Jump to content

Recommended Posts

  • Replies 233
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Я только что заметила, что проскочила задание про множественное число ... Дети кругом :) , да еще невнимательность моя... Буду наверстывать.

Link to post
Share on other sites

Наконец-то я добарлась до компьютера. Старший ребенок опять заболел и прочно занял наш общий ноутбук :blink: . Еле-еле договорилась пустить меня на часок.

Задание 1. Приведи несколько своих примеров таких словосочетаний:

հայրիկ+ի լուսամուտ+ը

հայրիկ+ի լուսամուտ+ի գույն+ը

Մայրիկի սենյակը - Комната мамы

Երեխաի խաղալիքը - Игрушка ребенка

Եղբայրի շալվարը - Брюки брата

Հայրիկի գավաթը - Кружка папы

Մայրիկի սենյակի դուռը - Дверь комнаты мамы

Մաշաի մայրիկի պայուսակի - Сумка мамы Маши

Կարենի ավտոի անիվը - Колесо машины Карена

Արամի տատիկի նկարը - Картина бабушки Арама

Задание 2. Составь несколько минидиалогов по образцу: (заметь варианты ответа - от самого краткого до полного "ученического")

-Սա ու?մ տունն է: или -ՈՒ?մ տունն է սա:

-Հայրիկի: (1)

-Հայրիկի տունը: (2)

-Հայրիկի տունն է: (3)

-Սա հայրիկի տունն է: (4)

- Սա ու՞մ շունն է: или - Ու՞մ մունն է սա: (Это чья собака?)

- Արամի: (Арама)

- Արամի շունը: (Собака Арама)

- Արամի շունն է: (Собака Арама)

- Սա Արամի շունն է: (Это собака Арама)

- Սա ու՞մ կաշիկներն են: или - Ու՞մ կաշիկներն են սա: (Это чьи ботинки?)

- Դիմաի: (Димы)

- Դիմաի կաշիկները: (Ботинки Димы)

- Դիմաի կաշիկներն են: (Ботинки Димы)

- Սա Դիմաի կաշիկներն են: (Это ботинки Димы)

- Սա ու՞մ նվերն է: или - Ու՞մ նվերն է սա: (Это чей подарок?)

- Դավիդի: (Давида)

- Դավիդի նվերը: (Подарок Давида)

- Դավիդի նվերն է: (Подарок Давида)

- Սա Դավիդի նվերն է: (Это подарок Давида)

- Սա ու՞մ գիրքն է: или - Ու՞մ գիրքն է սա: (Это чья книга?)

- Լուսինեի: (Лусине)

- Լուսինեի գիրքը: (Книга Лусине)

- Լուսինեի գիրքն է: (Книга Лусине)

- Սա Լուսինեի գիրքն է: (Эта книга Лусине)

- Սա ու՞մ մատանին է: или - Ու՞մ մատանին է սա: (Это чей перстень?)

- Իրաի: (Иры)

- Իրաի նատանին: (Перстень Иры)

- Իրաի մատանին է: (Перстень Иры)

- Սա Իրաի մատանին է: (Это перстень Иры)

- Սա ու՞մ տետրն է: или - Ու՞մ տետրն է սա: (Это чья тетрадь?)

- Մաշաի: (Маши)

- Մաշաի տետրը: (Тетрадь Маши)

- Մաշաի տետրն է: (Тетрадь Маши)

- Սա Մաշաի տետրն է: (Эта тетрадь Маши)

- Սա ու՞մ լուսանուտն է: или - Ու՞մ լուսամուտն է սա: (Это чье окно?)

- Սուրենի: (Сурена)

- Սուրենի լուսամուտը: (Окно Сурена)

- Սուրենի լուսամուտն է: (Окно Сурена)

- Սա Սուրենի լուսամուտն է: (Это окно Сурена)

Link to post
Share on other sites
Наконец-то я добарлась до компьютера. Старший ребенок опять заболел и прочно занял наш общий ноутбук :blink: . Еле-еле договорилась пустить меня на часок.

