Jump to content

Թարգմանություն - Перевод - Translation


Recommended Posts

Hi there,

I'm back again with lots of questions. :)

Here's two for now.

1) էտ անդերը հինչավ շինեմ = Այդ անտերը ինչով շինե՞մ... ?

Context: Խճուղային վարչության Սողոմոնը՝ հաղթանդամ, ծանրախոս, դանդաղաքայլ: Երկու օր առաջ կոմիտեի նիստում նրա զեկուցումն էր: Մի քիչ «սեղմեցին». Սողոմոնը նեղն էր ընկել: Լևոնն էլ ուզեց խոսք վերցնի և ավելացնի, որ ուշադրություն չեն դարձնում, որ շատ գյուղեր տրակտոր, շարքացան չի կարելի տանել միայն ճանապարհ չլինելու պատճառով, բայց ականջին հասավ Սողոմոնի ռեպլիկը, ուղղված մի ուրիշքին.

— Բուջե չկա, բուջե չկա... էտ անդերը հինչավ շինեմ...

2) մալական ֆուրգոնչուց = Molokan van ?

Context: Տարիներ հետո Լևոնը մի անգամ Ասաքին հարցրեց այդ գլխարկի մասին: Ասաքը դժգոհ և քթի տակ ասաց, որ «կազմակերպել» էր մալական ֆուրգոնչուց:

— Գլխիս մեջ մեխվել էր, որ անգդակ փախչելն ամոթ է...

Այլևս չէր հիշվում «մալականի» գլխարկը:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1) էտ անդերը հինչավ շինեմ = Այդ անտերը ինչով շինե՞մ...

2) մալական ֆուրգոնչուց = Molokan van ?

Ամեն ինչ ճիշտ ես հասկացել, Պարան:

Link to post
Share on other sites
Ձեր որոնած էջերը կարող եք գտնել (նայել) հետևյալ կայքում՝

Ձեր որոնածը կարող եք նայել այս կայքում՝ ...

Ավելի հակիրճ՝

Ձեր որոնածը կարող եք նայել այստեղ՝... :)

Link to post
Share on other sites
Ամեն ինչ ճիշտ ես հասկացել, Պարան:

Cool! I'm beginning to get the hang of it. :)

Here's two more:

1) փեշքիր

Context:

—Իջնենք սառը ջրով լվացվենք...

Բարդիների տակով գնում էր ջուրը: Մի կին ջուր էր առնում, քանի մարդիկ չէին զարթնել, և չէր պղտորվել առուն: Նա նայեց, հասկացավ և ժպտալով ասաց.

Փեշքիր բերե՞մ...

2) բուդկան

Context: —Վա՛յ ընկեր Լևոն, չճանաչեցի... ներողություն: Գնանք, գնանք բուդկան... Կրակ եմ արել:

Link to post
Share on other sites

Thanks, SAS!

Here's a few more (the red bits):

— Հիմա էլ ըստի եմ բանում... (banel = work ?) Գիշերապահ եմ:

...

—Ինձ քու մոտ են ղարկել... (ուղարկել ?)

—Ի՞նչ կա:

—Ինձ պիտի ունթունես... (ընդունես = գործ տաս ?)

—Որտե՞ղ:

—Հո մեծամեծի գործ չեմ ասում... ղարաուլ բան... կարամ լավ փայտոն քշիլ, ձի պահիլ... Մի խոսք, ամեն բան ձեռովս վեր է գալի...

Link to post
Share on other sites

Ճիշտ ես հասկացել, մնում է վերջին նախադասությունը:

Ղարաուլ(թուրք.) = պահակ

Փայտոն = ֆայտոն = phaeton

Մի խոսք, ամեն բան ձեռովս վեր է գալի = Մի խոսքով, ամեն բան ձեռքիցս գալիս է(=ամեն գործ կարող եմ անել):

phaeton

type of light four-wheeled carriage, from Gk. Phaethon name of the son of Helios and Clymene, who tried to drive his father's sun-chariot but crashed after almost setting fire to the whole earth. His name is lit. "shining," from phaein "to shine, gleam," from phaos "light." Earlier as a name for a rash or adventurous driver (1593).

Link to post
Share on other sites

Ко всем участникам!

Просьба предложить свои варианты перевода на русский язык следующей фразы:

Ողորմած տեա՛րք.

Այս տաճարս, որ սրբազնացեալ նուիրեցաւ յանուն Աստուծոյ, հիմնեալ ի վերայ լերին

Link to post
Share on other sites
Ко всем участникам!

Просьба предложить свои варианты перевода на русский язык следующей фразы:

Ողորմած տեա՛րք.

Այս տաճարս, որ սրբազնացեալ նուիրեցաւ յանուն Աստուծոյ, հիմնեալ ի վերայ լերին

Милостивые государи!

Храм сей, праведно преподнесенный (?) во Имя Бога, заложенный на горе ... (должно следовать название горы или местоимение).

