Jump to content

Уроки Chutik_jan


Recommended Posts

1. Скажите по-армянски:

Её пальцы тонки. – Նրա մատերը բարակ են:

У него длинные ноги. – Նա ունի երկար ոտքերը:

У него короткий нос. – Նա ոէնի կարճ քիտը:

У меня болит живот. – Իմ փորը ցավուն է:

Моешь (ли ты) свои руки перед обедом и после обеда? – Ճաշից առաջ և ճաշից հետո քո ձեռքերը լվանու՞մ ես:

(Я) вытираю свой нос платком. – Ես թաշկինակով քիթս եմ սրբում:

Тело моего отца покрыто обильными волосами. (ну и вопросик :o ) – Հայրիս մարմինը առատ մազերի ծածկած է:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

post-32603-1224050034.jpg

2. Աչքերով ենք նայում:

Ձեռքով դանակն է բռնում:

Քիթս թաշկինակով եմ սրբում:

Ատամները մածուկով ենք լվանում:

Ձին բեռ է տանում:

(про горло не могу придумать :/ )

Ձեռքերով դանակն և պատառաքաղն է բռնում:

Մկրատով եղունգներս եմ խուցում:

3. ցատկում եմ – չեմ ցատկում

Խոսում ենք – չենք խոսում

Սուլում է – չի սուլում

Կարդում ես – չես կարդում

Նստում եմ – չեմ մստում

Մեր ատամները լվանում եմք - մեր ատամները չեմք լվանում

Կծում եք – չեք կծում

Հոտ ես քաշում - հոտ չես քաշում

post-32603-1224050046.jpg

1. Ни на моей маме, ни на мне нет много украшений.

Мы скромно одеваемся.

Украшения раньше не любила, сейчас тоже не люблю

Украшение красиво, когда идет к одежде.

Эта обувь на моих ногах большая (маленькая).

Пианисту идут длинные пальцы.

Аида Суреновна, Вы не могли бы подробней объяснить про персонифицированное и неперсонифицированное. Я прочитала примеры в Вашей книжке и все равно не доходит до меня. :(

Link to post
Share on other sites
1. Скажите по-армянски:

У него длинные ноги. – Նա ունի երկար ոտքերը:

У него короткий нос. – Նա ոէնի կարճ քիտը:

У меня болит живот. – Իմ փորը ցավուն է:

Тело моего отца покрыто обильными волосами. (ну и вопросик :o )Հայրիս մարմինը առատ մազերի ծածկած է:

Сама исправишь?

Link to post
Share on other sites

Մկրատով եղունգներս եմ խուցում: ???

Նստում եմ – չեմ մստում

Մեր ատամները լվանում եմք - մեր ատամները չեմք լվանում

Аида Суреновна, Вы не могли бы подробней объяснить про персонифицированное и неперсонифицированное. Я прочитала примеры в Вашей книжке и все равно не доходит до меня. :(

Пока не могу.

Link to post
Share on other sites

Работа над ошибками:

У него длинные ноги. – Նա ունի երկար ոտքեր:

У него короткий нос. – Նա ունի կարճ քիթ:

У меня болит живот. – Իմ փորը ցավում է:

Тело моего отца покрыто обильными волосами. – Իմ հայրի մարմինը առատ մազերով ծածկած է:

Մկրատով եղունգներս եմ խուզում:

Նստում եմ – չեմ նստում

Մեր ատամները լվանում ենք - մեր ատամները չենք լվանում

Link to post
Share on other sites
Тело моего отца покрыто обильными волосами. – Իմ հայրի մարմինը առատ մազերով ծածկած է:

В этом учебнике разве нет склонений?

Тогда см. первый урок зд. на форуме.

Մկրատով եղունգներս եմ խուզում:???

Этот глагол употребляется применительно к волосам, шерсти и означает "брить наголо", а ногти просто режут.

Link to post
Share on other sites
В этом учебнике разве нет склонений?

Тогда см. первый урок зд. на форуме.

Этот глагол употребляется применительно к волосам, шерсти и означает "брить наголо", а ногти просто режут.

