Jump to content

Спектакли Тбилисского Армянского Театра


Recommended Posts

7 июня 2008 года

post-31753-1212472023.jpg

8 июня 2008 года

post-31753-1212472093.jpg

Начало спектаклей в 18-00

Художественный руководитель театра

Армен БАЯНДУРЯН

Мы рады видеть Вас в нашем театре!

Перешлите, пожалуйста, это сообщение своим друзьям и знакомым, проживающим в Тбилиси.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 332
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

post-31753-1212771040.jpg

Коллектив

Тбилисского Государственного

Армянского Драматического Театра

имени Петроса Адамяна

от всей души поздравляет

своего любимого руководителя

Армена Сергеевича БАЯНДУРЯНА

с избранием его депутатом

в Парламент Грузии

и желает ему крепкого здоровья!

Link to post
Share on other sites

.... и хорошего настроения!

post-24268-1212792750.jpg

Link to post
Share on other sites

14 июня 2008 года

post-31753-1212941164.jpg

15 июня 2008 года

post-31753-1212941198.jpg

Начало спектаклей в 18-00

Художественный руководитель театра

Армен БАЯНДУРЯН

Мы рады видеть Вас в нашем театре!

Перешлите, пожалуйста, это сообщение своим друзьям и знакомым, проживающим в Тбилиси.

Link to post
Share on other sites

21 июня 2008 года

post-31753-1213536763.jpg

22 июня 2008 года

post-31753-1213536800.jpg

Начало спектаклей в 18-00

Художественный руководитель театра

Армен БАЯНДУРЯН

Мы рады видеть Вас в нашем театре!

Перешлите, пожалуйста, это сообщение своим друзьям и знакомым, проживающим в Тбилиси.

Link to post
Share on other sites

Закрытие 152-ого театрального сезона

28 июня 2008 года

post-31753-1214174939.jpg

29 июня 2008 года

post-31753-1214174974.jpg

Начало спектаклей в 18-00Художественный руководитель театраАрмен БАЯНДУРЯН

Мы рады видеть Вас в нашем театре!

Перешлите, пожалуйста, это сообщение своим друзьям и знакомым, проживающим в Тбилиси.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Уважаемые Figaro и Hambarcum, заглянула по ссылке " Старые грузинские водевили"... post-24268-1216494068.gif

А. Цагарели

« Оинбаз »

В ролях:

Александр - Р. Мурадян :flower:

Сона - М. Хачоян :flower:

Тигран - Р. Оганесян :clap:

Машико - К. Мелкумова :flower:

post-24268-1216492249.jpg

post-24268-1216492287.jpg

Машико - а разве это не Яна Хачатурян? post-24268-1216494111.gif

К. Бахуташвили

« В старом суде »

Судья - С. Сафарян :clap:

Иван - К. Казарян post-24268-1216494166.gif

Аршак - Р. Оганесян :clap:

Сосиа - Р. Агаджанян :clap:

Кекела - Л. Мкртычян :clap:

post-24268-1216492402.jpg

post-24268-1216492341.jpg

Кекела - Лейла Мкртычян :flower: post-24268-1216494198.gif

post-24268-1216492596.jpg

post-24268-1216492623.jpg

Всех вижу, все замечательно, но где Иван - Карен Казарян, он же Мерзавецкий, пардон Мурзавецкий? :hammer:

Edited by Тереза
Link to post
Share on other sites
Уважаемые Figaro и Hambarcum, заглянула по ссылке " Старые грузинские водевили"...

post-31753-1216507057.jpg

Машико - а разве это не Яна Хачатурян?

Да, совершенно верно, это Яна Хачатурова, она дублер Кристины Мелкумовой по роли

Машико.

post-31753-1216506853.jpg

Всех вижу, все замечательно, но где Иван - Карен Казарян, он же Мерзавецкий, пардон Мурзавецкий?

А вот и Карен Казарян в роли Ивана.

post-31753-1216506869.jpg

Link to post
Share on other sites

Очень хотелось бы видеть его игру в роли Ивана (своеобразный юмор ), жаль, нет возможностей, но исправим надеюсь в ближайшем будущем…

Да и актерский состав практический новый, кроме Роберта Оганесяна и Роберта Агаджаняна.