Link to post
Share on other sites
Ճիշտ ես հասկացել, մնում է վերջին նախադասությունը:

Ղարաուլ(թուրք.) = պահակ

Փայտոն = ֆայտոն = phaeton

Մի խոսք, ամեն բան ձեռովս վեր է գալի = Մի խոսքով, ամեն բան ձեռքիցս գալիս է(=ամեն գործ կարող եմ անել):

Thank you!

Here's a few more (again, red bits):

Մի երեկո, երբ ինքը ներս մտավ հիմնարկը, Օսեփը միջանցքի ծայրից բղավեց.

— Ընկեր Լևոն... Էս սհաթիս մի կնիկ թելեպոնով (= հեռախոսով ?) քեզ հարցրեց:

...

—Ընկեր Լևոն... բախտս բերեց: Գնացի Աշտարակուց մի աղջիկ առա, իմ ուզած օղլուշաղն է... Դեյրա եմ առել, մի ջուխտ բատինկա:

...

Քո կուշտը որ գործ լինի, էլի կգամ...

Link to post
Share on other sites

Սհաթ(արաբ.) = ժամ\ պահ

Օղլուշաղ(թուրք.) = կին

Դեյրա(թուրք.???) = կնոջ զգեստ

Բատինկա(ռուս.) = կոշիկ

Կուշտ(բարբառ) = կողմ \ կողք

Էս սհաթիս մի կնիկ թելեպոնով քեզ հարցրեց = Այս պահին(հենց նոր) մի կին հեռախոսով քեզ էր հարցնում:

Քո կուշտը որ գործ լինի, էլի կգամ = Քո կողմը(քեզ մոտ) որ գործ լինի, էլի կգամ:

Կուշտս ծակում է = Կողքս ծակում է:

Link to post
Share on other sites

Thanks a mil, SAS!

Two more for today and I promise not to bother you anymore until tomorrow. :)

1) կատոկ

Տարիներ շարունակ նրանց գյուղի ներքևն ընկած էր եղել այդ հնադարյան ձևի կատոկը:

The reference is to a steam engine.

2) Էս կանդար չամուռ

Մաջիտա մայրիկը առավոտ կանուխ զարմացած նայում էր Լևոնի շինելին, որից գիշերը ջուր էր կաթկթել հատակին:

Էս կանդար չամուռ... Դյո՞ր ի կնացե (= Ու՞ր է գնացել ?) գիշերը մեր տղեն:

Link to post
Share on other sites

Thanks!

OK, that's as far as "Sev Hatse" goes..

I've started reading Սպիտակ Ձին now. The full text is here: http://www.eanc.net/EANC/library/Fiction%5...s_1.htm?page=27

So far, I only have one question:

Եվ ձայնը թրթռաց, բարակեց, որովհետև գզիրը ուրիշ կտուր բարձրացավ և երեսն ուրիշ թաղի կողմ դարձրեց: Շարմաղ բիբին [...] դուռը ծածկեց:

Չո՛ռ, բայղուշ, հենց էս սհաթին էր...

The reference is to bad news that the messenger (gzir) brought.

Link to post
Share on other sites
Չո՛ռ, բայղուշ, հենց էս սհաթին էր...

The reference is to bad news that the messenger (gzir) brought.

բայղուշ is a very good colloquial Armenian word :up:

It's always used in sarcastic way, though. Literally it means “good dove”, in the sense of “messenger of good news”.

But let’s SAS do the rest of the translation – he is much better in Armenian colloquialisms.

Link to post
Share on other sites

Друзья, еще один фрагмент текста требует качественного перевода:

նորոգ կառուցանելի Սուրբ Նշան անուանեալ տեղւոյն յանուն Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց եկեղեցւոյ շինութիւնը, որ սկզբնաւորուեցաւ ի 5-ն մարտի սույն 1862 ամի արդեամբք և ծախիւք ազգասէր և բարեպաշտ աստիճանաւոր իշխանին՝ Մահտեսի Վարդանեանց, որի խորհրդովն ևս նոյն քաղաքի Առաջնորդական Փոխանորդ արժանապատիւ Գրիգոր վարդապետ ՝ խնդրեց և ստացաւ Սրբոյն էջմիածնի Սրբազան սինոդի բարեհաճութիւնը առ այն՝ զի նորակառոյց եկեղեցւոյ եկամուտը տրուի տեղային Ուսումնարանին՝ աղքատ տղայոց պակասութիւնները լցուցանելու համար:

Заранее благодарю за помощь!

Edited by Pandukht
Link to post
Share on other sites
բայղուշ is a very good colloquial Armenian word :up:

It's always used in sarcastic way, though. Literally it means “good dove”, in the sense of “messenger of good news”.

Thanks, that makes sense! If I can find out what չոռ means, then the rest is easy. We've already been through սհաթ (time, moment).

