Jump to content

Recommended Posts

-Ու՞ր է հայրդ գնում:

-Փողոց:

-Հայրս փողոց է գնում:

Во-первых, произнеси много раз փողոց с придыханием "փ". (Родственники проверят, получается или нет). Во-вторых, это не равнозначно русск. "отец выходит на улицу". По-русски это может означать "просто выходит". По-арм. это именно на улицу (не во двор, не в парк, не в огород и т.д.)

-Քույրդ ինստիտու՞տ է մեկնում:

-Այո, ինստիտուտ:

-Այո, քույրս ինստիտուտ է մեկնում:

-Քույ՞րդ է ինստիտուտ մեկնում:

-Այո, քույրս:

-Այո, քույրս է ինստիտուտ ...нужен смысловой глагол

-Քույրդ մեկնու՞մ է ինստիտուտ:

-Այո, մեկնում է:

-Այո, քույրս մեկնում է ինստիտուտ

Глаголом մեկնել лучше отправляться куда-нибудь в другой (далекий) город, в другую страну, в долгое путешествие, в длительную командировку, а в институт ... :/ не очень.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 233
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Глаголом մեկնել лучше отправляться куда-нибудь в другой (далекий) город, в другую страну, в долгое путешествие, в длительную командировку, а в институт ... :/ не очень.

Понятно...тогда так, наверное:

-Քույրդ ինստիտու՞տ է գնում:

-Այո, ինստիտուտ:

-Այո, քույրս ինստիտուտ է գնում:

-Քույ՞րդ է ինստիտուտ գնում:

-Այո, քույրս:

-Այո, քույրս է ինստիտուտ գնում:

-Քույրդ գնու՞մ է ինստիտուտ:

-Այո, գնում է:

-Այո, քույրս գնում է ինստիտուտ

Link to post
Share on other sites
Напомню:

Обстоятельства места

Место действия, т.е. "где" оформляется при помощи окончания -ում:

Эти обстоятельства отвечают на вопрос որտեղ?

А теперь свои примеры минидиалогов (вопрос-ответ) с различным логическим ударением (NB: порядок слов).

ապրել - жить

սովորել - учиться

աշխատել - работать

սպասել - ждать

խաղալ - играть

հանգստանալ - отдыхать

զբոսնել - гулять

-Որտե՞ղ եք ապրում:

-Ռուսաստանում:

-Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Դու՞ք եք Ռուսաստանում ապրում:

-Այո, մենք:

-Այո, մենք ենք Ռուսաստանում ապրում:

-Ռուսաստա՞նում եք ապրում:

-Այո, Ռուսաստանում:

-Այո, Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Նա դպրո՞ցում է սովորում:

-Այո, դպրոցում:

-Այո, դպրոցում է սովորում:

-Նա՞ է դպրոցում սովորում:

-Այո, նա:

-Այո, նա է դպրոցում սովորում:

-Նա սովորու՞մ է դպրոցում:

-Ոչ, աշխատում է:

-Ոչ, նա աշխատում է դպրոցում:

-Եղբա՞յրդ է Արցախում աշխատում:

-Այո, եղբայրս:

-Այո, եղբայրս է Արցախում աշխատում:

-Եղբայրդ Արցա՞խում է աշխատում:

-Այո, Արցախում:

-Այո, եղբայրս Արցախում է աշխատում:

-Եղբայրդ աշխատու՞մ է Արցախում:

-Այո, աշխատում է:

-Այո, եղբայրս աշխատում է Արցախում:

-Երեխադ փողո՞ցում է խաղում:

-Այո, փողոցում:

-Այո, երեխաս փողոցում է խաղում:

-Երեխադ խա՞ղում է փողոցում:

-Այո, խաղում է:

-Այո, երեխաս խաղում է փողոցում:

-Որտե՞ղ ես հանգստանում:

-Հայաստանում:

-Հայաստանում եմ հանգստանում:

-Բա՞կում ես զբոսնում:

-Այո, բակում:

-Այո, բակում եմ զբոսնում:

-Դու՞ ես բակում զբոսնում:

-Այո, ես:

-Այո, ես եմ բակում զբոսնում:

Link to post
Share on other sites
-Ռուսաստա՞նում եք ապրում:

-Այո, Ռուսաստանում:

-Այո, Ռուսաստանում ենք ապրում:

-Նա դպրո՞ցում է սովորում:

-Այո, դպրոցում:

-Այո, դպրոցում է սովորում:

-Եղբայրդ Արցա՞խում է աշխատում:

-Այո, Արցախում:

-Այո, եղբայրս Արցախում է աշխատում:

-Երեխադ փողո՞ցում է խաղում:

-Այո, փողոցում:

-Այո, երեխաս փողոցում է խաղում:

-Երեխադ խա՞ղում է փողոցում:

-Այո, խաղում է:

-Այո, երեխաս խաղում է փողոցում:

-Բա՞կում ես զբոսնում:

-Այո, բակում:

-Այո, բակում եմ զբոսնում:

Угу. Только вопросительный знак на последнем слоге Բակու՞մ и т.д.

И кстати, Атифа спрашивала, где на клавиатуре этот знак. Поможешь ей?

Link to post
Share on other sites

Понятно - вопрос над последним слогом ВСЕГДА.

Ну наконец-то нет ошибок!!! Это я сама все, без помощи мужа и свекрови написала!!!Ура :flag:

Link to post
Share on other sites
Որտեղից - откуда?

Как видно, это слово Որտեղ с окончанием ից. Это окончание отложительного (или исходного) падежа.

Ответ на такой вопрос строится с тем же окончанием. См.

Դու որտեղի?ց ես: Դուք որտեղի?ց եք:

Հայաստանից / Արցախից / Բաքվից .... եմ:

Առաջադրանք 1: поставить такие же вопросы и ответить, используя след. имена и / или свои примеры (можно не только во втором лице, например, можно спросить откуда тот или иной таварисч)

Վանաձոր, Հրազդան, Նախիջևան, Ջավախք, Մոսկվա

Ամերիկա, Բեյրութ, Լիբանան, Իրան, Ռուսաստան

-Դու որտեղի՞ց ես:

-Ռուսաստանից եմ:

-Հայրդ որտեղի՞ց է:

-Մոսկվայից է:

-Այդ մարդը որտեղի՞ց է:

-Հայաստամից է:

-Դուք որտեղի՞ց եք:

-Մարդակերտից ենք:

-Ամուսինդ որտեղի՞ց է:

-Արցախից է:

Link to post
Share on other sites
Вопрос որտեղից употребляется с такими глаголами, как գալ, վերադառնալ, բերել

Դու որտեղից ես գալիս / վերադառնում?

Առաջադրանք 2. поставь вопросы с этими глаголами. Для ответов можно использовать ինստիտուտ, համալսարան, ռեստորան, բակ и т.д. или географические названия.

-Քույրդ որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Ինստիտուտէց վերադարնում է:

-Դու որտեղի՞ց ես գալիս:

-Դպրոցից գալիս եմ:

-Քո մայրը որտեղի՞ց է վերադարնում :

-Ռեստորանից վերադարնում է:

-Նրանք որտեղի՞ց են մեկնում:

-Հայասրանից մեկնում են:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից գալիս եմ:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց մեկնում է:

-Մոսկվայից մեկնում է:

-Նա որտեղի՞ց վերադարնում է:

-Արցախից վերադարնում է:

Вопрос որտեղից употребляется, как и в других языках, с глаголами со значением "знать"

А.Դու որտեղից գիտես? "Откуда знаешь (о чем-то)?"

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ Կետրինը գալիս է Հայաստան:

-Եդգարոն է ասում:

-Նա որտեղի՞ց գիտի, որ ես ապրում եմ Ռուսաստան:

-Մայրդ է ասում:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց գիտի, որ հայրս մեկնում է Արցախ:

-Ես եմ ասում:

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ ես այստեղ եմ:

-Ատիֆամ է ասում:

-Նրաեք որտեղի՞ց գիտեն, որ մենք գալիս ենք ինստիտուտը:

-Հարևանդ է ասում:

-Դուք որտեղի՞ց գիտեք, որ քույրս վերադարնում է տուն:

-Հորաքույրդ է ասում:

Б. Դու որտեղից ես ճանաչում: "Откуда знаешь (кого-то)?"