Ой-ой-ой! :ill: Выздаравливайте! :doctor:

Երեխայի խաղալիքը - Игрушка ребенка

Եղբայրի շալվարը - Брюки брата

Հայրիկի գավաթը - Кружка папы

Մաշայի մայրիկի պայուսակը - Сумка мамы Маши

Կարենի ավտոյի անիվը - Колесо машины Карена

См. http://hayeren.hayastan.com/uch8.html

Окончание родительного падежа, как правило, просто прибавляется к существительному. Например, Նարինեի. Но если существительное заканчивается на гласный -ա или -ո, тогда между основой и окончанием пишется полугласный -յ-: -այի, -ոյի. Например, Աննայի, տղայի, Կարոյի, Մարոյի и т.д.

Очапятки :)

- Սա ու՞մ շունն է: или - Ու՞մ շունն է սա: (Это чья собака?)

- Արամի: (Арама)

- Արամի շունը: (Собака Арама)

- Արամի շունն է: (Собака Арама)

- Սա Արամի շունն է: (Это собака Арама)

- Սա ու՞մ կոշիկներն են: или - Ու՞մ կոշիկներն են սա: (Это чьи ботинки?)

- Դիմաի: (Димы) сама исправишь?

- Դիմաի կոշիկները: (Ботинки Димы)

- Դիմաի կոշիկներն են: (Ботинки Димы)

- Սա Դիմաի կոշիկներն են: (Это ботинки Димы)

- Սա ու՞մ նվերն է: или - Ու՞մ նվերն է սա: (Это чей подарок?)

- Դավիդի: (Давида)

- Դավիդի նվերը: (Подарок Давида)

- Դավիդի նվերն է: (Подарок Давида)

- Սա Դավիդի նվերն է: (Это подарок Давида)

- Սա ու՞մ մատանին է: или - Ու՞մ մատանին է սա: (Это чей перстень?)

- Իրաի: (Иры) сама исправишь?

- Իրաի մատանին: (Перстень Иры)

- Իրաի մատանին է: (Перстень Иры)

- Սա Իրաի մատանին է: (Это перстень Иры)

- Սա ու՞մ տետրն է: или - Ու՞մ տետրն է սա: (Это чья тетрадь?)

- Մաշաի: (Маши) сама исправишь?

- Մաշաի տետրը: (Тетрадь Маши)

- Մաշաի տետրն է: (Тетрадь Маши)

- Սա Մաշաի տետրն է: (Эта тетрадь Маши)

- Սա ու՞մ լուսամուտն է: или - Ու՞մ լուսամուտն է սա: (Это чье окно?)

- Սուրենի: (Сурена)

- Սուրենի լուսամուտը: (Окно Сурена)

- Սուրենի լուսամուտն է: (Окно Сурена)

- Սա Սուրենի լուսամուտն է: (Это окно Сурена)

1. Давид по-армянски пишется через թ - Դավիթ.

2. Եղբայր склоняется по-другому,

а в целом, :clap:

Link to post
Share on other sites

Итак работа над ошибками :blush: :

Դիմաի: (Димы) сама исправишь?

- Դիմայի:

Իրաի: (Иры) сама исправишь?

- Իրայի:

- Մաշաի: (Маши) сама исправишь?

- Մաշայի:

Давид по-армянски пишется через թ - Դավիթ.

Это я уже вчера поняла, но поздно, когда читала диалог Леонардо и Лизы :D . Моего племянника зовут Давид, хоть буду теперь знать как его имя правильно пишется.

Եղբայր склоняется по-другому,

А как? Я что-то проморгала или это мы будем проходить позже?

Аида Суреновна, вот здесь http://hayeren.hayastan.com/uch8.html ТАК много всего :blink: . Мы пока только склонение на -ի рассматриваем? А то я как глянула, так волосы дыбом встали...