Там склонений нет. Հորս մարմինը առատ մազերով ծածկած է:

Մկրատով եղունգներս եմ կտրում:

Edited by chutik_jan
Link to post
Share on other sites

А грамматику я предпочитаю учить исключительно по Вашей книжке, (потому что там все чётко и подробно, и вобще она мне нравиться больше всех, которые я знаю), только у меня получается это делать не по-порядку :rolleyes: . Вот в эти выходные я занималась изучением степени сравнения прилагательных/наречий. А в учебнике нашла соответсвующие уражнения на эту тему. Вот результаты моей учебы в этом направлении:

post-32603-1224472567.jpg

post-32603-1224472577.jpg

1. Знаете ли вы армянских ребят?

Что это за четверо братьев?

Эти времена года!

Зима, весна, осень, лето…

2. Մորեղբորս տունը մոտ է, ավելի մոտ է, ամենամոտն է:

Այս աղջիկը գեղեցիկ է, ավելի գեղեցիկ է, ամենագեղեցիկն է:

Այդ ընտանիքն աղքատ է, ավելի աղքատ է, ամենաաղքատն է:

Այն տունը հարման է, ավելի հարման է, ամենահարմանն է:

Մեր ժողովուրդն աշխատասեր է, ավելի աշխատասեր է, ամենաաշխատասերն է:

Ձեր քույրը համեստ է, ավելի համեստ է, ամենից համեստն է:

Նրա եղբայրը խելացի է, ավելի խելացի է, ամենից խելացին է:

Հորեղբորս բանակային տղան քաջ է, ավելի քաջ է, ամենից քաջն է:

Ծնողներս երիտասարդ են, ավելի երիտասարդ են, ամենից երիտասարդն են:

Սենյակները մաքուր են, ավելի մաքուր են, ամենից մաքուրն են:

3. Ես այս կոճակն արճակել չեմ կարող:

Այդ ականջով լա՞վ ես լսում:

Այն նահանջ տարի է կոչվում:

Այստեղ ես մրսում եմ:

Այդտեղ դու լավ ե՞ս:

Այնտեղ շատ շոգ է:

Այսպես ես կանաց եմ սովորուն:

Այդպես ամպոտ օրերն քեզ չեն տխրեցնում:

Այնպես նա հարուստ ապրում է:

4. Այսօր լավ է եղանակը:

Բայց (սակայն) վաղը անձրեվը կգա (ձյունը կգա):

Ինչպիս՞ի հիմա եղանակ:

Այդպիսի անձրեվոտ ժամանակում ու՞ր եք գնոէմ:

Ի՞նչ դուք եք հագնում գարնան:

Դեպի երկիրի դաշտերը անձրեվն (ձյունն) է գալիս:

5. Я образовала сразу все формы по форме шестого задания, а превосходную степень в трех вариантах:

մաքուր – ավելի մաքուր – ամենամաքուր (ամենից մաքուր, մաքուրագույն)

տաք – ավելի տաք, ամենատաք (ամենից տաք, տաքագույն)

շոգ – ավելի շոգ, ամենաշոգ (ամենից շոգ, շոգագույն)

զով – ավելի զով, ամենազով (ամենից զով, զովագույն)

սառը – ավելի սառը, ամենասառը (ամենից սառը, սառագույն)

օգտակար – ավելի օգտակար, ամենաօգտակար (ամենից օգտակար, օգտակարագույն)

ազնիվ – ավելի ազնիվ, ամենաազնիվ (ամենից ազնիվ, ազնիվագույն)

երկար – ավելի երկար, ամենաերկար (ամենից երկար, երկարագույն)

բարձր – ավելի բարձր, ամենաբարձր (ամենից բարձր, բարձրագույն)

ցածր – ավելի ցածր, ամենացածր (ամենից ցածր, ցածրագույն)

փոքր – ավելի փոքր, ամենափոքր (ամենից փոքր, փոքրագույն)

մեծ – ավելի մեծ, ամենամեծ (ամենից մեծ, մեծագույն)

6. շատ – ավելի շատ, ամենաշատը (ամենից շատը)

քիչ – ավելի քիչ, ամենաքիչը (ամենից քիչը)

ծանր – ավելի ծանր, ամենածանրը (ամենից ծանրը)

թեթև - ավելի թեթև, ամենաթեթևը (ամենից թեթևը)

ձանձրալի – ավելի ձանձրալի, ամենաձանձրալին (ամենից ձանձրալին)

ուշ – ավելի ուշ, ամենաուշը (ամենից ուշը)

շուտ – ավելի շուտ, ամենաշուտը (ամենից շուտը)

համով – ավելի համով, ամենահամովը (ամենից համովը)

