем Учителей всех времён.

1.27 Она выражается Чистым Словом.

1.28 Размышления о Её значении приводит к Мудрости.

1.29 И исчезают препятствия самопознания.

1.30 Слабость, лень, подозрительность, апатия, иллюзии, рассеянность, нестабильность виды препятствии.

1.31 Страдание, блуждание мысли, судороги, вздохи союзники препятствии.

1.32 Для их преодоления есть один путь.

1.33 Размышления о Дружелюбии, доброжелательности, Счастья, несчастья, добра и зла успокаивают сознание.

1.34 А также выдох и спокойная задержка дыхания.

1.35 Спокойное сознание открывает необыкновенное восприятие и твёрдый покой.

1.36 Где господствует над эмоциональная ясность мысли.

1.37 И сердце свободен от желании.

1.38 Где сознание спокоен также во время сна.

1.39 И рассуждение свободен от предрассудков.

1.40 Таким образом постепенно исчезают препятствия восприятия от мельчайшего до величайшего.

1.41 Когда волнения преодолены, и состоялась кристальная проницательность, появляется умение преображения мысли, и овладение свойствами изучающего – объектов изучения – средств изучения.

1.42 И исчезает путаница звука – смысла – идеи.

1.43 Память опустошается от разветвлении противоречивых предположении, и господствует внутренний покой свободный от рассуждении.

1.44 Таким образом утвердившись в покое начинают чувствоваться более тонкие предметы.

1.45 А также их пределы.

1.46 Что в свою очередь способствует самоутверждению.

1.47 Спокойным потоком перед Личностью проясняются Сверх Причины.

1.48 И намечаются пути познания Сущности

1.49 Это различается от устного или логического познания, поскольку раскрываются подробные сведения

1.50 Чувство этого нейтрализует все впечатления.:

1.51 И исчезают все семена мысли, которые являются препятствиями самоутверждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Գլուխ 2. Վասն ճանաչողության

2.1 Մաքրագործումը, ուսումնասիրությունը և ստեղծագործումը կազմում են Յոգայի գործունեությունը:

2.2 Եւ կոչված է դժբախտությունների վերացման և փոխակերպման:

2.3 Դժբախտության պատճառներն են, - տգիտությունը, եսամոլությունը, հակվածությունը, ատելությունը և ապրումների տենչը:

2.4 Տգիտությունը հիմք է մնացյալի համար, լինի պարապ, ընդմիջվող, թե անընդմեջ:

2.5 Տգիտությունը, - անցողիկի, անմաքուրի, դժբախտի, անանձնականի շփոթմունքն է հավետի, մաքուրի, երջանիկի, անձնականի հետ:

2.6 Եսամոլությունը, - ապրողի և ապրելամիջոցի համարժեքացումն է:

2.7 Հակվածությունը, - գիտակցության հաճույքների անընդհատ ձիրքն :

2.8 Ատելությունը, - ցավի հետևանք հակակրանքն է:

2.9 Ապրումների տենչը այնքան նուրբ և հզոր է, որ հատուկ է նույնիսկ իմաստուններին:

2.10 Նրանց չեզոքացնելու համար հարկավոր է զարգացնել համապատասխան նրբության հակադիր մտքեր:

2.11 Որոնք ձևավորվում են խորհրդածություններով:

2.12 Տառապանքի հարուցցող արարքները ունենում են երևելի և աներևույթ պատճառներ:

2.13 Որոնք արմատախիլ չարվելու դեպքում միահյուսվում են կյանքի կառավարմանը, փորձին, կամ ողջ կյանքին:

2.14 Դրանց պտուղները ուրախացնող կամ տխրեցնող են, որպես հետևանք համապատասխանաբար առաքինության կամ արատավորության:

2.15 Բնույթների հակասությունների առաջացրած փոփոխությունները, անհանգստությունները, սովորույթները, տառապանքները հանգեցնում են զանազանության:

2.16 Եւ տառապանքների շրջանցումը դառնում է հնարավոր:

2.17 Հաղթահարվող տառապանքի հնարավորությունը ուսումնասիրողի և ուսումնասիրելիի կապն է:

2.18 Ուսումնասիրելին լինում է տարրական և զգայական, բնույթով տեսանելի, գործող և պարապ: Նախատեսված է ճանաչման և փորձի կուտակման համար:

2.19 Բնույթները լինում են որոշակի և անորոշ, նկատելի և աներևույթ:

2.20 Ուսումնասիրողը միայն գիտակցությունն է, և փոխակերպումները ճանաչելով հանդերձ պետք է մնա մաքուր:

2.21 Քանզի նպատակը միայն Էության ճանաչողությունն է:

2.22 Չնայած ճանաչման միջոցները այնուհետև իմաստազրկվում են, սակայն երբեք չեն կորցնում նշանակությունը:

2.23 Կապը անհրաժեշտ է բնույթի ճանաչմանը տիրապետելու համար:

2.24 Ինչի բացակայության պատճառը տգիտությունն է:

2.25 Բայց բացարձակ ազատության հասնելու համար անհրաժեշտ է ճանաչելուց հետո կապը խզել:

2.26 Խզման միջոցները բացահայտվում են անվրդով զանազանությամբ:

2.27 Որը սահմանված է ութ ամբողջական փուլով:

2.28 Զանազանության գիտելիքի իմաստը բացահայտվում է խառնվածքների զատումով, ինչը հնարավոր է միայն Յոգայի սկզբունքներին հավատարմությամբ:

2.29 Պատգամները, Պարտավորությունները, Կեցվածքը, Շունչը, Կամքը, Ուսումնասիրությունը, Վերլուծությունը, Իմաստավորումը ութ փուլերն են:

2.30 Պատգամների էությունը կայանում է Չվնասելու, Ուղղամտության, Չգողանալու, Բարոյականության, Անագահության սկզբունքներում:

2.31 Այդ վեհագույն սկզբունքները սահմանափակված չեն կարգավիճակով, վայրով, ժամանակով, հանգամանքներով:

2.32 Մաքրակեցությունը, բավարարվածությունը, մաքրագործությունը, դպրությունը, ճշմարտամտությունը սահմանում են Պարտավորությունները:

2.33 Անհանգիստ մեղավոր մտքերից հարկավոր է միանալ հակադիր մտքերին:

2.34 Մեղքը անձամբ, պարտադրությամբ կամ թույլատրությամբ որևե մեկին վնաս պատճառելն է: Այն միշտ նախորդվում է ցանկությամբ, ցասումով և տգիտությամբ: Լինի թեթև, միջակ թե բուռն, - հետևանքը անսահման տառապանքն ու թյուրիմացությունն է: Եւ միակ ելքը հակառակում վարժվելն է:

2.35 Հաստատվելով Չվնասելու սկզբունքում, - հաղթահարվում է ոչնչացնելու հակումը:

2.36 Հաստատվելով Ուղղամտության սկզբունքում, - ձևավորվում է գործողությունների իրագործման հատկանիշը:

2.37 Հաստատվելով Չգողանալու սկզբունքում, - մոտեցվում է ամենաարժեքավորին:

2.38 Հաստատվելով Բարոյականության սկզբունքում, - առաջանում է ուժերի կուտակում:

2.39 Հաստատվելով Անագահության սկզբունքում,- հասկացվում է ծնունդի իմաստը:

2.40 Մաքրագործությամբ հաղթահարվում է մարմնական շփումի տենչն ու կիրքը:

2.41 Եւ մաքրվելով, առաքինանալով, նպատակասլաց զգայասթափությամբ Էությունը լցվում է ինքնության ու կարևորության զգացումով:

2.42 Բավարարվածությունը հանգեցնում է Երջանկության արտակարգ հոգեվիճակի:

2.43 Մաքրակեցությամբ սկսում են զատվել մարմնական և զգայական հատկանիշների խառնվածքները:

2.44 Դպրությունըը լցնում է աստվածայնությամբ:

2.45 Ճշմարտամտությանը նվիրվածությունը փոխակերպվում է ինքնատիրապետման:

2.46 Կեցվածքը դառնում է կայուն ու թեթև:

2.47 Ճիգերի հանգստացմամբ և մուտքով մտքի անսահմանություն:

2.48 Հակասությունների զուգորդումով դադարում են հույզերը:

2.49 Շունչը մշակվում է պահելու վարժություններով, թե ներշնչած, և թե արտաշնչած վիճակներով:

2.50 Այդ վարժությունները կարգավորվում են տեղով, ժամանակով և քանակով: Եւ աստիճանաբար շունչը դառնում է նուրբ և տևական:

2.51 Չորրորդը հետևում է, երբ արտաքին և ներքին աշխարհները դառնում են փոխհաղորդական:

2.52 Եւ վերանում է լույսի ներընկալման խոչնդոտը:

2.53 Եւ գիտակցությունը ի վիճակի է կայուն ուշադրության:

2.54 Կամքի ձևավորմամբ զգայարանները դադարում են առարկաներին կառչել և հետևել;

2.55 Եւ այդպիսով զգացմունքները հայտնվում են կայուն հսկողության ներքո:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 2. Про Познавание

2.1 Очищение, Изучение и Созидание составляют деяний Йоги.