Link to post
Share on other sites
А как? Я что-то проморгала или это мы будем проходить позже?

Да, скоро будут братья и сестры. Там дальше, в первом уроке.

Аида Суреновна, вот здесь http://hayeren.hayastan.com/uch8.html ТАК много всего :blink: . Мы пока только склонение на -ի рассматриваем? А то я как глянула, так волосы дыбом встали...

Спокойно, без паники! Вон сколько людей этот материал осилил: Катя, Ксенита, ЭдгаРо, Моргана, Аракел! :flag:

Link to post
Share on other sites
Задание 1. Допиши (отрицательные) ответы:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու այստեղ ձի ես տեսնում? Ինչու ես հայերեն սովորում, դու հայ ես, Լիզա?

Լիցա. - Ոչ, ես չեմ տեսնում այստեղ ձի:

- Ոչ, ես հայ չեմ:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Քո հայրը քեզ Եղիսաբեթ է ասում?

Լիցա. - Ոչ, իմ հայրը չի ասում Եղիզաբեք:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լիզա, այստեղ նայիր: Այլապես կանչում եմ քո հայրիկին ու ասում եմ. "Պարոն Ջոկոնդո, քո աղջիկը հիվանդ է:" Այդ ես ուզում?

Լիզա. - Ոչ, չեմ ուզում այդ:

Լիզա.- Լեոնարդո, դու ձու սիրում ես?

Լեոնարդո դա Վինչի. - Ոչ, ես չեմ սիրում ձու:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Դու հիվանդ ես?

Լիզա. - Ոչ, ես հիվանդ չտմ:

Լիզա.- Լեոնարդո, ես դոլմա եմ ուզում, լսում ես?

Լեոնարդո դա Վինպի. - Ոչ, ես դոլմա չեմ ուզում:

- Ոչ, ես չեմ լսում:

Լեոնարդո դա Վինչի.- Լավ, Լիզա, բավական է, հիմա իտալերեն ենք խոսում: դու իտալերեն խոսում ես?

Լիզա. - Ոչ, ես իտալերեն չեմ խոսում:

Задание 2. Приведи свои примеры (отрицай все на свете :ranting: )

Ես տատիկ չեմ:

Ես բժիշկ չեմ:

Ես տղա չեմ:

Ես չեմ ուզում ուտել:

Ես կեզ չեմ տեսնում:

Ես նտա չեմ նետում:

Դու շիտակ չես:

Դու համառ չես:

Դու վիրաբույժ չես:

Դու չես գնում տուն:

Դու չես խորհում իմ մասին:

Դու չես զբոսնում այսօր:

Նա իմ հայրիկը չէ:

Նա գեղեզիկ չէ:

Նա դասատու չէ:

Նա չի պարում:

Նա չի խաղում:

Նա չի նկարում:

Մենք ռուս չենք:

Մենք ուժեղ չենք:

Մենք բարի չենք:

Մենք չենք կարդում:

Մենք չենք մեղադրում:

Մենք չենք ուտում:

Դուք երեխա չտք:

Դուք վաճառող չեք:

Դուք ամուսնազած չեք:

Դուք չեք լսում:

Դուք չեք գիտենում:

Դուք չեք սիրում:

Նրանք չար չեն:

Նրանք ուրախ չեն:

Նրանք նորապսակներ չեն:

Նրանք չեն կանչում:

Նրանք չեն տարբերում:

Նրանք չեն պատասխանում:

Link to post
Share on other sites

Есть опечатки :( . Я их укажу, а ты сама исправишь, ок? :)

Լիցա. - Ոչ, ես չեմ տեսնում այստեղ ձի:

Լիցա. - Ոչ, իմ հայրը չի ասում Եղիզաբեք:

Լիզա. - Ոչ, ես հիվանդ չտմ:

Ես կեզ չեմ տեսնում:

Ես նտա չեմ նետում:

Դու չես գնում տուն:

Դու չես խորհում իմ մասին: / лучше չես մտածում

Դու չես զբոսնում այսօր:

Դուք երեխա չտք:

Դուք վաճառող չեք:

Դուք ամուսնազած չեք:

Դուք չեք լսում:

Դուք չեք գիտենում: / չգիտեք

Դուք չեք սիրում:

И какие у тебя сложные слова :wow:

Когда кто-то из наших учащихся употребляет слова, которые он откуда-то знает, а не выучил здесь, мы обычно просим приводить их с переводом. Это нужно для других учащихся. Все друг друга ведь читают и так обогащают свой словарь. Хорошо?

И еще. О твоей подписи. Имя Мария прердается армянскими буквами без յ, Մարիա. А имя Богоматери пишется так: Մարյամ :flower:

Link to post
Share on other sites
Есть опечатки :( . Я их укажу, а ты сама исправишь, ок? :)

И какие у тебя сложные слова :wow:

Когда кто-то из наших учащихся употребляет слова, которые он откуда-то знает, а не выучил здесь, мы обычно просим приводить их с переводом. Это нужно для других учащихся. Все друг друга ведь читают и так обогащают свой словарь. Хорошо?

И еще. О твоей подписи. Имя Мария прердается армянскими буквами без յ, Մարիա. А имя Богоматери пишется так: Մարյամ :flower:

Опять я напортачила. Все исправлю и перевод напишу...но только в понедельник. В эти выходные у нас вся родня собирается, так что не до компьютера. Буду погружаться в армянскую среду :rolleyes: . А слова сложные...ну я по русски придумываю предложение, а потом в словарь...с головой...

Подпись исправила :hi: .

Link to post
Share on other sites
Опять я напортачила. Все исправлю и перевод напишу...но только в понедельник. В эти выходные у нас вся родня собирается, так что не до компьютера. Буду погружаться в армянскую среду :rolleyes: .

Это хорошо. :cool:

А слова сложные...ну я по русски придумываю предложение, а потом в словарь...с головой...

Подпись исправила :hi: .

Ой не надо, не надо особенно стараться (по-русски придумывать и переводить на армянский), надо приводить такие примеры, которые сама бы и использовала. Внимательно прислушивайся к родне, приведи примеры из их речи. То, что ты поняла или то, что ты почти поняла, но они тебе перевели.

Ну вообще, расскажи, чего они там говорят, посплетничаем :lol:

Link to post
Share on other sites
Ой не надо, не надо особенно стараться (по-русски придумывать и переводить на армянский), надо приводить такие примеры, которые сама бы и использовала. Внимательно прислушивайся к родне, приведи примеры из их речи. То, что ты поняла или то, что ты почти поняла, но они тебе перевели.

Ну вообще, расскажи, чего они там говорят, посплетничаем :lol:

Поняла, но они так быстро говорят :blink: , хотя простые фразы я уже понимаю - ну там про поспать, покушать, когда деток хвалят/ругают и т.п.

А теперь работа над ошибками и перевод:

Լիցա

Լիզա

Եղիզաբեք

Եղիսաբեթ

Ես կեզ չեմ տեսնում:
- а что здесь? я не знаю :( .

Ես նտա չեմ նետում

Ես նրա չեմ ներում:

Դուք երեխա չտք:

Դուք երեխա չեք:

Դուք ամուսնազած չեք:

Դուք ամուսնացած չեք:

Դուք չեք գիտենում: / չգիտեք

Դուք չգիտեք: - А почему так? Это какое-то исключение? Мне муж тоже так сказал, но не смог объяснить почему...и я написала по-своему (как самая умная :cool: ).

Перевод:

Ես տատիկ չեմ: - Я не бабушка.

Ես բժիշկ չեմ: - Я не врач.

Ես տղա չեմ: - Я не парень.

Ես չեմ ուզում ուտել: - Я не хочу кушать.

Ես կեզ չեմ տեսնում: - Я тебя не вижу.

