Vitaminka

Vitaminka

234 posts in this topic

-Ու՞ր է հայրդ գնում:

-Փողոց:

-Հայրս փողոց է գնում:

Во-первых, произнеси много раз փողոց с придыханием "փ". (Родственники проверят, получается или нет). Во-вторых, это не равнозначно русск. "отец выходит на улицу". По-русски это может означать "просто выходит". По-арм. это именно на улицу (не во двор, не в парк, не в огород и т.д.)

-Քույրդ ինստիտու՞տ է մեկնում:

-Այո, ինստիտուտ:

-Այո, քույրս ինստիտուտ է մեկնում:

-Քույ՞րդ է ինստիտուտ մեկնում:

-Այո, քույրս:

-Այո, քույրս է ինստիտուտ ...нужен смысловой глагол

-Քույրդ մեկնու՞մ է ինստիտուտ:

-Այո, մեկնում է:

-Այո, քույրս մեկնում է ինստիտուտ

Глаголом մեկնել лучше отправляться куда-нибудь в другой (далекий) город, в другую страну, в долгое путешествие, в длительную командировку, а в институт ... :/ не очень.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Глаголом մեկնել лучше отправляться куда-нибудь в другой (далекий) город, в другую страну, в долгое путешествие, в длительную командировку, а в институт ... :/ не очень.

Понятно...тогда так, наверное:

-Քույրդ ինստիտու՞տ է գնում:

-Այո, ինստիտուտ:

-Այո, քույրս ինստիտուտ է գնում:

-Քույ՞րդ է ինստիտուտ գնում:

-Այո, քույրս:

-Այո, քույրս է ինստիտուտ գնում:

-Քույրդ գնու՞մ է ինստիտուտ:

-Այո, գնում է:

-Այո, քույրս գնում է ինստիտուտ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Напомню:

Обстоятельства места

Место действия, т.е. "где" оформляется при помощи окончания -ում:

Эти обстоятельства отвечают на вопрос որտեղ?

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

ապրել - жить

սովորել - учиться

աշխատել - работать

սպասել - ждать

խաղալ - играть

հանգստանալ - отдыхать

զբոսնել - гулять

-Որտե՞ղ եք ապրում:

-Ռուսաստանում:

-Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Դու՞ք եք Ռուսաստանում ապրում:

-Այո, մենք:

-Այո, մենք ենք Ռուսաստանում ապրում:

-Ռուսաստա՞նում եք ապրում:

-Այո, Ռուսաստանում:

-Այո, Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Նա դպրո՞ցում է սովորում:

-Այո, դպրոցում:

-Այո, դպրոցում է սովորում:

-Նա՞ է դպրոցում սովորում:

-Այո, նա:

-Այո, նա է դպրոցում սովորում:

-Նա սովորու՞մ է դպրոցում:

-Ոչ, աշխատում է:

-Ոչ, նա աշխատում է դպրոցում:

-Եղբա՞յրդ է Արցախում աշխատում:

-Այո, եղբայրս:

-Այո, եղբայրս է Արցախում աշխատում:

-Եղբայրդ Արցա՞խում է աշխատում:

-Այո, Արցախում:

-Այո, եղբայրս Արցախում է աշխատում:

-Եղբայրդ աշխատու՞մ է Արցախում:

-Այո, աշխատում է:

-Այո, եղբայրս աշխատում է Արցախում:

-Երեխադ փողո՞ցում է խաղում:

-Այո, փողոցում:

-Այո, երեխաս փողոցում է խաղում:

-Երեխադ խա՞ղում է փողոցում:

-Այո, խաղում է:

-Այո, երեխաս խաղում է փողոցում:

-Որտե՞ղ ես հանգստանում:

-Հայաստանում:

-Հայաստանում եմ հանգստանում:

-Բա՞կում ես զբոսնում:

-Այո, բակում:

-Այո, բակում եմ զբոսնում:

-Դու՞ ես բակում զբոսնում:

-Այո, ես:

-Այո, ես եմ բակում զբոսնում:

Share this post


Link to post
Share on other sites
-Ռուսաստա՞նում եք ապրում:

-Այո, Ռուսաստանում:

-Այո, Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Նա դպրո՞ցում է սովորում:

-Այո, դպրոցում:

-Այո, դպրոցում է սովորում:

-Եղբայրդ Արցա՞խում է աշխատում:

-Այո, Արցախում:

-Այո, եղբայրս Արցախում է աշխատում:

-Երեխադ փողո՞ցում է խաղում:

-Այո, փողոցում:

-Այո, երեխաս փողոցում է խաղում:

-Երեխադ խա՞ղում է փողոցում:

-Այո, խաղում է:

-Այո, երեխաս խաղում է փողոցում:

-Բա՞կում ես զբոսնում:

-Այո, բակում:

-Այո, բակում եմ զբոսնում:

Угу. Только вопросительный знак на последнем слоге Բակու՞մ и т.д.

И кстати, Атифа спрашивала, где на клавиатуре этот знак. Поможешь ей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно - вопрос над последним слогом ВСЕГДА.

Ну наконец-то нет ошибок!!! Это я сама все, без помощи мужа и свекрови написала!!!Ура :flag:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Որտեղից - откуда?

Как видно, это слово Որտեղ с окончанием ից. Это окончание отложительного (или исходного) падежа.

Ответ на такой вопрос строится с тем же окончанием. См.

Դու որտեղի?ց ես: Դուք որտեղի?ց եք:

Հայաստանից / Արցախից / Բաքվից .... եմ:

Առաջադրանք 1: поставить такие же вопросы и ответить, используя след. имена и / или свои примеры (можно не только во втором лице, например, можно спросить откуда тот или иной таварисч)

Վանաձոր, Հրազդան, Նախիջևան, Ջավախք, Մոսկվա

Ամերիկա, Բեյրութ, Լիբանան, Իրան, Ռուսաստան

-Դու որտեղի՞ց ես:

-Ռուսաստանից եմ:

-Հայրդ որտեղի՞ց է:

-Մոսկվայից է:

-Այդ մարդը որտեղի՞ց է:

-Հայաստամից է:

-Դուք որտեղի՞ց եք:

-Մարդակերտից ենք:

-Ամուսինդ որտեղի՞ց է:

-Արցախից է:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вопрос որտեղից употребляется с такими глаголами, как գալ, վերադառնալ, բերել

Դու որտեղից ես գալիս / վերադառնում?

Առաջադրանք 2. поставь вопросы с этими глаголами. Для ответов можно использовать ինստիտուտ, համալսարան, ռեստորան, բակ и т.д. или географические названия.

-Քույրդ որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Ինստիտուտէց վերադարնում է:

-Դու որտեղի՞ց ես գալիս:

-Դպրոցից գալիս եմ:

-Քո մայրը որտեղի՞ց է վերադարնում :

-Ռեստորանից վերադարնում է:

-Նրանք որտեղի՞ց են մեկնում:

-Հայասրանից մեկնում են:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից գալիս եմ:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց մեկնում է:

-Մոսկվայից մեկնում է:

-Նա որտեղի՞ց վերադարնում է:

-Արցախից վերադարնում է:

Вопрос որտեղից употребляется, как и в других языках, с глаголами со значением "знать"

А.Դու որտեղից գիտես? "Откуда знаешь (о чем-то)?"

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ Կետրինը գալիս է Հայաստան:

-Եդգարոն է ասում:

-Նա որտեղի՞ց գիտի, որ ես ապրում եմ Ռուսաստան:

-Մայրդ է ասում:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց գիտի, որ հայրս մեկնում է Արցախ:

-Ես եմ ասում:

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ ես այստեղ եմ:

-Ատիֆամ է ասում:

-Նրաեք որտեղի՞ց գիտեն, որ մենք գալիս ենք ինստիտուտը:

-Հարևանդ է ասում:

-Դուք որտեղի՞ց գիտեք, որ քույրս վերադարնում է տուն:

-Հորաքույրդ է ասում:

Б. Դու որտեղից ես ճանաչում: "Откуда знаешь (кого-то)?"

