Jump to content

Уроки чтения и произношения


Recommended Posts

Здесь давайте выкладывать записанные нами диалоги, тексты, стихи, сказки, песни... И всё, что угодно для того, чтобы учиться правильному произношению и разговору! :flag:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 188
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ну вот и первый диалог, довольно простой, в котором учавствуют я и Украина

Кто-нибудь, выложите слова, а то у меня они некрасиво копируются, а исправлять некогда, надо бежать....

______.mp3

Edited by Atifa
Link to post
Share on other sites

ААААААА!!!!! как здоровоооо!!! Я УМИРАЮ!!! :)

Вы оба говорите без акцента! и такие голоса приятные! и как спелись, а? :rolleyes:

- Ի՞նչ գույնի է քո դրոշը:

- Какого цвета твой флаг?

- Իմ դրոշը նարնջագույն է:

- Мой флаг оранжевый.

- Ի՞նչ գույնի է քո զգեստը:

- Какого цвета твоё платье?

- Իմ զգեստը սպիտակ է:

- Моё платье белое.

- Ի՞նչ գույնի է քո շնիկը:

- Какого цвета твоя собачка?

- Իմ շնիկը սև է: Շնիկս խելացի է ու բարի:

- Моя собачка чёрная. Моя собачка - умная и добрая.

- Ի՞նչ գույնի է քո գլխարկը:

- Какого цвета твоя шляпа?

- Գլխարկը կանաչ է:

- Шляпа зелёная.

- Վերցրո՛ւ այս գլխարկը:

- Возьми эту шляпу!

- Տո՛ւր, շնորհակալություն:

- Дай, спасибо!

- Վերցրո՛ւ դրոշդ:

- Возьми твой флаг!

- Տո՛ւր, շնորհակալություն:

- Дай, спасибо!

Edited by EdgaRo
Link to post
Share on other sites

Спасибо, Аида Суреновна! :rolleyes:

Но тут особо ничего не поймешь в произношении... и вообще, надо что-нибудь посерьезнее взять :hehe:

Link to post
Share on other sites

Выкладываю слова песни, но сразу прошу прощения за ошибки и еще две срочки не уловил на слух

Իմ սերը կարկաչող աղբյուր վառ գարնան

Առանց քեզ գարունը չեմ ուզւմ

Կուզեմ անվերջ մտաս մնաս աննման

Առանց քեզ երգել չեմ ուզւմ

Քո յարին վարել ես ու խաղերով, նազերով

Նազիդ եղնիկն է նախանձում

էսօր այգիս արի քեզ մոտաղ քաղցրս

Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում

Առանց քեզ չեմ դիմանա քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա ջան

Արևս արև աննման

էս գիշեր երգերով արի սիրուն ջան

Լույսերս իմ լինեմ մոտաղ

Ծով աչկերիդ լինեմ մոտաղ

//////////////////////////////////////////

Քո ճանպին զարդել եմ վարդերով շաղերով

//////////////////////////////////////////

Էսօր այգիս արի քեզ մոտաղ քաղցրս

Կարոտել եմ ես օղակի

Առանց քեզ չեմ դիմանա քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա ջան

Արևս արև աննման

tata_caghikner.mp3

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites

Ուկրաինա՛, կեցցե՛ս: :hi:

Ահա թե ես ի՛նչ եմ լսում.

Вот что я слышу:

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

Առանց քեզ գարուն չեմ ուզում:

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Քո յարին վառել ես դու խաղերով, նազերով

Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ,

Քաղցրս

Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում:

Առանց քեզ չեմ դիմանա,

Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա,

Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն

Արև ես, արև՛ աննման:

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով:

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին:

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Կարոտել եմ ես ուղղակի:

Առանց քեզ չեմ դիմանա,

Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա,

Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն

Արև ես, արև՛ աննման:

И предлагаю поработать над текстом этой кабацкой песни. :D

Link to post
Share on other sites

Фонетика:

Вспомним! Есть всего два вопроса, которые более или менее требуют внимания к себе.

Первый момент это скрытый слог.

Задание Украине! Сравнить свой и мой варианты текста и указать, где скрытый слог был услышан тобой как полноценный (но там смысла не оказалось) и где вспомогательный глагол был услышан как притяжательный артикль, т.е. скрытый слог.

Второй момент это оглушение звонких согласных. К сожалению, по произношению ТС трудно вам безошибочно определить те места, где есть эти оглушающиеся.