Ես նրա չեմ ներում: - Я его прощаю.

Դու շիտակ չես: - Ты не искренний.

Դու համառ չես: - Ты не упрямый.

Դու վիրաբույժ չես: - Ты не хирург.

Դու չես գնում տուն: - Ты не идешь домой.

Դու չես խորհում իմ մասին: - Ты не думаешь обо мне.

Դու չես զբոսնում այսօր: - Ты не гуляешь сегодня.

Նա իմ հայրիկը չէ: - Он не мой папа.

Նա գեղեզիկ չէ: - Она не красивая.

Նա դասատու չէ: - Он не учитель.

Նա չի պարում: - Он не танцует.

Նա չի խաղում: - Он не играет.

Նա չի նկարում: - Он не рисует.

Մենք ռուս չենք: - Мы не русские.

Մենք ուժեղ չենք: - Мы не сильные.

Մենք բարի չենք: - Мы не добрые.

Մենք չենք կարդում: - Мы не читаем.

Մենք չենք մեղադրում: - Мы не обвиняем.

Մենք չենք ուտում: - Мы не едим.

Դուք երեխա չեք: - Вы не ребенок.

Դուք վաճառող չեք: - Вы не продавец.

Դուք ամուսնացած չեք: - Вы не женатый.

Դուք չեք լսում: - Вы не слышите.

Դուք չգիտեեք: - Вы не знаете.

Դուք չեք սիրում: - Вы не любите.

Նրանք չար չեն: - Они не злые.

Նրանք ուրախ չեն: - Они не веселые.

Նրանք նորապսակներ չեն: - Они не молодожены.

Նրանք չեն կանչում: - Они не зовут.

Նրանք չեն տարբերում: - Они не различают.

Նրանք չեն պատասխանում: - Они не откликаются.

Уффф...вроде все исправила...

Link to post
Share on other sites
А теперь работа над ошибками и перевод:

Դուք չգիտեք: - А почему так? Это какое-то исключение? Мне муж тоже так сказал, но не смог объяснить почему...и я написала по-своему (как самая умная :cool: ).

См. http://forum.hayastan.com/index.php?s=&amp...st&p=702115 или http://hayeren.hayastan.com/uch38.html

Ես քեզ չեմ տեսնում: - Я тебя не вижу.

Ես նրան չեմ ներում: - Я его прощаю.

Դու չես խորհում իմ մասին: - Ты не думаешь обо мне. :/

Նա գեղեցիկ չէ: - Она не красивая.

:yes:

Link to post
Share on other sites

Спасибо...я дальше стала читать урок и уже прочитала про это.

И снова я с очепятками пишу...ну что за невнимательность :cry: .

Link to post
Share on other sites
А теперь задание: изучи образец и составь предложения по образцу (сначала с притяжательным местоимением и определенным артиклем, затем с притяжательными артиклями):

Образец: Դավիթ (եղբայր/ընկեր)

А) (внимание на определенный артикль!)

-Դավիթը քո եղբայրն է?

-Ոչ, իմ եղբայրը չէ, իմ ընկերն է:

Б) (внимание на притяжательный артикль!)

-Դավիթը եղբայրդ է?

-Ոչ, եղբայրս չէ, ընկերս է:

Сделай такие же А) и Б) из следующих "полуфабрикатов":

1)Այս կինը (մայր / մորաքույր)

2)Այս տղամարդը (հայր / հորեղբայր)

3)Այն մարդը (հայր / աներ)

4)Այն տղան (ընկեր/տանտեր)

5)Այն աղջիկը (սկեսուր / քույր)

6)Այն տիկինը (մորաքույր / հորաքույր)

1)

А) - Այս կինը քո մա՞յր է:

- Ոչ, իմ մայրը չէ, իմ մորաքույրն է:

Б) - Այս կինը մա՞յրդ է:

- Ոչ, մայրս չէ, մորաքույրս է:

- Эта женщина твоя мать?