Лейла Мкртычян тоже старожилка этого спектакля, но в роли Кекела я ее не видела. :rolleyes:

Уверена, что этот традиционный спектакль театра, имеет такой же успех, как и во все времена…

Более того, уверенна, что новый актерский состав вдохнул в «Старые грузинские водевили» свежее дыхание…

Ведь попытка поозорничать, поиграть в забытые временем чувства и эмоции, это искреннее и озорное посвящение…

:serenade: «Չեմո կարգո չեմո ղմերթո շեն սուրաթզե՜ սանթլադ վենթո... :-

дальше не помнюююю՜... :- post-24268-1216539383.gif

աղարավար կացի ՜ ճկվազե.... :-

Լամազեբիիիի՜ս պրեեեե՜զիդենտո, լամազեբիիիի՜ս պրեեեե՜զիդենտո» :-

«Իիիիիիի՜ մեխի կի դագաղարե շենա հաաաաա՜…..» :devil: :lol:

Edited by Тереза
Link to post
Share on other sites
«Չեմո կարգո չեմո ղմերթո շեն սուրաթզե՜ սանթլադ վենթո... :-

дальше не помнюююю՜...

աղարավար կացի ՜ ճկվազե.... :-

Լամազեբիիիի՜ս պրեեեե՜զիդենտո, լամազեբիիիի՜ս պրեեեե՜զիդենտո» :-

«Իիիիիիի՜ մեխի կի դագաղարե շենա հաաաաա՜…..»

Браво, Тереза! Браво!

Լամազեբիիիի՜ս պրեեեե՜զիդենտո!!!

Link to post
Share on other sites

Էս էլ մեր մեծ Թումանյանը՜

post-24268-1216738536.jpg

Լինում է, չի լինում մի ...

post-24268-1216738590.jpg

- Շահ-Մար, ա Շահ-Մար, քու տունը չքանդվի, միամիտ նստել ես: Թագավորը քեզ վրա բարկացել է, մեծ զորքով գալիս է, որ քեզ սպանի, տուն ու տեղդ քանդի, տակն ու վրա անի, ունեցած-չունեցածդ էլ թագավորական գրի: Մի անգամ քեզ մոտ մի վառիկ եմ կերել. էն աղուհացը դեռ չեմ մոռացել:Վազեցի, եկա, որ քեզ իմացնեմ: Շուտ արա, գլխիդ ճարը տես, քանի չի եկել:

— Ի՞նչ անեմ, ուր գնամ, — հարցնում է սարսափած Շահ-Մարը ու տեսնում է, որ ճշմարիտ, հեռվից փոշի բարձրացնելով գալիս է թագավորը:

- Փախի, շուտով ձի նստի փախի, էս երկրից կորի, էլ ետ չնայես:

post-24268-1216738642.jpg

- Հ՞ը, մոզիդ ծախեցի՞ր, - ծիծաղելով հարցնում է խելոք ախպերը:

- Ծախեցի:

- Ո՞ւմ վրա:

- Ավերակի:

- Հետո, փող տվավ:

- Իհարկե տվավ: Դեռ չէր ուզում տա, ամա ձեռիս փետովը որ մի քանի հասցրի, ինչ ուներ՝ առաջիս փռեց: Իմ տասը մանեթը վեր կալա, մնացածն իրենն էր, հենց թողեցի էնպես փռված:

post-24268-1216738700.jpg

- Բ՛ա, որ ասում եմ շաշ ես, չես հավատում. էսքան եղն ու բրինձը միանգամից ինչի՞ համար ես առել բերել, հորդ քե՞լեխն ես տալիս, թե տղիդ հարսանիքն ես անում:

- Ի՞նչ քելեխ, ի՞նչ հարսանիք, այ կնիկ, ի՜նչ ես խոսում, տար պահի, բարեկենդանի համար է:

post-24268-1216738753.jpg

Կիրակոսը մրսել էր, անկողին էր ընկել, տանջվում էր տաքության մեջ։ Հարևանները հիվանդի շուրջը հավաքված օդեն լիքը զրույց էին անում, չիբուխ քաշում։

post-24268-1216738788.jpg

― Տղե՛ք, սա որ քրտնի ոչ, բան չի դառնալ, էկեք սրան մի քարաբաղնիս անենք, ― ծխի միջից առաջարկեց Նեսո բիձեն։

― Հա, էդ խելքս կտրեց, ― հավանություն տվեց մի ուրիշը։

― Դրան էլ ուրիշ ճար չկա, ― ձեն տվին էս ու էն կողմից։

― Կիրակո՜ս...

post-24268-1216738829.jpg

- Հիմի որ ես մարդի գնամ ու մի որդի ունենամ, անունն էլ դնենք Կիկոս. Կիկոսը գա էս ծառին բարձրանա ու վեր ընկնի, քարովը դիպչի մեռնի...

