Jump to content

Ukraina - Варжутсюн № 2


Recommended Posts

вопросы про обстоятельство места и дательный падеж.

Аида Суреновна, вы нам рассказали, что когда мы хотим выразить место куда мы напрвыляемся, то оно (это место) ставится в прямой форме:

Գնացի Կիև

Գնում եմ Մոսկվա

Տուն եմ գալիս

Ռեստորան եմ վազում

Ինստիտուտ եմ քայլում

Անտառ եմ թափառում

Գնանք կինո

Վաղը արի գնանք գրադարան\ թանգարան\ թատրոն

Получается, что в прямой форме ставятся те объекты в которые можно войти\заехать\заползти и т.д. во внутрь в прямом смысле слова.

Да. Только подчеркнутые глаголы здесь не годятся, он не показывают направленного действия, а лишь процесс. Поэтому этими глаголами не описывается движение куда-то и они не употребляются с объектами, в которые "можно войти\заехать\заползти и т.д."

Если я скажу, что: Ես գնում\ մոտենում եմ սեղան \աթոռ\ պահարան\ հեռուստացույց\ դարակ... получается я говорю, что иду\приближаюсь в стол\стул\шкаф..., а не иду\подхожу К СТОЛУ, К СТУЛУ? Здесь надо ставить косвенное дополнение в родительном падеже, чтобы получилось именно в значении К чему-то, К кому-то по формуле: иду\ползу\бегу\скачу... + существительное с окончанием ին

Ես մոտեցա սեղանին\ պահարանին :yes:

Ես գնում եմ հեռուստացույցին :no:

Ես վազում եմ աթոռին\ դարակին :no:

մոտենում եմ սառնարանին\ ծովին\ ջրին :yes:

Արմենին մոտենում եմ :yes:

մոտեցավ նստածին :yes:

գնում\ մոտենում имеют разное управление, գնում куда (прямая форма) մոտենում к чему (с окончанием -ին).

Как ты по-русски объединяешь иду\приближаюсь в? Приближаться, в любом случае, не ".

Приближаться/подходить к - по-армянски это один глагол.

"Идти к" (если это глагол գնալ или վազել) не получится с окончанием -ին, придется употребить предлог դեպի.

Только вот по моему если речь идет о людях, то: иду к маме будет- մամաիս մոտ եմ գնում.

Вообщем можно ли говорить, что если к чему то приближаешься, идешь, бежишь, плывешь и т.д. склонять в дательном падеже при помоши формулы: действие + цель с окончанием ին?

Да, с людьми надо ставить род.пад. + մոտ. մամայիս մոտ, քրոջ մոտ, եղբոր մոտ и т.д.

Еще раз: эти действия в армянском языке разные по управлению! Да, я вижу, что по-русски идешь, бежишь и плывешь как к телевизору, так и к бабушке.

Но глаголами գնալ, վազել, լողալ нельзя просто приближаться, а можно двигаться по направлению к, т.е. դեպի.

Или մոտ. :D

Edited by Аида Суреновна
Link to post
Share on other sites
  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ага....., значит МОЖНО приблизиться\подойти ТОЛЬКО с помощью глагола մոտենալ Արսենին \մագնիտաֆոնին\ հոր \սեղանին\նապաստակին и т.д, и только с одним глаголом работает данная формула построения предложений? Больше нет никаких глаголов-синонимов в армянском языке?

Все остальные глаголы обозначающие любое передвижение, направление тела и взгляда употребляются с предлогом դեպի: Վազիր\թռիր դեպի քար\ ինձ\ մաման\ մագնիտաֆոն беги\лети в сторону камня, в мою сторону, мамы, магнитофона (все имеется ввиду в сторону чего\кого либо).Վազիր տուն (беги домой, в дом), НО վազիր դեպի տուն (беги в сторону дома).

Как ты по-русски объединяешь иду\приближаюсь в?