ճաշակով – ավելի ճաշակով, ամենաճաշակովը (ամենից ճաշակովը)

դանդաղ – ավելի դանդաղ, ամենադանդաղը (ամենից դանդաղը)

հարուստ – ավելի հարուստ, ամենահարուստը (ամենից հարուստը)

գեղեցիկ – ավելի գեղեցիկ, ամենագեղեցիկը (ամենից գեղեցիկը)

դժվար – ավելի դժվար, ամենադժվարը (ամենից դժվարը)

հեշտ – ավելի հեշտ, ամենահեշտը (ամենից հեշտը)

7. ա) համեստություն – համեստության

աղքատություն – աղքատության

քաջություն – քաջության

հանրապետություն – հանրապետության

սովորություն – սովորության

գեղեցկություն – գեղեցկության

հարմարություն – հարմարության

եղբայրություն - եղբայրության

սյուն – սյան

արյուն – արյան

բ) երեկ – երեկվա

գիշեր – գիշերվա

կեսօր – կեսօրվա

առավոտ – առավոտվա

ձմեռ – ձմեռան

ամառ – ամառան

վաղը – վաղվա

առաջ – առաջվա

Link to post
Share on other sites
А грамматику я предпочитаю учить исключительно по Вашей книжке, (потому что там все чётко и подробно, и вобще она мне нравиться больше всех, которые я знаю), только у меня получается это делать не по-порядку :rolleyes: . Вот в эти выходные я занималась изучением степени сравнения прилагательных/наречий. А в учебнике нашла соответсвующие уражнения на эту тему. Вот результаты моей учебы в этом направлении:

По какой? :blink: Если по справочнику, то это не подробно :/ , если по учебнику, то там другие задания и упражнения.

1. Знают ли вы армянские ребята?

Что это за четверо братьев?

Эти времена года!

Зима, весна, осень, лето…

Այն տունը հարման է, ավելի հարման է, ամենահարմանն է:

3. Ես այս կոճակն արճակել չեմ կարող:

Այսպես ես կանաց եմ սովորուն:

4. Այսօր լավ է եղանակը:

Բայց (սակայն) վաղը անձրեվը կգա (ձյունը կգա):

Ինչպիս՞ի հիմա եղանակ: зд. нет глагола

Այդպիսի անձրեվոտ ժամանակում եղանակին ու՞ր եք գնոէմ:

Ի՞նչ եք դուք հագնում գարնանը:

Դեպի երկիրի դաշտերը անձրեվն (ձյունն) է գալիս: Это вообще непонятно

5. Я образовала сразу все формы по форме шестого задания, а превосходную степень в трех вариантах:

մաքուր – ավելի մաքուր – ամենամաքուր (ամենից մաքուր, մաքուրագույն)

տաք – ավելի տաք, ամենատաք (ամենից տաք, տաքագույն)

շոգ – ավելի շոգ, ամենաշոգ (ամենից շոգ, շոգագույն)

զով – ավելի զով, ամենազով (ամենից զով, զովագույն)

սառը – ավելի սառը, ամենասառը (ամենից սառը, սառագույն)

օգտակար – ավելի օգտակար, ամենաօգտակար (ամենից օգտակար, օգտակարագույն)

ազնիվ – ավելի ազնիվ, ամենաազնիվ (ամենից ազնիվ, ազնիվագույն)

երկար – ավելի երկար, ամենաերկար (ամենից երկար, երկարագույն)

բարձր – ավելի բարձր, ամենաբարձր (ամենից բարձր, բարձրագույն)

ցածր – ավելի ցածր, ամենացածր (ամենից ցածր, ցածրագույն)

փոքր – ավելի փոքր, ամենափոքր (ամենից փոքր, փոքրագույն)

մեծ – ավելի մեծ, ամենամեծ (ամենից մեծ, մեծագույն)

не для всех прилагательных можно образовать последнюю форму

ձմեռ – ձմեռան

ամառ – ամառան

:flower:

Link to post
Share on other sites
По какой? :blink: Если по справочнику, то это не подробно :/ , если по учебнику, то там другие задания и упражнения.

По этой http://www.hayeren.hayastan.com/uch0.html. :up:

А упражнения беру из учебника для русскоязычных армян.

Аида Суреновна, я не нашла слово "ботва" в словаре. А как тогда, к примеру, говорить: "Ботва у морковки зеленая"?