Привожу (в качестве подсказки) те строки, в которых есть оглушающиеся звонкие (в строке-то можно найти и указать!). Указываем эти слова (и в них эти оглушающиеся) и даем их перевод.

Это важно, чтобы постепенно привыкнуть к тому, что именно в этих словах (и производных) происходит оглушение, ок?

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

Քաղցրս

Քաղցրս

Քաղցրս

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով:

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին:

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Քաղցրս

Քաղցրս

Link to post
Share on other sites

Грамматика:

Ограничусь тем, что покажу на тексте то, что уже мы более или менее прошли и должны понять, ок?

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

NB: артикль с притяж. местоимением; источник/родник весны (род.пад. от " весна")

Առանց քեզ գարուն չեմ ուզում:

Вспомните, какими падежами личных местоимений управляют те или иные послелоги/предлоги

В частности, выучим: Առանց + существительное в род. пад., но Առանց + личное местоимение в дат. пад.!

И NB: "весны не хочу" без каких-либо артиклей, просто "никакой весны, никаких весен не хочу"

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն, (=ինձ մոտ) желат. наклонение

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Քո յարին վառել ես դու խաղերով, նազերով

кого? косв. форма, с артиклем, потому что с притяжательным местоимением.

Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

Завидовать кому/чему, поэтому косв. форма (нц и + притяж. артикль!)

էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, (см. в желат. наклонении, зд. эллипс глагола)

(էսօր=այսօր), այգիս = իմ այգին, та самая прямая форма, которая показывает направление движения (куда!)

Քաղցրս

Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում:

Առանց քեզ չեմ դիմանա,

Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա,

Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն (отложит. пад.!)

Արև ես, արև՛ աննման:

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան, (էս=այս)

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ (желат. наклонение)

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Нашлииии! То самое употребление (метафорическое!) прямой формы в функции определения. :D

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով: (желат. наклонение)

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին: (возвратное местоимение =ты сам/а)

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Կարոտել եմ ես ուղղակի:

:D

Link to post
Share on other sites

Лексика:

Отыщите (в словарях, через знакомых) значение выделенных слов:

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

Առանց քեզ գարուն չեմ ուզում:

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Քո յարին վառել ես դու խաղերով, նազերով

Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ,

Քաղցրս

Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում:

Առանց քեզ չեմ դիմանա,

Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա,

Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն

Արև ես, արև՛ աննման:

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով:

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին:

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Կարոտել եմ ես ուղղակի:

Առանց քեզ չեմ դիմանա,

Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա,

Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն

Արև ես, արև՛ աննման:

NB: վառ и վառել - однокоренные

երգել и երգերով - однокоренные

շաղ տալ, շաղերով, շաղ - однокоренные

անվերջ, աննմա՛ն, անգին - имеют общую приставку.

:D

Link to post
Share on other sites
Фонетика:

Задание Украине! Сравнить свой и мой варианты текста и указать, где скрытый слог был услышан тобой как полноценный (но там смысла не оказалось) и где вспомогательный глагол был услышан как притяжательный артикль, т.е. скрытый слог.

Мой вариант / Аида Суреновна

Իմ սերը կարկաչող աղբյուր վառ գարնան / Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

Առանց քեզ գարունը չեմ ուզւմ / Առանց քեզ գարուն չեմ ուզում:

Կուզեմ անվերջ մտաս մնաս աննման / Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երգել չեմ ուզւմ / Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Քո յարին վարել ես ու խաղերով, նազերով / Քո յարին վառել ես դու խաղերով, նազերով

Նազիդ եղնիկն է նախանձում / Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

էսօր այգիս արի քեզ մոտաղ քաղցրս / էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ,Քաղցրս

Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում / Ուրիշ եղնիկ ես չեմ ուզում:

Առանց քեզ չեմ դիմանա քաղցրս / Առանց քեզ չեմ դիմանա, Քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա քաղցրս / Քո սերը չեմ մոռանա, Քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա ջան / Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն

Արևս արև աննման / Արև ես, արև՛ աննման:

էս գիշեր երգերով արի սիրուն ջան/ էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույսերս իմ լինեմ մոտաղ/ Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ / Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչկերիդ լինեմ մոտաղ / Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Քո ճանպին զարդել եմ վարդերով շաղերով / Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով:

//////////////////////////////////////////\ Վարդի շաղ ես ինքդ անգին:

Էսօր այգիս արի քեզ մոտաղ քաղցրս / Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ/b],քաղցրս:

Կարոտել եմ ես օղակի / Կարոտել եմ ես ուղղակի:

Առանց քեզ չեմ դիմանա քաղցրս

Քո սերը չեմ մոռանա քաղցրս

Ինձնից հեռու մի գնա ջան

Արևս արև աննման

Сравнил. :( :lol:

Первое слово - գարունը прослушал еще раз в песне - артикль не слышится, а когда писал слова песни, наверное подумал, что берется определенная весна для него.