Еще, в русском языке большинство глаголов, обозначающих движение тела в направлении чего\кого-либо, можно просклонять таким образом, что они будут обозначать методы приближения (варианты, с помощью которых мы можем приблизиться к объекту), например:

1) бегать+приближаться=ПОДбегать(бегом приблизиться) к маме, папе,...

2) ехать+ приближаться= ПОДехать(приблизиться с пом-ю езды) к дому, Ане, камню,...

3) ползать+приближаться= ПОДползать (ползком приблизиться) к камню, дому, Ане....

4) идти+приближаться = ПОДойти (пешком приблизиться) к камню, домк, Ане

5) плыть+приближаться=ПОДплыть (плавмя приблизиться) к буйку, Ане, дельфину, лодке....

В армянском языке возможно ли как-то выразить приближение к предмету\лицу разными способами?, например как-нибудь так: թռչելով մոտենալ\հասնել , վազելով մոտենալ\հասնել? И если можно, то в каком падеже ставится объект цели движения ?

Заранее спасибо!

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
Ага....., значит МОЖНО приблизиться\подойти ТОЛЬКО с помощью глагола մոտենալ Արսենին \մագնիտաֆոնին\ հոր \սեղանին\նապաստակին и т.д, и только с одним глаголом работает данная формула построения предложений? Больше нет никаких глаголов-синонимов в армянском языке?

Все остальные глаголы обозначающие любое передвижение, направление тела и взгляда употребляются с предлогом դեպի: Վազիր\թռիր դեպի քար\ ինձ\ մաման\ մագնիտաֆոն беги\лети в сторону камня, в мою сторону, мамы, магнитофона (все имеется ввиду в сторону чего\кого либо).Վազիր տուն (беги домой, в дом), НО վազիր դեպի տուն (беги в сторону дома).

Нет, можно еще թռնել տուն, թռնել երրորդ հարկ, մի բան բերել в значении слетать, сгонять (обычно говорится младшему и о младшем)

Еще, в русском языке большинство глаголов, обозначающих движение тела в направлении чего\кого-либо, можно просклонять таким образом, что они будут обозначать методы приближения (варианты, с помощью которых мы можем приблизиться к объекту), например:

1) бегать+приближаться=ПОДбегать(бегом приблизиться) к маме, папе,...

2) ехать+ приближаться= ПОДехать(приблизиться с пом-ю езды) к дому, Ане, камню,...

3) ползать+приближаться= ПОДползать (ползком приблизиться) к камню, дому, Ане....

4) идти+приближаться = ПОДойти (пешком приблизиться) к камню, домк, Ане

5) плыть+приближаться=ПОДплыть (плавмя приблизиться) к буйку, Ане, дельфину, лодке....

В армянском языке возможно ли как-то выразить приближение к предмету\лицу разными способами?, например как-нибудь так: թռչելով մոտենալ\հասնել , վազելով մոտենալ\հասնել? И если можно, то в каком падеже ставится объект цели движения ?

Заранее спасибо!

Молодец, именно так! добавлю լողալով, սողալով и т.д. մոտենալ

А вообще, ты лучше зайди на http://www.eanc.net/ задай в одном окне глагол, в другом объект и посмотри какие варианты выпадут.

Этой игрушки тебе надолго хватит. :p

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Здравствуйте!!!

Усвоил истину, что чем больше думаешь и анализируешь, тем больше убеждаешся, что нисего не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь.

1) Вопрос: կարդալու եմ и կարդալու էի (буду читать и должен был читать). Так вот вопрос, "карталу ем" - буду читать (начну процесс, открою книгу и начну) ИЛИ прочту, (т.е. ознакомлюсь с содержанием книги от корки до корки)? Тоже спмое и спрошедшим временем "кардалу эи" : На летних каникулах я должен был прочесть книгу или читать книги (чтобы развить технику чтения, например) ???

2) վաղը պետք է կարդամ , я завтра должен читать или прочитать книгу?

3) կկարդամ գիրքդ - прочту или почитаю книгу?

