ukraina

Ukraina - Варжутсюн № 2

79 posts in this topic

Աիդա, չգիտեմ, գուցե՞ :dash2:

1.Համախաղ = համակարգչային խաղ = компьютерная игра.

2.Համաշփում = համացանցային շփում = интернет-общение:

Հ.Գ. Շփ(վ)ել բառի արմատը «շուփ»-ն է, որ առանձին չի օգտագործվում: Կարելի է մոգոնել նոր բառ՝ «համաշուփ»= интернет-общение: :)

:hm: Օգտագործեմ՝ տեսնեմ:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Աիդա, չգիտեմ, գուցե՞ :dash2:

1.Համախաղ = համակարգչային խաղ = компьютерная игра.

2.Համաշփում = համացանցային շփում = интернет-общение:

Հ.Գ. Շփ(վ)ել բառի արմատը «շուփ»-ն է, որ առանձին չի օգտագործվում: Կարելի է մոգոնել նոր բառ՝ «համաշուփ»= интернет-общение: :)

Մի քիչ համատեղ կամ ընդհանուր խաղի կամ շփման է նման: Իսկ եթե ցանցախաղ կամ ցանցաշու՞փ: (Բայց վախենամ՝ սա էլ ցանցառության հետ զուգորդվի)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Մեր բարբառում կա մի շատ բազմիմաստ ու հրաշալի բառ՝ ածանցված ժողով բառից:

Ժըղլել՝ շփվել, զրուցել, տեղեկություն տալ-առնել, ժամանակ անցկացնել, զվարճանալ, բամբասել և այլն:

Համացանցային շփումը շատ է նման ժըղլելուն... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Մեր բարբառում կա մի շատ բազմիմաստ ու հրաշալի բառ՝ ածանցված ժողով բառից:

Ժըղլել՝ շփվել, զրուցել, տեղեկություն տալ-առնել, ժամանակ անցկացնել, զվարճանալ, բամբասել և այլն:

Համացանցային շփումը շատ է նման ժըղլելուն... :)

:up: :flag: :clap:

Ա՜յ խոսք եմ ասել, ա՜յ բառապաշար եմ ասել: Ես ընդունեցի: :yes: :victory:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now