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում Գևորգին:

-Դպրոցից եմ ճանաչում:

-Քույրդ որտեղի՞ց է ճանաչում իմ եղբորը:

-Միասին են սովորում:

-Դուք որտեղի՞ց եք ճանաչում իմ ամուսնուն:

-Համալսարանից եմ ճանաչում:

-Նրանք որտեղի՞ց են ճանաչում քեզ:

-Միասին ենք աշխատում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում իմ մորը:

-Աշխատանկից եմ ճանաչում:

В. Դու որտեղից ես իմանում (այդ լուրերը)? "Откуда узнаёшь?"

-Դու որտեղի՞ց ես իմանում լուրեր:

-Հեռուստացույց եմ նայում:

-Հայրդ որտեղի՞ց է իմանում այդ բամբասանքը: (բամբասանք - сплетня)

-Հարևաններից:

-Դուք որտեղի՞ց եք իմանում եղանակի մասին: (եղանակ - погода)

-Քերքերից:

-Նրանք որտեղի՞ց են իմանում դասացուցակը: (դասացուցակ - расписание уроков)

-Դասատուն է ասում:

Иногда мне кажется, что армянскую раскладку на клавиатуре я знаю уже лучше, чем русскую...и буквы путать начинаю - писала тут записку старшему ребенку в школу и вместо "е" чуть не написала "ե" :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
-Քույրդ որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Ինստիտուտից է վերադառնում:

-Դու որտեղի՞ց ես գալիս:

-Դպրոցից եմ գալիս :

-Քո մայրը որտեղի՞ց է վերադառնում :

-Ռեստորանից է վերադառնում :

-Նրանք որտեղի՞ց են մեկնում:

-Հայաստանից են մեկնում:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից գալիս եմ: сама исправишь порядок слов?

-Եղբայրդ որտեղի՞ց մեկնում է: сама исправишь порядок слов?

-Մոսկվայից մեկնում է: сама исправишь порядок слов?

-Նա որտեղի՞ց վերադառնում է: сама исправишь порядок слов?

-Արցախից վերադառնում է: сама исправишь порядок слов?

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ Կետրինը գալիս է Հայաստան:

-Եդգարոն է ասում:

-Նա որտեղի՞ց գիտի, որ ես ապրում եմ Ռուսաստանում:

-Մայրդ է ասում: :yes:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց գիտի, որ հայրս մեկնում է Արցախ:

-Ես եմ ասում: :yes:

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ ես այստեղ եմ:

-Ատիֆան է ասում: :yes:

-Նրաեք որտեղի՞ց գիտեն, որ մենք գալիս ենք ինստիտուտը:

-Հարևանդ է ասում: :yes:

-Դուք որտեղի՞ց գիտեք, որ քույրս վերադառնում է տուն:

-Հորաքույրդ է ասում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում Գևորգին:

-Դպրոցից եմ ճանաչում:

-Քույրդ որտեղի՞ց է ճանաչում իմ եղբորը:

-Միասին են սովորում:

-Դուք որտեղի՞ց եք ճանաչում իմ ամուսնուն:

-Համալսարանից եմ ճանաչում:

-Նրանք որտեղի՞ց են ճանաչում քեզ:

-Միասին ենք աշխատում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում իմ մորը:

-Աշխատանքից եմ ճանաչում:

-Դու որտեղի՞ց ես իմանում լուրեր:

-Հեռուստացույց եմ նայում:

-Հայրդ որտեղի՞ց է իմանում այդ բամբասանքը: (բամբասանք - сплетня)

-Հարևաններից:

-Դուք որտեղի՞ց եք իմանում եղանակի մասին: (եղանակ - погода)

-Թերթերից:

-Նրանք որտեղի՞ց են իմանում դասացուցակը: (դասացուցակ - расписание уроков)

-Դասատուն է ասում:

Иногда мне кажется, что армянскую раскладку на клавиатуре я знаю уже лучше, чем русскую...и буквы путать начинаю - писала тут записку старшему ребенку в школу и вместо "е" чуть не написала "ե" :)

Если а предложении есть вопросительное слово, то оно перетягивает на себя смысловую нагрузку, т.е. логическое ударение. Тогда и в ответе необходимо выделить тот элемент, на который направлен вопрос. :flower:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если а предложении есть вопросительное слово, то оно перетягивает на себя смысловую нагрузку, т.е. логическое ударение. Тогда и в ответе необходимо выделить тот элемент, на который направлен вопрос. :flower:

Да-да-да...сейчас все исправлю :blush: И как обычно - очепятки :( .