- Վա՜յ, Կիկոս ջան, վա՜յ...

post-24268-1216738858.jpg

Գնացի մարդի,

Ունեցա որդի,

Գդակը պոպոզ

Անունը Կիկոս.

Վեր ելավ ծառին,

Ցած ընկավ քարին...

Վա՜յ Կիկոս ջան,

Վա՜յ որդի ջան...

- Վա՜յ քու մորքուրին, Կիկոս ջան, վա՜յ, – սա էլ է գլխին տալիս ու մյուսների կողքին նստում, ձեն-ձենի տալիս:

post-24268-1216738904.jpg

Բանն ինչ կանեմ՝ կեղտոտ է.

Բամբակը կորիզոտ է:

Մաստակ պիտի, որ ծամեմ,

Կըտերը տիտիկ անեմ,

Անցնողին մըտիկ անեմ.

Ուտեմ, խմեմ,

Մթնի՝ քնեմ:

Վու՛յ, աղչի Փեփել, Կեկել, — ձեն է տալի անբան Հուռին, — որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ՝ կգզե՞ք...

Edited by Тереза
Link to post
Share on other sites

Тереза :flower: :clap:

Link to post
Share on other sites

А вот и Вам ролики... :)

i-426.jpg

i-428.jpg

i-437.jpg

А вот и "Кикос"... :rolleyes:

i-438.jpg

post-24268-1216740960.jpg

Режиссер-постановщик - Левон УЗУНЯН

Художник-постановщик - Малхаз ИОБАШВИЛИ

Художник по костюмам - Светлана ТАРХАНОВА

Музыкальный оформитель - Валерий АМИРАГЯН

Хореограф - Лиана КАШАВАНИДЗЕ

В ролях:

Царь Чах-Чах - Сергей Сафарян

Хитрый Лис - Карен Казарян

Ованес - Ашот Симонян

Шогик - Айкуш Шахбазян

Киракос - Арен Мкртычян

Бездельница Хури - Светлана Тарханова

Егиш - Георгий Кошкелов

Гево - Генрих Петросян

Невеста Варсо - Нека Позоян

Жених Сако - Георгий Сагателян

Дядя Несо - Артур Григорян

Сируш - Лика Оганезова

Нарэ - Яна Хачатурова

Зарэ - Илона Тарханова

:flower: :clap: :up: :yes: :hi:

Edited by Тереза
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 5 weeks later...

post-31753-1220110280.jpg

AZG Armenian Daily #150, 21/08/2008

ТЕАТР ИМЕНИ АДАМЯНА ПРИГЛАШЕН В США И КАНАДУ

Единственный, действующий за пределами Армении Государственный армянский очаг культуры, Тбилисский армянский государственный драматический театр имени Петроса Адамяна в сентябре-октябре отправится на гастроли в города Соединенных Штатов Америки и Канады с многочисленными армянскими общинами. Об этом информирует полученное от «Друзей армянского искусства» сообщение, в котором отмечается, что подобное мероприятие в истории диаспоры организуется впервые.

Драматическому театру имени Адамяна 152 года. Это самый старейший действующий на Кавказе центр культуры, с которым связаны такие имена, как: Габриел Сундукян, Петрос Адамян, Сирануйш, а также имена многих других известных деятелей искусства.

Материал подготовил Акоб Цуликян, Перевод К. И.

Link to post
Share on other sites

Ձեզ բարի ճանապարհ և ստեղծագործական փառք սիրելի Ադամյանցիներ ...

post-24268-1220310051.gifpost-24268-1220310051.gifpost-24268-1220310051.gif

:flag: :hi:

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
— Надо помнить, что театр не что-то извне. Он частица жизни народа.