4) մինչ նրա գալը ես աթոռի վրա էի նստած - до его прихода я был в сидячем положении на стуле. Т.е. сидел на стуле, завершил процесс присаживания, правильно? А результативное будущее время как сделать? Я думаю так: ерп ду кгас ес нстатс клинэм, правильно?

5) գրել էի ????????????? Не могу понять времени, помогите разобраться на примере в русском и армянском языке.

6) գրեցի и գրել եմ в чем разница? Где-то видел у вас проимер с девочкой пишущей мелом на доске, где она говорит, что "греци" , не успев оторвать руку с мелом, т.е. действие только-только завершено и мы видем, что она его завершила (свидетели начала и завершения действия) и где она говори "грел ем" успев повернуться к доске спиной, и мы не видем как-бы, как она писала, мы видем только рещультат её действия - надпись на доске. Так же где-то читал, что если я хочу своими словами сказать о действии совершенном мной я говорю "греци", а если это действие второстепенно и мне нужно сказать о результате этого действия, то я говорю "грел эм". правильно?

Link to post
Share on other sites
Здравствуйте!!!

Усвоил истину, что чем больше думаешь и анализируешь, тем больше убеждаешся, что нисего не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь.

Привет, Юлий. Глубоко копаешь, однако. ;)

Первые три вопроса для меня сводятся к одному. А именно: есть ли грамматический вид (совершенный / несовершенный) в армянском языке? Отвечаю: нет. Предвижу вопрос: тогда как передается эта разница в армянском языке? Никак. Обрати внимание, в словарях, армянские глаголы переводятся и формой совершенного вида, и формой несовершенного вида (а не или..., или...)

см. կարդալ http://brrn.armenia.ru/#tZ4Vy0z9TtennyiPOnBU11

см. նկարել http://brrn.armenia.ru/#MDl1aGWeBdXuSOe-RUm-g1

и т.д.

Т.е. соответствующий армянский глагол выражает и продолжающееся действие, и завершенное.

См. также это сообщение

Если задуматься, то можно сказать, что зд. имеем как бы многозначность, одним и тем же словом выражаем и действие, обозначающее процесс (լավ կարդալ, շատ կարդալ, բարձրաձայն կարդալ) и действие, могущее иметь результат (գիրք կարդալ, նամակը կարդալ, «Սամվել»-ը կարդալ).

4) մինչ նրա գալը ես աթոռի վրա էի նստած - до его прихода я был в сидячем положении на стуле. Т.е. сидел на стуле, завершил процесс присаживания, правильно? А результативное будущее время как сделать? Я думаю так: ерп ду кгас ес нстатс клинэм, правильно?

Да, абсолютно верно. :) Я в пределах "Крунка" даже в такие дебри не залезаю. ВременнЫе формы с լինել, ունենալ (больше западноармянский вариант), կամ, типа տեսած կլինեմ / կլինեի, տեսած չկամ / չկայի просто не беру.

Молодец! Говорю же, хорошо копаешь! :cool:

5) գրել էի ????????????? Не могу понять времени, помогите разобраться на примере в русском и армянском языке.

это плюсквамперфект, более-чем-прошедший. Пример: "вчера, когда муж пришел домой, я держала в руках то письмо, которое я давныыым-давно написала моему однокласснику, но не отправила. Երեկ, երբ ամուսինս տուն եկավ, իմ ձեռքին այն նամակն էր, որ ես դեռ վաղուց գրել էի իմ համադասարանցուն, բայց չէի ուղարկել:

6) գրեցի и գրել եմ в чем разница? Где-то видел у вас проимер с девочкой пишущей мелом на доске, где она говорит, что "греци" , не успев оторвать руку с мелом, т.е. действие только-только завершено и мы видем, что она его завершила (свидетели начала и завершения действия) и где она говори "грел ем" успев повернуться к доске спиной, и мы не видем как-бы, как она писала, мы видем только рещультат её действия - надпись на доске. Так же где-то читал, что если я хочу своими словами сказать о действии совершенном мной я говорю "греци", а если это действие второстепенно и мне нужно сказать о результате этого действия, то я говорю "грел эм". правильно?