Абсолютно не знаю ни как пишется/слышится/переводится - մատաղ,

глагол - վարել у меня с мягким р, хммм так я ДАЖЕ В словарике смотрел!!! А сейчас посмотрел и увидел, что не правильно. Может быть не внимательно смотрел/может еще что -нибудь, не знаю :)

слово - Արևս переводится как солнышко мое, в ОРИГИНАЛЕ - Արև ես - ТЫ солнышко

Второй куплет разбирать нет смысла для меня - лучше сразу посмотреть на ваш вариант и согласиться, я не расслышал того, что он поет, т.к. тех фраз или слов не знаю. Понимал только некоторые слава.

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
Фонетика:

Второй момент это оглушение звонких согласных. К сожалению, по произношению ТС трудно вам безошибочно определить те места, где есть эти оглушающиеся.

Привожу (в качестве подсказки) те строки, в которых есть оглушающиеся звонкие (в строке-то можно найти и указать!). Указываем эти слова (и в них эти оглушающиеся) и даем их перевод.

Это важно, чтобы постепенно привыкнуть к тому, что именно в этих словах (и производных) происходит оглушение, ок?

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան,

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում:

Նազիդ եղնիկն է նախանձում:

Քաղցրս

Քաղցրս

Քաղցրս

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով:

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին:

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Քաղցրս

Քաղցրս

Իմ սերը՝ կարկաչող ախփյուր վառ գարնան,

Կուզեմ անվերչ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երկ/քել չեմ ուզում:

Նազիթ եղնիկն է նախանձում:

Քաղցրս

Քաղցրս здесь ничего не слышу в упор, разве, что Քաղցըրըս

Քաղցրս

էս գիշեր երքերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիթ լինեմ մատաղ

Ծամերթ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիթ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարթարեմ վարթերով, շաղերով:

Վարթի շաղ ես ինքթ անգին:

Էսօր այկիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս:

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites

Отыщите (в словарях, через знакомых) значение выделенных слов:

երգել - это по-моему петь?...а вот երգերով

անվերջ, աննմա՛ն, անգին - имеют общую приставку - насколько я знаю это бесконечный, непохожий и бесценный.

Link to post
Share on other sites
Отыщите (в словарях, через знакомых) значение выделенных слов:

երգել - это по-моему петь?...а вот երգերով

անվերջ, աննմա՛ն, անգին - имеют общую приставку - насколько я знаю это бесконечный, непохожий и бесценный.

երգերով - ерк - песня, ерь-окнчание множ. числа, - ов- творительный падеж, т.е. например - Я тебя зысыплю песнями (я так это понимаю) Подождем, что А.Суреновна скажет.

Чишт ес. :)

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites
Իմ սերը՝ կարկաչող ախփյուր վառ գարնան,

Կուզեմ անվերչ մոտս մնաս, աննմա՛ն,

Առանց քեզ երկ/քել չեմ ուզում:

Նազիթ եղնիկն է նախանձում:

Քաղցրս

Քաղցրս здесь ничего не слышу в упор, разве, что Քաղցըրըս (х)

Քաղցրս

էս գիշեր երքերով արի, սիրու՛ն ջան,

Լույս երեսիթ լինեմ մատաղ

Ծամերթ շաղ տալով արի, գարուն ջան,

Ծով աչքերիթ լինեմ մատաղ:

Քո ճամփեն զարթարեմ վարթերով, շաղերով:

Վարթի շաղ ես ինքթ անգին:

Էսօր այկիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս: (х) :no: գ

:D

Link to post
Share on other sites

Ну давайте хоть переведем песню что ли?

Իմ սերը՝ կարկաչող աղբյուր վառ գարնան, - Моя любовь (в смысле к тебе)- журчащий ручей в разгаре весны

Առանց քեզ գարուն չեմ ուզում: - без тебя весны не хочу (в смысле и весна мне не нужна/не мила)

Կուզեմ անվերջ մոտս մնաս, աննմա՛ն, - Хотелбы я бесконечно остаться возле тебя, неотразимая

Առանց քեզ երգել չեմ ուզում: - Без тебя петь не хочу

Քո յարին վառել ես դու խաղերով, նազերով - Твоего любимого зажгла ты играми и манерами в движении

Նազիդ եղնիկն է նախանձում: - Твоеим манерам лань позавидует (какое-то животное очень грациозное,

утонченное с длинной красивой шеей.......)

էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, - Сегодня в парк мой приди, (..................................)

Քաղցրս - ты моя сладкая

Уриш եղնիկ ես չեմ ուզում: - Другой лани мне не надо

Առանց քեզ չեմ դիմանա, - Без тебя не могу

Քաղցրս - сладкая моя

Քո սերը չեմ մոռանա, Твою любовь не забуду

Քաղցրս - сладкая моя

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն - От меня далеко не уходи, (душа/душенька моя)так по моему переводится

Արև ես, արև՛ աննման: - Ты Солнце , солнце не отразимое/не похожее

էս գիշեր երգերով արի, սիրու՛ն ջան, - Этой ночью с песнями/песнями(не знаю) приди, красатулечка

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ - Свет лица моего (...........................)

Ծամերդ շաղ տալով արի, գարուն ջան, - (..........................) давая приди, весна джян

Ծով աչքերիդ լինեմ մատաղ: Море глаз твоих буду (................................)

Քո ճամփեն զարդարեմ վարդերով, շաղերով: - Твою (.........)/ хочется сказать дорогу/ украшу(какое-то желательное

наклонение) розами, и (.......................)

Վարդի շաղ ես ինքդ անգին: _ Розы (......) сама себе бесценна

Էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, քաղցրս: - Сегодня в парк мой приди, (..........), сладкая моя

Կարոտել եմ ես ուղղակի: - Соскучился я просто

Առանց քեզ չեմ դիմանա, - Без тебя не могу

Քաղցրս - сладкая моя

Քո սերը չեմ մոռանա, - Твою любовь не забуду

Քաղցրս - сладкая

Ինձնից հեռու մի գնա, ջա՜ն - От меня не отдаляйся, джан

Արև ես, արև՛ աննման: - Ты солнце, солнце неподражаемое

Редактируйте пожалуйста и давайте замечания к переводу.

Edited by ukraina
Link to post
Share on other sites

քեզ մատաղ - ну это дословно я думаю не перевести...тебе жертвую (в смысле себя)

եղնիկ - олень

Ծամերդ շաղ տալով արի - с распущенными волосами приходи

էսօր այգիս արի, քեզ մատաղ, - Сегодня в парк сад мой приди

Լույս երեսիդ լինեմ մատաղ - за твое светлое лицо я жертвую себя ( ну опять մատաղ я точно не могу перевести)

Edited by Vitaminka
Link to post
Share on other sites

Юлий, а может быть, действительно:

Արևս, արև՛ աննման: - Солнце ты мое, солнце неподражаемое!

Или:

Արև ես, արև՛ աննման: - Ты солнце, солнце неподражаемое

Бог его знает!

Link to post
Share on other sites
Ծամերդ շաղ տալով արի - с распущенными волосами приходи

Вот здесь перевод все портит. ;)

Тут говорится: приходи распуская волосы свои

Американец или европеец сказал бы: приходи раздеваясь... но у армян особый вкус, изысканный... армяне так вульгарно любить не могут :cool:

Link to post
Share on other sites
Юлий, а может быть, действительно:

Արևս, արև՛ աննման: - Солнце ты мое, солнце неподражаемое!

Или:

Արև ես, արև՛ աննման: - Ты солнце, солнце неподражаемое

Бог его знает!

Мне кажется, что все-таки - Արևս, արև՛ աննման: Я представляю, что Я обращаюсь к ней и как бы я сказал :rolleyes: Потому, что если взять предыдущую строку и забыть про паузы, которые делаются чтобы песня мотив сохранила то получается, что Инзниц херу ми гна арев@с, арев аннман. Т.е. смысл - не удаляйся солнышко мое ( а потом уточнение, что солнышко неотразимое). Во как загнул!

Link to post
Share on other sites

Ну надо же!!!! уже и перевод почти весь, да еще и фонетика, и грамматика...... Я зачиталась!!!! Щас еще вникать буду!

Атифа, ну мне писать стих про времена года?

А давайте еще и песню запишем?

Да, конечно!!! Может и Витаминка присоединится, а? ;) Ну хоть один абзац :flower:

Я там еще один стих выбрала, щас переводом занимаюсь, потом прочитаю, полностью :rolleyes:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...