Link to post
Share on other sites

Работа над ошибками:

Знают ли армянские ребята?

Այն տունը հարմար է, ավելի հարմար է, ամենահարմարն է:

Ես այս կոճակն արձակել չեմ կարող:

Այսպես ես կամաց եմ սովորուն:

Բայց (սակայն) վաղը անձրև կգա (ձյուն կգա):

Ինչպիս՞ի հիմա է եղանակ:

Link to post
Share on other sites
Այդպիսի անձրեվոտ ժամանակում եղանակին ու՞ր եք գնոէմ:

Ի՞նչ եք դուք հագնում գարնանը:

Դեպի երկիրի դաշտերը անձրեվն (ձյունն) է գալիս: Это вообще непонятно

:ermm: ... я исправлю это.. позже

Link to post
Share on other sites

Разве это подробно?

А упражнения беру из учебника для русскоязычных армян.

Возьми хотя бы части 2 и 3 "Крунк Айастани": там упражнения немножко другие, чем в твоем учебнике.

Аида Суреновна, я не нашла слово "ботва" в словаре. А как тогда, к примеру, говорить: "Ботва у морковки зеленая"?

Понятия не имею. Я бы сказала "газари (или степхини) поч".

Link to post
Share on other sites
Այսպես ես կամաց եմ սովորուն:

Это не заметила.

Ինչպիս՞ի հիմա է եղանակ:

Ի՞նչ եղանակ է հիմա:

1. Глагол нельзя вставлять куда попалао. (см. первый урок зд. "армянский для начинающих") Именная группа ("какая погода") неделима для глагола.

2. Вопросительный знак можно ставить только над буквой, обозначающей гласный звук.

Link to post
Share on other sites
Возьми хотя бы части 2 и 3 "Крунк Айастани": там упражнения немножко другие, чем в твоем учебнике.

У меня нет ни одной части "Крунк Айастани", потому что мне их просто негде взять. Может быть в Москве этот учебник можно купить в любом книжном магазине, но я не москвичка... живу очень далеко от столицы... :(

Link to post
Share on other sites

Извиняюсь за длительное отсутсвие, я болела гриппом :cry: , не могла ничего делать... Вчера выздоровила :wow: и изучила количественные числительные, что из этого получилось привожу ниже

1. Задание: Напишите эти математические действия по-армянски в словах:

5 + 6 = ?

100 – 14 = ?

10 * 4 = ?

6 * 11 = ?

24 – 5 = ?

50 + 9 = ?

48 : 3 = ?

90 : 5 = ?

1. հինգին գումարած վեց հավասար է տասնմեկի:

Հարյուրից հանած տասնչորս հավասար է ութսունվեցի:

Տաս անգամ չորս հավասար է քառասունի:

Վեց անգամ տասնմեկ հավասար է վաթսունվեցի:

Քսանչորսից հանած հինգ հավասար է տասնիննի:

Հիսունին գումարած ինը հավասար է հիսունիննի:

Քառասունութը բաժանած երեքի հավասար է տասնվեցի:

Իննսունը բաժանած հինգի հավասար է տասնութի:

Link to post
Share on other sites
Извиняюсь за длительное отсутсвие, я болела гриппом :cry: , не могла ничего делать... Вчера выздоровила :wow: и изучила количественные числительные, что из этого получилось привожу ниже

1. Задание: Напишите эти математические действия по-армянски в словах:

5 + 6 = ?

100 – 14 = ?

10 * 4 = ?

6 * 11 = ?

24 – 5 = ?

50 + 9 = ?

48 : 3 = ?

90 : 5 = ?

1. հինգին գումարած վեց հավասար է տասնմեկի:

Հարյուրից հանած տասնչորս հավասար է ութսունվեցի:

Տաս անգամ չորս հավասար է քառասունի:

Վեց անգամ տասնմեկ հավասար է վաթսունվեցի:

Քսանչորսից հանած հինգ հավասար է տասնիննի:

Հիսունին գումարած ինը հավասար է հիսունիննի:

Քառասունութը բաժանած երեքի հավասար է տասնվեցի:

Իննսունը բաժանած հինգի հավասար է տասնութի:

С выздоровлением! :)

С арифметикой все в порядке. :victory:

Link to post
Share on other sites

Теперь сделала еще одно упражнение на числительные, в том числе и порядковые.