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում Գևորգին:

-Դպրոցից եմ ճանաչում:

-Քույրդ որտեղի՞ց է ճանաչում իմ եղբորը:

-Միասին են սովորում:

-Դուք որտեղի՞ց եք ճանաչում իմ ամուսնուն:

-Համալսարանից եմ ճանաչում:

-Նրանք որտեղի՞ց են ճանաչում քեզ:

-Միասին ենք աշխատում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում իմ մորը:

-Աշխատանկից եմ ճանաչում:

В. Դու որտեղից ես իմանում (այդ լուրերը)? "Откуда узнаёшь?"

-Դու որտեղի՞ց ես իմանում լուրեր:

-Հեռուստացույց եմ նայում:

-Հայրդ որտեղի՞ց է իմանում այդ բամբասանքը: (բամբասանք - сплетня)

-Հարևաններից:

-Դուք որտեղի՞ց եք իմանում եղանակի մասին: (եղանակ - погода)

-Քերքերից:

-Նրանք որտեղի՞ց են իմանում դասացուցակը: (դասացուցակ - расписание уроков)

-Դասատուն է ասում:

Иногда мне кажется, что армянскую раскладку на клавиатуре я знаю уже лучше, чем русскую...и буквы путать начинаю - писала тут записку старшему ребенку в школу и вместо "е" чуть не написала "ե" :)

Link to post
Share on other sites
-Քույրդ որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Ինստիտուտից է վերադառնում:

-Դու որտեղի՞ց ես գալիս:

-Դպրոցից եմ գալիս :

-Քո մայրը որտեղի՞ց է վերադառնում :

-Ռեստորանից է վերադառնում :

-Նրանք որտեղի՞ց են մեկնում:

-Հայաստանից են մեկնում:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից գալիս եմ: сама исправишь порядок слов?

-Եղբայրդ որտեղի՞ց մեկնում է: сама исправишь порядок слов?

-Մոսկվայից մեկնում է: сама исправишь порядок слов?

-Նա որտեղի՞ց վերադառնում է: сама исправишь порядок слов?

-Արցախից վերադառնում է: сама исправишь порядок слов?

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ Կետրինը գալիս է Հայաստան:

-Եդգարոն է ասում:

-Նա որտեղի՞ց գիտի, որ ես ապրում եմ Ռուսաստանում:

-Մայրդ է ասում: :yes:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց գիտի, որ հայրս մեկնում է Արցախ:

-Ես եմ ասում: :yes:

-Դու որտեղի՞ց գիտես, որ ես այստեղ եմ:

-Ատիֆան է ասում: :yes:

-Նրաեք որտեղի՞ց գիտեն, որ մենք գալիս ենք ինստիտուտը:

-Հարևանդ է ասում: :yes:

-Դուք որտեղի՞ց գիտեք, որ քույրս վերադառնում է տուն:

-Հորաքույրդ է ասում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում Գևորգին:

-Դպրոցից եմ ճանաչում:

-Քույրդ որտեղի՞ց է ճանաչում իմ եղբորը:

-Միասին են սովորում:

-Դուք որտեղի՞ց եք ճանաչում իմ ամուսնուն:

-Համալսարանից եմ ճանաչում:

-Նրանք որտեղի՞ց են ճանաչում քեզ:

-Միասին ենք աշխատում:

-Դու որտեղի՞ց ես ճանաչում իմ մորը:

-Աշխատանքից եմ ճանաչում:

-Դու որտեղի՞ց ես իմանում լուրեր:

-Հեռուստացույց եմ նայում:

-Հայրդ որտեղի՞ց է իմանում այդ բամբասանքը: (բամբասանք - сплетня)

-Հարևաններից:

-Դուք որտեղի՞ց եք իմանում եղանակի մասին: (եղանակ - погода)

-Թերթերից:

-Նրանք որտեղի՞ց են իմանում դասացուցակը: (դասացուցակ - расписание уроков)

-Դասատուն է ասում:

Иногда мне кажется, что армянскую раскладку на клавиатуре я знаю уже лучше, чем русскую...и буквы путать начинаю - писала тут записку старшему ребенку в школу и вместо "е" чуть не написала "ե" :)

Если а предложении есть вопросительное слово, то оно перетягивает на себя смысловую нагрузку, т.е. логическое ударение. Тогда и в ответе необходимо выделить тот элемент, на который направлен вопрос. :flower:

Link to post
Share on other sites
Если а предложении есть вопросительное слово, то оно перетягивает на себя смысловую нагрузку, т.е. логическое ударение. Тогда и в ответе необходимо выделить тот элемент, на который направлен вопрос. :flower:

Да-да-да...сейчас все исправлю :blush: И как обычно - очепятки :( .