Да, правильно. надеюсь, что и иллюстрация тоже помогла увидеть разницу :)

Link to post
Share on other sites

Здравствуйте уважаемая Аида Суреновна!!!

Спасибо за ответы. Мне они очень помогают. Надеюсь, что связь с Вами не прервется и мы всегда сможем расчитывать на вашу помощь!

п.с. ссылки приведенные Вами не работают, а мне бы все-таки хотелось их прочитать. Не могли бы Вы их подправить или скопировать информацию и ответить в виде поста?

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
см. կարդալ http://brrn.armenia.ru/#tZ4Vy0z9TtennyiPOnBU11

см. նկարել http://brrn.armenia.ru/#MDl1aGWeBdXuSOe-RUm-g1

и т.д.

Т.е. соответствующий армянский глагол выражает и продолжающееся действие, и завершенное.

См. также это сообщение

Да, вижу, здесь я ошибочно повторила ссылку на словарь.

А ссылки на словарь нормально открываются?

Link to post
Share on other sites

А. Суреновна, скажите пожалуйста, а вы не разработали ещё упражнения по временам? Очень бы хотелось все-таки "добить" эту тему, насколько это для меня возможно.

Link to post
Share on other sites
А. Суреновна, скажите пожалуйста, а вы не разработали ещё упражнения по временам? Очень бы хотелось все-таки "добить" эту тему, насколько это для меня возможно.

По каким временам? :cool: Какие еще упражнения? :blink:

6) գրեցի и գրել եմ в чем разница? Где-то видел у вас проимер с девочкой пишущей мелом на доске, где она говорит, что "греци" , не успев оторвать руку с мелом, т.е. действие только-только завершено и мы видем, что она его завершила (свидетели начала и завершения действия) и где она говори "грел ем" успев повернуться к доске спиной, и мы не видем как-бы, как она писала, мы видем только рещультат её действия - надпись на доске. Так же где-то читал, что если я хочу своими словами сказать о действии совершенном мной я говорю "греци", а если это действие второстепенно и мне нужно сказать о результате этого действия, то я говорю "грел эм". правильно?

Там, где ты видел этих девочек, пишущих на доске, там и упражнения по этим временам. Эта вторая часть "Крунка". Какие-то времена даются и в третьей части: образование, краткое объяснение их употребления и упражнения: а) такие, которые обучают образованию и б) такие, которые обучают применению. Сюда выкладывать не собиралась, так как эти учебники есть, они доступны (пусть не на каждом шагу, но тем не менее). Если хочешь, по ним продолжай задавать вопросы здесь. :)

Link to post
Share on other sites
По каким временам? :cool: Какие еще упражнения? :blink:

Там, где ты видел этих девочек, пишущих на доске, там и упражнения по этим временам. Эта вторая часть "Крунка". Какие-то времена даются и в третьей части: образование, краткое объяснение их употребления и упражнения: а) такие, которые обучают образованию и б) такие, которые обучают применению. Сюда выкладывать не собиралась, так как эти учебники есть, они доступны (пусть не на каждом шагу, но тем не менее). Если хочешь, по ним продолжай задавать вопросы здесь. :)

понятно... Если бы у меня еще и учебник этот был... :lol3:

Link to post
Share on other sites
У меня ещё один вопрос : часто вижу когда пишут " чем грЕ, твЕ" и т.д. Что это за форма такая глаголов? Или это просто жаргонно так выражаются7

Проглочена буква "л" (т.е. и звук тоже в речи). Это то самое время (отрицательная форма), которое не "գրեցի", а "գրել եմ"

Link to post
Share on other sites
Проглочена буква "л" (т.е. и звук тоже в речи). Это то самое время (отрицательная форма), которое не "գրեցի", а "գրել եմ"

понятно, а это так и ГОВОРЯТ как пишут? Дело в том, что МНОГИЕ (особенно молодые парни и девушки) именно так пишут, наряду с такими словами как ТЕНАМ (теснем), тенц...

Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Здравствуйте Аида Суреновна! У меня возник вопрос, на который я не могу найти ответ: ПОчему в одной и той же, с точки зрения рускоязычного человека, конструкции предложения используются разные склонения? А именно : գետնի վրա սողում է որդը \ հատակին սողում է; սեղանի վրա հաց չկա \ Աղը մոռացել եք սեղանին դնել и т.д.....На что ориентироваться при составлении предложений? Есть ли какая-то закономерность, првило?

Link to post
Share on other sites
Здравствуйте Аида Суреновна! У меня возник вопрос, на который я не могу найти ответ: ПОчему в одной и той же, с точки зрения рускоязычного человека, конструкции предложения используются разные склонения? А именно : գետնի վրա սողում է որդը \ հատակին սողում է; սեղանի վրա հաց չկա \ Աղը մոռացել եք սեղանին դնել и т.д.....На что ориентироваться при составлении предложений? Есть ли какая-то закономерность, првило?

Здравствуй, Юлий! Рада тебя видеть. :)

О твоем вопросе я уже думала, хотела найти или сформулировать некое ясное правило, по которому армяне / носители армянского языка выбирают то или иное обстоятельство времени. Не нашла. Попыталась понаблюдать за собственной речью, когда и что я предпочитаю. Не могу нащупать. В частности, думала, м.б. как в немецком языке, можно найти различие между пребыванием на поверхности и попаданием на эту поверхность? Нет! Говорим как սեղանի վրա գիրք կա и գիրքը սեղանի վրա է или գիրքը սեղանին է դրված так и գիրքը սեղանին դնել или սեղանի վրա դնել:

еще думала, м.б. вертикальность или горизонтальность площади /поверхности играет роль? Тоже нет. Ср.: Պատին նկարներ կան и պատի վրա նկարներ կան Зд. как во французском, оба варианта возможны il y a des tableaux au mur и il y a des tableaux sur le mur.

Но например, на окне / на окно (когда имеется ввиду подоконник) и на окне / на окно (когда имеется ввиду само окно) я бы различила.

Т.е. (1) պատուհանին / լուսամուտին ծաղիկներ կան или պատուհանի / լուսամուտի վրա ծաղիկներ կան и այս ծաղիկները դիր պատուհանին / լուսամուտին или պատուհանի / լուսամուտի վրա

(2) պատուհանին / լուսամուտին սիրուն վարագույրներ կան, но не պատուհանի / լուսամուտի վրա и այս վարագույրները կախիր խոհանոցի պատուհանին / լուսամուտին, но не պատուհանի / լուսամուտի վրա

м.б. безразлично, что выбирать, когда есть контакт с поверхностью? Но нет! Նրա վրա ազդում է, լավ տպավորություն է թողնում и т.д. нет физического контакта и употребляется только վրա, а не дат. пад.

В итоге, Юлий, я не знаю ответа на твой вопрос. Я бы могла сразу и коротко так и ответить, но ты бы подумал, что есть ответ в другом месте. Увы.

Давай исходить из того, что в армянском языке одинаково употребительны оба варианта.

Если только SAS не поправит ;)

Link to post
Share on other sites

Здравствуйте Аида Суреновна, я тоже очень рад вас видеть. Спасибо за ответ! Я понял, что оба варианта будут правильны, с разницей, что один привычно звучит для уха. а другой немного будет слух резать.

ВМожет быть как-то связано с бездействием и действием ?, типа : на полу стоит стул и я ползаю по полу. На земле жить и ходить по земле, на стене картина и по стене бежит вода, на столе сидит муха и по столу ползет муха.? Наприемер арм.яз.: սեղանի վրա ճանճ է նստած и ճանճը նստում/ սողում է սեղանին?????????????

