Jump to content

Recommended Posts

Теперь строю предложения

Ուր? ես գնում: Բակ: / Բակ եմ գնում:

Բակ? ես գնում: Այո, բակ: / Բակ եմ գնում:

Դու? ես գնում բակ: Այո, ես: / Ես եմ գնում բակ:

Բակ գնում? ես: Այո, գնում եմ: / Գնում եմ բակ:

Ուր? ես գնում: Տուն: / Տուն եմ գնում:

Տուն? ես գնում: Այո, տուն: / Տուն եմ գնում:

Դու? ես գնում տում: Այո, ես: / Ես եմ գնում տուն:

Տուն գնում? ես: Այո, գնում եմ: / Գնում եմ տուն:

Ուր? ես գնում: Համալսարան: / համալսարան եմ գնեւմ:

Համալսարան? ես գնում: Այո, համալսարան: / Համալսարան եմ գնում:

Դու? ես գնում համալսարան: Այո, ես: / Ես եմ գնում համալսարան:

Համալսարան գնում? ես: Այո, գնում եմ: / Գնում եմ համալսարան:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 260
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ուր? ես վերադառնում: Երևան: / Երևան եմ վերադառնում:

Երևան? ես վերադառնեւմ: Այո, Երևան: / Երևան եմ վերադառնում:

Դու ես վերադառնում? Երևան: Այո, ես: / ես եմ վերադառնում Երևան:

Երևան վերադառնեւմ? ես: Այո, վերադառնեւմ եմ: / Վերադառնում եմ Երևան:

Ուր? ես գնում: Արցախ: / Արցախ եմ գնում:

Արցախ? ես հասնում: Այո, Արցախ: / Արցախ եմ հասնում:

Դու? ես հասնում Արցախ: Այո, ես: / Ես եմ հասնում Արցախ:

Արցախ հասնում? ես: Այո, հասնում եմ: Հասնում եմ Արցախ:

Link to post
Share on other sites

Спасибо, Аида Суреновна!

Радуюсь, что грубых ошибок не допустила :) Хотя надо быть внимательней.

Работа над ошибками.

տանել - унести, отнести

բերել - принести

Դու? ես գնում տուն: Այո, ես: / Ես եմ գնում տուն:

Ուր? ես գնում: Համալսարան: / Համալսարան եմ գնում:

Երևան? ես վերադառնում: Այո, Երևան: / Երևան եմ վերադառնում:

Երևան վերադառնում? ես: Այո, վերադառնում եմ: / Վերադառնում եմ Երևան:

Edited by Lea
Link to post
Share on other sites

Следующая часть грамматики.

Задание Аиды Суреновны

Обстоятельства места

Место действия, т.е. "где" оформляется при помощи окончания -ում: Հայաստանում, Երևանում, Արցախում, բակում, համալսարանում, գործարանում, ինստիտուտում, դպրոցում, փողոցում, и т.д., но: տանը

NB: если существительное окончивается гласным, то после "ա" и "ո" перед падежным окончанием (напр., -ում) вставляется -յ-, но этот полугласный не вставляется после "ե" и "ի". Так: Մոսկվայում, Օսլոյում, но: Կահիրեում, Սոչիում.

Эти обстоятельства отвечают на вопрос որտեղ?

Соответствующие указательные местоименя (отличющиеся по близости/дальности от говорящих): այստեղ, այդտեղ, այնտեղ

Обратите внимание на порядок слов (см. первый урок).

Так:

Որտեղ? ես ապրում: Երևանում: / Երևանում եմ ապրում:

Համալսարանում? ես սովորում: Այո, համալսարանում: / Համալսարանում եմ սովորում:

Выделенные слова носят на себе вопросительную интонацию. В ответах сами догадаетесь что выделять (слово, предшествующее всп. глаголу).

Такое обстоятельство встречается с глаголами типа:

ապրել սովորել աշխատել սպասել խաղալ, հանգստանալ, զբոսնել

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

Link to post
Share on other sites

Для начала переведу глаголы. Фразы составлю и позже выложу.

ապրել - жить

սովորել - изучать, учиться

աշխատել - работать

սպասել - ждать

խաղալ - играть

հանգստանալ - отдыхать

գբոսնել - .... это слово не знаю к сожалению

Link to post
Share on other sites
Насколько я знаю, слово "променад" русскоязычные понимают без переводчика.. ba)

А теперь еще, без особого изучения французского языка, сходу увязать бы զբոսնել "прогуливаться" с устаревшим словом, обозначающим прогулку, гулянье с ироническим оттенком. ;)

К тому же я хотела дать ссылку на словарь. :) Лее пригодится. :p

Link to post
Share on other sites
А теперь еще, без особого изучения французского языка, сходу увязать бы զբոսնել "прогуливаться" с устаревшим словом, обозначающим прогулку, гулянье с ироническим оттенком. ;)

К тому же я хотела дать ссылку на словарь. :) Лее пригодится. :p

Все в ажуре Аида Суреновна, онa уже никогда не забудет что такое զբոսնել ))

Link to post
Share on other sites

Спасибо, Аида Суреновна! хороший словарь - это как раз то что мне нужно :)

И вам спасибо, LOUIS V*, верно - это слово я уже запомнила.