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց է մեկնում:

-Մոսկվայից է մեկնում:

-Նա որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Արցախից է վերադառնում:

Вот так?

Link to post
Share on other sites
Да-да-да...сейчас все исправлю :blush: И как обычно - очепятки :( .

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս:

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

-Եղբայրդ որտեղի՞ց է մեկնում:

-Մոսկվայից է մեկնում:

-Նա որտեղի՞ց է վերադառնում:

-Արցախից է վերադառնում:

Вот так?

:yes:

Link to post
Share on other sites

Vitaminka, зашла к тебе насчет склонений, :bye: и вот увидила обшибочку.... может у меня обман зрения..... :blink:

-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս: получается спрашивают у вас, и отвечать должны "мы"...

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

Ну да ладно.....

Не знаю как ты, а я 3 ночь зависаю на этой странице http://hayeren.hayastan.com/uch8.html и не могу до конца ничего понять.... :wallbash:

Я в своей теме поназадавала вопросов, если не трудно - почитай, может ты разобралась уже..... :flower:

Link to post
Share on other sites
Я в своей теме поназадавала вопросов, если не трудно - почитай, может ты разобралась уже..... :flower:

нет, не получится, у меня там полтергейст :(

Link to post
Share on other sites
Vitaminka, зашла к тебе насчет склонений, :bye: и вот увидила обшибочку.... может у меня обман зрения..... :blink:

QUOTE (Vitaminka @ Nov 11 2008, 16:39) post_snapback.gif-Դուք որտեղի՞ց եք գալիս: получается спрашивают у вас, и отвечать должны "мы"...

-Ռուսաստանից եմ գալիս:

Тут у меня "ВЫ" в смысле уважительного вопроса, ну к кому-то на Вы обращаемся.

Link to post
Share on other sites

Что-то меня накрыло...Аида Суреновна, скажите, я заговорю когда-нибудь по армянски? :cry: ?? Вот задания делаю, ошибки исправляю, все понимаю (пока :huh: ) и останавливаться не собираюсь. Мне свекровь говорит: "Надо разговаривать!" Но мне пока до разговоров далеко...кажется... Как говорить-то? Словарный запас копить... Эх...

Link to post
Share on other sites
Что-то меня накрыло...Аида Суреновна, скажите, я заговорю когда-нибудь по армянски? :cry: ?? Вот задания делаю, ошибки исправляю, все понимаю (пока :huh: ) и останавливаться не собираюсь. Мне свекровь говорит: "Надо разговаривать!" Но мне пока до разговоров далеко...кажется... Как говорить-то? Словарный запас копить... Эх...

Извините, что влезла опять... :blush: но я хочу сказать: Витаминчик, ты что? конечно, заговоришь!!! знаешь как я разговариваю... это аншлаг просто каждый раз, когда я открываю рот и говорю по-армянски...У меня есть друг Севак, он иногда специально звонит мне, чтобы посмеяться как я пытаюсь связать какие-то слова в фразы, в перемешку с русскими словами, получается полная каша, но именно в такие моменты, когда у меня кипит мозг, вспоминая все, что я знаю,у меня появляется ощущение, что я действительно говорю по-армянски... пускай не правильно... но меня понимают!!! :up: Знаешь, бывает иногда мы разговариваем по телефону, а я сижу за компьютером и лазаю в бараране (это электронный словарь) и ищу все слова, которые не знаю и говорю ему... а он ржет! правда, он смеется надо мной!!! меня это обижает иногда, но я не обращаю внимания... потому что надо же на ком-то тренироваться....Ты представь, тебе даже если на самом ломанном русском скажут что-то ты ведь все равно с горем попалам поймешь.. Так же и тут, поймут тебя в любом случае, другое дело правильно ты сказала или нет, это тебя уже поправят... Ты может быть еще стесняешься немного, это нормально! я вот, например, Севаку могу любую чушь сказать, а вот другие подруги и друзья у меня есть армяне, с ними реже общаемся, к сожалению...вот с ними мне неловко как-то разговаривать по-армянски, я все время думаю что сказать, а правильно ли я скажу... потому что я их как-то уважаю что ли и стесняюсь.... странно, да? но, в любом случае надо себя перебарывать, попробуй просто общаться как-то немного в шутку что-ли сначала, кидать какие-нибудь фразочки, как бы весело так, с улыбкой, это легче, по себе знаю, чем когда ты пытаешься серьезно что то сказать, построить фразу... тогда сразу замыкаешься...

