Jump to content

Уроки чтения и произношения


Recommended Posts

  • Replies 188
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Главное, скажите своё мнение насчет произношения, для меня оно очень важно!!! :)

Мне кажется, что ты не произносишь букву (ы) в таких словах, где она должна говориться, но не пишется, например в слове տղա ИМХО. А вообще суперрррррррррррррр!!! :) Пусть А.Суреновна прослушает и прокомментирует.

Может нам всем по абзацу прочитать и записать здесь?

Link to post
Share on other sites
Мне кажется, что ты не произносишь букву (ы) в таких словах, где она должна говориться, но не пишется, например в слове տղա ИМХО. А вообще суперрррррррррррррр!!! :) Пусть А.Суреновна прослушает и прокомментирует.

Может нам всем по абзацу прочитать и записать здесь?

Спасибо за замечание, Украина! ))) Я, кстати, когда читала помнила об этих скрытых слогах, но может не особо их произнесла четко...

Я тоже очень жду Аиду Среновну, очень хочется услышать как произношение в целом и какие были ошибки.... :ermm:

Edited by Atifa
Link to post
Share on other sites

я тожепопробовал записать себя читая маленький отрывок на телефон. И когда прослуша ужаснулся в очередной раз: такого рахитного голоса я от себя не ожидал, он какой-то у меня высокий получается и тон, будто вот-вот заплачу. Вообщем ужас у меня получается. :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Link to post
Share on other sites
я тожепопробовал записать себя читая маленький отрывок на телефон. И когда прослуша ужаснулся в очередной раз: такого рахитного голоса я от себя не ожидал, он какой-то у меня высокий получается и тон, будто вот-вот заплачу. Вообщем ужас у меня получается. :- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Вот поэтому я тоже однажды попробовала и больше не хочу :lol:

Link to post
Share on other sites

Да ладно вам, ребята! Украина вон читал же вначале, очень классно было! И у Кати бы получилось!!! Я тоже слушаю свой голос и мне не верится, что это я... В некоторых местах даже противно слушать... но это всегда так на записи!!!!

Link to post
Share on other sites
Да ладно вам, ребята! Украина вон читал же вначале, очень классно было! И у Кати бы получилось!!! Я тоже слушаю свой голос и мне не верится, что это я... В некоторых местах даже противно слушать... но это всегда так на записи!!!!

я не слышал твой голос в жизни, но в оловянном содатике он у тебя очеь нежный и прятный. :)

Link to post
Share on other sites
я не слышал твой голос в жизни, но в оловянном содатике он у тебя очеь нежный и прятный. :)

Ой, спасибо :blush:

Ну вот видишь! Значит ты тоже наверняка заблуждаешься насчет собственного голоса! ;)

Link to post
Share on other sites

Անագե զինվորիկը

Սա պատահել է շատ վաղուց, Դանիա անվամբ մի երկրում:

Մի լավ տղայի ծննդյան օրվա առթիվ, մի ամբողջ տուփ անագե զինվորիկներ նվիրեցին: Զինվորիկները շատ լավն էին: Միայն թե՝ պարզվեց, որ մի զինվորիկ, երկու ոտքի փոխարեն, ունի միայն մեկը:

Երբ տղան տուփից դուրս բերեց այդ զինվորիկին ու տեղավորեց սեղանի վրա, սա անմիջապես նկատեց թղթե պարուհուն: Պարուհին կանգնած էր մի ոքի վրա, իսկ մյուս վոտքը պահել է շատ բարձր, ինչպես կարողանում են միայն լավագույն պարուհիները: Հենց այդ պարուհուն էլ սիրահարվեց անագե մեր զինվորիկը: Պարուհին ևս սիրահարվեց զինվորիկին՝ առաջին իսկ հայացքից:

Այդպես նպանք կանգնել ու նայում եին իրար՝ մեկ օր, երկու օր, երեք օր: Եվ ահա զինվորիկին տեղավորեցին պատուհանի գոգին:

Բարձրացավ միջանցիկ մի քամի, լուսամուտը բացվեց, ու զինվորիկն ընկավ ներքև՝ ուղիղ փողոցի մեջտեղը: Խրվեց ու մնաց երկու սալաքարերի արանքում:

"Ինչ լինու՛մ է՝ լինի՛, - մտածեց նա: - Ես երբե՛ք ել չեմ մորանա իմ սիրած աղջկան": Նա ընկած մնած սալակարերի արանքում մեկ օր, երկու օր, երեք օր, իսկ հետո նրան գտավ մի տղա:

Նա զինվորիկին տեղավորեց իր թղթե նավակում ու բաց թողեց լողալու մեց ջրանցքի մեջ:

Այդ օրը հորդ անձրև տեղավ: Մի իսկական տեղատարափ: Այդ էր պատճարը, որ ջրանցքը ալեկոծվել էր օվկիանոսի նման: Բայց զինվորիկը դիմանում էր:

Եվ հանկարծ նրա վրա ցատկեց հսկայական մի առնետ՛ գառալով.