Link to post
Share on other sites
Друзья, еще один фрагмент текста требует качественного перевода:

նորոգ կառուցանելի Սուրբ Նշան անուանեալ տեղւոյն յանուն Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց եկեղեցւոյ շինութիւնը, որ սկզբնաւորուեցաւ ի 5-ն մարտի սույն 1862 ամի արդեամբք և ծախիւք ազգասէր և բարեպաշտ աստիճանաւոր իշխանին՝ Մահտեսի Վարդանեանց, որի խորհրդովն ևս նոյն քաղաքի Առաջնորդական Փոխանորդ արժանապատիւ Գրիգոր վարդապետ ՝ խնդրեց և ստացաւ Սրբոյն էջմիածնի Սրբազան սինոդի բարեհաճութիւնը առ այն՝ զի նորակառոյց եկեղեցւոյ եկամուտը տրուի տեղային Ուսումնարանին՝ աղքատ տղայոց պակասութիւնները լցուցանելու համար:

Заранее благодарю за помощь!

Тут очень интересная и экзотичная смесь грабара с диалектным ашхарабаром. :up:

Представлю перевод сегодня, попозже, Pandukht джан.

Link to post
Share on other sites

А я тем временем выставлю еще два фрагмента для перевода:

Տաճարս տէրունեան պանծասցի յանուն սըրբոց Վարդանանց,

զոր կանգեաց իւրով սեփհական ծախիւք Վարդանն Վարդանեանց

անմահ յիշատաք վասըն իւրհոգւոյն եւ իւր սիրելեաց.

հօրն՝ Աղապապայ, մօրըն՝ Թագուհայ, ազնիւ ծընողաց,

կնոջըն՝ Մարեամայ, եղբօրն՝ Ստեփանայ, քեռըն՝ Փեփրոնեայ,

տոհմական ազատ որդւոն՝ Համազասպայ, դստեր՝ Գայիեանեայ,

Բարձրագոյն տեսչու(թեամ)բ տ(եա)ոն զորութե(ա)նց

կանգնեցաւ այս տաճար սրբ(ո)ց Վարդանանց

յիշ(ա)տ(ա)կ պատուանուն տոհմին Վարդանեանց

քրտնաջան վաստակօք նոյն իսկ Վարդանեանց,

որոց կայ հուպ հանգչիլ յուսով գերազանց

ընդ ս(ուր)բ եկեղեցաա այս Հայաստանեայց

ի հայրապետա(թ)ե(ան) տ(եա)ոն Մատթէի առաջնոյ ընտիր կ(ա)թուղիկոսի

Спасибо за помощь во благо Армянской Истории!

Link to post
Share on other sites

Բայղուշ(թուրք.) = բու, փոխաբերական իմաստով՝ չարաղետ, չարագուշակ, աղետաբեր: Ասում են, երբ մեկը չարագուշակ, աղետաբեր լուր է բերում

Չոռ = mildew ( բույսերի և անասունների հիվանդություն,նաև՝ անեծքի և հայհոյանքի բացականչություն)

Չո՛ռ, բայղուշ, հենց էս սհաթին էր... = Ցավը(գրողը) քեզ, հենց այս պահին պիտի բուի նման չարագուշակ կռնչայիր

Link to post
Share on other sites
նորոգ կառուցանելի Սուրբ Նշան անուանեալ տեղւոյն յանուն Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց եկեղեցւոյ շինութիւնը, որ սկզբնաւորուեցաւ ի 5-ն մարտի սույն 1862 ամի արդեամբք և ծախիւք ազգասէր և բարեպաշտ աստիճանաւոր իշխանին՝ Մահտեսի Վարդանեանց, որի խորհրդովն ևս նոյն քաղաքի Առաջնորդական Փոխանորդ արժանապատիւ Գրիգոր վարդապետ ՝ խնդրեց և ստացաւ Սրբոյն էջմիածնի Սրբազան սինոդի բարեհաճութիւնը առ այն՝ զի նորակառոյց եկեղեցւոյ եկամուտը տրուի տեղային Ուսումնարանին՝ աղքատ տղայոց պակասութիւնները լցուցանելու համար:

Սուրբ Նշան անվանյալ տեղում, ազգասեր և բարեպաշտ իշխան Մահտեսի(*) Վարդանյանի ծախսերով, 1862 թվի մարտի 5-ին սկսվեց նոր եկեղեցու շինությունը՝ նվիրված Սրբոց Վարդանանց զորավարաց: Նույն քաղաքի Առաջնորդական Փոխանորդ, արժանապատիվ Գրիգոր վարդապետը խնդրեց և ստացավ Սուրբ էջմիածնի Սրբազան սինոդի բարեհաճությունն առ այն, որ նորակառույց եկեղեցու եկամուտը հատկացվի տեղի Ուսումնարանին՝ աղքատ երեխաների ուսման ծախքի պակասը լրացնելու համար:

(*) Մահտեսի(= հաջի) = Երուսաղեմ ուխտի գնացած մարդ

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...