- Нет, не моя мать, моя тетя (мамина сестра).

2)

А) - Այս տղամարդը քո հա՞յրն է:

- Ոչ, իմ հայրը չէ, իմ հորեղբայրն է:

Б) - Այս տղամարդը հա՞յրդ է:

- Ոչ, հայրս չէ, հորեղբայրս է:

- Этот мужчина твой отец?

- Нет, не мой отец, мой дядя (брат отца).

3)

А) - Այն մարդը քո հա՞յրն է:

- Ոչ, իմ հայրը չէ, իմ աներն է:

Б) - Այն մարդը հա՞յրդ է:

- Ոչ, հայրս չէ, աներս է:

- Тот человек твой отец?

- Нет, не мой отец, мой тесть.

4)

А) - Այն տղան քո ընկե՞րն է:

- Ոչ, իմ ընկերը չէ, իմ տանտերն է:

Б) - Այն տղան քո ընկե՞րդ է:

- Ոչ, ընկերս չէ, տանտերս է:

- Тот парень твой друг?

- Нет, не мой друг, мой хозяин дома. (или лучше хозяин моего дома?)

5)

А) - Այն աղջիկը քո քու՞յրն է:

- Ոչ, իմ քույրն չէ, իմ սկեսուրն է:

Б) - Այն աղջիկը քու՞յրդ է:

- Ոչ, քույրս չէ, սկեսուրս է:

- Та девушка твоя сестра?

- Нет, не моя сестра, моя свекровь.

6)

А) - Այն տիկինը քո մորաքու՞յրն է:

- Ոչ, իմ մորաքույրը չէ, իմ հորաքույրն է:

Б) - Այն տիկինը մորաքու՞յրդ է:

- Ոչ, մորաքույրս չէ, հորաքույրս է:

- Та дама сестра твоей мамы?

- Нет, не сестра мамы, сестра отца.

Link to post
Share on other sites

:up:

1)

А) - Այս կինը քո մա՞յրն է:

- Ոչ, իմ մայրը չէ, իմ մորաքույրն է:

Б) - Այս կինը մա՞յրդ է:

- Ոչ, մայրս չէ, մորաքույրս է:

- Эта женщина твоя мать?

- Нет, не моя мать, моя тетя (мамина сестра).

2)

А) - Այս տղամարդը քո հա՞յրն է:

- Ոչ, իմ հայրը չէ, իմ հորեղբայրն է:

Б) - Այս տղամարդը հա՞յրդ է:

- Ոչ, հայրս չէ, հորեղբայրս է:

- Этот мужчина твой отец?

- Нет, не мой отец, мой дядя (брат отца).

3)

А) - Այն մարդը քո հա՞յրն է:

- Ոչ, իմ հայրը չէ, իմ աներն է:

Б) - Այն մարդը հա՞յրդ է:

- Ոչ, հայրս չէ, աներս է:

- Тот человек твой отец?

- Нет, не мой отец, мой тесть.

4)

А) - Այն տղան քո ընկե՞րն է:

- Ոչ, իմ ընկերը չէ, իմ տանտերն է:

Б) - Այն տղան (քո) ընկե՞րդ է:

- Ոչ, ընկերս չէ, տանտերս է:

- Тот парень твой друг?

- Нет, не мой друг, мой хозяин дома. (или лучше хозяин моего дома?)

5)

А) - Այն աղջիկը քո քու՞յրն է:

- Ոչ, իմ քույրն չէ, իմ սկեսուրն է:

Б) - Այն աղջիկը քու՞յրդ է:

- Ոչ, քույրս չէ, սկեսուրս է:

- Та девушка твоя сестра?

- Нет, не моя сестра, моя свекровь.

6)

А) - Այն տիկինը քո մորաքու՞յրն է:

- Ոչ, իմ մորաքույրը չէ, իմ հորաքույրն է:

Б) - Այն տիկինը մորաքու՞յրդ է:

- Ոչ, մորաքույրս չէ, հորաքույրս է:

- Та дама сестра твоей мамы?