post-32603-1225165060.jpg

2. ա) Իմ դպրոցում տասնմեկ դասարան կա:

Իմ դպրոցը հազար աշակերտ ունի:

Իմ դասարանում տաս աշակերտ և հինգ աշակերտուհի կան:

Իմ քաղաքում հայկական դպրոց չկա:

բ) Ես վեցերորդ դասարանում եմ սովորում:

Իմ քույրը առաջին դասարանում և ին եղբայրը տասնմեկերորդ դասարանում են սովորում:

Մյուս տարին ես յոթերորդ դասարանում եմ լինելու:

Մենք քսանմեկերորդ դարում ենք ապրում:

Երեք տարի հետո երկու հազար տասնմեկերորդ թիվն է լինելու:

Հիմա երկու հազար ութերորդ տարին է:

Իմ անունը երկրորդն է:

Հազար իննհարյուր տասնհինգերորդից հետո իններեք տարի է անգել:

Հազար իննհարյուր ուտսունութերորդից քսան տարի է անգել:

Մեկ դոլարին քսանհինգ ռուբլն է անում:

Իմ նստարանը ձախից չորրորդն է:

Link to post
Share on other sites
Իմ քույրը առաջին դասարանում և ին եղբայրը տասնմեկերորդ դասարանում են սովորում:

Մյուս տարին ես յոթերորդ դասարանում եմ լինելու:

Հազար իննհարյուր տասնհինգերորդից հետո իններեք տարի է անգել:

Հազար իննհարյուր ուտսունութերորդից քսան տարի է անգել:

Մեկ դոլարը քսանհինգ ռուբլի է անում:

В учебнике такой образец? Я бы сказала: Հազար ինը հարյուր տասնհինգ թվից

Հազար ինը հարյուր ութսունութ թվից

Link to post
Share on other sites

В большинстве предложений ошибки из-за невнимательности :ermm:

Իմ քույրը առաջին դասարանում և իմ եղբայրը տասնմեկերորդ դասարանում են սովորում:

Մյուս տարի ես յոթերորդ դասարանում եմ լինելու:

Здесь я думала, что со словом Մյուս все упортребляется с артиклем :wallbash: , теперь не думаю... потому что посмотрела http://www.hayeren.hayastan.com/uch5.html и поняла свою неправоту.

Մեկ դոլարը քսանհինգ ռուբլի է անում:

В учебнике такой образец? Я бы сказала: Հազար ինը հարյուր տասնհինգ թվից

Հազար ինը հարյուր ութսունութ թվից

Հազար իննհարյուր տասնհինգերորդից հետո իննսուներեք տարի է անցել:

Հազար իննհարյուր ութսունութերորդից քսան տարի է անցել:

В учебнике нет. Я сама придумала такое употребление, почитав http://hayeren.hayastan.com/page7.html конкретно фразу: "Порядковые числительные тоже могут принимать определенный артикль ը и употребляться в роли существительного. В этом случае они склоняются и имеют форму множественного числа"

Ну я и просклоняла... :-

Link to post
Share on other sites
А где сказано, что годы (даты) обозначаются порядковыми числительными? :blink:

:ermm:

Нигде не вижу. А я так написала потому что расценила, к примеру 1915, как порядковое числительное.

С 1915-го сколько лет прошло? Я подумала, что если отвечает на вопрос какой? значит это порядковое.

Я ошибаюсь?? Года всегда обозначаются только количественными числительными?

А так можно сказать, без слова год?

Հազար իննհարյուր տասնհինգից հետո իննսուներեք տարի է անցել:

Link to post
Share on other sites
...почитав http://hayeren.hayastan.com/page7.html конкретно фразу: "Порядковые числительные тоже могут принимать определенный артикль ը и употребляться в роли существительного. В этом случае они склоняются и имеют форму множественного числа"

Ну я и просклоняла... :-

Пройди еще раз по своей ссылке и найди там пример:

Հազար ինը հարյուր ութսունհինգ թվականի (թվի) մայիսի իննին մենք տոնեցինք Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի քառասուն տարին:

Видишь, как обозначантся год?

Link to post
Share on other sites
А так можно сказать, без слова год?

Հազար իննհարյուր տասնհինգից հետո իննսուներեք տարի է անցել:

Да, так лучше. Но еще лучше со словом "год":

Հազար ինը հարյուր տասնհինգ թվականից (թվից) իննսուներեք տարի է անցել:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...