Link to post
Share on other sites

Вот мои предложения. Только может быть нужно было как в прошлом уроке преложения строить? Т.е. по четыре предложения на каждое словосочетание. Я по две фразы написала, но могу дополнить.

Որտեղ? ես ապրում: Երևանում: / Երևանում եմ ապրում:

Երևանում? ես ապրում: Այո, Երևանում: / Երևանում եմ ապրում:

Որտեղ? ես սովորում: Համալսարանում: / Համալսարանում եմ սովորում:

Համալսարանում? ես սովորում: Այո, Համալսարանում: / Համալսարանում եմ սովորում:

Որտեղ? ես գբոսնում: Բակում: / Բակում եմ գբոսնում:

Բակում? ես գբոսնում: Այո, բակում: / Բակում եմ գբոսնում:

Որտեղ? ես հանգստանում: Հայաստանում: / Հայաստանում եմ հանգստանում:

Հայաստանում? ես հանգստանում: Այո, Հայաստանում: / Հայաստանում եմ հանգստանում:

Որտեղ? ես սպասում: Փողոցում: / Փողոցում եմ սպասում:

Փողոցում? ես սպոաում: Այո, փողոցում: /Փողոցում եմ սպասում:

Link to post
Share on other sites

Аида Суреновна, я перехожу на следующее задание. Тема объясняется очень доступно, пока что я все понимаю.

Ваше задание:

Давай добьем "место".

Որտեղից - откуда?

Как видно, это слово Որտեղ с окончанием ից. Это окончание отложительного (или исходного) падежа.

Ответ на такой вопрос строится с тем же окончанием. См.

Դու որտեղի?ց ես: Դուք որտեղի?ց եք:

Հայաստանից / Արցախից / Բաքվից .... եմ:

Առաջադրանք 1: поставить такие же вопросы и ответить, используя след. имена и / или свои примеры (можно не только во втором лице, например, можно спросить откуда тот или иной таварисч)

Վանաձոր, Հրազդան, Նախիջևան, Ջավախք, Մոսկվա

Ամերիկա, Բեյրութ, Լիբանան, Իրան, Ռուսաստան

Вопрос որտեղից употребляется с такими глаголами, как գալ, վերադառնալ, բերել

Դու որտեղից ես գալիս / վերադառնում?

Առաջադրանք 2. поставь вопросы с этими глаголами. Для ответов можно использовать ինստիտուտ, համալսարան, ռեստորան, բակ и т.д. или географические названия.

Вопрос որտեղից употребляется, как и в других языках, с глаголами со значением "знать"

А.Դու որտեղից գիտես? "Откуда знаешь (о чем-то)?"

Դու որտեղից գիտես, որ Աննուշկան ուզում է հայերեն սովորել?

Դու որտեղից գիտես, որ Ֆլեյմը հայերեն է սովորում:

Դու որտեղից գիտես, որ Թադեուն քննութուն ունի:

Ответом может быть:

Ինքն է ասում: Իմ հարևանն է ասում:

Б. Դու որտեղից ես ճանաչում: "Откуда знаешь (кого-то)?"

Դու որտեղից ես ճանաչում հայրիկին:

Դու որտեղից ես ճանաչում իմ քրոջը:

Դու որտեղից ես ճանաչում նրա եղբորը:

Заметь: чтобы получить "кого" мы берем форму род. пад. и прибавляем артикль!

Ответом может быть:

Միասին ենք աշխատում / սովորում / աշխատանքի գնում:

В. Դու որտեղից ես իմանում (այդ լուրերը)? "Откуда узнаёшь?"

На такой вопрос ответить можно, например, так:

Հայրիկն է ասում, ընկերս է ասում: Или:

Թերթ եմ կարդում: Ինտերնետից եմ իմանում: Кстати, распространяется удачный перевод "интернета" на армягский язык - համացանց

Так что можно сказать համացանցից եմ իմանում:

Առաջադրանք 3. Свои примеры на "откуда знаешь / узнаешь".

Link to post
Share on other sites

Это первая часть выполненного задания.

Առաջադրանք 1:

Դու որտեղի?ց ես: Ես Վրաստաից եմ:

Դուք որտեղի?վ եք: Ես Հայաստանից եմ:

Նարեկը որտեղի?ց է: Նա Վանաձորից է:

Նա որտեղի?ց է: Հրազդանից է:

Դուք որտեղի?ց եք: Նախիջվանից եմ:

Դու որտեղի?ց ես: Ես Մոսկվաից եմ:

Դու որտեղից ես: Լիբանանից եմ:

Առաջադրանք 2:

Դու որտեղի?ց ես գալիս: Ես Ամերիկաից եմ գալիս:

Դուք որտեղի?ց եք վերադառնում: Ես Իրանից եմ վերադառնում:

Դուք որտեղի?ց եք բերեք այս գիրքը: Ես Ռուսաստանից եմ բերեմ այս գիրքը:

Edited by Lea
Link to post
Share on other sites

Аида Суреновна, вы недавно дали мне ссылку на словарь. Сегодня я захотела посмотреть там значения нескольких слов, но не смогла. Я написала слово на армянском в белую строку, а как запросить его перевод? Никаких кнопок нет, никакой реакции на клавишу Enter тоже нет. Раскроете секрет как им пользоваться? :)

Link to post
Share on other sites

И оставшаяся часть задания.