Ой, полет мысли :offtopic: , все,закругляюсь! надеюсь, я тебя немного вдохновила :flower: . Ты молодец, учись дальше и все постепенно получится!!!

Link to post
Share on other sites

Atifa, пасибки :) Вчера последовала твоему совету:) Домашние в восторге и мне приятно. Мне свекровь яблоко протягивает, а я ей Չե-չե, ես ուցում չեմ: И так приятно :)))

:offtopic: Прекращаю распускать нюни и с новыми силами за учебу, а по вечерам буду развлекать своих армян их родным языком в моем оригинальном исолнении :flag3d: .

Link to post
Share on other sites
Առաջադրանք 1. составьте такие словосочетания из слов верхней и нижней строк, которыми можно заполнить пробелы в приведенных предложениях:

գառ, դուռ, թոռ, լեռ, մուկ,, նուռ, շուն, տուն

անուն, գինի, գույն, դուռ, խորոված, նկար, պոչ, տեր

Link to post
Share on other sites
1.Այս շունը տեր ունի? Ով է այս շան տերը?

2. - ՈՒզում ես գառան խորովածը? здесь определенный артикль необязателен :)

- Այո, ուզում եմ, ես գառան խորորվածը սիրում եմ: здесь определенный артикль необязателен :) (см. пример №7)

3.Կատյայի լուսամուտի և դռան գույնը սպիտակ է:

4. Արամիսն արդեն պապիկ է: Շնորհավոր, Արամիս: Իսկ ինչ է ձեր թոռան անունը?

5. - Սա Արարատն է? - Ոչ, սա Արագած լեռան նկարն է:

6. - Դու ասում ես` ոչ? - ՈՒտես մկան պոչ:

7. - Դուք խոզի խորոված եք ուզում, թե գառան խորոված?

8. Մեր տան դուռը բաց է:

:flag:

Link to post
Share on other sites
Առաջադրանք 2.

А у вас какие примеры?

- Սա գարնան ծաղիկն է: Вот здесь нужен ли артикль? Дома говорят, что не надо...

- Ես չեմ սիրում ճկան յուղ:

- Այս մանկան անունը Գևորգ է:

- Նռան գույնը կարմիր է:

- Ամռան արևը շատ կարճ է:

- Ճմռան օրերը շատ կարճ են:

- Սա թոռանս խաղալիքն է:

И еще один вопрос: в чем разница между սա и այս?

Edited by Vitaminka
Link to post
Share on other sites
- Սա գարնան ծաղիկն է: Вот здесь нужен ли артикль? Дома говорят, что не надо...

- Ես չեմ սիրում ճկան յուղ:

- Այս մանկան անունը Գևորգ է:

- Նռան գույնը կարմիր է:

- Ամռան արևը շատ կարճ է:

- Ճմռան օրերը շատ կարճ են:

- Սա թոռանս խաղալիքն է:

Правильно говорят. См. здесь

Обрати внимание на следующее замечание:

Слово, сопровождаемое существительным в родительном падеже, показывающим принадлежность (как и притяжательное местоимение), употребляется с определенным артиклем.

В выражении գարնան ծաղիկ "գարնան" это характеристика цветка. Характеризация предмета не делает его единственно возможным в данной ситуации. Спроси еще у Atifa, она, кажется, поняла, сможет объяснить получше. :)

Эти две буквы все путают: Ձ ձ и Ճ ճ :(

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...