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց է մեկնում:

-Մոսկվայից է մեկնում:

-Նա որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Արցախից է վերադառնում:

Вот так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да-да-да...сейчас все исправлю :blush: И как обычно - очепятки :( .

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց է մեկնում:

-Մոսկվայից է մեկնում:

-Նա որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Արցախից է վերադառնում:

Вот так?

:yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vitaminka, зашла к тебе насчет склонений, :bye: и вот увидила обшибочку.... может у меня обман зрения..... :blink:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս: получается спрашивают у вас, и отвечать должны "мы"...

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

Ну да ладно.....

Не знаю как ты, а я 3 ночь зависаю на этой странице http://hayeren.hayastan.com/uch8.html и не могу до конца ничего понять.... :wallbash:

Я в своей теме поназадавала вопросов, если не трудно - почитай, может ты разобралась уже..... :flower:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я в своей теме поназадавала вопросов, если не трудно - почитай, может ты разобралась уже..... :flower:

нет, не получится, у меня там полтергейст :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vitaminka, зашла к тебе насчет склонений, :bye: и вот увидила обшибочку.... может у меня обман зрения..... :blink:

QUOTE (Vitaminka @ Nov 11 2008, 16:39) post_snapback.gif-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս: получается спрашивают у вас, и отвечать должны "мы"...

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

Тут у меня "ВЫ" в смысле уважительного вопроса, ну к кому-то на Вы обращаемся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то меня накрыло...Аида Суреновна, скажите, я заговорю когда-нибудь по армянски? :cry: ?? Вот задания делаю, ошибки исправляю, все понимаю (пока :huh: ) и останавливаться не собираюсь. Мне свекровь говорит: "Надо разговаривать!" Но мне пока до разговоров далеко...кажется... Как говорить-то? Словарный запас копить... Эх...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что-то меня накрыло...Аида Суреновна, скажите, я заговорю когда-нибудь по армянски? :cry: ?? Вот задания делаю, ошибки исправляю, все понимаю (пока :huh: ) и останавливаться не собираюсь. Мне свекровь говорит: "Надо разговаривать!" Но мне пока до разговоров далеко...кажется... Как говорить-то? Словарный запас копить... Эх...

Извините, что влезла опять... :blush: но я хочу сказать: Витаминчик, ты что? конечно, заговоришь!!! знаешь как я разговариваю... это аншлаг просто каждый раз, когда я открываю рот и говорю по-армянски...У меня есть друг Севак, он иногда специально звонит мне, чтобы посмеяться как я пытаюсь связать какие-то слова в фразы, в перемешку с русскими словами, получается полная каша, но именно в такие моменты, когда у меня кипит мозг, вспоминая все, что я знаю,у меня появляется ощущение, что я действительно говорю по-армянски... пускай не правильно... но меня понимают!!! :up: Знаешь, бывает иногда мы разговариваем по телефону, а я сижу за компьютером и лазаю в бараране (это электронный словарь) и ищу все слова, которые не знаю и говорю ему... а он ржет! правда, он смеется надо мной!!! меня это обижает иногда, но я не обращаю внимания... потому что надо же на ком-то тренироваться....Ты представь, тебе даже если на самом ломанном русском скажут что-то ты ведь все равно с горем попалам поймешь.. Так же и тут, поймут тебя в любом случае, другое дело правильно ты сказала или нет, это тебя уже поправят... Ты может быть еще стесняешься немного, это нормально! я вот, например, Севаку могу любую чушь сказать, а вот другие подруги и друзья у меня есть армяне, с ними реже общаемся, к сожалению...вот с ними мне неловко как-то разговаривать по-армянски, я все время думаю что сказать, а правильно ли я скажу... потому что я их как-то уважаю что ли и стесняюсь.... странно, да? но, в любом случае надо себя перебарывать, попробуй просто общаться как-то немного в шутку что-ли сначала, кидать какие-нибудь фразочки, как бы весело так, с улыбкой, это легче, по себе знаю, чем когда ты пытаешься серьезно что то сказать, построить фразу... тогда сразу замыкаешься...