- Нет, не сестра мамы, сестра отца.

Այն տղան (քո) ընկե՞րդ է: (քո = )

Link to post
Share on other sites
Ну теперь, первое задание, на простую подстановку.

Образец 1:

-Սա հորդ նկարն է?

-Ոչ, հորս նկարը չէ, հորեղբորս նկարն է:

-Սա հորեղբորդ նկարն ?

-Ոչ,

Продолжай (пока завершится круг): հայր / հորեղբայր / եղբայր / քեռի / ամուսին / տանտեր / հայր

- Ոչ, հորեղբորս նկարը չէ, եղբորս նկարն է:

- Սա եղբո՞րդ նկարն է:

- Ոչ, եղբորս նկարը չէ, քեռուս նկարն է:

- Սա քեռու՞դ նկարն է:

- Ոչ, քեռուս նկարը չէ, ամուսնուս նկարն է:

- Սա ամու՞սնուդ նկարնն է:

- Ոչ, ամուսնուս նկարնը չէ, տանտիրոջս նկարն է:

- Սա տանտի՞րոջդ նկարն է:

- Ոչ, տանտիրոջս նկարը չէ, հորս նկարն է:

Образец 2:

-Սկեսրոջդ դոլման չատ լավն է:

-Մորս դոլման էլ վատը չէ:

Для подстановки: սկեսուր / մայր / քույր / կին / աղջիկ / սկեսուր

- Մորդ դոլման շատ լավն է:

- Քրոջս դոլման էլ վատը չէ:

- Քրոջդ դոլման շատ լավն է:

- Կնոջս դոլման էլ վատը չէ:

- Կնոջդ դոլման շատ լավն է:

- Աղջկաս դոլման էլ վատը չէ:

- Աղջկադ դոլման շատ լավն է:

- Սկեսրոջս դոլման էլ վատը չէ:

Link to post
Share on other sites

Аида Суреновна, я не пропала, просто у меня опять младший болеет :( , поэтому я опять не успеваю каждый день заниматься... Я очень-очень постараюсь наверстать в ближайшие дни.

У меня к Вам вопрос: скажите как переводится слово թասիբ (вроде правильно написала), это слово из песни. И еще - как будет по-армянски "Мои дети часто болеют, то один то другой" ( :cry: ).

Link to post
Share on other sites
Аида Суреновна, я не пропала, просто у меня опять младший болеет :(

:(

У меня к Вам вопрос: скажите как переводится слово թասիբ (вроде правильно написала), это слово из песни.

Это - честь, достоинство. Кажется, тюркское слово, но армяне употребляют.

И еще - как будет по-армянски "Мои дети часто болеют, то один то другой" ( :cry: ).

Երեխաներս հաճախ են հիվանդանում՝ մերթ մեկը, մերթ մյուսը:

Link to post
Share on other sites

Привет Vitaminka! Если не затруднит помогите пожалуйста! Я для написания армянских букв пользуюсь http://www.translit.am/ и не могу найти там букву "У",знаю как она пишется но там ее не вижу. У Вас вижу этой проблемы нет. А я в своей теме не могу сейчас исправить задания из нулевого урока. :(

Link to post
Share on other sites
Привет Vitaminka! Если не затруднит помогите пожалуйста! Я для написания армянских букв пользуюсь http://www.translit.am/ и не могу найти там букву "У",знаю как она пишется но там ее не вижу. У Вас вижу этой проблемы нет. А я в своей теме не могу сейчас исправить задания из нулевого урока. :(

У меня буква ու на двух клавишах: там, где русская "щ" - ո, а там где "ц" - ւ

Вот таким вот образом я и пишу :)

Link to post
Share on other sites

Я здесь, пока мелочь спит выложу то, что успела сделать :)

Սա իմ մայրն է: Իմ մոր անունը Նադեժդա է:

Սա իմ հայրն է: Իմ հոր անունը Անդրեյ է:

Սա իմ եղբայրն է: Իմ եղբոր անունը Սլավա է:

Սա իմ քույրն է: Իմ քրոջ անունը Կատյա է:

Սա իմ ընկերն է: Իմ ընկերոջ անունը Արամ է:

Սա իմ բարեկամն է: Իմ բարեկամի անունը Սուրեն է:

Սա իմ ամուսինն է: Իմ ամուսնու անունը Գևորգ է:

Սա իմ կինն է: Իմ կրոջ անունը Մարիա է:

Теперь обратное задание: необходимо по род. пад. узнать слово и восстановить прямую форму.

Սա այն տղամարդու տեղն է: Այն տղամարդն արդեն գալիս է:

Սա այն տիկնոջ նկարն է: Այն տիկինն այստեղ է:

Սա իմ եղբոր սենյակն է: Իմ եղբայրն այստեղ է հայերեն սովորում:

Սա իմ քրոջ ձին է: Իմ քույրը շատ է սիրում իր ձիուն: (Это значит "свою лошадь", да?)

Սա իմ բարեկամի տունն է: Իմ բարեկամը բժիշկ է:

Սա իմ աղջկա սպիտակ խալաթն է: Իմ աղջիկ բուժակ է:

Սա իմ ամուսնու մեքենան է: Իմ ամուսինը վարորդ է:

Սա իմ հոր ու մոր նկարն է: Իմ հայրը հայ է, իմ մայրը ռուս է:

Следующее задание. Скажи (объясни), чья то машина (т.е. переведи)

Սա իմ ընկերն է: Это мой друг.

Սա իմ ընկերոջ աղջիկն է: Это дочь моего друга.

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսինն է: Это муж дочери моего друга.

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբայրն է: Это брат мужа дочери моего друга.

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբոր զոքանչն է: Это теща брата мужа дочери моего друга.

Սա իմ ընկերոջ աղջկա ամուսնու եղբոր զոքանչի մեքենան է: Это машина тещи брата мужа дочери моего друга.

Однако:) И все таки я узнала чья же это машина :D .

А теперь построй несколько таких словосочетаний (понимая кто кому кем приходится!).

Ну вот мое творение (такое же длинное, как и у Вас, Аида Суреновна, правда не думаю, что такое же правильное...)

Սա իմ եղբայրն է: Это мой брат.

Սա իմ եղբոր կինն է: Это жена моего брата.

Սա իմ եղբոր կնոջ հայրն է: Это отец жены моего брата.

Սա իմ եղբոր կնոջ հոր քույրն է: Это сестра отца жены моего брата.

Սա իմ եղբոր կնոջ հոր քրոջ ամուսինն է: Это муж сестры отца жены моего брата.

Սա իմ եղբոր կնոջ հոր քրոջ ամուսնու ընկերն է: Это друг мужа сестры отца жены моего брата.

Սա իմ եղբոր կնոջ հոր քրոջ ամուսնու ընկերոջ մատիտն է: Это карандаш друга мужа сестры отца жены моего брата.

О как закрутила...и все из-за карандаша :)

Link to post
Share on other sites
У меня буква ու на двух клавишах: там, где русская "щ" - ո, а там где "ц" - ւ

Вот таким вот образом я и пишу :)

Ура! получилось и у меня "ու"! Огромное спасибо!!! Все оказывается так просто. :rolleyes:

Link to post
Share on other sites
Я здесь, пока мелочь спит выложу то, что успела сделать :)

Սա իմ կինն է: Իմ կնոջ անունը Մարիա է:

Սա իմ աղջկա սպիտակ խալաթն է: Իմ աղջիկը բուժակ է:

:clap:

Սա իմ քրոջ ձին է: Իմ քույրը շատ է սիրում իր ձիուն: (Это значит "свою лошадь", да?)

:yes:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...