хм... хотя в то же время Վարդանն ընկավ սեղանի վրա

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте Аида Суреновна, я тоже очень рад вас видеть. Спасибо за ответ! Я понял, что оба варианта будут правильны, с разницей, что один привычно звучит для уха. а другой немного будет слух резать.

В том-то и дело, что ни один вариант не режет слух. Если бы резал, то это был бы критерием для выбора одного варианта и непринятия другого. :hm:

Может быть как-то связано с бездействием и действием ?, типа : на полу стоит стул и я ползаю по полу. На земле жить и ходить по земле, на стене картина и по стене бежит вода, на столе сидит муха и по столу ползет муха.? Наприемер арм.яз.: սեղանի վրա ճանճ է նստած и ճանճը նստում/ սողում է սեղանին?????????????

Нет, для этого склоняем послелог վրա, т.е. պատի, սեղանի վրայով

хм... хотя в то же время Վարդանն ընկավ սեղանի վրա

Бедный Вартан! Это он упал на стол. (есть движение/направление - употребляется прямая форма). Со стола было бы

Վարդանն ընկավ սեղանի վրայից Ну и, соответственно, если он ползает по столу, то սեղանի վրայով

Link to post
Share on other sites

Никогда на думал, что уроки армянского языка могут быть такими захватывающими.

Кто на стол падает (интерсно откуда ), кто под стол .... всё так живенько.

Link to post
Share on other sites
Никогда на думал, что уроки армянского языка могут быть такими захватывающими.

Кто на стол падает (интерсно откуда ), кто под стол .... всё так живенько.

:up:

Link to post
Share on other sites
Если только SAS не поправит ;)

Եթե հնարավոր է չօգտագործել տխրահռչակ «վրա» բառը, ապա պետք է չօգտագործել:

Աիդան նստած է աթոռին ավելի հայերեն է, քան՝ Աիդան նստած է աթոռի վրա: :)

Edited by SAS
Link to post
Share on other sites
Եթե հնարավոր է չօգտագործել տխրահռչակ «վրա» բառը, ապա պետք է չօգտագործել:

Աիդան նստած է աթոռին ավելի հայերեն է, քան՝ Աիդան նստած է աթոռի վրա: :)

Աիդայի աթոռին նստած լինելուն համաձայն եմ՝ համոզիչ էր (եթե իմ մասին էր խոսքը): Բայց խեղճ «վրա» կապը ի՞նչ մեղքեր ունի, ե՞րբ և ինչպե՞ս է իրեն վարկաբեկել, որ դառել է «տխրահռչակ»: Միայն չասեք, թե ռուսաբանություն է ու վերջ, գլխատման ենթակա է: Ռուսերենի «վրա»ն էլ շատ անգամ գալլիցիզմ է (ֆրանսաբանություն), բայց ոչինչ, առանց բարդույթների գործածում են:

ՍԱՍ, մի հարց ունեմ՝ կամպյուտըրնի խաղեր խաղալուն կամ ինտեռնետով իրար հետ շփվելուն հայերեն ի՞նչ են ասում: Ի՞նչ արտահայտություններ իմաստ ունի ժողովրդականացնել: Համակարգչային խաղե՞ր, համացանցով շփվել/հաղորդակցվե՞լ: Մի խոսքով, մենք բոլորս ու մանավանդ պատանիները համակարգչի առաջ նստած, համացանցին միացած՝ ի՞նչ ենք անում (եթե չենք աշխատում):

Շնորհակալություն:

Link to post
Share on other sites

Աիդա, չգիտեմ, գուցե՞ :dash2:

1.Համախաղ = համակարգչային խաղ = компьютерная игра.

2.Համաշփում = համացանցային շփում = интернет-общение:

Հ.Գ. Շփ(վ)ել բառի արմատը «շուփ»-ն է, որ առանձին չի օգտագործվում: Կարելի է մոգոնել նոր բառ՝ «համաշուփ»= интернет-общение: :)

Edited by SAS
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...