Առաջադրանք 3.

А.Դու որտեղից գիտես? "Откуда знаешь (о чем-то)?"

Դու որտեղից գիտես, որ Աննան այս գիրքն է ունի:

Ինքն է ասում:

Դու որտեղից գիտես, որ ես հայերեն եմ սովորում:

Քւ պապան է ասում:

Դու որտեղից գիտես, որ Նիկան անգլերեն է սովորում:

Ինքն է ասում:

Б. Դու որտեղից ես ճանաչում: "Откуда знаешь (кого-то)?"

Դու որտեղից ես ճանաչում մայրիկին:

Մենք միասին ենք աջխատում:

Դու ոչտեղից ես ճանաչում հորեղբորս:

Մենք միասին ենէ սովորում:

В. Դու որտեղից ես իմանում (այդ լուրերը)? "Откуда узнаёшь?"

Դու որտեղից ես իմանում որ նրան վաղը չեն աջխատում:

Ընկերս է ասում:

Դու որտեղից ես իմանում որ Աննան վերադառնում ե տում:

Նրա հարևանն է ասում:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Դուք որտեղի?ց եք բերեք այս գիրքը: Ես Ռուսաստանից եմ բերեմ այս գիրքը:

И еще, Лея, исправь везде вопросительный знак на армянский ՞. Тогда, когда я набирала эти задания, у меня еще не было возможности нормально набирать и я пользовалась таким транслитом, где не было этого знака.

Link to post
Share on other sites
Аида Суреновна, вы недавно дали мне ссылку на словарь. Сегодня я захотела посмотреть там значения нескольких слов, но не смогла. Я написала слово на армянском в белую строку, а как запросить его перевод? Никаких кнопок нет, никакой реакции на клавишу Enter тоже нет. Раскроете секрет как им пользоваться? :)

Какой секрет? :D

У меня там открывается окно с надписью "введите слово для перевода..." я и ввожу, т.е. набираю и нажимаю "enter" :blush:

Link to post
Share on other sites
А.Դու որտեղից գիտես? "Откуда знаешь (о чем-то)?"

Դու որտեղից գիտես, որ Աննան այս գիրքն է ունի:

Глагол ունի не требует вспомогательного է. Он спрягается окончаниями: ունեմ, ունես, ունի, ունենք и т.д.

Դու որտեղից գիտես, որ ես հայերեն եմ սովորում:

Քւ պապան է ասում:

Б. Դու որտեղից ես ճանաչում: "Откуда знаешь (кого-то)?"

Դու որտեղից ես ճանաչում մայրիկին:

Մենք միասին ենք աջխատում:

Դու ոչտեղից ես ճանաչում հորեղբորս:

Մենք միասին ենէ սովորում:

Դու որտեղից ես իմանում որ Աննան վերադառնում ե տում:

Նրա հարևանն է ասում:

Ты, набирая, проговариваешь? :)

В. Դու որտեղից ես իմանում (այդ լուրերը)? "Откуда узнаёшь?"

Դու որտեղից ես իմանում որ նրան վաղը չեն աջխատում:

Ընկերս է ասում:

Наверно, նրանք (мн. число, да?) չեն աշխատում:

Link to post
Share on other sites

Работа над ошибками

Առաջադրանք 1:

Դու որտեղի՞ց ես: Ես Վրաստաից եմ:

Դուք որտեղի՞վ եք: Ես Հայաստանից եմ:

Նարեկը որտեղի՞ց է: Նա Վանաձորից է:

Նա որտեղի՞ց է: Հրազդանից է:

Դուք որտեղի՞ց եք: Նախիջվանից եմ:

Դու որտեղի՞ց ես: Ես Մոսկվաից եմ:

Դու որտեղի՞ց ես: Լիբանանից եմ:

Առաջադրանք 2:

Դու որտեղի՞ց ես գալիս: Ես Ամերիկաից եմ գալիս:

Դուք որտեղի՞ց եք վերադառնում: Ես Իրանից եմ վերադառնում:

Դուք որտեղի՞ց եք բերում այս գիրքը: Ես Ռուսաստանից եմ բերում այս գիրքը:

Link to post
Share on other sites

Насчет онлайн-словаря я выяснила, что у меня настройки JavaScript какие-то неподходящие для Барарана. Но как их исправить, не знаю пока. У меня строка ввода есть, но на enter никакой реакции.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...