Jump to content

Уроки Chutik_jan


Recommended Posts

  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա հիսուներկու վաթսունյութ ութսունունի՞նն է:

- Ոչ, սա հիսուներկու վաթսունյութ իննսունինը չէ, սա հիսուներկու յոթանասունվեց իննսունութն է:

- Հիսուներկու յոթանասունվեց իննսունութը :blink: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քսանյոթ քառասունութ վաթսու՞նն է:

- Ոչ, սա քսանյոթ քառասունութ վաթսունը չէ: Սա քսանյոթ ութսունչորս քառավունվեցն է:

- Քսանյոթ ութսունչորս քառավունվեցը :o : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քսաներկու ութսունվեց երեսունյո՞թն է:

- Ոչ, սա քսաներկու ութսունվեց երեսունյոթը չէ:Սա քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքն է:

- Քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքնը :ermm: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվե՞ցն է:

- Ոչ, սա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվեցը չէ: Սա քսանվեց ութսունինն վաթսունյոթն է:

- Քսանվեց ութսունինն վաթսունյոթնը :sorry: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա վաթսուներեք քառասունյոթ հիսունմե՞կն է:

- Ոչ, սա վաթսուներեք քառասունյոթ հիսունմեկը չէ, սա վաթսուներեք յոթանասունչորս տասնհինգն է:

- Վաթսուներեք յոթանասունչորս տասնհինգը :mellow: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա հիսունվեց երեքական զրո մե՞կն է:

- Ալլո, ճիշտ եք ասու'մ :angry2: :

- А я не знаю как сказать три раза ноль :haha: : Ներեցե'ք:

Аида Суреновна, правильно ли я сказала «трижды ноль»? Если нет, то подскажите, пожалуйста, как будет правильно.

Link to post
Share on other sites
- Ալլո, դա քսանյոթ քառասունութ վաթսու՞նն է:

- Ոչ, սա քսանյոթ քառասունութ վաթսունը չէ: Սա քսանյոթ ութսունչորս քառավունվեցն է: 27-48-60 27-84 -06

- Քսանյոթ ութսունչորս քառավունվեցը :o : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քսաներկու ութսունվեց երեսունյո՞թն է:

- Ոչ, սա քսաներկու ութսունվեց երեսունյոթը չէ:Սա քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքն է:

- Քսաներկու վաթսունութ յոթանասուներեքնը :ermm: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվե՞ցն է:

- Ոչ, սա քսանվեց իննսունութ յոթանասունվեցը չէ: Սա քսանվեց ութսունիննը վաթսունյոթն է:

- Քսանվեց ութսունիննը վաթսունյոթնը :sorry: : Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա հիսունվեց երեքական զրո մե՞կն է:

- Ալլո, ճիշտ եք ասու'մ :angry2: :

- А я не знаю как сказать три раза ноль :haha: : Ներեցե'ք:

Аида Суреновна, правильно ли я сказала «трижды ноль»? Если нет, то подскажите, пожалуйста, как будет правильно.

Это произносится либо как 56 - 00 - 01 (попарно) - Դա հիսունվեց, զրո զրո, զրո մե՞կն է: Я показала запятыми интонацию, Либо, как ты хочешь, 56-0001 - Դա հիսունվեց, երեք զրո (երեք հատ զրո) մե՞կն է: Часто именно с тем уточнением, что я привожу в скобках (երեք հատ).

Link to post
Share on other sites

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչորսն է:

- Ոչ, սա հիսունութ յոթանասուներկու տասնչորսը չէ, սա հիսունութ քսանյոթ քառասունմեկն է:

- Հիսունութ քսանյոթ քառասունմեկը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո: Դա հիսուներեք տասնվեց երեսունն է:

- Ոչ, սա հիսուներեք տասնվեց երեսունը չէ, սա հիսուներեք վաթսունմեկ զրո երեքն է:

- Հիսուներեք վաթսունմեկ զրո երեքը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա քսանհինգ վաթսունինը զրո ութն է:

- Ոչ, սա քսանհինգ վաթսունինը զրո ութը չէ, սա քսանհինգ իննսունվեց ութսունն է:

- Քսանհինգ իննսունվեց ութսունը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, դա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքն է:

- Ոչ, սա քառասունչորս քսանութ իննսուներեքը չէ, սա քառասունչորս ութսուներկու երեսունինն է:

- Քառասունչորս ութսուներկու երեսունինը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուն է:

- Ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուն չէ, սա քառասունհինգ տասնութ քսանվեցն է:

- Քառասունհինգ տասնութ քսանվեցը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

- Ալլո, բարև ձեզ: Դա երեսունինը հիսունվեց ութսունյոթն է:

- Ոչ, սա երեսունինը հիսունվեց ութսունյոթը չէ, սա երեսունինը վաթսունհինգ յոթանասունութն է:

- Երեսունինը վաթսունհինգ յոթանասունութը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

Link to post
Share on other sites
- Ալլո, բարև ձեզ: Դա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուսն է:

- Ոչ, սա քառասունհինգ ութսունմեկ վաթսուներկուսը չէ, սա քառասունհինգ տասնութ քսանվեցն է:

- Քառասունհինգ տասնութ քսանվեցը: Շնորհակալություն: Ներեցե'ք:

- Խնդրեմ:

:victory:

Link to post
Share on other sites

post-32603-1225943420.jpg

4. չորսական, չորս-չորս, տասնհինգական, տասնհինգ- տասնհինգ, ութական, ութ- ութ, քսանմեկական, քսանմեկ- քսանմեկ, մեկական, մեկ- մեկ, երեքական, երեք- երեք, հիսունական, հիսուն- հիսուն, հարյուրական, հարյուր- հարյուր, հազարական, հազար- հազար, երեսունվեցական, երեսունվեց- երեսունվեց, տասնական, տաս- տաս

5. վճարել - վճարվել, ասել – ասվել, ընդունել – ընդունվել, գտնել – գտնվել, ոգևորել - ոգևորվել, խաղալ – խաղվել, մոռանալ – մոռանվել

Link to post
Share on other sites

post-32603-1226291629.jpg

5. ա) աշխատում է – աշխատելու է (работает, будет работать), գնում է – գնալու է (идет, будет идти), տալիս եմ – տալու եմ (даю, буду давать), տանում ես – տանելու ես (увозишь, будешь увозить), ընթրում ենք – ընթրելու ենք (ужинаем, будем ужинать), սովորում եք – սովորելու եք (учитесь, будете учиться), դնում ես – դնելու ես (кладешь, будешь класть), արթնանում ենք – արթնանալու ենք (просыпаемся, будем просыпаться), ասում է – ասելու է (говорит, будет говорить), նստում ենք – նստելու ենք (сидим, будем сидеть), հասկանո՞ւմ ես – հասկանալու՞ ես (понимаешь, будешь понимать), հասկացնում եմ – հասկացնելու եմ (даю понять, буду давать понять), պառկում են – պառկելու են (ложатся, будут ложиться), հաշվում եք – հաշվելու եք (насчитываете, будете насчитывать):

բ) հանգնելու եմ – հանգնում եմ, կապելու եք – կապում եք, նախաճաշելու ենք – նախաճաշում ենք, ուտելու է – ուտում է, սափրվելու է – սափրվում է, բռնելու ես – բռնում ես, կազնելու են – կազնում են, խոսելու եմ – խոսում եմ, խոսեցնելու եք – խոսեցնում եք, հագցնելու են – հագցնում են, նշանվելու է – նշանվում է:

Link to post
Share on other sites

post-32603-1226375371.jpg

post-32603-1226375377.jpg

3. տեսնել – տեսնող (смотреть – смотрящий), փոխել – փոխող (менять – меняющий), մտնել – մտնող (заехать – заезжающий), լվացվել – լվացվող (мыться – моющийся), անել – անող (делать – делающий), ելնել – ելնող (выступить – выступающий), գնալ – գնացող (идти – идущий), մնալ – մնացող (оставаться – остающийся), զգալ – զգացող (чувствовать – чувствующий), լողանալ – լողացող (купаться – купающийся), լվանալ – լվացող (мыть – моющий), պարծենալ – պարծեցող (гордиться – гордящийся), հագենալ – հագեցող (насытиться – насыщающийся):

Link to post
Share on other sites

Аида Суреновна, я занимаюсь изучением падежей, и у меня возник такой вопрос: если в именительном, винительном, дательном падежах стоит буква (ն или ը) в скобках, это значит артикль, да? т.е. я так поняла, что если слово изначально идет с артиклем, то в этих падежах его тоже надо употреблять с артиклем. Я правильно поняла или я ошибаюсь?