Ой, полет мысли :offtopic: , все,закругляюсь! надеюсь, я тебя немного вдохновила :flower: . Ты молодец, учись дальше и все постепенно получится!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Atifa, пасибки :) Вчера последовала твоему совету:) Домашние в восторге и мне приятно. Мне свекровь яблоко протягивает, а я ей Չե-չե, ես ուցում չեմ: И так приятно :)))

:offtopic: Прекращаю распускать нюни и с новыми силами за учебу, а по вечерам буду развлекать своих армян их родным языком в моем оригинальном исолнении :flag3d: .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ես ուզում չեմ:

Даже тут умудрилась ошибку сделать :wallbash:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Առաջադրանք 1. составьте такие словосочетания из слов верхней и нижней строк, которыми можно заполнить пробелы в приведенных предложениях:

գառ, դուռ, թոռ, լեռ, մուկ,, նուռ, շուն, տուն

անուն, գինի, գույն, դուռ, խորոված, նկար, պոչ, տեր

Share this post


Link to post
Share on other sites
1.Այս շունը տեր ունի? Ով է այս շան տերը?

2. - ՈՒզում ես գառան խորովածը? здесь определенный артикль необязателен :)

- Այո, ուզում եմ, ես գառան խորորվածը սիրում եմ: здесь определенный артикль необязателен :) (см. пример №7)

3.Կատյայի լուսամուտի և դռան գույնը սպիտակ է:

4. Արամիսն արդեն պապիկ է: Շնորհավոր, Արամիս: Իսկ ինչ է ձեր թոռան անունը?

5. - Սա Արարատն է? - Ոչ, սա Արագած լեռան նկարն է:

6. - Դու ասում ես` ոչ? - ՈՒտես մկան պոչ:

7. - Դուք խոզի խորոված եք ուզում, թե գառան խորոված?

8. Մեր տան դուռը բաց է:

:flag:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Առաջադրանք 2.

А у вас какие примеры?

- Սա գարնան ծաղիկն է: Вот здесь нужен ли артикль? Дома говорят, что не надо...

- Ես չեմ սիրում ճկան յուղ:

- Այս մանկան անունը Գևորգ է:

- Նռան գույնը կարմիր է:

- Ամռան արևը շատ կարճ է:

- Ճմռան օրերը շատ կարճ են:

- Սա թոռանս խաղալիքն է:

И еще один вопрос: в чем разница между սա и այս?

Edited by Vitaminka

Share this post


Link to post
Share on other sites
- Սա գարնան ծաղիկն է: Вот здесь нужен ли артикль? Дома говорят, что не надо...

- Ես չեմ սիրում ճկան յուղ:

- Այս մանկան անունը Գևորգ է:

- Նռան գույնը կարմիր է:

- Ամռան արևը շատ կարճ է:

- Ճմռան օրերը շատ կարճ են:

- Սա թոռանս խաղալիքն է:

Правильно говорят. См. здесь

Обрати внимание на следующее замечание:

Слово, сопровождаемое существительным в родительном падеже, показывающим принадлежность (как и притяжательное местоимение), употребляется с определенным артиклем.

В выражении գարնան ծաղիկ "գարնան" это характеристика цветка. Характеризация предмета не делает его единственно возможным в данной ситуации. Спроси еще у Atifa, она, кажется, поняла, сможет объяснить получше. :)

Эти две буквы все путают: Ձ ձ и Ճ ճ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now