Тереза, вспомни, в нашем театре работал очень даровитый актер Алик Осипов, с ним было очень интересно работать. Лет пять назад, по семейным обстоятельствам, он выехал в США и сейчас живет в Ню-Йорке. Но недавно он прислал в театр очень трогательное письмо. Всем театром читали его и аж... мурашки по телу... Прочитай его, может в нем есть ответ на твой вопрос - Есть ли у театра будущее?...

post-31753-1221682384.jpg

У нас ночь... я за компьютером... и захотелось поделиться с моим театром.

Даже не знаю с чего начать...

Скучаю.

Скучаю по сцене!

Ностальгия просто душит.

Сегодня звонил друзьям из театра... у всех телефоны были отключены. Наверное они уехали на гастроли... Не важно куда.

Вспоминаю сцену, репетиции, зрителей довольных и не очень, лица актеров в полумраке за кулисами... это неповторимое чувство волнения перед выходом на сцену. Вспоминаю все это и кажется, что все это происходило не со мной, как будто это рассказ о ком-то другом счастливом человеке.

Этого чувства не понять, если не испытал тех волнующих минут до начала спектакля... и во время поклона, когда... пытаюсь подобрать определение этому состоянию, но не могу. Это неописуемое чувство. И мне кажется мало стоять на сцене, надо любить ее, обожать, беречь.

Я бы хотел сейчас оказаться за кулисами, зная что через несколько минут мне надо выходить и... я не предполагал, что разлука со сценой окажется столь невыносимой. Столь тяжелой. Это хуже любого наркотика.

Я не знаю, оставил ли я сцену навсегда, или когда-нибудь вернусь к ней. Это как во сне.

Я не предполагал, что буду скучать по людям, которые мне не особо нравились, но я скучаю, скучаю только по тому, что это и есть театр, со своим хорошим и плохим, веселым и грустным, чистым и грязным.

"Bemi toze, toz chi!"

Теперь я понял эти слова лучше чем когда либо. Сцена не может быть грязной. Все исчезает когда начинается спектакль. Никого не волнует пыль на сцене, пята на полу или нехорошо покрашенная стена. Все это становится настолько ничтожно малым и не важным... на полтора или два часа.

Не знаю, бросил ли я сцену навсегда или нет, но эти минуты проведенные на ней останутся навсегда со мной.

Благодарить судьбу за то, что она мне позволила испытать все это или нет... за то, что отобрала это у меня... Конечно выбор был сделан мной. Конечно! Выбор... сделан... в погоне за...

Разве что-то может быть лучше, когда от того, что тебе доставляет столько удовольствия, люди получают свою долю этой эмоции.

Сейчас закричу!!!........

Часто пересматриваю фотографии со спектаклей... ком в горле становиться.

Дорогой ТЕАТР, огромное тебе спасибо!!!

С бесконечной и чистой любовью, навеки Твой навеки,

Александр Мармаров,

Заза Накашидзе,

Самсон,

Чарли,

Тигран,

Марин Мирою,

Avak Ehpair

и конечно же Сейран!

Link to post
Share on other sites

Боже милосердный, мой Друг Figaro! :girlkiss:

post-24268-1221696887.gif

Театр... Господи, сколько сломанных судеб, похороненных самолюбий, изуродованных жизней…

И все равно каждый год в эту коварную, прекрасную жизнь бросаются все новые и новые, молодые, талантливые…

Кто может сказать, что ждет их за такими желанными кулисами…

Мдааа, тихий крик души однако ... поделился наш Алик своими переживаниями…

А все - таки актер - это удивительное существо… можно смело сказать - обречен на жизнь в театре…

Прикован к нему… Это сладкая и трагическая зависимость…

Актерская профессия самая зависимая на свете…

Практический зависит от всего: от режиссера, от мизерной зарплаты, на которую нужно не только как-то прожить, но ещё и выглядеть соответственно…

Зависит, в конце концов, от Господина Случая...