2.2 И призваны преобразованию и преодолению несчастии

2.3 Причины несчастий, - Невежество, самомнение, пристрастие, ненависть и жажда ощущений.

2.4 Невежество основа для остальных, будь это в бездействии, прерывным или непрерывно!

2.5 Невежество, - принятие невечного, порочного, несчастного, безликого в качестве вечного, чистого, счастливого, и личного.

2.6 Самомнение, - отождествление жизни со средствами жизни.

2.7 Пристрастие, - состояние стремления сознания к удовольствиям.

2.8 Ненависть, - последствие ущерба.

2.9 Жажда ощущений настолько утончённа и сильна, что присуще даже мудрецам.

2.10 Для их устранения надо развивать противоположные мысли с соответствующей утончённостью.

2.11 Которые образуются размышлениями.

2.12 Действия, порождающие несчастья имеют явные или скрытые причины.

2.13 Если их не искоренить, то они сливаются с управлением жизни, с опытом, или с жизнью в целом.

2.14 Их плоды доставляют радость или горе, как следствие соответственно благости или порочности.

2.15 Но изменения, беспокойства, привычки, страдания, которые являются следствиями противоречии гун, призваны служить различению.

2.16 Что наделяет способностью обходить страдания.

2.17 Поводом для преодоления страдании служит связь между изучающим и изучаемым.

2.18 Изучаемое бывает частичным, чувственным, видимым, действующим, бездействующим. Предусматривается для накопления опыта.

2.19 Гуны бывают определённые или слившиеся, заметные и невидимые.

2.20 Изучающим является только сознание, и должно оставаться чистым после познания преобразований.

2.21 Поскольку целью является познание Сущности.

2.22 Несмотря что средства познания после лишаются смысла, они никогда не теряют значение.

2.23 Связь необходима для овладения познанием образов.

2.24 Причиной отсутствия, которого является невежество.

2.25 Но, для достижения абсолютной Воли, надо после познания связь прервать.

2.26 Средства прерывания появляются беспристрастным Различением.

2.27 Что определено восьмью целостными ступенями.

2.28 Различение приобретает смысл, в результате отделения примесей, что возможно только преданностью принципам Йоги.

2.29 Заповеди, Обязанности, Осанка, Дыхание, Воля, Изучение, Размышление, Осмысление, - суть восьми ступеней.

2.30 Заповеди заключаются в принципах Ненасилия, Правдивости, Не воровства, Нравственности и Не алчности.

2.31 Эти величайшие обеты не ограничены положением, местом, временем и обстоятельствами.

2.32 Чистоплотность, Удовлетворённость, Очистительные действия, Учеба, Преданность Истине составляют Обязанности.

2.33 От беспокойных, грешных мыслей надо переключиться к противоположным.

2.34 Грех, - лично, принуждённо, или с позволения кого либо причинить Вред. Ему всегда предшествует желание, гнев и невежество. Независимо лёгкий, средний или бурный, - следствие всегда безграничное страдание и недоразумение. И единственный выход привыкание в противоположном.

2.35 Утвердившись в Ненасилии, - преодолевается склонность к разрушению.

2.36 Утвердившись в Правдивости, - образуется способность осуществления Долга.

2.37 Утвердившись в Не воровстве, - происходит сближение с Бесценным.

2.38 Утвердившись в Нравственности, - накапливаются Силы.

2.39 Утвердившись в Не жадности, - понимается смысл Рода.

2.40 Чистоплотностью преодолевается жажда телесного контакта.

2.41 И в результате очищения, благостности, целеустремлённости, Сущность наполняется чувством Личности и важности.

2.42 Удовлетворённость приводит к отличному ощущению Счастья.

2.43 Очистительными действиями обособляются от примеси телесные и чувственные свойства.

2.44 Учеба наполняет Божественностью.

2.45 Преданность Истине преобразовывается на Самообладание.

2.46 Осанка становится устойчивым и лёгким.

2.47 С успокоением усилий и вхождением в бескрайность Мысли.

2.48 С сопоставлением противоречий прекращаются Волнения.

2.49 Дыхание вырабатывается упражнениями в задержке, в состояниях и вдоха, и выдоха.

2.50 Эти упражнения регулируются местом, временем, и количеством. И постепенно дыхание становится утончённым и длительным.

2.51 Четвёртое следует, когда внутренний мир и внешний становятся взаимно сообщительными.

2.52 И исчезает препятствие восприятия Света внутри.

2.53 И сознание способно к Изучению.