- Ձեր փաստաթղթերը:

Անագե զինվորիկը քաջաբար լողաց ու անցավ առնետի մոտով - նույնիսկ չվախեցավ:

Առնետը հետապնդում էր նրան.

- Կանգնի՛ր: Կկրակեմ:

Շուտով հայտնվեցին ուրիշ առնետներ ևս:

- Բռնե՛ք դրան, - ճչում էր առաջինը: - Այդ զինվորիկը խախտել է պետական սահմանը:

- ՈՒրեմն՛ մենկ նրան կուտենք իր նավակով հանդերձ, - ճչացին առնետները:

Բայց դա նրանց չհաջողվեց: Հոսանքը զինվորիկին հասցրեց մեց ջրանցկին: Նավակն այնտեղ ջրասույզ եղավ, իսկ զինվորիկին կուլ տվեց մի ձուկ: Բայց զինվորիկը չվախեցավ նույնիսկ ձկան ստամոքսում:

Միայն շատ ամիսներ հետո ձկնոսները որսացին այդ ձկանը: Ձուկը վաճառվեց լավ մարդկանց ու հայտնվեց խահանոցում: Նրա փորում հայտնաբերվեց անագե մեր զինվորիկը:

- Ահա և իմ զինվորիկը, - ուրախությունից ճչաց այն տղան, որի ծննդյան օրն էր այս պատմության սկզբում:

Զինվորիկին կրկին տեղավորեցին սեղանի վրա՛ ուղիղ իր սիրելի պարուհու դիմաց: Պարուհին այնպիսի մի հիացմունքով էր նայում վարադարձած զինվորիկին:

Նրանք սիրում էին իրար էլ ավելի ուժեղ: Ափսո՛ս միայն, որ խոսել չէին կարողանում:

Բայց հենց այդ պահին քամի բարձրացավ, և թեթև պարուհին սեղանից թռավ ու հայտնվեց վառարանում՝ բոցերի մեջ:

"Ինչ լինում է՝ լինի՛", - մտածեց զինվորիկը - ի՝նքն էլ նետվեց հենց այնտեղ: Վառարանում, կրակի մեջ, նա ձերկերի վրա առավ իր սիրելին ու նրանք անհետացան:

Տղան հետո երկար փնտրեց նրանց, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ հասկանալ, թե ուր են նրանք անհետացել: Իսկ նրանք անցան տիկնիկների աշխարհը: Տիկնիկներն այնտեղ ապրում էին՝ ճիշտ ինչպես մարդիկ: Բայց այդ աշխարհն ընկալելը հեշտ չէ: Այնտեղ տողնում են միայն սիրահարներին: Իսկակա՛ն սիրահարներին:

Анечка, великолепно! Я три раза прослушала и постаралась отметить те места, где неидеально звучит.

Конечно, в первую очередь, это скрытый слог. И еще артикль в конце слова проглатываешь иногда. Но не везде плохо звучат скрытый слог и артикль ը. для сравнения зеленым обозначаю хорошие скрытые слоги и артикли.

Может быть, я придираюсь, но кое-где путаются придыхательные и непридыхательные согласные. Так, в պարզվեց мне слышится лишнее придыхание,

в թղթե первый звук недостаточно придыхательный. В принципе это слово звучит так: թըխտէ

в փոխարեն и Խրվեց я слышу вместо խ придыхание հ, должно быть честное "х"

а в ուղիղ должно звучать не "х", а звонкое ղ

в զինվորիկն ընկավ артикль можно произнести слитно со следующим словом, так:

զինվորիկ-նըն-կավ

в թողեց, քաջաբար недостаточно придыхательности, թ и ք звучат как տ и կ. Поэтому в одном месте прямо так и набрала: տողնում

в ջրասույզ "дж" недостаточно звонкое.