Link to post
Share on other sites

Ани-джан, ну вы бы и объяснили про артикль. Я все жду: кто-нтбудь еще подключится к нам из знающих язык и желающих помочь нашим учащимся?

... у меня возник такой вопрос: если в именительном, винительном, дательном падежах стоит буква (ն или ը) в скобках, это значит артикль, да? т.е. я так поняла, что если слово изначально идет с артиклем, то в этих падежах его тоже надо употреблять с артиклем. Я правильно поняла или я ошибаюсь?

Да, правильно. Это артикль. Кстати, можно заметить, что другие падежные формы не принимают артикля (разве что в диалектах).

Но я не поняла, что такое

слово изначально идет с артиклем

Слово получает артикль в зависимости от функции в речи (в предложении). Например, подлежащее и дополнения (прямое и косвенное), обозначающие одушевленный предмет, всегда определенны и имеют артикль.

Link to post
Share on other sites
Слово получает артикль в зависимости от функции в речи (в предложении). Например, подлежащее и дополнения (прямое и косвенное), обозначающие одушевленный предмет, всегда определенны и имеют артикль.

да, я и имела в виду, что если ему надо получить артикль, только у меня полчилось выразить мысли непонятно

Link to post
Share on other sites

post-32603-1226895211.jpg

3. ա) Այս շաբաթում մենք ծանր աշխատեցինք: Ուզում էինք մի քիչ հանգստանալ: Շաբաթուն, Ապրիլի 29-ը, արթնացանք առավոտյան շուտ և գնացինք ման գալու նեքենայով: Կիրակում, Ապրիլի 30-ը, գիշերը ուշ մենք վերադարձանք: Գարունն եր: Այս ժամանակում զբոսանքները շատ հաճելի լինում է:

բ) Կիրակուն և տոն օրերում ես դպրոց չեմ գալիս: Դրա համար ես առավոտյան ուշ չեմ արթնանում: Ժանը իննին ես ծնողներով միասին նախաչաշում եմ: Ամառում մենք հաճախ միասին անտառ գնում ենք: Ձմերում այգու գնում ենք սահելու: Երեկոյան խաղում եմ շախմատ հոր հետ: Են չեմ կարող լավ խաղալու, բայց հայրը սիրում է խաղալու ինձ հետ:

Երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ հեռուստատեսությմբ լավ հաղորդումներ լինում են և մենք նրանց նայում ենք:

Link to post
Share on other sites
3. ա) Այս շաբաթում մենք ծանր աշխատեցինք: Ուզում էինք մի քիչ հանգստանալ: Շաբաթուն օրը, Ապրիլի 29-ը-ին, արթնացանք առավոտյան շուտ և գնացինք ման գալու նմեքենայով: Կիրակումի (օրը), Ապրիլի 30-ը-ին, գիշերը ուշ մենք վերադարձանք: Գարունն եր էր: Այս ժամանակում զբոսանքները շատ հաճելի լինում է են (լինում):

բ) Կիրակունի և տոն օրերումին ես դպրոց չեմ գալիս գնում: Դրա համար ես առավոտյան ուշ շուտ չեմ արթնանում: Ժանմը իննին ես ծնողներովիս հետ (միասին) նախաչճաշում եմ: Ամառում Ամռանը մենք հաճախ միասին անտառ ենք գնում ենք: Ձմերում Ձմռանը այգու գնում ենք այգում սահելու: Երեկոյան խաղում եմ շախմատ հոր հետ հորս հետ շախմատ եմ խաղում: Ենս չեմ կարող լավ խաղալու, բայց հայրըս սիրում է խաղալու ինձ հետ:

Երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ հեռուստատեսութայմբ լավ հաղորդումներ են լինում են և մենք նրանց դրանք նայում ենք:

См. эту тему.

Link to post
Share on other sites

post-32603-1227068041.jpg

4. Իմ սիրած գույնը կարմիրն է:

Իմ սիրած ծաղիկը վարդն է:

Իմ սիրած կենդանին կատուն է:

Իմ չսիրած ճաշը ապուրն է:

Իմ սիրած միրգն արմազն է:

Տարվա մեջ իմ սիրած եղանակն ամառն է:

Իմ սիրած զբաղմունքը կատվի հետ խաղալ է:

Իմ սիրած քաղաքն Աբովյանն է:

Իմ չսիրած երկիրը Ռուսաստանն է:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...