И как невероятно трудно в этой бесконечной цепи зависимости сохранить себя… сохранить надежду… сохранить желание… а главное - способность работать…

Мой Друг Figaro, и вот, каждый раз, открывая раздел Cinema and Theater, я задумываюсь, о чем рассказать сегодня и главное как…

Ну как можно вообще рассказать о театре… :rolleyes:

Не знаю…

Как описать лунный луч, пробивающийся через тончайшую тюлевую ткань… :rolleyes:

Не знаю…

Как передать очарование южного проливного дождя… :rolleyes:

Не знаю…

Как рассказать о старых программках и афишах, хранящихся десятилетиями как самые дорогие сокровища… :rolleyes:

Не знаю…

Как рассказать о десятках фотографий, где время остановилось, поймав, как в клетку, молодость, красоту, успех… :rolleyes: Не знаю…

И главное - молодость, когда кажется, что все еще впереди - роли, поклонники, слава… :)

И что вообще остается после того, как спектакль сыгран, зрители разошлись по домам, а актер сидит в гримерке и смотрит на себя в зеркало, которое безжалостно отражает прожитые годы, роли, судьбы…

Что это за профессия такая, не оставляющая ничего материального…лишь эфемерный момент ощущения, что вот она, прекрасная, непостижимая жизнь, до которой так хочется дотронуться, но вот погасли софиты, прошелестел занавес, и все чудо закончилось.

И что осталось?

Осталась тревога…

Остались мысли…

Мысли, которые не дают уснуть…

Просто мысли, которые действительно интересно реализовать…

Что мир безумен… и что выразить это безумие твоих героев через человеческую боль ради того, чтобы боли и беды стало меньше, - безумие это, и высшая цель всех создателей… и мало кто об этом догадывается мой Друг…

Безумие, безумие…

Да безумие, безумие необходимое, чтоб говорить о любви… ибо "человек - существо бесконечно непонятное для другого человека" и это правда!

О любви можно говорить только перед лицом Бога, но не перед лицом законов, разума, морали, природы… и это тоже, правда!

И вчера весь вечер, мой милосердный Друг Figaro, в голове крутились знаменитые Пастернаковские стихи:

О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью - убивают,

Нахлынут горлом и убьют!

Ну, вот может совсем свихнулась, подумала я между делом… :lol:

Ведь впервые за последние годы поймала себя на пронзительной мысли, что действительно скучаю по Театру и ТЕАТРУ ВООБЩЕ …

Нет, нет, это хороший признак, разумеется, подумала, вздохнула, и опустила глаза…

Человек я упорный… постоянно ищу способ для самореализации…

Не выходит что-то одно, затеваю другое… и иду по жизни, смеясь мой Друг Figaro! Театр...

post-24268-1221696887.gif

Link to post
Share on other sites
Человек я упорный… постоянно ищу способ для самореализации…

Не выходит что-то одно, затеваю другое… и иду по жизни, смеясь мой Друг Figaro! Театр...

Читал твои строки и тоже почему то вспомнились стихи Пастернака

Прошу простить. Я сожалею.

Я не смогу. Я не приду.

Но мысленно - на юбилее,

В оставленном седьмом ряду.

Стою и радуюсь, и плачу,

И подходящих слов ищу,

Кричу любые наудачу,

И без конца рукоплещу.

Смягчается времен суровость,

Теряют новизну слова.

Талант - единственная новость,

Которая всегда нова.

Меняются репертуары,

Стареет жизни ералаш.

Нельзя привыкнуть только к дару,

Когда он так велик, как ваш.

Он опрокинул все расчеты

И молодеет с каждым днем,

Есть сверхъестественное что-то

И что-то колдовское в нем.

Для вас в мечтах писал островский

И вас предвосхищал в ролях,

Для вас воздвиг свой мир московский

Доносчиц, приживалок, свах.

Движеньем кисти и предплечья,

Ужимкой, речью нараспев

Воскрешено замоскворечье

Святых и грешниц, старых дев.

Вы - подлинность, вы - обаянье,

Вы вдохновение само.

Об этом всем на расстояньи

Пусть скажет вам мое письмо.

Edited by Figaro
Link to post
Share on other sites

- Այո՜՜՜՜՜

post-24268-1221743930.gif

Մարի Մադլեն Լեաուանկ`

........... post-24268-1221743956.gif

Link to post
Share on other sites

- Как вы догадались мсье? Плувенез-Моедэк, в Бретани...

post-24268-1221764057.jpg

:rolleyes:

post-24268-1221761791.jpg

Edited by Тереза
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...