в գոգին второе գ произносится как ք

в սկզբում либо один скрытый слог սկըզբում, либо два, но первый в самом начале: ըս-կըզբում:

И еще, я бы произнесла հայտնըվեց, а не հայտընվեց:

в երբե՛ք ударение на второй слог надо ставить.

Пожалуй всё. При всех придирках. :) На ошибки набора не обращаю внимания, если они резко не мешают звучанию и пониманию. Прекрасно, просто прекрасно. :up:

Link to post
Share on other sites
Анечка, великолепно! Я три раза прослушала и постаралась отметить те места, где неидеально звучит.

Конечно, в первую очередь, это скрытый слог. И еще артикль в конце слова проглатываешь иногда. Но не везде плохо звучат скрытый слог и артикль ը. для сравнения зеленым обозначаю хорошие скрытые слоги и артикли.

Может быть, я придираюсь, но кое-где путаются придыхательные и непридыхательные согласные. Так, в պարզվեց мне слышится лишнее придыхание,

в թղթե первый звук недостаточно придыхательный. В принципе это слово звучит так: թըխտէ

в փոխարեն и Խրվեց я слышу вместо խ придыхание հ, должно быть честное "х"

а в ուղիղ должно звучать не "х", а звонкое ղ

в զինվորիկն ընկավ артикль можно произнести слитно со следующим словом, так:

զինվորիկ-նըն-կավ

в թողեց, քաջաբար недостаточно придыхательности, թ и ք звучат как տ и կ. Поэтому в одном месте прямо так и набрала: տողնում

в ջրասույզ "дж" недостаточно звонкое.

в գոգին второе գ произносится как ք

в սկզբում либо один скрытый слог սկըզբում, либо два, но первый в самом начале: ըս-կըզբում:

И еще, я бы произнесла հայտնըվեց, а не հայտընվեց:

в երբե՛ք ударение на второй слог надо ставить.

Пожалуй всё. При всех придирках. :) На ошибки набора не обращаю внимания, если они резко не мешают звучанию и пониманию. Прекрасно, просто прекрасно. :up:

Аида Суреновна, спасибо большое!!! Я учту ваши поправки!!!

Вроде бы просто понять как произносить то или иное слово, но когда читаешь весь текст полностью - очень сложно об этом помнить. Отдельно все звуки и слова у меня получаются, и если медленно читать тоже... Но я не хотела читать как в детском саду, хотелось прочитать в нормальном темпе и с выражением определенным. Поэтому где-то не те звуки вышли.

Ну я надеюсь,это можно считать если не за армянский, то хотя бы за армянский с русским акцентом))))) :lol:

Link to post
Share on other sites
Аида Суреновна, спасибо большое!!! Я учту ваши поправки!!!

Вроде бы просто понять как произносить то или иное слово, но когда читаешь весь текст полностью - очень сложно об этом помнить. Отдельно все звуки и слова у меня получаются, и если медленно читать тоже... Но я не хотела читать как в детском саду, хотелось прочитать в нормальном темпе и с выражением определенным. Поэтому где-то не те звуки вышли.

Ну я надеюсь,это можно считать если не за армянский, то хотя бы за армянский с русским акцентом))))) :lol:

Знаю, что сложно. Каждый день вижу мучения студентов, поэтому хорошо знаю. Ты сделала большое дело. Я постаралась подробно указать где споткнулась, чтобы ты тоже видела, как мало неточностей. Но понимаемость - полная!!!

Еще раз повторяю, это прекрасная работа!

Link to post
Share on other sites
Знаю, что сложно. Каждый день вижу мучения студентов, поэтому хорошо знаю. Ты сделала большое дело. Я постаралась подробно указать где споткнулась, чтобы ты тоже видела, как мало неточностей. Но понимаемость - полная!!!

Еще раз повторяю, это прекрасная работа!

Շնորհակալ եմ :wow:

Теперь работаю над скрытым слогом, и над всем остальным, тем более что в следующем уроке как раз задания на скрытый слог есть ;)

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Ребята, привет!

Я нашла веселую простую и шуточную песню. Слова еще не все разобрала, но припев почти весь понимаю :)

Размик Амян "Пстик папан гнац банак"

Разбирайте у кого есть желание ;)

http://hayfanat.com/entertainment/lyrics/r...-gnac-banak.php

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...