2.54 С образованием Воли, чувства перестают цепляться и следовать предметам.

2.55 Таким образом, чувства оказываются под высшим управлением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю Стефи, но Ваши картинки с Йогой ничего общего не имеют!

Если не считать то, что изображённые называют себя Йогами(или мастерами Ци Гуна, что одно и тоже).

Закономерно, когда люди не могут подняться до высот, то тщетно пытаются высшие идеи принизить до своего уровня.

Йогу невозможно вообще демонстрировать!

О Йоге можно написать, но в писаниях йоги нет.

О Йоге можно говорить, но в йоге нет слов.

Йога бывает в быту, но не бывает бытовой.

К сожалению никто не в силах рассеить иллюзии относительно Йоге. Ведь благодаря этих иллюзий кормятся многие лжегуру.

Константин, добро пожаловать!

Благодарю за готовность поделиться опытом. Буду рад!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мастера говорят и эти слова не провозглашение истины, а Указатели.

Одно объявление истины не поможет,описание этого места мало. Нужны указатели и ориентиры. Мастер прошел по этим тропам. Его рука всегда протянута, но не каждый видит, поэтому не отказывайся, если услышишь голос своего Гуру.

Когда сердце говорит и сердце слушает, возникает гармония. Так происходит

всегда. Когда говорит голова и голова слушает, возникает спор.

Соглашаетесь вы со мной или нет - какое это имеет значение для того, что

есть? Что есть, то есть. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда сердце говорит и сердце слушает, возникает гармония. Так происходит

всегда. Когда говорит голова и голова слушает, возникает спор.

:) tak i est'

Edited by Arm_Lionne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мастера говорят и эти слова не провозглашение истины, а Указатели.

Одно объявление истины не поможет,описание этого места мало. Нужны указатели и ориентиры. Мастер прошел по этим тропам. Его рука всегда протянута, но не каждый видит, поэтому не отказывайся, если услышишь голос своего Гуру.

Когда сердце говорит и сердце слушает, возникает гармония. Так происходит

всегда. Когда говорит голова и голова слушает, возникает спор.

Соглашаетесь вы со мной или нет - какое это имеет значение для того, что

есть? Что есть, то есть. :)

Благодарю Константин!

Очень Мудро и Красива :hi:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мудрость любви.

Когда существует так много любви, вы принимаете полную ответственность за любое недоразумение. Какой-то момент вы можете выражать тревогу на поверхности. Но когда вы не чувствуете тревогу в своём сердце, вы достигаете совершенного понимания. Вы находитесь в состоянии, где все пролемы и различия ускользают, и только любовь сияет свободно.

Обычно мы застреваем на наших различиях, потому что мы забылись. Во имя любви мы пытаемся контролировать и управлять другим человеком. Когда мы лыбим кого-то, мы хотим чтобы они были совершенными. Это естественно.

Вы никогда не сможете увидеть ям в почве с вершины холма. С самолёта земля выглядит такой ровной. Также из состояния приподнятого сознания вы не видите рытвин в других. Но если вы спуститесь на землю, вы всегда увидите ямы. А когда вы хотите заполнить ямы, вы должны видеть их. Вы не можете построить дом находясь в воздухе. Вы не можете возделывать землю, не глядя на ямы, не заполняя их, не удаляя гальку...

Вот почему, когда вы любите кого-то, вы находите в них все недостатки. Но нахождение недостатков разрушает любовь. Вместо того, чтобы заполнить ямы, мы бежим прочь от них. Когда вы любите кого-то и видите их недостатки, оставайтесь с ними и помогите им заполнить ямы. Это - Мудрость.

Шри Шри Рави Шанкар

Share this post


Link to post
Share on other sites

В природе разрушение и созидание дополняют друг друга. Это две ступени -

как

день и ночь. Все противоположности в природе - все они танцуют вместе. И

так

было с самого начала. И так будет до самого конца.

Шри Шри Рави Шанкар

23 января 2006 г.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как часто Вы задумываетесь о своём дыхании?... Когда ?.. :hm:

Дыхание самый главный источник энергии, без него Вы не проживёте и нескольких минут. Без еды и сна, Вы жить можете достаточно долго. И наверняка каждый из Вас задумывался о диетах, о правильном питании, сколько и когда спать. А о дыхании Вы задумывались? Как улучшить качество дыхания? Вы замечали какой частью лёгких дышите? А? На самом деле Вы используете лишь 30% объёма своих лёгких, да и то не полностью. Не пора ли пойти на йогу, чтоб улучшить качество своего дыхания...

если интересно пишите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now